Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach. Filia w Pszczynie
  
  
 Szkolne programy profilaktyczno-wychowawcze
 1. MAXWELL R.: Dzieci, alkohol, narkotyki: przewodnik dla rodziców.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1994
  26716
 2. MŁODZIEŻ o patologii społecznej i jej niektórych zjawiskach: (alkoholizmie, narkomanii, prostytucji) / Pod red. T. Sołtysiak.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1993
  27735
 3. PACEWICZ A.: Jak pomóc dziecku nie pić.- Wyd. 2.- Warszawa: Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995
  973 Rp
 4. PASEK M.: Narkotyki przy tablicy.- Warszawa: ,,Toret”, 2000
  29011
 5. POTTER – EFRON R.T., POTTER – EFRON P. S.: Złość, alkoholizm i inne uzależnienia: teoria i praktyka terapii.- Warszawa: Instytut Psychologii, Zdrowia i Trzeźwości; Polskie Towarzystwo Psychologiczne, [1994]
  28218
 6. PROFILAKTYKA uzależnień drogą do wolności człowieka: materiały konferencji nt.:,,Profilaktyka uzależnień fundamentem zdrowia w trzecim tysiącleciu” Lublin 18-21 V 1999 / Pod red. C. Cekiera i I. Niewiadomskiej.- Lublin: TW KUL, 2001
  29984
 7. PROFILAKTYKA w środowisku lokalnym: praca zbiorowa / Pod red. G. Świstkiewicz.- Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002
  30037
 8. SCHLACK T.:,,Małolat” – program interwencyjno – edukacyjno – profilaktyczny dotyczący nieletnich osób nadużywających alkoholu // W: Socjoterapia: praca zbiorowa / Pod red. K. Sawickiej.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej MEN, 1999, s. 147 – 190
  29931, 29932
 9. VOGLER R. E., BARTZ W. R.: Nastolatki i alkohol: kiedy nie wystarczy powiedzieć ,,NIE”.- Warszawa: Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999
  28720
 10. WOJCIESZEK K.: NOE część I i II: program profilaktyczny dla młodzieży.- Warszawa: Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999
  29224
 11. WOJCIESZEK K.: Wygrać życie: szkolny program profilaktyki.- Kraków: ,,Rubikon”, 2002
  30032
 12. ZAJĘCKA B.: Rozmiary, struktura i wzory spożywania napojów alkoholowych przez młodzież // W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka / Red. A. Margasiński, B. Zajęcka.- Kraków: ,,Impuls”, 2000, s. 295 – 301
  29270


Zamieściła Ania dnia 12.01.2006 580 Odsłon
  
Strona 2 z 5 < 1 2 3 4 5 >
Z ostatniej chwili ...
Skrzynia skarbów - II termin
_
Katalog on-line
_

  
 Created by: Anna Niemiec-Warzecha, Justyna Pisek, Witold Warzecha
Copyright© 2011    Kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez zgody autorów zabronione.