NAJWAŻNIEJSZE SYNTEZY HISTORYCZNOLITERACKIE -
HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ


SłOWNIKI I ENCYKLOPEDIE

GATUNKI paraliterackie, publicystyczne i użytkowe : leksykon szkolny / pod red. Marka Pytasza. - Gorzów Wielkopolski : Silva Rerum, 1993. - 237 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-900675-2-7

Sygnatury: 143158 oraz Czytelnia

KTO był kim w drugim obiegu? : słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976-1989 / oprac. zespół Cecylia Gajkowska [i in.]. - Warszawa : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 1995. - 287 s. ; 21 cm. - ISBN 83-85605-67-3

Sygnatury: Czytelnia

LEKSYKON dzieł literackich / Leszek Kamiński. - Warszawa : PANDA, 1996. - 393 s. ; 21 cm. - ISBN 83-85465-72-3

Sygnatury: Czytelnia

LEKSYKON polskiej literatury emigracyjnej / Jan Zieliński. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Lublin : Fis ; Lublin : Unipress, 1990. - 159 s., [8] k. tabl. ; 21 cm

Sygnatury: 132148 oraz Czytelnia

LEKSYKON polskiej literatury fantastycznonaukowej / Andrzej Niewiadowski, Antoni Smuszkiewicz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1990. - 368 s. ; 21 cm. - ISBN 83-210-0892-5

Sygnatury: Czytelnia

MAłY słownik pisarzy polskich na obczyźnie : praca zbiorowa / pod red. Bolesława Klimaszewskiego ; [aut. haseł] Bolesław Klimaszewski, Ewa R. Nowakowska, Wojciech Wyskiel. - Warszawa : Interpress, 1992. - 500 s. ; 21 cm. - ISBN 83-223-2418-9

Sygnatury: Czytelnia

SłOWNIK adaptacji filmowych / [aut. Andrzej Kołodyński, Konrad J. Zarębski]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008. – 364 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7446-724-7

Sygnatury: Czytelnia

SłOWNIK bohaterów literackich / Dorota Kozicka [i in.]. - Bielsko-Biała : PARK, 2004. - 472 s. : fot. ; 21 cm. - ISBN 83-7266-199-5

Sygnatury: 160996 oraz Czytelnia

SłOWNIK lektur dla liceum / pod red. Henryka Sułka ; [aut. haseł Mirosław Dąbrowski i in.]. - Kraków : Zielona Sowa, 2003. - 672 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7389-034-3

Sygnatury: Czytelnia

SłOWNIK literacki : od teorii do literatury : terminy, przykłady, interpretacje / Alina Biała. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1997. - 196 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7173-144-2

Sygnatury: Czytelnia

SłOWNIK literatury dziecięcej i młodzieżowej / pod red. Barbary Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, [2002]. - 434 s. ; 24 cm. - ISBN 83-04-04606-7

Sygnatury: 156482-3 oraz Czytelnia

SłOWNIK literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - 1112 s. ; 24 cm. - ISBN 83-04-03251-1

Sygnatury: 134519 oraz Czytelnia

SłOWNIK literatury polskiej XX wieku / pod red. Marka Pytasza. - Katowice : Videograf II, 2001. - 604 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7183-183-8

Sygnatury: Czytelnia

SłOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka i in. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - 1432 s. ; 24 cm. - ISBN 83-04-03942-7

Sygnatury: 138214 oraz Czytelnia

SłOWNIK literatury popularnej / pod red. Tadeusza Żabskiego. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1997. - 539 s. ; 28 cm. - ISBN 83-7091-039-4

Sygnatury: Czytelnia

SłOWNIK literatury staropolskiej : (średniowiecze, renesans, barok) / red. Teresa Michałowska ; przy udziale Barbary Otwinowskiej i Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - 976 s. ; 24 cm. - ISBN 83-04-02219-2

Sygnatury: 133140 oraz Czytelnia

SłOWNIK motywów literackich / Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska. - Warszawa : KRAM, 1998. - 537 s. ; 21 cm. - ISBN 83-86075-72-4

Sygnatury: Czytelnia

SłOWNIK motywów literackich / Dorota Nosowska. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : PARK, 2004. – 632 s. : fot. ; 21 cm. - ISBN 83-7266-314-9

Sygnatury: 160998 oraz Czytelnia

SłOWNIK pisarzy i lektur dla szkół średnich / Tomasz Januszewski. - Warszawa : Delta, [1995?]. - 384 s. ; 25 cm. - ISBN 83-86698-11-X

Sygnatury: Czytelnia

SłOWNIK pisarzy polskich / pod red. Arkadiusza Latuska. - Kraków : Zielona Sowa, 2003. - 720 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7220-574-4

Sygnatury: Czytelnia

SłOWNIK postaci dramatycznych / Dariusz Kosiński. - Kraków : UNIVERSITAS, 1999. - VI, 328 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7052-774-4

Sygnatury: Czytelnia

SłOWNIK scen literackich / Dorota Nosowska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008. - 460 s. : il. ; 21 cm- ISBN 978-83-7446-722-3

Sygnatury: Czytelnia

SZKOLNY słownik bohaterów literackich / pod red. Mariana Kisiela i Marka Pytasza. - Wyd. 2. - Katowice : Videograf II, 1998. - 464 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7183-069-6

Sygnatury: Czytelnia

VADEMECUM maturzysty : literatura / Robert Grzegorzewski. - Warszawa : Wydawnictwo Lynx-SFT, 1996. - 400 s. ; 24 cm. - ISBN 83-85455-71-X

Sygnatury: 147593 oraz Czytelnia

OKRESY LITERACKIE - OPRACOWANIA PRZEKROJOWE

AGONIA i nadzieja / Piotr Kuncewicz. - Warszawa : Wydawnictwo OFFICINA, 1991-1994. – T. 1, Literatura polska 1918-1939. - 1991. – 344 s. T. 2, Literatura polska 1939-1956. – 464 s. T. 3, Poezja polska od 1956. – 591 s. T. 4, Proza polska od 1956 r. – 408 s. T. 5, Proza polska od 1956 r. – 346 s.

Sygnatury: Czytelnia

DZIEJE literatury polskiej: od początków do czasów najnowszych / Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. - 680 s., [33] k. tabl. : il. ; 23 cm – i wydania następne

Sygnatury: 46686-7, 20785, 84216-17, 99301, 112858, 112991 oraz Czytelnia

GLOSARIUSZ od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - 420 s. ; 21 cm. - ISBN 83-04-03936-2

Sygnatury: 134338 oraz Czytelnia

GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - 299 s. ; 20 cm. - ISBN 83-04-04051-4

Sygnatury: 137162 oraz Czytelnia

HISTORIA literatury polskiej : alegoryzm - preromantyzm / Julian Krzyżanowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. – 652 s. ; 23 cm – i wydania następne

Sygnatury: 37412-13, 60537-8, 87444 oraz Czytelnia

HISTORIA literatury polskiej : od średniowiecza do XIX w. / Julian Krzyżanowski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953. – 612 s. ; 24 cm

Sygnatury: 7867-8, 7870

HISTORIA literatury polskiej do roku 1939 / Czesław Miłosz ; przeł. [z ang.] Maria Tarnowska. - Kraków : Znak, 1993. - 528 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7006-424-8

Sygnatury: 138924 oraz Czytelnia

LEKTURY bez tajemnic / oprac. Michał Kuziak. - Kraków : Znak, 1999. – [T.] 1, Od średniowiecza do Młodej Polski. – 236 s. [T.] 2, Literatura współczesna. - 168 s.

Sygnatury: 150116/1-2

LEKTURY polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne - II wojna światowa.  T. 1-2 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : UNIVERSITAS, 1997-1999. – (368 ; 494) s. ; 21 cm

Sygnatury: Czytelnia

LEKTURY polonistyczne : Oświecenie - romantyzm / pod red. Andrzeja Borkowskiego, Janusza S. Gruchały. T. 1 / pod red. Andrzeja Borkowskiego, Janusza S. Gruchały. - Kraków : UNIVERSITAS, 1997. - 335 s. ; 21 cm - ISBN 83-7052-306-4

Sygnatury: Czytelnia

LEKTURY polonistyczne : pozytywizm - Młoda Polska. T. 1-2 / [pod red. Stanisława Grzeszczuka, Gabrieli Matuszek]. - Kraków : UNIVERSITAS, 1998-2001. – (403 ; 387) s. ; 21 cm

Sygnatury: Czytelnia

LEKTURY polonistyczne : średniowiecze - renesans – barok. T. 1-2 / pod red. Andrzeja Borowskiego, Janusza Gruchały, 1992-1993. – (320 ; 317) s. ; 21 cm – i wydanie następne

Sygnatury: 138249/1-2, 148830/1 oraz Czytelnia

LITERATURA polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2 / [kom. red. Julian Krzyżanowski i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984-1985.- (XV, 704 ; 799) s. ; 27 cm

Sygnatury: 107785/1-3 oraz Czytelnia

NASZ wiek XX : przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980 / Włodzimierz Maciąg. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - 387 s. ; 21 cm. - ISBN 83-04-04041-7

Sygnatury: 137715-16, 138909 oraz Czytelnia

OKRESY literackie : praca zbiorowa / pod red. Jana Majdy. - Wyd. nowe (5) poszerzone, dostosowane do obecnych programów nauczania. - Kraków : Impuls ; Kraków : TEXT, 1994. - 437 s. ; 24 cm. - ISBN 83-85543-44-9 . - ISBN 83-86050-04-7 - i wydania wcześniejsze

Sygnatury: 141162, 151791 oraz Czytelnia

PISARKI polskie od średniowiecza do współczesności : przewodnik / Grażyna Borkowska, Małgorzata Czermińska, Ursula Phillips. - Gdańsk : słowo/obraz terytoria, 2000. – 218 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87316-74-1

Sygnatury: Czytelnia

TRADYCJE literackie polszczyzny : od Galla do Staffa / Julian Krzyżanowski ; oprac. Maria Bokszczanin. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - 784 s., [1] k. portr. ; 21 cm. - ISBN 83-01-10648-4

Sygnatury: Czytelnia

WIEK złoty i czasy romantyzmu w Polsce / Stanisław łempicki ; wybór i oprac. Jerzy Starnawski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - 914 s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-10063-X

Sygnatury: Czytelnia

ZARYS dziejów literatury staropolskiej / Jerzy Starnawski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993. – 166 s. ; 21 cm. - ISBN 83-85291-53-9

Sygnatury: 149180 oraz Czytelnia

OKRESY LITERACKIE

Średniowiecze

LEGAT wieku rycerskiego : studia staropolskie / Jan Malicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - 128 s. ; 24 cm. - ISBN 83-04-03308-9

Sygnatury: Czytelnia

LITERATURA i kultura późnego średniowiecza w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Teresy Michałowskiej. - Warszawa : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 1993. - 286 s., [22] s. tabl.. : fot. ; 20 cm. - ISBN 83-85605-12-6

Sygnatury: Czytelnia

LITERATURA średniowiecza / Tadeusz Witczak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - 223 s. ; 20 cm. - ISBN 83-01-09688-8 – i wydania następne

Sygnatury: 133036, 133921, 134069, 134070, 155243 oraz Czytelnia

NAJDAWNIEJSZE zabytki języka polskiego / oprac. Witold Taszycki. - Wyd. 2 przejrz. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1949. - 210 s. ; 18 cm – i wydania następne, rozszerzone

Sygnatury: BS  17506, BS  17508-9, 158657, 68064-73 oraz Czytelnia

POLSKIE pieśni średniowieczne : studia o tekstach / Wiesław Wydra. - Warszawa : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2003. - 194 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89348-04-7

Sygnatury: Czytelnia

ŚREDNIOWIECZE / Teresa Michałowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 907 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-01-11452-5

Sygnatury: Czytelnia

ZROZUMIEĆ średniowiecze : wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli / wybór i oprac. Roman Mazurkiewicz. - Tarnów : BIBLOS, 1994. - 295 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-85380-22-1

Sygnatury: Czytelnia

Renesans

DZIEJE języka artystycznego w Polsce : renesans / Aleksander Wilkoń. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004. - 241 s. ; 21 cm. - ISBN 83-226-1397-0

Sygnatury: 167463 oraz Czytelnia

LITERATURA Odrodzenia / Jerzy Ziomek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1987. – 288 s. ; 20 cm. - ISBN 83-01-06861-2 – i wydanie następne, poprawione i uzupełnione

Sygnatury: 120407, 122448, 155244 oraz Czytelnia

LITERATURA renesansu w Polsce / Janusz Pelc. - Warszawa : Semper, 1994. - 296 s. : fot. ; 24 cm. - ISBN 83-85810-33-1

Sygnatury: Czytelnia

ODRODZENIE : czasy, ludzie, książki / Jerzy Starnawski. - łódź : Uniwersytet łódzki, 1991. - 438 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7016-600-8

Sygnatury: Czytelnia

RENESANS / Andrzej Borowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - 328 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-02-04636-1 - i wydanie następne

Sygnatury: 137108 oraz Czytelnia

RENESANS / Jerzy Ziomek. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. – 554 s. : il. ; 24 cm – wydania następne, poprawione

Sygnatury: 58607-9, 109466, 73274-5, 72074, 91908, 143750 oraz Czytelnia

RENESANS w literaturze polskiej w kontekście europejskim / Janusz Pelc. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1988. - 150 s. ; 24 cm. - ISBN 83-230-0493-5

Sygnatury: Czytelnia

Barok

BAROK / Czesław Hernas. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. – 572 s. ; 24 cm – i wydania następne

Sygnatury: 54924, 55335, 56041, 113303, 161707, 70867, 94136 oraz Czytelnia

BAROK w polskiej kulturze, literaturze i języku : materiały z konferencji naukowej 25-29 sierpnia 1987 r. w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Mariana Stępnia i Stanisława Urbańczyka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - 267 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-11011-2

Sygnatury: Czytelnia

DZIEJE języka artystycznego w Polsce : język i style literatury barokowej / Aleksander Wilkoń. - Kraków : UNIVERSITAS, 2002. - 198 s. ; 21 cm. – ISBN 83-7052-514-8

Sygnatury: Czytelnia

HELIKON sarmacki : wątki i tematy polskiej poezji barokowej / wybór tekstów, wstęp i komentarze Andrzej Vincenz ; oprac. tekstów i bibliogr. Marian Malicki ; il. wybrał Juliusz A. Chrościcki. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - CXVII, 470 s. : il. ; 17 cm. - ISBN 83-04-02581-7

Sygnatury: 130169 oraz Czytelnia

JA i Bóg : poezja metafizyczna późnego baroku / Antoni Czyż. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. – 140 s. ; 24 cm. - ISBN 83-04-02707-0

Sygnatury: Czytelnia

LITERATURA baroku / Czesław Hernas. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1987. – 319 s. ; 20 cm. - ISBN 83-01-07680-1 – i wydania następne, uzupełnione

Sygnatury: 121087, 121158-60, 128194-5, 155245 oraz Czytelnia

NATURA i łaska w poezji polskiego baroku : okres potrydencki : studia o tekstach / Piotr Urbański. - Kielce : Szumacher, 1996. - 148 s. ; 21 cm. - ISBN 83-66168-07-2

Sygnatury: 144778

POEZJA późnego baroku : główne kierunki przemian / Marek Prejs. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 360 s. ; 17 cm. - ISBN 83-01-09070-7

Sygnatury: 128260, 128953 oraz Czytelnia

RELIGIJNOŚĆ literatury polskiego baroku / red. Czesław Hernas, Mirosława Hanusiewicz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1995. - 442 s., [1] portr. ; 24 cm. - ISBN 83-86668-33-4

Sygnatury: Czytelnia

Oświecenie

LITERATURA Oświecenia / Mieczysław Klimowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 240 s. ; 20 cm. - ISBN 83-01-08583-5 – i wydanie następne

Sygnatury: 125855, 125856, 131484-5, 131841 oraz Czytelnia

OŚWIECENIE / Mieczysław Klimowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 484 s. ; 23 cm – i wydania następne

Sygnatury: 54508, 113368-9, 65087-9, 91909, 92732-3 oraz Czytelnia

OŚWIECENIE / Zdzisław Libera. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967. - 496 s. : il. ; 23 cm – wydanie następne, poprawione i uzupełnione

Sygnatury: 43373, 61210-13 oraz Czytelnia

PISARZE polskiego Oświecenia. T. 1-3 / pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Zbigniewa Golińskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992-1996. - (836 ; 792 ; 948) s. ; 25 cm

Sygnatury: Czytelnia

POEZJA polska XVIII wieku / [wybór i oprac.] Zdzisław Libera. – Warszawa : „Czytelnik”, 1976. – 478 s., [16] tabl. ; 21 cm – i wydanie następne, uzupełnione

Sygnatury: 70918-19, 106570-1, 106719

POLSCY pisarze polityczni XVIII wieku : (do Sejmu Czteroletniego) / Władysław Konopczyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. - 451 s. ; 21 cm

Sygnatury: 149711

PROBLEMY polskiego oświecenia : kultura i styl / Zdzisław Libera. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – 308 s. : il. ; 23 cm

Sygnatury: 151702, 157057, 57373-6, 34412

SłOWNIK literatury polskiego oświecenia / pod red. Teresy Kostkiewiczowej. - Wyd. 2 poszerz. i popr. [dodr.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996. - 724 s. ; 25 cm. - ISBN 83-04-03352-6 – i wydanie następne

Sygnatury: 133977, 133977 oraz Czytelnia

WIEK Oświecony : studia i szkice z dziejów literatury i kultury polskiej XVIII i początków XIX wieku / Zdzisław Libera. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. - 396 s., [8] k. tabl. ; 20 cm. - ISBN 83-06-01255-0

Sygnatury: 115349, 128905 oraz Czytelnia

Romantyzm

IDEE programowe romantyków polskich : antologia / oprac. Alina Kowalczykowa. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - LXX, 406 s. ; 17 cm. - ISBN 83-04-02612-0 – i wydanie następne

Sygnatury: 153944 oraz Czytelnia

KUSZENIE Polaków : diabeł w świecie dramatu romantycznego / Piotr Roguski. - Warszawa : ELIPSA, 1993. - 151 s. ; 21 cm. - ISBN 83-85466-29-0

Sygnatury: 141472

LITERATURA romantyzmu / Alina Witkowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – 368 s. ; 20 cm. - ISBN 83-01-05357-7

Sygnatury: 114331-2, 129784 oraz Czytelnia

MIłOŚĆ romantyczna / Marta Piwińska. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984. – 743 s., [33] s. tabl. : il. ; 18 cm. - ISBN 83-08-00414-8

Sygnatury: 106728, 107085, 107261

OBRAZ literatury polskiej XIX i XX w. / red. Kazimierz Wyka, Henryk Markiewicz, Irena Wyczańska. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965-. Seria 3, t. 1, Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. – 919 s., [124] s. tabl.

Sygnatury: 43138, 56154 oraz Czytelnia

PEJZAŻ romantyczny / Alina Kowalczykowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. – 487 s., [16] k. il. ; 18 cm. - M. in. obszerna antologia utworów i fragmentów utworów o tematyce pejzażowej polskich pisarzy romantycznych. - ISBN 83-08-00415-6

Sygnatury: 98379-81

POEZJA polska 1800-1830 / Zdzisław Libera. – Warszawa : „Czytelnik”, 1984. – 423 s., [24] s. tabl. : il. ; 20 cm

Sygnatury: 107408

ROMANTYZM / Alina Witkowska, Ryszard Przybylski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 744 s., [8] k. tabl. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-01-12108-4

Sygnatury: Czytelnia

ROMANTYZM 1822-1863 / Dorota Siwicka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 248 s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-11860-1 - i wydanie następne

Sygnatury: 144357, 147594

W ŚWIECIE literatury romantycznej : praca zbiorowa / pod red. Władysława Magnuszewskiego. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1991. - 309 s. ; 24 cm

Sygnatury: 135841 oraz Czytelnia

W ŚWIECIE romantycznym / Julian Krzyżanowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961. – 374 s. ; 21 cm

Sygnatury: 31199 oraz Czytelnia

Pozytywizm

LITERATURA polska lat 1876-1902 a inspiracja Emila Zoli / Janina Kulczycka-Saloni. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1974. – 337 s. ; 23 cm

Sygnatury: 62978 oraz Czytelnia

LITERATURA polska okresu realizmu i naturalizmu / Janina Kulczycka-Saloni, Alina Nofer-ładyka. - [Warszawa] : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. – 292 s. ; 23 cm

Sygnatury: 113390, 63116, 558 oraz Czytelnia

LITERATURA pozytywizmu / Henryk Markiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1986. – 271 s. ; 20 cm. - ISBN 83-01-05936-2 – i wydanie następne

Sygnatury: 120726, 115782-3, 116083, 116084 oraz Czytelnia

MÓJ pozytywizm / Jan Tomkowski. - Warszawa : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 1993. - 423 s. ; 20 cm. - ISBN 83-85605-16-9

Sygnatury: 140476 oraz Czytelnia

OBRAZ literatury polskiej XIX i XX w. / red. Kazimierz Wyka, Henryk Markiewicz, Irena Wyczańska. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965-. Seria 4, t. 1-4, Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. – (492, [52] s. tabl. ; 541, [136] s. tabl. ; 790, [88] s. tabl. ; 626, 124, [34] s. tabl.) s.

Sygnatury: 43138, 56154 oraz Czytelnia

POZYTYWIŚCI i inni / Grażyna Borkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - 215 s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-12097-5

Sygnatury: 145761

POZYTYWIZM / Janina Kulczycka-Saloni. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. – 544 s. : il. ; 22 cm

Sygnatury: 51431-4, 51821 oraz Czytelnia

POZYTYWIZM / Henryk Markiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 628 s. : il. ; 24 cm - i wydania następne

Sygnatury: 80209-11, 94723, 80212, 88878-80 oraz Czytelnia

POZYTYWIZM : wybór tekstów publicystycznych i krytycznoliterackich / red. Edward Polanowski. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1987. - 186 s. ; 24 cm

Sygnatury: Czytelnia

PROGRAMY i dyskusje literackie okresu pozytywizmu / oprac. Janina Kulczycka-Saloni ; red. Jadwiga Pisowiczowa. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. - CXXIX, 653 s. ; 17 cm. - ISBN 83-04-01663-X (brosz.). - ISBN 83-04-01664-8 (opr.)

Sygnatury: 111848-9, 112386 oraz Czytelnia

Młoda Polska

DRAMATURGIA Młodej Polski : próba monografii dramatu z lat 1890-1918 / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. – 459 s. ; 17 cm. - ISBN 83-01-03340-1 – i wydanie następne

Sygnatury: 98392-4, 150011 oraz Czytelnia

LITERATURA Młodej Polski / Maria Podraza-Kwiatkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. – 352 s. ; 20 cm. - ISBN 83-01-10889-4 – i wydanie następne

Sygnatury: 137823-5, 155247 oraz Czytelnia

MłODA Polska / Artur Hutnikiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - 483 s., [24] s. tabl. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11394-4

Sygnatury: Czytelnia

MłODA Polska / Andrzej Z. Makowiecki. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 336 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-02-00521-5

Sygnatury: 123396, 123432-4

MłODA Polska / Kazimierz Wyka. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. – T. 1, Modernizm polski. – 363 s. T. 2, Szkice z problematyki epoki. – 364 s. – i wydanie następne

Sygnatury: 77256, 77258, 120466, 120468, 128866 oraz Czytelnia

MłODOPOLSKI portret artysty / Andrzej Z. Makowiecki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. – 224 s. ; 23 cm

Sygnatury: 49341-2

MłODOPOLSKIE harmonie i dysonanse / Maria Podraza-Kwiatkowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. – 288 s. ; 21 cm

Sygnatury: Czytelnia

MODERNIZM polski / Kazimierz Wyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959. - XIII, [1], 340 s. ; 21 cm – i wydanie następne, zmienione i powiększone

Sygnatury: 115606, 28578, 28580, 34468 oraz Czytelnia

NEOROMANTYZM polski : 1890-1918 / Julian Krzyżanowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. - 444 s., [36] k. tabl. : il. ; 23 cm – i wydania następne

Sygnatury: 41446, 35661, 50340-2, 91942-3, 94134 oraz Czytelnia

OBRAZ literatury polskiej XIX i XX w. / red. Kazimierz Wyka, Henryk Markiewicz, Irena Wyczańska. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965-. Seria 5, t. 1-4, Literatura okresu Młodej Polski. – (882, [108] s. tabl. ; 547, [76] s. tabl. ; 782, [108] s. tabl. ; 792, 200, [100] s. tabl.) s.

Sygnatury: 43138, 56154 oraz Czytelnia

PROGRAMY i dyskusje literackie okresu Młodej Polski / oprac. Maria Podraza-Kwiatkowska. - Wydaw. 2 rozszerz. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. - XC, 784 s. ; 17 cm – i wydanie następne, przejrzane

Sygnatury: 76914, 76916, 156399, 152652, 153946 oraz Czytelnia

SOMNAMBULICY - dekadenci - herosi : studia i eseje o literaturze Młodej Polski / Maria Podraza-Kwiatkowska. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985. - 484 s. ; 21 cm. - ISBN 83-08-01281-7

Sygnatury: 111165-6 oraz Czytelnia

SYMBOLIZM i symbolika w poezji Młodej Polski / Maria Podraza-Kwiatkowska. - Kraków : UNIVERSITAS, 1994. - 323 s., [8] k. tabl. : fot. ; 24 cm. - ISBN 83-7053-228-9

Sygnatury: 144018

WOKÓł modernizmu : studia o literaturze XIX i XX wieku / Eugenia łoch. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1996. - 298 s. ; 24 cm. - ISBN 83-227-0900-5

Sygnatury: 146981

WOKÓł modernizmu : szkice / Andrzej Z. Makowiecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. – 188 s. ; 20 cm. - ISBN 83-06-01231-3

Sygnatury: 117598 oraz Czytelnia

Dwudziestolecie międzywojenne

DLACZEGO autobiografizm? : powieści autobiograficzne dwudziestolecia międzywojennego / Irena Skwarek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986. - 162 s. ; 24 cm. - ISBN 83-226-0099-2

Sygnatury: 116739 oraz Czytelnia

DRAMAT i teatr dwudziestolecia międzywojennego / [red. nauk. Jacek Popiel]. - Wrocław : Wiedza o Kulturze, 1992. - 327 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7044-032-0

Sygnatury: 149752 oraz Czytelnia

DWUDZIESTOLECIE 1918-1939 / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. – 432 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-02-01811-2 – i wydanie następne, poprawione

Sygnatury: 100772, 101176-9, 101382, 132978-9 oraz Czytelnia

DWUDZIESTOLECIE międzywojenne / oprac. Alicja Badowska. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - 160 s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-11554-8

Sygnatury: Czytelnia

LITERACKIE "teorie widzenia" w prozie dwudziestolecia międzywojennego / Barbara Sienkiewicz. - Poznań : Obserwator, 1992. - 204 s. ; 20 cm. - ISBN 83-900292-3-5

Sygnatury: 139442

LITERATURA Dwudziestolecia / Jerzy Kwiatkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - 477 s. ; 20 cm. - ISBN 83-01-09928-3

Sygnatury: 133919-20 oraz Czytelnia

MIĘDZYWOJENNA literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne / Eugenia Prokop-Janiec. - Kraków : UNIVERSITAS, 1992. - 340 s., [16] k. tabl. ; 21 cm. - ISBN 83-7052-070-7

Sygnatury: Czytelnia

OBRAZ literatury polskiej XIX i XX w. / red. Kazimierz Wyka, Henryk Markiewicz, Irena Wyczańska. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965-. Seria 6, t. 2, 4, Literatura polska w okresie międzywojennym. – (547, [80] s. tabl. ; 444, [56] s. tabl.) s.

Sygnatury: 43138, 56154 oraz Czytelnia

PIÓREM niewieścim : z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego / Ewa Kraskowska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1999. – 224 s. : fot. ; 21 cm

Sygnatury: Czytelnia

POETYCKI model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym : Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni : studium z poetyki historycznej. - [Wyd. 2 popr. i uzup.]. - Kraków : UNIVERSITAS, 1996. - 393 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7052-321-8

Sygnatury: 146629, 148836

POLSKA powieść rozwojowa w dwudziestoleciu międzywojennym / Bolesław Hadaczek. - Szczecin : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1985. – 175 s. ; 24 cm

Sygnatury: Czytelnia

POWIEŚĆ polityczna dwudziestolecia międzywojennego / Danuta Dobrowolska. - Kielce : Szumacher, 2000. - 186 s. ; 22 cm. - ISBN 83-86168-33-1

Sygnatury: 151984

W ŚWIETLE... i w mroku... : studia i szkice o poezji dwudziestolecia międzywojennego / Jan Piotrowiak. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2003. – 188 s. ; 24 cm. - ISBN 83-226-1228-1

Sygnatury: Czytelnia

II wojna światowa i okupacja

DWUDZIESTOLETNI poeci Warszawy / Jan Marx. - Warszawa : Alfa, 1994. - 688 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7001-844-0

Sygnatury: Czytelnia

GENEALOGIA ocalonych : szkice o latach 1939-1944 / Lesław M. Bartelski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1969. - 377 s., [11] s. tabl., il. ; 21 cm - i wydanie następne

Sygnatury: BS 727, 60584

LITERATURA polska w latach II wojny światowej / Jerzy Święch. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 584 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-01-12118-1

Sygnatury: Czytelnia

PIEŚŃ niepodległa : model poezji konspiracyjnej 1939-1945 / Jerzy Święch. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. – 312 s. ; 21 cm. - ISBN 83-010-02702-9

Sygnatury: 97910, 98511-12

POECI i wojna : rozprawy i szkice / Jerzy Święch. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 254 s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-13241-8

Sygnatury: 153032, 154214, 161281

ŚWIADECTWA i powroty nieludzkiego czasu : materiały konferencji naukowej poświęconej martyrologii lat II wojny światowej w literaturze / pod red. Jerzego Święcha. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1990. - 191 s. ; 24 cm. - ISBN 83-227-0410-0

Sygnatury: Czytelnia

Literatura powojenna

CEZURY i przełomy : studia o literaturze polskiej XX wieku / pod red. Krzysztofa Krasuskiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1994. - 192 s. ; 24 cm. - ISBN 83-226-0510-2

Sygnatury: Czytelnia

DRAMATURGIA współczesna : 1945-1980 / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. - 432 s. ; 21 cm

Sygnatury: 112882-3, 114217, 119977 oraz Czytelnia

HELLADA i Roma w Polsce Ludowej : recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945-1975 / Stanisław Stabryła. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983. - 640 s. ; 21 cm. - ISBN 83-08-00623-X

Sygnatury: 100135, 100748, 138112

JAK analizować wiersze poetów współczesnych : poradnik dla uczniów i nauczycieli / Marek Bernacki. - Warszawa : Wydawnictwo Adamantan, 2002. - 295 s. ; 24 cm. - ISBN 83-85655-77-8

Sygnatury: Czytelnia

LEKTURY polonistyczne : literatura współczesna. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza, Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : UNIVERSITAS, 1997. - 448 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7052-448-6

Sygnatury: Czytelnia

LITERATURA emigracyjna 1939-1989. T. 1-2 / kom. red. Józef Garliński [i in.]. - Katowice : Śląsk, 1994-1996. - (298 ; 323) s. ; 21 cm

Sygnatury: 140580/1-2 oraz Czytelnia

LITERATURA polska 1939-1991 / Ryszard Matuszewski. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - 522 s. ; 24 cm. - ISBN 83-02-07371-7

Sygnatury: Czytelnia

LITERATURA polska 1945-1995 : główne zjawiska / Mieczysław Dąbrowski. - Warszawa : TRIO ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 1997. - 282 s. ; 24 cm. - ISBN 83-85660-40-2

Sygnatury: 146980, 149394

LITERATURA polska 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji / Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999. - 428 s. ; 21 cm. - ISBN 83-08-02857-8

Sygnatury: 153153 oraz Czytelnia

LITERATURA polska w latach 1939-1989 / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - 375 s. : tab. ; 21 cm. - ISBN 83-02-04770-8 - i dodruk

Sygnatury: 159506 oraz Czytelnia

LITERATURA polska w latach 1986-1995 / Stanisław Burkot. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1996. - 147 s. ; 21 cm. - ISBN 83-6663-17-0 [błędny prawdopodobnie powinno być 83-86663-17-0] i wydanie rozszerzone

Sygnatury: 146406-8 oraz Czytelnia

MODELE świata i człowieka : szkice o powieści współczesnej / pod red. Jerzego Święcha ; [aut. Jan Błoński i in.]. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1985. - 391 s. ; 21 cm. - ISBN 83-222-0327-6

Sygnatury: 110644-5, 111077, 112590

NASZ wiek XX : przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980 / Włodzimierz Maciąg. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - 387 s. ; 21 cm. - ISBN 83-04-04041-7

Sygnatury: 137715-16, 138909 oraz Czytelnia

NIEUFNI i zadufani : romantyzm i klasycyzm w młodej poezji lat sześćdziesiątych / Stanisław Barańczak. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. – 181 s. ; 18 cm

Sygnatury: 50682

OBRAZY i wiersze : z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej / Adam Dziadek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004. - 246 s., [10] k. tabl. ; 21 cm. - ISBN 83-226-1376-8

Sygnatury: Czytelnia

POKOLENIA i przełomy : szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku / Marian Kisiel. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004. - 181 s. ; 21 cm. - ISBN 83-226-1313-X

Sygnatury: Czytelnia

POLSCY pisarze współcześni 1939-1991 : leksykon / Lesław W. Bartelski. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - XV, 503 s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-11593-9

Sygnatury: Czytelnia

PROZA powojenna 1945-1980 : analizy i interpretacje / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. - 348 s. ; 24 cm. - ISBN 83-02-01810-4

Sygnatury: 107175-7, 110714

PROZA powojenna 1945-1987 : analizy i interpretacje / Stanisław Burkot. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 375 s. ; 23 cm. - ISBN 83-02-04134-3

Sygnatury: Czytelnia

PRZEłOMY : rok 1956 : studia o polskiej literaturze współczesnej / pod red. Włodzimierza Wójcika ; przy współudziale Mariana Kisiela. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. - 192 s. ; 24 cm. - ISBN 83-226-0669-9

Sygnatury: Czytelnia

SłOWO o socrealizmie / Wojciech Tomasik. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1991. - 128 s. ; 21 cm

Sygnatury: Czytelnia

TOPIKA antyczna w literaturze polskiej XX wieku : studia / pod red. Aliny Brodzkiej i Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - 167 s. ; 24 cm

Sygnatury: Czytelnia

W STRONĘ wiersza : interpretacje poezji najnowszej / red., wstęp i oprac. Ludwika Topp. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1984. – 328 s. ; 19 cm. - ISBN 83-203-1732-0

Sygnatury: 111087 oraz Czytelnia

WOKÓł 1968 roku : studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej / pod red. Włodzimierza Wójcika. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992. - 124 s. ; 24 cm. - ISBN 83-226-0445-9

Sygnatury: 137365 oraz Czytelnia

WOKÓł współczesnego dramatu i teatru religijnego w Polsce (1979-1989) / pod red. Ireny Sławińskiej, Wojciecha Kaczmarka. - Wrocław : Wiedza o Kulturze, 1993. - 321 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7044-012-6

Sygnatury: 149749-50 oraz Czytelnia

oprac. Barbara Michałek