NAJWAŻNIEJSZE SYNTEZY HISTORYCZNOLITERACKIE -
HISTORIA LITERATURY POWSZECHNEJ

SłOWNIKI I ENCYKLOPEDIE

BOHATEROWIE literatury powszechnej / pod red. Marka Pytasza. - Katowice : Videograf, 1994. - 359 s. ; 16 cm. - ISBN 83-85516-53-0
 
Sygnatury: Czytelnia
 
ENCYKLOPEDIA literatury światowej / red. nauk. Julian Maślanka ; [aut. Dorota Bielec i in.]. - Kraków : Zielona Sowa, 2005. – 1048 s. ; 25 cm. - ISBN 83-7435-076-8
 
Sygnatury: Czytelnia
 
LEKSYKON dzieł literackich / Leszek Kamiński. - Warszawa : PANDA, 1996. - 393 s. ; 21 cm. - ISBN 83-85465-72-3
 
Sygnatury: Czytelnia
 
LEKSYKON motywów literackich / Dorota Nosowska. - Bielsko-Biała : PARK, 2004. - 629 s. : il. ; 22 cm. - ISBN 83-7266-366-1
 
Sygnatury: Czytelnia
 
LEKSYKON postaci literackich : od Antygony do Zagłoby / Leszek Kamiński, Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. - [Wyd. 2]. – Kraków : Real Press, 1996. - 320 s. ; 21 cm. - ISBN 83-86688-26-2
 
Sygnatury: Czytelnia
 
LITERATURA świata : encyklopedia PWN : literatury narodowe, twórcy i dzieła, prądy i kierunki / [red. nacz. Bartłomiej Kaczorowski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 856 s. : il. ; 24 cm. - ISBN-10: 83-01-14875-6. - ISBN-13: 978-83-01-14875-1
 
Sygnatury: Czytelnia
 
LITERATURY zachodniosłowiańskie czasu przełomów 1890-1990 : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, Literatura łużycka i słowacka. T. 2, Literatura czeska / pod red. Haliny Janaszek-Ivanickowej. - Katowice : Śląsk, 1994-1999. – (544 ; 841) s. ; 21 cm
 
Sygnatury: Czytelnia
 
MAłY słownik terminologiczny literatury, folkloru i kultury staroruskiej / Eliza Małek, Jan Wawrzyńczyk. - Wyd. 2 popr. i uzup. - łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, 1995. – 107 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7016-810-8
 
Sygnatury: Czytelnia
 
NAJSłYNNIEJSZE powieści literatury światowej : leksykon / Dominique Szenes ; przeł [z franc.] Marek Bratuń. - łódź : OPUS, 1994. – 264 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7089-015-6
 
Sygnatury: Czytelnia
 
PISARZE niemieckojęzyczni XX wieku : leksykon encyklopedyczny PWN / pod red. Marka Zybury. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - LXVII, [3], 427 s. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11995-0
 
Sygnatura: Czytelnia
 
PISARZE świata : słownik encyklopedyczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 827 s. : fot. ; 24 cm. - ISBN 83-01-11461-4
 
Sygnatura: Czytelnia
 
SłOWNIK bohaterów literackich / Dorota Kozicka [i in.]. - Bielsko-Biała : PARK, 2004. - 472 s. : fot. ; 21 cm. - ISBN 83-7266-199-5
 
Sygnatury: 160996 oraz Czytelnia
 
SłOWNIK lektur dla liceum / pod red. Henryka Sułka ; [aut. haseł Mirosław Dąbrowski i in.]. - Kraków : Zielona Sowa, 2003. - 672 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7389-034-3
 
Sygnatury: Czytelnia
 
SłOWNIK literatury popularnej / pod red. Tadeusza Żabskiego. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1997. - 539 s. ; 28 cm. - ISBN 83-7091-039-4
 
Sygnatury: Czytelnia
 
SłOWNIK motywów literackich / Dorota Nosowska. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : PARK, 2004. - 632 s. : fot. ; 21 cm. - ISBN 83-7266-314-9
 
Sygnatury: 160998 oraz Czytelnia
 
SłOWNIK pisarzy antycznych / pod red. Anny Świderkówny ; [aut. haseł Zofia Augustyn i in. ; "Losy antycznej literatury" Benedetto Bravo, Ewa Wipszycka-Bravo]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982. – 488 s., [8] k. tab. ; 20 cm. - ISBN 83-214-0141-4
 
Sygnatury: 98671 oraz Czytelnia
 
SłOWNIK pisarzy rosyjskich / pod red. Floriana Nieuważnego. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1994. – 632 s. ; 21 cm. - ISBN 83-214-0961-X
 
Sygnatury: Czytelnia
 
SłOWNIK pisarzy skandynawskich / red. Zenon Ciesielski. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1991. - 568 s., 4 k. tabl. ; 21 cm. - ISBN 83-214-0275-5
 
Sygnatury: Czytelnia
 
SłOWNIK scen literackich / Dorota Nosowska. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008. - 460 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7446-722-3
 
Sygnatury: Czytelnia
 
STU najsłynniejszych pisarzy starożytnych : słownik / Stanisław Stabryła. - Kraków : UNIVERSITAS, 1996. - 150 s. ; 17 cm. - ISBN 83-7052-455-9

Sygnatury: 148016 oraz Czytelnia
 
 
SYNTEZY HISTORYCZNOLITERACKIE
 
DRAMAT rosyjski : klasyka i współczesność / pod red. Haliny Mazurek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. - 228 s. ; 24 cm. - ISBN 83-226-0947-7
 
Sygnatury: Czytelnia
 
DZIEJE dramatu : od Ajschylosa do Anouilha. T. 1-2 / Allardyce Nicoll ; tłum. [z ang.] Henryk Krzeczkowski, Wacław Niepokólczycki, Jerzy Nowacki ; [posł. J. A. Szczepański]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. – ([6], 496 ; 488) s. ; 24 cm
 
Sygnatury: 109841/1-2, 31318-19/1-2, 65727/1-2, 65729/1-2, 99881/1-2, 99883/1-2
 
DZIEJE literatur europejskich. T. 1. T. 2, cz. 1-2. T. 3, cz. 1-2 / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977-.
 
Sygnatury: 76483-4, 88587, 88589 oraz Czytelnia
 
DZIEJE literatury duńskiej / Stefan H. Kaszyński, Maria Krysztofiak. – Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza, 1985. - 300 s. : il. ; 21 cm
 
Sygnatury: Czytelnia
 
DZIEJE literatury niemieckiej : podręcznik. T. 1 / Marian Szyrocki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – 376  s. ; 24 cm
 
Sygnatury: 62900, 113366 oraz Czytelnia
 
HISTORIA literatury : od antyku do współczesności / [aut. Michał Hanczakowski i in.]. - Bielsko-Biała : PARK, 2002. - 476 s. : il. ; 22 cm. - ISBN 83-7266-070-0
 
Sygnatury: Czytelnia
 
HISTORIA literatury angielskiej : zarys / Przemysław Mroczkowski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. - 627 s. : il. ; 21 cm – i wydania następne, uzupełnione
 
Sygnatury: 96521, 96639-40, 114775-6, 114919, 128876 oraz Czytelnia
 
HISTORIA literatury angielskiej w zarysie : podręcznik / George Sampson ; [przeł. Piotr Graff]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. - 1164 s. ; 23 cm
 
Sygnatury: 38637-9, 58988, 62904
 
HISTORIA literatury arabskiej : zarys / Józef Bielawski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968. - 537 s. : il. ; 21 cm
 
Sygnatury: Czytelnia
 
HISTORIA literatury bizantyjskiej : zarys / Oktawiusz Jurewicz. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. - 355 s. : il. ; 21 cm
 
Sygnatury: 107362, 107512 oraz Czytelnia
 
HISTORIA literatury brazylijskiej : od wieku XVI do początków XX wieku / Nelson Werneck Sodré ; [adaptacji dokonała i przeł. z port. Helena Czajka]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 356 s. ; 21 cm
 
Sygnatury: Czytelnia
 
HISTORIA literatury czeskiej : zarys / Józef Magnuszewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. - 383 s. : il. ; 22 cm
 
Sygnatury: 55974 oraz Czytelnia
 
HISTORIA literatury  fińskiej : zarys / Kai Laitinen, Satu Apo ; przeł. [z fiń.] Cecylia Lewandowska. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - 383 s. : il., fot. ; 22 cm
 
Sygnatury: Czytelnia
 
HISTORIA literatury francuskiej / Katarzyna Dybeł, Barbara Marczuk, Jan Prokop. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. – 460 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-14551-X
 
Sygnatury: Czytelnia
 
HISTORIA literatury francuskiej / Józef Heistein. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997. - 632 s. ; 21 cm. - ISBN 83-04-04368-8
 
Sygnatury: 148640
 
HISTORIA literatury francuskiej : od Rewolucji Francuskiej do lat trzydziestych XX wieku / Albert Thibaudet ; przekład [z fr.] Joanna Guze. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. – 527 s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-12385-0
 
Sygnatury: 148019
 
HISTORIA literatury francuskiej : zarys / Jerzy Adamski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966. - 348 s., [3] k. tabl. : il. ; 23 cm – i wydania następne, poprawione i rozszerzone
 
Sygnatury: 38422, 8120  oraz Czytelnia
 
HISTORIA literatury francuskiej w zarysie / G[ustave] Lanson, P[aul] Tuffrau ; [przeł. Wiera Bieńkowska]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. - 827 s. ; 23 cm – i wydanie następne
 
Sygnatury: 35671-2, 138149 oraz Czytelnia
 
HISTORIA literatury hispano-amerykańskiej : epoka współczesna / Enrique Anderson Imbert ; [przeł. z hisz. Włodzimierz Korcz]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 496 s. ; 20 cm
 
Sygnatury: Czytelnia
 
HISTORIA literatury hispano-amerykańskiej : okres kolonialny, sto lat niepodległości / Enrique Anderson Imbert ; [przeł. z hisz. Barbara Szmidt]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 488 s. ; 20 cm
 
Sygnatury: 122436 oraz Czytelnia
 
HISTORIA literatury hiszpańskiej : podręcznik. T. 1, Od początków do 1700 roku. T. 2, Od 1700 roku do czasów współczesnych / Ángel del Río ; [przeł. Kazimierz Piekarec]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970-1972. – (460 ; 408) s. ; 23 cm
 
Sygnatury: 27678/1-2, 48318/1-2, 55332/1-2
 
HISTORIA literatury hiszpańskiej : zarys / Maria Strzałkowa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966. - 304 s. : il. ; 22 cm
 
Sygnatury: 38499, 38160
 
HISTORIA literatury jidysz : zarys / Chone Shmeruk. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – 119 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-04-03991-5
 
Sygnatury: 141111 oraz Czytelnia
 
HISTORIA literatury litewskiej : zarys / Zygmunt Stoberski. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - 271 s. : il. ; 21 cm
 
Sygnatury: 128897, 128923 oraz Czytelnia
 
HISTORIA literatury łacińskiej : zarys / Mieczysław Brożek. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. – 564 s. ; 23 cm
 
Sygnatury: 113386 oraz Czytelnia
 
HISTORIA literatury łacińskiej w starożytności : zarys / Mieczysław Brożek. - Wyd. 2 popr. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. - 539 s. : il. ; 22 cm
 
Sygnatury: 72241-3
 
HISTORIA literatury niderlandzkiej : zarys / Dorota i Norbert Morciniec. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. - 428 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-04-01590-0
 
Sygnatury: 113639, 150027 oraz Czytelnia
 
HISTORIA literatury niemieckiej : zarys / Marian Szyrocki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. - 443 s. : il. ; 23 cm – i wydanie następne
 
Sygnatury: 37110-11 oraz Czytelnia
 
HISTORIA literatury perskiej i tadżyckiej / [aut.] Otakar Klíma [i in.] ; red. Jan Rypka ; skrót z oryg. czes.: Franciszek Machalski ; z czes. przeł. Barbara Majewska, Danuta Reychmanowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 400 s., 10 tabl. : il. ; 23 cm
 
Sygnatury: 3291
 
HISTORIA literatury portugalskiej : zarys / Janina Z. Klave. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. - 360 s. : faks., portr. ; 21 cm
 
Sygnatury: 112023 oraz Czytelnia
 
HISTORIA literatury rosyjskiej : 1917-1991 / Gabriela Porębina, Stanisław Poręba. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. - 60 s. : 3 il. ; 24 cm – i wydanie następne
 
Sygnatury: Czytelnia
 
HISTORIA literatury rosyjskiej : praca zbiorowa. T. 1-2 / pod red. Mariana Jakóbca ; [aut. Zbigniew Barański i in.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1976. – (784 ; 940) s. : il. ; 25 cm
 
Sygnatury: 71059-61/1-2, 73241/1-2, 73243/1-2, 73245/1-2, 48677-8/1-2 
 
HISTORIA literatury rosyjskiej : zarys / Bogusław Mucha. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. – 499 s. : faks., portr. ; 22 cm
 
Sygnatury: 128269 oraz Czytelnia
 
HISTORIA literatury rosyjskiej XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Drawicza. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 698 s. : fot. ; 25 cm. - ISBN 83-01-12224-2
 
Sygnatury: Czytelnia
 
HISTORIA literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie : wiek XVII-XIX / Andrzej Kopcewicz, Marta Sienicka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 411 s. ; 24 cm
 
Sygnatury: 102175/1, 102176-7 oraz Czytelnia
 
HISTORIA literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie : wiek XX / Andrzej Kopcewicz, Marta Sienicka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 492 s. ; 24 cm
 
Sygnatury: 102175/2 oraz Czytelnia
 
HISTORIA literatury szwedzkiej : zarys / Zenon Ciesielski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - 340 s. : il. ; 21 cm
 
Sygnatury: Czytelnia
 
HISTORIA literatury tureckiej : zarys / Stanisława Płaskowicka-Rymkiewicz, Münevver Borzęcka, Małgorzata łabęcka-Koecher. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. – 415 s. : il. ; 22 cm
 
Sygnatury: Czytelnia
 
HISTORIA literatury w moim kinie [adaptacje filmowe] / Aleksander Jackiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1974. - 372 s., [8] s. tabl. : il. ; 20 cm
 
Sygnatury: 62258
 
HISTORIA literatury węgierskiej : zarys / Tibor Klaniczay, József Szauder, Miklós Szabolsci ; [z wersji fr. tł. Janusz Barczyński, Jerzy Falicki]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966. – 367 s., [16] k. tabl. : portr. ; 22 cm
 
Sygnatury: 38987 oraz Czytelnia
 
HISTORIA literatury włoskiej : zarys / Józef Heistein. – Wyd. 2 popr. i uzup.. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. - 339 s. ; 20 cm. - ISBN 83-04-02122-6 – wydanie następne
 
Sygnatury: 118382, 119528, 128947, 141440, 147601 oraz Czytelnia
 
HISTORIA literatury włoskiej XX wieku / Joanna Ugniewska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. – 280 s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-06021-2
 
Sygnatury: Czytelnia
 
HISTORIA literatury włoskiej XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Joanny Ugniewskiej ; [aut.] Irena Bednarz [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 450 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-13424-0
 
Sygnatury: Czytelnia
 
KLASYCZNA literatura arabska : zarys / Józef Bielawski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 1995. – 348 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-86483-07-5
 
Sygnatury: Czytelnia
 
LITERATURA francuska. T. 1, Od początków do końca XVIII wieku. T. 2, 19 i 20 wiek / pod red. Antoine Adam, Georges Lerminier, Edouard Morot-Sir. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974-1980. – (747 ; 801) s. ; 24 cm
 
Sygnatury: 150484/I-II
 
LITERATURA francuska XX wieku / Józef Heistein. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. – 568 s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-10150-4
 
Sygnatury: Czytelnia
 
LITERATURA Grecji starożytnej w zarysie / Jerzy łanowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 216 s., [12] k. tabl. ; 21 cm. - (Logos). - ISBN 83-01-06593-1
 
Sygnatury:  156264 oraz Czytelnia
 
LITERATURA Grecji starożytnej w zarysie : od Homera do Justyniana / Jerzy łanowski, Marek Starowieyski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. – 264 s., [16] k. tabl. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-01-11891-1
 
Sygnatury: 144204
 
LITERATURA grecka i rzymska w zarysie / Maria Cytowska, Hanna Szelest. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 400 s. ; 20 cm. - ISBN 83-01-02224-8 – oraz następne wydania
 
Sygnatury: 100323-4, 112335 oraz Czytelnia
 
LITERATURA Greków i Rzymian / Zygmunt Kubiak. - Warszawa : Świat Książki, 1999. - 655 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7227-247-6
 
Sygnatury: Czytelnia
 
LITERATURA japońska. [T. 1], Od VI do połowy XIX wieku. [T. 2], Poezja XX wieku ; Teatr XX wieku / Mikołaj Melanowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994-1996. – (588 ; 471 [8] k. tabl.) s. ; 21 cm. 
 
Sygnatury: Czytelnia
 
LITERATURA nowogrecka 1453-1983 / Nikos Chadzinikolau. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 336 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-01-06959-7
 
Sygnatury: 119647-8, 124767 oraz Czytelnia
 
LITERATURA rosyjska : nowe zjawiska, reinterpretacje / pod red. Barbary Stempczyńskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. - 284 s. ; 21 cm. - ISBN 83-226-0612-5
 
Sygnatury: Czytelnia
 
LITERATURA rosyjska : podręcznik. T. 1 / Marian Jakóbiec. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – 632 s. : il. ; 25 cm
 
Sygnatury: 113363   
 
LITERATURA rosyjska XX wieku : nowe czasy, nowe problemy / pod red. Grażyny Bobilewicz-Bryś, Andrzeja Drawicza. - Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy ; Warszawa : Omnitech Press, 1992. - 171 s. ; 24 cm. - ISBN 83-85262-21-0
 
Sygnatury: Czytelnia
 
LITERATURA rosyjska w zarysie. Cz. 1-2 / red. Zbigniew Barański, Antoni Semczuk. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – (432 ; 429-832) s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-01-06758-6
 
Sygnatury: 115515/1-2, 116063/1-2, 119897/1-2, 128899/1-2    
 
LITERATURA rzymska : okres archaiczny / Maria Cytowska, Hanna Szelest, Ludwika Rychlewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - 378 s. ; 25 cm. - ISBN 83-01-12096-7
 
Sygnatury: Czytelnia
 
LITERATURA rzymska : okres augustowski / Maria Cytowska, Hanna Szelest. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - 663 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-09067-7
 
Sygnatury: Czytelnia
 
LITERATURA rzymska : okres cesarstwa / Maria Cytowska, Hanna Szelest. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - 619 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-10574-7
 
Sygnatury: Czytelnia
 
MANIFESTY romantyzmu 1790-1830 : Anglia, Niemcy, Francja / oprac. Alina Kowalczykowa. - Wyd. 2 rozszerzone. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 442 s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-11838-5
 
Sygnatury: 143521
 
MIMESIS : rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. T. 1-2  / Erich Auerbach ; przeł. i wstępem opatrzył Zbigniew Żabicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968. – (462 ; 443) s. ; 20 cm
 
Sygnatury: 151705/1-2
 
ODRZUCONY obraz : wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej / Clive Staples Lewis ; przeł. [z ang.] Witold Ostrowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1986. - 168 s. ; 21 cm. - ISBN 83-211-0766-4 – i wydanie następne
 
Sygnatury: 142558 oraz Czytelnia
 
PISARZE nowi, zapomniani i odkrywani na nowo [literatura rosyjska] / pod red. Piotra Fasta i Anny Skotnickiej-Maj. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1996. - 203 s. ; 24 cm. - ISBN 83-226-0726-1
 
Sygnatury: Czytelnia
 
SFERA szarości : studia nad literaturą i myślą osiemnastego wieku / Tadeusz Rachwał, Tadeusz Sławek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1993. - 184 s., 7 s. tabl. : fot. ; 24 cm. - ISBN 83-226-0501-3
 
Sygnatury: Czytelnia
 
SYLWETKI współczesnych pisarzy rosyjskich / pod red. Piotra Fasta, Lucyny Rożek. - Katowice : Śląsk, 1994. - 240 s. ; 24 cm. - ISBN 83-85831-38-X
 
Sygnatury: 141328 oraz Czytelnia
 
ZARYS historii literatury angielskiej : (od okresu staroangielskiego do Oświecenia) / Przemysław Mroczkowski. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1978. - 341 s. ; 24 cm
 
Sygnatury: 84155, 84179-80 oraz Czytelnia
 
ZARYS historii literatury angielskiej : (od preromantyzmu do czasów najnowszych) / Przemysław Mroczkowski. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1978. - 337 s. ; 24 cm
 
Sygnatury: 85475-7 oraz Czytelnia
 
ZARYS historii literatury duńskiej / Stefan H. Kaszyński, Maria Krysztofiak. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1976. - 145 s., [12] k. tabl. : il., portr. ; 25 cm – i wydanie następne
 
Sygnatury: 74270 oraz Czytelnia 
 
 
oprac. Barbara Michałek