ANALFABETYZM - przyczyny zjawiska, rodzaje, zwalczanie.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-luty 2006
Oprac. Barbara Michałek
 1. AKCJA likwidacji analfabetyzmu na terenie województwa zielonogórskiego w latach 1949-1951 / Robert Skobelski // Rocznik Lubuski. - T. 27, cz. 2 (2001), s. 143-155
 2. AKTUALNE problemy alfabetyzacji [w Polsce] / Józef Półturzycki // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1997, nr 3, s. 9-32
 3. ALFABETYZACJA / Marzenna Nowicka // W: ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku / kom. red. Tadeusz Pilch [i in.] ; konsultacja całości Wincenty Okoń. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003- . T. 1, A-F. - S. 89-90
 4. ALFABETYZACJA dorosłych w Portugalii / L. Matos, D. Carrapico, S. Pereira // Oświata Dorosłych. - 1990, nr 1/2, s. 60-63
 5. ALFABETYZACJA informatyczna / Bronisław Forski // Nowe w Szkole. - 2000/2001, [nr] 7, s. 19-20
 6. ALFABETYZACJA w dawnej Polsce / Wincenty Urban // Przegląd Powszechny. - 1992, nr 6, s. 453-461
 7. ALFABETYZACJA w nowym tysiącleciu / Rune Pettersson // Edukacja Medialna. - 2000, nr 3, s. 24-28
 8. ALFABETYZM funkcjonalny / Ireneusz Białecki ; rozm. przepr. Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 7, wkł.: Przygotowanie do Życia, s. (2)-(5)
 9. ALFABETYZM funkcjonalny - kwalifikacje - praca / Hanna Gulczyńska, Ewa Świerzbowska-Kowalik // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - Nr 7 (1996), s. 45-62
 10. ANALFABECI i arytmetyka / C. Dalbera // Nowa Szkoła. - 1992, nr 4, s. 233-235
 11. ANALFABETYZM / Marzenna Nowicka // W: ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku / kom. red. Tadeusz Pilch [i in.] ; konsultacja całości Wincenty Okoń. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003- . T. 1, A-F, s. 115-117
 12. ANALFABETYZM funkcjonalny / Ireneusz Białecki // Res Publica Nowa. - 1996, nr 6, s. 68-76
 13. ANALFABETYZM funkcjonalny Polaków / Maria Jadczak // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 4/5, s. 5-6
 14. ANALFABETYZM kobiet / Anna Markowska // Problemy Rodziny. - 1990, nr 6, s. 41-42
 15. ANALFABETYZM u progu XXI wieku / Bogusław Śliwerski // Rocznik Pedagogiczny. - T. 21 (1998), s. 63-77
 16. ANALFABETYZM w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego / Elżbieta Stańczyk // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 63 (2004), s. 197-212
 17. BADANIE analfabetyzmu funkcjonalnego dorosłych / Hanna Gulczyńska, Ewa Świerzbowska-Kowalik // Ask. - 1996, nr 1, s. 93-104
 18. CO z tym analfabetyzmem? / Jan Baranowski // NiM Nauczyciele i Matematyka. - 1996, nr 17, s. 5-6
 19. DYSLEKSJA - analfabetyzm funkcjonalny / Marta Bogdanowicz // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 9, s. 30-32
 20. EDUKACJA : jest w niej ukryty skarb : raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku / pod przewodnictwem Jacquesa Delorsa ; przetł. z oryg. franc. Wiktor Rabczuk. - Warszawa : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 1998. - 288 s.
 21. KOMPETENCJE językowe młodszych uczniów a zjawisko analfabetyzmu funkcjonalnego / Gabriela Kapica // W: PROBLEMY edukacji lingwistycznej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Problemy edukacji lingwistycznej" : Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, dnia 15-17 listopada 1996 r. / red. nauk. Maria Teresa Michalewska. - Katowice : "Impuls", 1999. - S. 151-157
 22. LIKWIDACJA analfabetyzmu w powiecie tomaszowskim w latach 1945-1953 / Ewa Kuźma // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 24 (2004), s. 303-314
 23. MIĘDZYNARODOWY Rok Analfabetyzacji / Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. - 1990, nr 1/4, s. 10-18
 24. NIEUNIKNIONE? : funkcje alfabetyzacji w dorosłości / Zbigniew Kwieciński. - Olsztyn ; Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002. - 129 s.
 25. O NIEKTÓRYCH zagrożeniach społecznych początku XXI wieku [analfabetyzm, przestępczość w Polsce] / Jan Lachowicz // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 10/11, s. 9-11
 26. OŚWIATOWE dylematy [analfabetyzm we Francji] / Ludwik Malinowski // Nowa Szkoła. - 1990, nr 5/6, s. 303-305
 27. PAULO Freire - dialog, komunikacja, edukacja [program alfabetyzacyjny brazylijskiego pedagoga] / Hanna Ewa Zielińska // Edukacja. - 2000, nr 2, s. 89-96
 28. PROBLEM analfabetyzmu w świetle raportu UNESCO / Bogusław Śliwerski // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 34-36
 29. PROBLEMY alfabetyzacji we Francji / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1998, nr 1, s. 93-100
 30. REALIZACJA ustawy o likwidacji analfabetyzmu w powiecie radzyńskim (1949-1951) / Dariusz Magier // Rocznik Bialskopodlaski. - T. 12 (2004), s. 97-107
 31. SKUDRZYK, Aldona
 32. Czy zmierzch kultury pisma? : o synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym / Aldona Skudrzyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - 220 s.
 33. WALKA z analfabetyzmem w powiecie Lwówek Śląski i Bolesławiec (1949-1951) / Ryszard Lasak // Wiadomości historyczne. - 2005, nr 2, dod.: Muzeum Szkolne, s. (11)-(16)
 34. WYBRANE problemy alfabetyzacji dzieci w dobie rewolucji informacyjnej / Gabriela Kapica // Kultura i Edukacja. - 2000, nr 1/2, s. 105-117
 35. ZJAWISKO analfabetyzmu funkcjonalnego / Dorota Kondrat // Remedium. - 2006, nr 2, s. 8-9
 36. ZNACZENIE piśmienności i piśmiennictwa w przełamywaniu barier stanowo-kastowych w kulturze wsi / Franciszek Jakubczak // Kultura Wsi. - 1996, nr 2, s. 108-120