BAJKOTERAPIA, ARTETERAPIA, MUZYKOTERAPIA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2010.
Opracowane na podstawie zbiorów własnych biblioteki (pozycje oznaczone gwiazdką "*")
oraz baz danych Biblioteki Narodowej.
Oprac. Dominika Bokisz
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach,
Wypożyczalnia

ARTETERAPIA

BAJKOTERAPIA

MUZYKOTERAPIAARTETERAPIA


Wydawnictwa zwarte (książki):
 1. AKTYWNOŚĆ twórcza w edukacji i arteterapii : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty ; Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Pedagogiki Akademii Podlaskiej w Siedlcach. - Warszawa : Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2010. - 252 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 9788389600813

 2. ARTEDIAGNOZA : psychologiczna specyfika twórczości plastycznej dzieci neurotycznych / Elżbieta Głowacka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - 130, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : il., err. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 119-123. - ISBN 8323321841. - ISBN 9788323321842

 3. ARTETERAPIA : badania i praktyka / Andrea Gilroy ; [tł. Sebastian Sobczyński]. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - 246, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 224-[247]. - ISBN 9788374054867*

 4. ARTETERAPIA dla fizjoterapeutów / Mirosław Janiszewski. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2010. - 136 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 9788360282175

 5. ARTETERAPIA drogą wyjścia z izolacji osób niepełnosprawnych : materiały pokonferencyjne / [red. Barbara Sochal] ; zorg. przez Fundację Wspólna Droga i Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. - Warszawa : Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska, 2008. - 129 s., [19] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. - ISBN 9788392657743

 6. ARTETERAPIA jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich : Uniwersytet Wrocławski w ECArTE : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wity Szulc ; przy współpracy Mirosławy Furmanowskiej i Joanny Gładyszewskiej-Cylulko. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. - 215, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 9788374326186*

 7. ARTETERAPIA w edukacji i rozwoju człowieka / red. Małgorzata i Tomasz Siemież. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2008. - 235 : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 221-235. - ISBN 9788389518866

 8. ARTETERAPIA w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - 218 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 9788374052825*

 9. ARTETERAPIA w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. - Wyd. 3. - Kraków : Impuls, 2006. - 157, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 147-157. - ISBN 8373087656. - ISBN 9788373087651*

 10. ARTETERAPIE : terapie za pomocą sztuk wizualnych / [Wiesław Karolak]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010. - 155, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 9788389600844

 11. ARTYŚCI niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym : materiały pokonferencyjne. Cz. 1 / pod red. Barabary Sochal. - Warszawa : Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska. Organizacja Pożytku Publicznego, 2009. - 208 s. : fot., il. ; 24 cm. - Zawiera materiały II konferencji Nikifory zorganizowanej przez Fundację Wspólna Droga i Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 23 października 2009 roku. - ISBN 9788392657767*

 12. DETERMINANTY samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo w latach 1945-2001 w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska / Katarzyna Kokot. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - 248 s., [5] s. tabl. : il. kolor. ; 23 cm. - (Medicina Historica). - Bibliogr. s. 220-248. - ISBN 9788376116242

 13. DYLEMATY edukacji artystycznej. T. 1, Edukacja artystyczna / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 499 s.: tab., wykr.;24cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 837308617X*

 14. DYLEMATY edukacji artystycznej. T. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - 623 s. : rys., tab., wykr.; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 9788373086180*

 15. ECHA ekspresji : kulturoterapia w andragogice specjalnej / Beata Borowska-Beszta. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - 150, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 133-143. - ISBN 9788375870299

 16. EDUKACJA artystyczna a metafora / red. Wiesława Limont i Bernadeta Didkowska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - 314 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 9788323122517

 17. ESTETYCZNY wymiar edukacji / red. nauk. Jolanta Szulakowska-Kulawik. - Bytom : Kolegium Nauczycielskie, 2007. - 113 s. : rys., tab. ; 29 cm. - Bibliogr. przy rozdz.*

 18. EUROPA, integracja, sztuka : tematyczna koncepcja pracy edukacyjno-terapeutycznej środkami artystycznymi / red. Mirosława Knapik, Wiesława A. Sacher ; Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Społecznych. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. - 132 s. : il. kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 8360430217

 19. KREATYWNOŚĆ osób z niepełnosprawnością intelektualną - czy umiemy myśleć inaczej? / pod red. Joanny Głodkowskiej, Andrzeja Giryńskiego. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, cop. 2009. - 205 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy większości prac. - ISBN 9788360958377

 20. KULTURA - aktywność artystyczna dziecka / pod red. Bożeny Muchackiej i Romualdy Ławrowskiej ; [Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie]. - Kraków : ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2008. - 237 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 9788388830723

 21. MAGIA ogrodów czyli O terapeutycznej funkcji ogrodów / Irena Borecka. - Kraków : Impuls, 2010. - 121 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [99]-103. - ISBN 9788375870343*

 22. MAPPING w twórczym samorozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak ; [oprac. graf. i skład Maciej Jabłoński, Justyna Wirth-Jabłońska]. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006. - 185 s., VII k. tabl. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 35. - ISBN 8374052104. - EAN 9788374052108*

 23. METODA projektu w edukacji i arteterapii / Aleksandra Chmielnicka-Plaskota. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Instytut Edukacji Artystycznej, 2010. - 186 s., [6] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Edukacja, Sztuka, Integracja ; t. 3). - Bibliogr. s. 169-185. - ISBN 9788389600998

 24. MIEJSCE literatury i teatru w przestrzeniach terapeutycznych : werbalne i niewerbalne aspekty wsparcia rozwoju : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Malickiego i Katarzyny Krasoń ; Biblioteka Śląska [i in.]. - Katowice : Biblioteka Śląska, 2005. - 275 s. ; 21 cm. - ISBN 8387849936*

 25. OD natury do... kultury : sztuka i edukacja drogą rozwoju osób niepełnosprawnych / red. Edyta Nieduziak-Błońska ; Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Tratwa" w Sandomierzu. - Sandomierz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza : Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Tratwa", 2009. - 83 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 9788387641641

 26. OBLICZA sztuki dziecka - w poszukiwaniu istoty ekspresji / red. nauk. Katarzyna Krasoń i Beata Mazepa-Domagała ; Centrum Ekspresji Dziecięcej, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. - Katowice ; Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2007. - 449 s. : ; il. kolor. ; 24 cm. - ISBN 9788389032034*

 27. PERCEPCJA muzyki, jej wymiar w sztuce i psychologii kwantowej / Adam Adamski. - Bielsko-Biała : Firma Poligraficzno-Wydawnicza "Compal", 2008. - 155 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 9788392618645

 28. PSYCHOLOGIA twórczości plastycznej / Stanisław Leon Popek. - Kraków : Impuls, 2010. - 489 s., [40] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. [463]-477. - ISBN 9788375872804*

 29. RYSUNEK w arteterapii / Wiesław Karolak. - Wyd. 2. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. - 103 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 15-16. - ISBN 9788374052535*

 30. RYSUNEK w psychoterapii / Gerald D. Oster, Patricia Gould ; przekł. [z ang.] Anna i Magdalena Kacmajor. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 175 s. : rys. ; 24 cm. - (Biblioteka Terapeuty). - Bibliogr. s. 172-[174]. - ISBN 9788385416982*

 31. STUDIA nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym / Tomasz Rudowski ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. - Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - 251 s. : il. kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. przy częściach. - ISBN 9788360260142

 32. SZTUKA jako wsparcie rozwoju / red. Wiesława A. Sacher, Mirosława Knapik ; Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Społecznych. - 106 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. Bibliogr. przy pracach. - ISBN 8360430608

 33. SZTUKA, która pomaga dzieciom / Koryna Opala-Wnuk. - Łódź : Feeria : JK, 2009. - 213, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 213-[214]. - ISBN 9788372292391*

 34. SZTUKA w kontekście oddziaływania na człowieka / Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. - 210 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 8374810483*

 35. ŚWIAT pełen znaczeń - kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. - Kraków : Impuls, 2006. - 748 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm.- Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 8373086625. - ISBN 9788373086623*

 36. TERAPIA sztuką : praktyczny poradnik / Susan I. Buchalter ; przeł. Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006. - 213, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 209. - ISBN 8372989397. - ISBN 9788372989390*

 37. TERAPIA w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2009. - 309 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 9788362015016*

 38. TERAPIA w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2009. - 300 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 9788362015023*

 39. TWÓRCZOŚĆ "codzienna" w praktyce edukacyjnej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Macieja Kołodziejskiego ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku]. - Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009. - 184 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 171-182. - ISBN 9788361601364

 40. TWÓRCZOŚĆ jako forma dialogu ze światem / red. Edyta Nieduziak. - Sandomierz : Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Tratwa" : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense, 2010. - 179 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 9788387641672

 41. W KRĘGU sztuki i ekspresji dziecka : rozważania inspirujące / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej. - Katowice ; Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2006. - 390 s. : il. kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 8389032465*

 42. W KRĘGU zagadnień edukacji artystycznej i terapii / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006. - 194 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 8392211421

 43. WCZESNA edukacja dziecka : stan obecny, perspektywy, potrzeby / pod red. Józefy Bałachowicz, Anny Kowalskiej. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2006. - 96 s. : il. ; 24 cm . - Bibliogr. przy rozdz.*

 44. WSPOMAGANIE rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. - Kraków : Impuls, 2007. - 245 s. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [215]-224. - ISBN 9788373087798*

 45. WYBRANE metody pedagogiki twórczości i arteterapii w praktyce pielęgniarskiej [Dokument elektroniczny] / Agnieszka Sobiegała, Bożena Stemplewska, Grażyna Krzemień. - Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2010. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - Bibliogr. - ISBN 9788375091458

 46. WYMIARY ekspresji dziecięcej : stymulacja, samorealizacja, wsparcie / pod red. Katarzyny Krasoń i Beata Mazepy-Domagały ; Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; Katowice : Librus, 2005. - 362 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 8389317206*

 47. WYRAZIĆ i odnaleźć siebie, czyli O sztuce, ekspresji, edukacji i arteterapii / red. nauk. Katarzyna Krasoń i Beata Mazepa-Domagała ; Centrum Ekspresji Dziecięcej. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. - Katowice ; Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2008. - 408 s. : il. kolor. ; 24 cm. - ISBN 9788389032171

 48. WYRAZIĆ i odnaleźć siebie : implikacje praktyczne / pod red. Małgorzaty Łączyk i Barbary Majkut-Czarnoty ; Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej. - Katowice : Drukarnia Archidiecezjalna, 2008. - 117 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 9788360367988

 49. ZABAWA (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - 199 s. : il., fot. kolor. ; 21 cm. - (Twórczy Rozwój i Arteterapia ; [nr 3]). - ISBN 9788374052894*

 50. ZABAWY ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe : 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat : (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. - Wyd. 3. - Kraków : Impuls, 2006. - 97, [3] s. ; 24 cm. - ISBN 9788373087002*


Artykuły z czasopism i niesamoistne części wydawnicze (rozdziały z książek):
 1. AFIRMACJA sensu życia w kontekście współczesnej arteterapii : (teoretyczne podstawy leczenia sztuką) / Tomasz Rudowski // W: TERAPIA w resocjalizacji / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009. - Cz. 1 : Ujęcie teoretyczne. - S. 172-197

 2. ART terapia / Zbigniew Perzanowski // Światło i Cienie. - 2004, nr 4, s. 4-6

 3. ARTETERAPEUTYCZNE aspekty ekspresji plastycznej / Janina Florczykiewicz // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 5-8, bibliogr.

 4. ARTETERAPIA / Maria Szymczyk // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 22-23, bibliogr.

 5. ARTETERAPIA - mechanizmy działania z perspektywy neuropsychologii / Maja Stańko // Psychoterapia. - 2009, nr 2, s. 29-35, bibliogr.

 6. ARTETERAPIA - poza schematem szkolnej ławki/ Koryna Opala-Wnuk// Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 3-12

 7. ARTETERAPIA - problemy definicyjne / Barbara Trochimiak // Szkoła Specjalna. -2006, nr 5, s. 376-379, bibliogr.

 8. ARTETERAPIA [zestawienie bibliograficzne]: wybór za lata 1996-2005 / Elżbieta Hajnisz // Biblioterapeuta. - 2006, nr 1, s. 15-123

 9. ARTETERAPIA a literatura : związki i rozbieżności / Tomasz Kruszewski // Biblioterapeuta. - 2007, nr 4, s. 1-2

 10. ARTETERAPIA a rozwój emocjonalny człowieka / Anita Stefańska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 12, s. 16-18

 11. ARTETERAPIA a uspołecznianie osób niepełnosprawnych intelektualnie / Agnieszka Górska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 2, s. 45-54

 12. ARTETERAPIA dla osób z niepełnosprawnością intelektualną : wybrane problemy teorii i praktyki / Maria Paula Stasiakiewicz // W: DYLEMATY edukacji artystycznej / pod red. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls". - Bibliogr. przy rozdz. - T. 2 : Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka. - 2006. - S. 475-510

 13. ARTETERAPIA inspiracją dla pedagogiki / Anna Olas // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 298-306, bibliogr.

 14. ARTETERAPIA jako forma diagnozowania i terapii pedagogicznej : scenariusz zajęć / Renata Ochoa-Dąderska // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1-2, wkładka s. (43-47)

 15. ARTETERAPIA jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym / Ewa Grudziewska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 194-200, bibliogr.

 16. ARTETERAPIA w pracy z dzieckiem / Małgorzata Kuśpit // W: EDUKACYJNE konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 403-413

 17. ARTETERAPIA w procesie resocjalizacji młodzieży / Ewa Grudziewska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1-2, s. 34-37

 18. ARTETERAPIA w przedszkolu / Mariola Napiórkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 11, s. 20-23

 19. ARTETERAPIA w rehabilitacji osób chorych psychicznie / Ewa Kopińska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, nr 4, s. 36-47

 20. ARTETERAPIA w teorii i praktyce / Krystyna Hrycyk // Biblioterapeuta. - 2006, nr 1, s. 3-5

 21. BARWA i symbol - praca psychologiczna / Magdalena Palkij // W: DYLEMATY edukacji artystycznej / pod red. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" .- Bibliogr. przy rozdz. - T. 2 : Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka. - 2006. - S. 530-541

 22. CZY zawsze warto być posłusznym? : (scenariusz zajęć arteterapeutycznych dla klas IV-VI) / Barbara Beata Sarti // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 9, s. 24-25

 23. DĄŻENIE do modelu terapii sztuką artystyczną uczniów niedostosowanych społecznie / Leszek Ploch // W: TERAPIA w resocjalizacji / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009. - Cz. 2 : Ujęcie praktyczne. - S. 25-41

 24. DOBRE praktyki - metody pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera : czyli terapeutyczna rola plastyki w procesie edukacji / Anna Majchrzak // Gazeta Szkolna. - 2010, nr 48, s. 8

 25. DZIAŁANIA arteterapeutyczne w resocjalizacji / Janina Floryczkiewicz // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1-2, s. 49-55, bibliogr.

 26. DZIECI lubią wiersze / Sławomir Krzyśka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 21-23

 27. EKSPRESJA plastyczna i muzyczna dziecka - terapia czy twórczość? / Jolanta Łysakowska-Blok // W: DYLEMATY edukacji artystycznej / pod red. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" . - Bibliogr. przy rozdz. - T. 2 : Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka. - 2006. - S. 561-572

 28. ELEMENTY arteterapii w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Małgorzata Nuckowska // W: CHORZOWSKIE Zeszyty Dydaktyczne. T. 6 / pod red. Mariana Piegzy. - Chorzów : Agencja Wydawniczo-Reklamowa "map", 2008. - S. 7-11

 29. ESTETYCZNY wymiar edukacji / red. nauk. Jolanta Szulakowska-Kulawik. - Bytom : Kolegium Nauczycielskie, 2007. - 113 s. : rys., tab. ; 29 cm . - Bibliogr. przy rozdz.

 30. HISTORIA arteterapeutyki / Wita Szulc // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 66-69

 31. MATEMATYCZNIE o poezjoterapii / Sławomir M. Krzyśka // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 54-56

 32. MIEJSCE sztuki w życiu osób chorych psychicznie w świetle badań własnych : analiza wyników badań jakościowych przeprowadzonych metodą teorii ugruntowanej / Magdalena Szul // Wspólne Tematy. - 2006, nr 7-8, s. 23-29

 33. MŁODOPOLSKIE pejzaże : scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów arteterapii / Maria Łukaszewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 6, s. 34-35

 34. MOŻLIWOŚCI wykorzystania dramatoterapii w resocjalizacji / Andrzej Czerkawski // Chowanna. - R. 49, t. 2 (2006), s. 109-115, bibliogr.

 35. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ [dzieci i młodzieży] w świecie współczesnym / Witold Cyroń // Magazyn Szkolny. - Nr 9/279 (maj 2005), s. 32-33

 36. OBCOWANIE ze sztuką jako jedna z dróg wspierania rozwoju i integracji społecznej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / Iwona Wendreńska // W: WYMIARY ekspresji dziecięcej : stymulacja, samorealizacja, wsparcie / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały, Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Katowice : Librus, 2005. - S. 200-208

 37. OCENA zastosowania twórczości artystycznej w rehabilitacji osób niepełnosprawnych przebywających na turnusie rehabilitacyjnym / Małgorzata Janowska-Matuszewska // Postępy Rehabilitacji. - 2007, nr 4, s. 39-43, bibliogr.

 38. PROPOZYCJA plastycznych zajęć terapeutycznych w klasie 2 / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 71-73, bibliogr.

 39. STEMPLE w terapii sztuką dla osób niepełnosprawnych intelektualnie / Elżbieta Baro // Wspólne Tematy. - 2007, nr 10, s. 39-42, bibliogr.

 40. SZTUKA w psychiatrii: walor estetyczny i walor terapeutyczny (z doświadczeń szpitala opolskiego) / Maria Waloszek-Brzozoń // Biblioterapeuta. - 2006, nr 1, s. 5-9,10

 41. SZTUKA w resocjalizacji : terapeutyczne aspekty twórczości plastycznej / Janina Florczykiewicz // W: RESOCJALIZACJA : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : Impuls, 2009. - S. 271-285

 42. SZTUKA w terapii / Iwona Szmajduch-Pyzik // Magazyn Szkolny. - Nr7/277 (2005), s. 30

 43. SZTUKA, wychowanie, terapia / Krystyna Nowak-Wolna // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 4, s. 274-285, bibliogr.

 44. ŚRODOWISKO rodzinne jako czynnik warunkujący rozwój muzykalności członków Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca "MAZOWIACY" / Leszek Ploch // Wspólne Tematy. - 2008, nr 4, s. 44-50, bibliogr.

 45. TANIO i z pożytkiem: terapia sztuką z wykorzystaniem materiałów naturalnych i z recyklingu / Elżbieta Baro // Wspólne Tematy. - 2005, nr 9, s. 44-48

 46. TECHNIKI arteterapeutyczne w praktyce szkoły specjalnej [scenariusz zajęć] / Irena Wasyluk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 214-219

 47. TEORIA arteterapii Tomasza Rudowskiego : implikacje do resocjalizacji przez sztukę / Janina Florczykiewicz // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 176-185, bibliogr.

 48. TERAPEUTYCZNE aspekty poezji / Sławomir Maciej Krzyśka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 61-66

 49. TERAPEUTYCZNE aspekty poezji / Sławomir Maciej Krzyśka // W: WYMIARY ekspresji dziecięcej : stymulacja, samorealizacja, wsparcie / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały, Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Katowice : Librus, 2005. - s. 350-357

 50. TERAPIA dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - (Pedagogika Specjalna). - S. 171-252 : Współpraca w parach w obecności uważnego i nieingerującego nauczyciela

 51. TERAPIA przez sztukę / Bożena Kuras // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 26-28

 52. TERAPIA przez sztukę [biblioterapia] / Wita Szulc // Wspólne Tematy. - 2005, nr 3, s. 3-9

 53. TERAPIA przez sztukę jako metoda wspomagająca oddziaływania resocjalizacyjne / Janina Florczykiewicz // W: DYLEMATY edukacji artystycznej / pod red. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls". - Bibliogr. przy rozdz. - T. 2 : Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka. - 2006. - S. 542-560

 54. TERAPIA sztuką dla seniorów z demencją : rady, wskazówki i wnioski z praktyki : część 1 / Katarzyna Kurkowska // Wspólne Tematy. - 2009, nr 7-8, s. 74-81

 55. TERAPIA sztuką dla seniorów z demencją : rady, wskazówki i wnioski z praktyki : część 2 / Katarzyna Kurkowska // Wspólne Tematy. - 2009, nr 9, s. 3-8

 56. TERAPIA sztuką dla seniorów z demencją : rady, wskazówki i wnioski z praktyki : część 3 / Katarzyna Kurkowska // Wspólne Tematy. - 2009, nr 10, s. 26-32, bibliogr.

 57. TWÓRCZA terapia [arteterapia] / Danuta Rajska // Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 28-29

 58. UCZESTNIK terapii - Twórca artystycznego dzieła : człowiek niepełnosprawny intelektualnie wobec sztuki : część 1 / opr. redakcyjne // Wspólne Tematy. - 2006, nr 11-12, s. 45-54, bibliogr.

 59. UCZESTNIK terapii - Twórca artystycznego dzieła : człowiek niepełnosprawny intelektualnie wobec sztuki : część 2 / opr. redakcyjne // Wspólne Tematy. - 2007, nr 1, s. 10-18, bibliogr.

 60. UCZESTNIK terapii - Twórca artystycznego dzieła : człowiek niepełnosprawny intelektualnie wobec sztuki : część 3 / opracowanie redakcyjne // Wspólne Tematy. - 2007, nr 2, s. 20-25, bibliogr.

 61. W DRODZE do siebie : arteterapia w pracy z kobietami, które doświadczyły przemocy / Agnieszka Czapczyńska // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 25-27

 62. W KRĘGU sztuki i arteterapii : słowa, które mają uzdrawiającą moc / Joanna Godawa // W: WIELOWYMIAROWOŚĆ procesu rehabilitacji / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 2). - S. 169-176

 63. WARSZTATY arte i muzykoterapeutyczne - działania konieczne na rzecz przygotowania zawodowego przyszłego pedagoga specjalnego / Monika Konarska, Anna Zabiegaj // W: WYBRANE aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 1). - S. 129-136

 64. WARSZTATY arteterapeutyczne / Grażyna Jezierska // Życie Szkoły. -2006, nr 6, s. 28-39

 65. WPŁYW arteterapii na osobowość i emocje ucznia szkoły ponadgimnazjalnej / Maria Łukaszewska // Biblioterapeuta. - 2007, nr 1, s. 9-19, bibliogr.

 66. WSZYSTKO jest możliwe! : (scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii przez sztukę dla uczniów klas IV z obniżoną sprawnością grafomotoryczną) / Mirosława Kalicińska, Joanna Sinicka // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 18-19

 67. WYCIECZKA do Włoch - terapia przez sztukę / Małgorzata Janowska // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 5-6, s. 29-32

 68. WYKORZYSTANIE metodologii dialogowej w praktyce arteterapeutycznej i diagnozie klinicznej / Karolina Siodmiak, Małgorzata Jędrasik-Styła // Przegląd Psychologiczny. - 2009, t. 52, nr 1, s. 111-122, bibliogr.

 69. ZASTOSOWANIE arteterapii w rehabilitacji młodzieży na przykładzie ośrodka szkolno-rehabilitacyjnego "Tęcza" / Małgorzata Janowska // Postępy Rehabilitacji. - 2005, nr 4, s. 33-38

 70. ZASTOSOWANIE rysunku w diagnozowaniu i terapii psychiatrycznej / Anna Marta Żukowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 4-5, s. 9-12


BAJKOTERAPIA


Wydawnictwa zwarte (książki):
 1. BAJKA w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - 153, [5] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - ISBN 9788374054584

 2. BAJKI całkiem nowe : opowieści terapeutyczne studentów Filologii polskiej / pod red. Marii Leszczawskiej ; Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. - Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2008. - 249 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 9788392680116

 3. BAJKI na dobry sen / Gerlinde Ortner ; z niem. przeł. Zbigniew Dalewski, Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. - Warszawa : Świat Książki, cop. 2008. - 223, [1] s. : il. ; 21 cm. - Poradnik dla rodziców dzieci od 3 do 9 lat. - ISBN 9788324706716*

 4. BAJKI, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. - 234, [1] s. : rys. ; 21 cm. - (Czytajmy dzieciom!). - ISBN 9788387957650*

 5. BAJKI, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; przekł. Hanna Dankiewicz. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 218, [1] s. ; 21 cm. - (Czytajmy dzieciom!). - Bibliogr. s. 218-[219]. - ISBN 9788387957674*

 6. BAJKI rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - 116, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 17-[18]. - ISBN 9788375870589*

 7. BAJKI terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Poznań : Media Rodzina, [2006]. - 207, [1] s., [11] k. tabl. : rys. ; 21 cm. - ISBN 8372780102. - ISBN 9788372780102*

 8. BAJKI terapeutyczne. Cz. 2 / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, [2006]. - 165, [1] s., [10] k. tabl. : rys. ; 21 cm. - ISBN 8372780994. - ISBN 9788372780997*

 9. BAJKOTERAPIA czyli Dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać / aut. bajek Krzysztof Ibisz [i in.] ; il. Marcin Piwowarski ; [wstęp, komentarze Katarzyna Klimowicz]. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 2009. - 238 s. : il. kolor. ; 23 cm. - ISBN 9788310116673*

 10. BAJKOTERAPIA czyli Jak z Guziołkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : ogólnopolski Konkurs Literacki pt. Razem z Guziołkiem piszemy bajki 2007/2008 / Katarzyna Szeliga (red.) ; Przedszkole nr 80 i Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy. - Wyd. 2 popr.. - Kraków : Impuls, 2008. - 247 s. ; 24 cm + płyta CD. - ISBN 9788375871142*

 11. "CZARODZIEJSKI pyłek", czyli Metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. - Kraków : Impuls, 2006. - 73, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 73-[74]. - ISBN 83-7308-633-1. - ISBN 9788373086333*

 12. CZY silniejszy zawsze zwycięża? / Maria Adele Garavaglia ; il. Cristiana Cerretti ; wprow. Maria Teresa Zattoni ; tł. Ryszard Zajączkowski ; konsult. merytoryczna Maria Molicka. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2007. - 28, [2] s. : il. kolor ; 24 cm. - ISBN 9788373189058

 13. DLACZEGO tatuś krzyczy? / Fulvia degl'Innocenti ; il. Sandra Bersanetti ; wprow. Maria Teresa Zattoni ; tł. Ryszard Zajączkowski ; konsult. merytoryczna Maria Molicka. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2007. - [31] s. : il. kolor. ; 24 cm. - ISBN 9788373189065

 14. DZIADEK jest chory / Silvia Roncaglia ; il. Alessandra Cimatoribus ; wprow. Mariateresa Zattoni ; przekł. Agnieszka Maria Stefańska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2009. - 28, [4] s. : il. kolor. ; 24 cm. - ISBN 9788375053906

 15. KŁAMSTWO ma krótkie nogi / Ferdinando Albertazzi ; il. Sara Benecino ; posł. Mariateresa Zattoni ; przekł. Agnieszka Maria Stefańska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2009. - 29, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm. - ISBN 9788375053890

 16. KRÓTKIE opowiadania na pokonanie strachu / Jan-Uwe Rogge ; [przekł. z niem. Justyna Rajczyk]. - Kielce : Jedność, cop. 2005. - 96 s. : il. ; 21 cm + płyta CD. - (Jedność dla dzieci). - ISBN 8374420065*

 17. MAMO, ja chcę pomarzyć! / Guido Quarzo ; il. Sara Donati ; wprow. Mariateresa Zattoni ; przekł. Agnieszka Maria Stefańska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2010. - 29, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm. - (Wielkie Problemy Naszych Dzieci : historyjki terapeutyczne). - ISBN 9788375056471

 18. SZUFLADA z bajkami : opowieści terapeutyczne studentów Pedagogiki i Filologii polskiej / pod red. Marii Leszczawskiej ; Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa). - Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2010. - 452 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 450-452. - ISBN 9788361955009

 19. W POSZUKIWANIU siebie : bajki terapeutyczne dla dorosłych / Agnieszka Kozak, Aneta Pietrzak ; il. Michał Krysiak. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2009. - 189, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. - ISBN 9788374246330

 20. WYCHOWANIE przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : Świat Książki, 2010. - 320 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. [319]-320. - ISBN 9788324718429*

 21. ZACZAROWANE bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych / Anna Kozłowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. - 130 s., [4] k. tabl. : il. ; 21 cm. - ISBN 9788389501646*


Artykuły z czasopism i niesamoistne części wydawnicze (rozdziały z książek):
 1. APEL do emocji i intelektu (bajki terapeutyczne) // Na Temat. - 2006, czerwiec, s. 6-11

 2. BAJKI nie-bajki i bajkoterapia / Wita Szulc // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 5-11

 3. BAJKI szczególne, bajki terapeutyczne / Ewa Kramarczyk // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 10-13

 4. BAJKI terapeutyczne w pracy z dziećmi / Genowefa Surniak // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, wkładka: Świat Książki Dziecięcej, s. (1-2)

 5. BAJKA w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford // W: ARTETERAPIA w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 65-68

 6. BAJKI w ujęciu terapeutycznym : siedmiodniowy program dla dzieci przewlekle chorych / Sabina Antoniszyn, Monika Szpoczek // W: WYMIARY ekspresji dziecięcej : stymulacja, samorealizacja, wsparcie / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały, Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej. -Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Katowice : Librus, 2005. - S. 321-349

 7. BAJKOTERAPIA / Jadwiga Bibrzycka // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 1, s. 16

 8. BAJKOTERAPIA jako metoda wspomagająca rozwój dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych / Jolanta Karbowniczek, Mariusz Grabowski // W: WSPÓŁCZESNA rzeczywistość w wybranych problemach społecznych / pod red. Grażyny Durki. - Kraków : Impuls, 2010, S. 207-218

 9. BAJKOTERAPIA jako sposób dotarcia do dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Dagmara Szmidt // W: CHORZOWSKIE Zeszyty Dydaktyczne. T. 3 / pod red. Mariana Piegzy. - Chorzów : Agencja Wydawniczo-Reklamowa, 2005.- S. 38-43

 10. BAJKOTERAPIA - motywacją do nauki czytania i pisania / Marta Falkowska // W: WOKÓŁ dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / pod red. nauk. Zofii Pomirskiej. - Warszawa : Difin, 2010. - (Engram). - S. 120 -135

 11. BAJKOTERAPIA sposobem na pokonywanie lęku / Katarzyna Klimowicz, Ewa Sawicka // Gazeta Szkolna. - 2007, nr 9, s. 20-21

 12. BAŚNIE w wychowaniu i terapii dziecka / Anna Tychmanowicz // W: EDUKACYJNE konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 422-429

 13. BAŚNIOTERAPIA w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo / Małgorzata Cichoń-Piasecka // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 53-58

 14. BAŚNIOWA terapia / Maria Molicka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 63-71

 15. BAŚŃ i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi, cz. 1 / Maria Molicka // Remedium. - 2005, nr 2, s. 10-11

 16. BAŚŃ i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi, cz. 2 / Maria Molicka // Remedium. - 2005, nr 4, s. 8-9

 17. IGŁA do cerowania : czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 14-15

 18. KOCHAMY mimo odmienności : scenariusz baśnioterapii : materiał na podstawie baśni "Brzydkie kaczątko" Hansa Christiana Andersena / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 16

 19. KSIĄŻKI leczą / Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz // Meritum. - 2008, nr 2, s. 55-58

 20. KSIĘŻNICZKA na ziarnku grochu : czyli o prawdzie w życiu : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 14-15

 21. LECZNICA dla duszy / Katarzyna Szeliga // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22-27, bibliogr.

 22. MAGICZNA siła baśni : wywiad z Marią Molicką / Maria Molicka ; rozm. przepr. Emilia Mela // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 53-56

 23. NA niepowodzenia w szkole - magiczna moc bajkoterapii : scenariusz zajęć z wykorzystaniem "Bajki o mróweczce" Marii Molickiej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 15-16

 24. NADIA - Mała Iskierka Nadziei [bajka terapeutyczna i jej rola w życiu dziecka] / Monika Spychalska // Biblioterapeuta. - 2005, nr 2, s. 12-24, bibliogr.

 25. NAUKA i ukojenie [bajkoterapia] / Anna Krajewska // Przegląd Oświatowy. - 2010, nr 5, s. 14-15

 26. O ŁACIATYM Słoniu : scenariusz przedstawienia na podstawie adaptacji bajki ks. Bogusława Zemana [bajka terapeutyczna] / Bronisława Drewnik, Beata Skucha-Skrzyńska // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 26-29

 27. OD starej baśni do współczesnej bajki terapeutycznej / Marta Bolińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, z. 1, s. 18-32

 28. PEDAGOGIKA przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010 . - S. 175-265: Innowacje pedagogiczne w edukacji przedszkolnej

 29. PRZEŻYWANIE treści zawartych w baśniach jako sposób na porządkowanie własnych doświadczeń / Joanna Brzezińska // W: ARTETERAPIA w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 15-22

 30. PRZYPADEK Brzydkiego Kaczątka / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2010/2011, nr 1, s. 18-27

 31. REGUŁY bajkoterapii, albo - jak to robić, żeby się udało? // Na Temat. - 2006, czerwiec, s. 21-25

 32. SPOTKANIA w magicznym pokoju : program zajęć biblioterapeutycznych na temat lęków / Wioletta Trawińska // Biblioterapeuta. - 2006, nr 4, s. 14-22

 33. TERAPEUTYCZNE walory bajki "Muzykanci z Bremy" w interpretacji niemieckiej i polskiej / Wita Szulc, Ilse Wolfram // W: WIELOKULTUROWOŚĆ - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / pod red. nauk. Alicji Szerląg .- Kraków : Impuls, 2005 . - Bibliogr. przy rozdz. - S. 567-576

 34. TERAPIA bajką / Jolanta Bot // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 53-56, bibliogr.

 35. TERAPIA, bajki i baśnie - a potrzeby dziecka // Na Temat. - 2006, czerwiec, s. 16-21

 36. USPRAWNIANIE funkcjonowania dzieci nieśmiałych w sytuacji szkolnej / Hewilia Hetmańczyk // W: SZKOŁA na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas. Wyższa Szkoła Humanitas, 2009. - S. 133-143

 37. UWRAŻLIWIENIE na tekst terapeutyczny // Na Temat. - 2006, czerwiec, s. 3-6

 38. W POSZUKIWANIU drzwi do Narnii : baśnie i bajki terapeutyczne / Joanna Godawa // W: W KRĘGU sztuki i ekspresji dziecka : rozważania inspirujące/ pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały. - Katowice ; Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2006. - S. 307-313

 39. ZA siedmioma górami, za siedmioma lasami... : rzecz o bajkoterapii / Renata Grigoriew // Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne. - Z. 9 (2005), s. 86-96, bibliogr.


MUZYKOTERAPIA


Wydawnictwa zwarte (książki):
 1. 40 tygodni radości : porady dla mamy w ciąży : dzienniczek oczekiwania / Bogna Białecka. - 173, [3] s. : il. kolor. ; 25 + 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. - ISBN 8375160121

 2. ALIKWOTY - boskie dźwięki [Dokument dźwiękowy] : muzyka do synchronizacji czakr / Udgatar. - [S.l.] : Victor 11, [2007]. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. - (Mantry Świata)

 3. ANGEL love : najlepsza muzyka relaksacyjna. Vol. 1 [Dokument dźwiękowy] / Łukasz Kaminiecki. - [S.l.] : Victor 11, [2006]. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. - Best Collection

 4. ANGEL love : najlepsza muzyka relaksacyjna. Vol. 2 [Dokument dźwiękowy] / Łukasz Kaminiecki. - [S.l.] : Victor 11, [2006]. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. - Best Collection

 5. BAJNUTEK [Dokument dźwiękowy] : piosenki dla dzieci. - Sopot : Soliton, 2010. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm.

 6. CUDOWNY czas oczekiwania [Dokument dźwiękowy]. - [Warszawa] : Recordis, [2008] . - 3 płyty (CD) : digital, stereo. ; 12 cm.

 7. CZAS aniołów [Dokument dźwiękowy] / Łukasz Kaminiecki. - Bydgoszcz : Victor 11, cop. 2008. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm.

 8. DOTYK anioła. 2 [Dokument dźwiękowy] / Łukasz Kaminiecki. - Bydgoszcz : Victor 11, cop. 2006. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. - Best Collection

 9. FANTAZJE feng shui [Dokument dźwiękowy] / Łukasz Kaminiecki. - Bydgoszcz : Victor 11, cop. 2008. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm

 10. GÓRSKI potok [Dokument dźwiękowy] : muzyka relaksacyjna. - [S.l.] : Victor 11, cop. 2008. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm.

 11. HUNA [Dokument dźwiękowy] : trans medytacja dynamiczna. - wydawniczy Bydgoszcz : Victor 11, cop. 2008. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm.

 12. INNY głos Barbary : moc boskiej muzyki / Barbara Angel Romanowska. - Gdańsk : Akademia Dźwięku Barbary Romanowskiej, 2006. - Ed. 2 popr. i zmodyfikowana. - 163 s. ; 21 cm + 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. - Bibliogr. s. 163. - ISBN 8392353455

 13. KRYSTALICZNA cisza [Dokument dźwiękowy] / Łukasz Kaminiecki. - [S.l.] : Victor 11, cop. 2008. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. - (NajwSPAnialsza.pl Kolekcja pod Słońcem! )

 14. KSZTAŁCENIE muzyczno-ruchowe : podstawy teoretyczno-metodyczne, badania, studia podyplomowe / Andrzej Stadnicki. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009. - 99, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 92-95. Indeks. - ISBN 9788389600622

 15. MAGIA dźwięków, smutek ciszy : pokłosie konferencji oraz Integracyjnych Warsztatów Literackich "Terapia Dźwiękiem" zorganizowanych w Borowicach w dniach 12-15 czerwca 2009 r. w ramach konkursu inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych, ogłoszonego przez miasto Jelenia Góra, Borowice-Hottur 2009 / [red. Maria Suchecka]. - Jelenia Góra ; Wrocław : Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej, 2009. - 62 s. ; 21 cm. - ISBN 9788361133520

 16. MAGICZNY dotyk Indii [Dokument dźwiękowy] / Rafał Seremet, Janusz Tumidajewicz, Monika Głogowska. - Toruń : Victor 11, cop. 2008. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. - (NajwSPAnialsza.pl Kolekcja pod Słońcem!)

 17. MEDYTACJE ze światłem żywiołów [Dokument dźwiękowy] / Elżbieta Giryn. - [S.l.] : Victor 11, cop. 2008. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. - (Super Kolekcja)

 18. MUZYCZNA zabawa / Mirosław Zalewski. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2008. - 125 s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD). - Bibliogr. s. 123-125. - ISBN 9788388845987

 19. MUZYCZNA zabawa : wspomaganie rozwoju osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i dziecięcym porażeniem mózgowym w ramach muzykoterapii grupowej, wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym w formie zajęć ortofoniczno-muzycznych (terapia śpiewem), repertuar piosenek i propozycje aktywności / Mirosław Zalewski. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, cop. 2008. - 125 s. : il. ; 25 cm + płyta CD. - Bibliogr. s. 123-125. - ISBN 9788388845987*

 20. MUZYKA aniołów [Dokument dźwiękowy] : uzdrawiające medytacje na fletniach. - [S.l.] : Victor 11, cop. 2008. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm.

 21. MUZYKA, edukacja, terapia : przekraczanie barier / red. Janina Fyk i Anna Łuczak. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010. - 190 s. : il. ; 24 cm. - Materiały konferencyjne. Bibliogr. przy ref. - ISBN 9788374813730

 22. MUZYKA między wzniosłością i codziennością : wyzwania pedagogiczne i kulturowe / Monika Kamper-Kubańska. - Toruń : Instytut Pedagogiki UMK ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, cop. 2006. - 135, [1] s. ; 24 cm. - (Biblioteka Debiutów Naukowych ; t. 2). - Bibliogr. s. 127-131. Indeks. - ISBN 8372045682

 23. MUZYKA otwiera nam świat : program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem / Maria Raszewska, Waldemar Kuleczka. - Gdańsk : HARMONIA, 2009. - 134, [1] s. : fot., nuty, rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 131-134. - ISBN 9788371343032*

 24. MUZYKA w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji / Mirosław Janiszewski, Agnieszka Saracen ; [Radomska Szkoła Wyższa]. - Radom : Radomska Szkoła Wyższa : Autobusy, 2009. - 280, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. [281]. - ISBN 9788392277675

 25. MUZYKA, światło, ruch w rozwoju osobowości człowieka : praca zbiorowa / pod red. Daniela Kadłubca i Adama Adamskiego. - Bielsko-Biała : Firma Poligraficzno-Wydawnicza "Compal", 2009. - 242 s.: il. ; 24 cm. - ISBN 9788392618683

 26. MUZYKOTERAPIA czyli Jak wykorzystać siłę dźwięków / Edith Lecourt ; tł. z jęz. fr. Lilla Teodorowska. - Katowice ; Chorzów : Videograf II, cop. 2008. - 216, [4] s. : il. ; 22 cm. - (Poradnik). - Bibliogr. s. 210-213. - ISBN 9788371835667*

 27. MUZYKOTERAPIA dogłębna - komórkowa czyli Łatwe techniki leczenia Ciała - Umysłu - Ducha za pomocą dźwięku / Barbara Romanowska. - Wyd. 2 rozsz.. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2009. - 157 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 157. - ISBN 9788373772427*

 28. MUZYKOTERAPIA dzieci agresywnych / Diana Gulińska-Grzeluszka. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - 235 s. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 192-[199]. - Na s. red. błędny ISBN. - ISBN 9788374054744*

 29. MUZYKOTERAPIA i wizualizacja w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów pedagogiki / Krzysztof Stachyra. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - 219 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 185-199. - ISBN 978832272982

 30. MUZYKOTERAPIA jako przedmiot badań i edukacji / Wita Szulc. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - 151 s. ; 24 cm. - ISBN 8322724217

 31. MUZYKOTERAPIA służbą dla człowieka / pod red. Wojciecha Pospiecha ; [aut. Wojciech Pospiech et al.] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, 2009. - 153 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 149-153. - ISBN 9788323122890

 32. MUZYKOTERAPIA : tożsamość, transgresja, transdyscyplinarność / red. nauk. Paweł Cylulko, Joanna Gładyszewska-Cylulko ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, 2010. - 223 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 9788386534531

 33. MUZYKOTERAPIA w procedurach fizjoterapeutycznych / Agnieszka Saracen, Mirosław Janiszewski ; Radomska Szkoła Wyższa. - Radom : Radomska Szkoła Wyższa : Autobusy, 2008. - 120 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 9788392277613

 34. MUZYKOWANIE metodą cyfrowo-literową z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Tadeusz Wolak. - Kraków : Impuls, 2010. - 150 s. : il. kolor., nuty ; 30 cm + płyta DVD. - Bibliogr. s. 145-146. - ISBN 9788375872194*

 35. NAD brzegiem morza [Dokument dźwiękowy] : muzyka relaksacyjna. - [S.l.] : Victor 11, cop. 2008. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. - (NajwSPAnialsza.pl Kolekcja pod Słońcem!)

 36. NAUCZYCIEL edukacji muzycznej we współczesnej rzeczywistości kulturalnej / Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010. - 420, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm. - Bibliogr. s. 379-417. - ISBN 9788374813297

 37. NIEPEŁNOSPRAWNI w świecie muzyki / Ewelina Jutrzyna. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2007. - 124 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 111-124. - ISBN 9788389600370

 38. NOWE trendy w edukacji muzycznej / pod red. Andrzeja Białkowskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - 413 s. : nuty, wykr. ; 24 cm. - ISBN 8322724535

 39. ORANGE moon [Dokument dźwiękowy] : the best relaxation music / Daniel Christ. - [S.l.] : Victor 11, cop. 2008. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. - (NajwSPAnialsza.pl Kolekcja pod Słońcem!)

 40. STUDIA nad edukacją i kulturą muzyczną : zbiór rozpraw / pod red. Elżbiety Szubertowskiej. - Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2010. - 71 s. ; 24 cm. - (Prace Wydziału Nauk Humanistycznych / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Komisji Sztuk; nr 12) - Bibliogr. przy pracach.

 41. SZTUKA w kontekście oddziaływania na człowieka / Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. - 210 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 8374810483*

 42. TAJEMNA droga Szambali [Dokument dźwiękowy] / Rafał Seremet, Sebastian Stachurski, Janusz Tumidajewicz. - Bydgoszcz : Victor 11, cop. 2008. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. - (NajwSPAnialsza.pl Kolekcja pod Słońcem!)

 43. TERAPIA dźwiękiem / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. - 208 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 9788374810715. - ISBN 9788374810692

 44. TERAPIA dźwiękowa Stellbota [Dokument dźwiękowy] : muzykoterapia z naturą w tle! / Wiesław Pożoga. - [S.l.] : Victor 11, cop. 2008. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. - (NajwSPAnialsza.pl Kolekcja pod Słońcem!)

 45. TERAPIA muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka / Paul Nordoff, Clive Robbins ; przekł. z jęz. ang. Agnieszka Bryndal, Elżbieta Masiak. - Kraków : Impuls, 2008. - 210 s. : il. ; 24 cm + 1 płyta DVD-ROM. - ISBN 9788373089440*

 46. TERAPIA muzyką w teorii i praktyce tyflologicznej / Ewelina Jutrzyna. - Warszawa : Polski Związek Niewidomych. Zakład Nagrań i Wydawnictw, 2007. - 260 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 210-234. - ISBN 9788386728985*

 47. TERAPIA w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2009. - 309 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 9788362015016*

 48. WELLNESS music & spa. Vol. 1 [Dokument dźwiękowy]. - [S.l.] : Victor 11, cop. 2008. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. - (Super Kolekcja)

 49. WELLNESS music & spa. Vol. 2 [Dokument dźwiękowy]. - 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. - (Super Kolekcja)

 50. WĘDRÓWKI po muzykoterapii : nauka, fakty, ciekawostki / Małgorzata Wesołowska. - Warszawa : "Andiamo!", 2005. - 204 s. : fot., portr., rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 190-191. - ISBN 8392225902

 51. WSPOMAGAJĄCA rola muzyki w procesie edukacji dzieci o zróżnicowanym poziomie intelektualnym / Maria Januszewska-Warych ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2006. - 186 s.: il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 176-184. - ISBN 837467086X

 52. WYBRANE aspekty edukacji i rehabilitacji niepełnosprawnych przez muzykę / Ewelina Jutrzyna. - Warszawa : Polski Związek Niewidomych. Zakład Nagrań i Wydawnictw, 2005. - 160 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 8387414034

 53. ZWIĄZKI muzyki z medycyną / pod red. Mirosława Janiszewskiego i Marka Kiljańskiego ; [aut. Mirosław Janiszewski, Paweł Sosiński, Mateusz Janiszewski]. - 132 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 9788360282144


Artykuły z czasopism i niesamoistne części wydawnicze (rozdziały z książek):
 1. BACH w ból [muzykoterapia] / Adrian C. North, David J. Hargreaves // Charaktery. - 2009, nr 12, s. 52-55

 2. BĘBNY afrykańskie w terapii dzieci po przeżyciach traumatycznych // Na Temat. - 2007, czerwiec, s. 6-9

 3. CHOREOTERAPIA i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społecznie : (propozycje ćwiczeń) / Anna Glińska-Lachowicz // W: TERAPIA w resocjalizacji / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009. - Cz. 2 : Ujęcie praktyczne. - S. 94-117

 4. DIAGNOZA i wspomaganie rozwoju dziecka : wybrane zagadnienia / Maria Piszczek. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologicznej-Pedagogicznej, 2007. - S. 116-145 : Praca z ciałem i oddechem. Programy Aktywności i wykorzystanie muzyki w terapii osób głębiej upośledzonych umysłowo.

 5. DZIECKO u progu nauki szkolnej - założenia metodyczne zajęć muzycznych z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii / Izabela Dębicka // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 68-77, bibliogr.

 6. DŹWIĘK leczący i porządkujący psychikę // Na Temat. - 2007, czerwiec, s. 9-13

 7. DŹWIĘK, ruch i muzyka w terapii dziecka niepełnosprawnego / Aleksandra Perkowska, Klaudia Brewka // Magazyn Szkolny. - nr 2/340 (październik 2010), s. 16-17

 8. EFEKTYWNOŚĆ muzykoterapii w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów / Krzysztof Stachyra // Psychoterapia. - 2007, nr 3, s. 67-79, bibliogr.

 9. EKSPRESJA plastyczna i muzyczna dziecka - terapia czy twórczość? / Jolanta Łysakowska-Blok // W: DYLEMATY edukacji artystycznej / pod red. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls". - Bibliogr. przy rozdz. - T. 2 : Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka. - 2006. - s. 561-572

 10. EKSPRESJA twórcza dziecka niepełnosprawnego podczas zajęć muzykoterapeutycznych / Joanna Gładyszewska-Cylulko, Paweł Cylulko // W: ARTETERAPIA w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 41-44

 11. ELEMENT autopsychoterapii w strukturze doświadczania muzyki przez artystów muzyków / Elżbieta Masiak // W: ARTETERAPIA w medycynie i edukacji / Red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 137-142

 12. ELEMENTY muzykoterapii / Hanna Sobińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 35-36, bibliogr.

 13. ELEMENTY muzykoterapii w ćwiczeniu postrzegania słuchowego u dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : część 1 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2008, nr 9, s. 16-23

 14. ELEMENTY muzykoterapii w ćwiczeniu postrzegania słuchowego u dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : część 2 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2008, nr 10, s. 37-44

 15. GERTRUD i Carl Orff - muzykoterapia zorientowana na rozwój osoby ( developmental music therapy). Część druga // Wspólne Tematy. - 2002, nr 10, s. 18- 21

 16. IMPROWIZACJA jako fundament muzykoterapii aktywnej // Na Temat. - 2007, czerwiec, s. 3-6

 17. INTEGRACYJNE walory muzyki jako elementu wspierającego terapię logopedyczną w psychogennych zaburzeniach mowy / Maria Boryczkowska-Rzepka // W: KOMPETENCJE pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej / pod red. Piotra Majewicza i Adama Mikruta. - Gliwice ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 149-158

 18. JAKA muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych / Elżbieta Baro // Wspólne Tematy. - 2006, nr 11-12, s. 86-88

 19. KREATYWNOŚĆ w muzykoterapii / Helena Cesarz // W: ARTETERAPIA w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 23-28

 20. KULTUROCENTRYCZNA muzykoterapia improwizacyjna jako strategia promocji zdrowia w lecznictwie psychiatrycznym / Elżbieta Masiak // W: ARTETERAPIA w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 133-136

 21. ŁĄCZENIE muzykoterapii z elementami logopedii w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Małgorzata Modelska // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 34-38, bibliogr.

 22. METODY twórczej resocjalizacji [teatr resocjalizacyjny, psychodrama i socjodrama, muzyka, plastyka i sport w resocjalizacji] / Marek Konopczyński ; współaut. Mariola Daszkiewicz-Konopczyńska // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 39-115, bibliogr.

 23. MIĘDZY muzyką a terapią / Lidia Kataryńczuk-Mania // W: POTRZEBY osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Impuls, 2006 . - Bibliogr. przy rozdz. - S. 401-408

 24. MODEL mobilnej rekreacji muzycznej jako innowacja w pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne / Diana Gulińska-Grzeluszka // W: ARTETERAPIA w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 61-64

 25. MOŻLIWOŚCI i ograniczenia muzykoterapii i psychodramy w leczeniu osób ze schizofrenią / Elżbieta Galińska // W: PSYCHODRAMA : elementy teorii i praktyki / red. nauk. Anna Bielańska. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2009. - (Ścieżki Psychoterapii). - S. 305-318

 26. MUZYCZNA rozmowa z pacjentem demencyjnym // Na Temat. - 2007, czerwiec, s. 20-23

 27. MUZYKA ekspresyjna czynnikiem wspierającym rozwój dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu / Urszula Macioł-Kisiel, Mirosław Kisiel // W: W KRĘGU sztuki i ekspresji dziecka : rozważania inspirujące / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały. - Katowice ; Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2006. - S. 324-335

 28. MUZYKA jako środek oddziaływania terapeutycznego / Monika Kamper- Kubańska // W: TERAŹNIEJSZOŚĆ i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej i Bożeny Olczak-Krzyżanowskiej. - Kraków : Impuls, 2008. - S. 317-327

 29. MUZYKA łagodzi obyczaje i objawy dysleksji / Agnieszka Mączyńska-Dilis // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 15, s. 23

 30. MUZYKA przy łóżku pacjenta terminalnie chorego i umierającego // Na Temat. 2007, czerwiec, s. 23-26

 31. MUZYKA relaksacyjna w działaniu terapeuty muzycznego - z badań własnych / Radosław Tarczoń // W: SZTUKA bycia uczniem i nauczycielem : z zagadnień pedagogiki współbycia : studia, rozprawy i szkice - z okazji jubileuszu dziesięciolecia serii "Nauczyciele - Nauczycielom" : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna, Urszuli Szuścik. - Kraków : Impuls, 2009. - S. 227-236

 32. MUZYKA w służbie medycyny // Wspólne Tematy. - 2007, nr 11-12, s. 41- 46, bibliogr.

 33. MUZYKOPROFILAKTYKA i muzykoterapia w leczeniu nerwic dziecięcych / Izabela Dębicka // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 41-46

 34. MUZYKOTERAPIA / Małgorzata Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 38-40, bibliogr.

 35. MUZYKOTERAPIA dla głęboko niepełnosprawnych intelektualnie // Na Temat. -2007, czerwiec, s. 29-31

 36. MUZYKOTERAPIA dostosowana do potrzeb pacjentów ze schizofrenią // Na Temat. - 2007, czerwiec, s. 13-17

 37. MUZYKOTERAPIA dzieci agresywnych / Diana Gulińska-Grzeluszka. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - 235 s. : tab.; 21 cm . - Bibliogr.

 38. MUZYKOTERAPIA dzieci i młodzieży z głęboką, złożoną niepełnosprawnością / Małgorzata Modelska // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 29-34, bibliogr.

 39. MUZYKOTERAPIA jako element resocjalizacji nieletnich / Krzysztof Stachyra // W: TERAPIA w resocjalizacji / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009. - S. 217-226

 40. MUZYKOTERAPIA jako przedmiot badań i edukacji / Wita Szulc // Wspólne Tematy. - 2005, nr 10, s. 24-29

 41. MUZYKOTERAPIA w aktywizowaniu dzieci nieśmiałych / Ewa Woźniczka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 48-50, bibliogr.

 42. MUZYKOTERAPIA w pracy z dzieckiem z wadą słuchu / Katarzyna Chojnacka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, nr 3, s. 76-82

 43. MUZYKOTERAPIA w procesie edukacji w szkole przyszpitalnej / Aldona Gąsienica-Szostak // W: SZKOŁA w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. - Kraków : Impuls, 2008. - S. 273-278

 44. MUZYKOTERAPIA w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych -muzyczne działania artystyczne w procesie terapii zajęciowej / Krzysztof Browarny // W: ARTETERAPIA w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 11-14

 45. MUZYKOTERAPIA w resocjalizacji / Aneta Skuza // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1-2, s. 37-42, bibliogr.

 46. MUZYKOTERAPIA w Środowiskowym Domu Samopomocy w Katowicach / Jolanta Morawska, Rajmund Morawski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2005, nr 2, s. 66-72

 47. MUZYKOTERAPIA we wspomaganiu rozwoju dzieci z zespołem Downa /Mirosława Sąsiadek // W: WSPOMAGANIE rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : Impuls, 2008. - S. 295-305

 48. MUZYKOTERAPIA wobec konfliktów współczesnego świata / Wita Szulc // Wspólne Tematy. - 2005, nr 6, s. 21-27

 49. NA hali : zabawy relaksacyjne / Małgorzata Brzeska, Małgorzata Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 44-46

 50. NADPOBUDLIWOŚĆ psychoruchowa [muzykoterapia] / Katarzyna Wojciechowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 19-22, bibliogr.

 51. O SZEROKIM rozumieniu muzykoterapii w domu seniorów // Na Temat. - 2007, czerwiec, s. 17-20

 52. OCENA sprawności psychomotorycznej osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczającą na zajęcia muzyczno-ruchowe / Ewa Demczuk-Włodarczyk [i in.] // Postępy Rehabilitacji. - 2010, nr 3, s. 39-44, bibliogr.

 53. OPEROTERAPIA : kilka uwag z teorii i praktyki / Beata Słomczewska- Molnar // W: ARTETERAPIA w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź :Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 181-184

 54. PIERWSZE spotkania z instrumentem dziecka niepełnosprawnego intelektualnie poszerzanie zakresu doświadczeń słuchowych : zabawa i przygoda w świecie dźwięków / Markus Lohe // Wspólne Tematy. - 2009, nr 11-12, s. 4-10

 55. PRZEKROCZYĆ dźwiękiem mur autyzmu // Na Temat. - 2007, czerwiec, s. 31-37

 56. ROLA muzyki i wyobraźni w muzykoterapii metodą Guided Imagery and Music (GIM) / Krzysztof Stachyra // Psychoterapia. - 2008, nr 2, s. 63-68, bibliogr.

 57. ROLA muzykoterapii w edukacji i wychowaniu / Sebastian Szczyrba // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 47-54

 58. ROLA muzykoterapii w korygowaniu skutków niepowodzeń szkolnych/ Małgorzata Baczyńska // W: ARTETERAPIA w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 7-10

 59. ROLA muzykoterapii w stymulacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną / Łukasz Flejszer // Kultura Fizyczna. - 2010, nr 5-8, s. 44-54, bibliogr.

 60. ROLA muzykoterapii w terapii dziecka z autyzmem / Gabriela Waliczek // W: WSPOMAGANIE rozwoju osób z autyzmem : red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska / opieka nauk. Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - S. 57-67

 61. ROLA podkładu muzyczno-dźwiękowego w treningach wizualizacyjnych stosowanych w rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Halina Portalska, Marek Portlaski // W: POTRZEBY osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Impuls, 2006 . - Bibliogr. przy rozdz. - S. 417-428

 62. RÓŻNE spojrzenia na muzykę, wymagania wobec muzykoterapii i muzykoterapeuty / Ewa Klimas-Kuchtowa // W: ARTETERAPIA w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 93-97

 63. SCENARIUSZ pozalekcyjnej edukacji muzycznej z elementami muzykoterapii /Izabela Dębicka // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 91-101, nuty

 64. SENIOR z demencją a dźwięki : od porządkowania wrażeń akustycznych do muzykoterapii : teoria i wskazówki praktyczne : część 1 / Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wspólne Tematy. - 2006, nr 4, s. 10-18

 65. SENIOR z demencją a dźwięki : od porządkowania wrażeń akustycznych do muzykoterapii : teoria i wskazówki praktyczne : część 2 / Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wspólne Tematy. - 2006, nr 5, s. 43-50

 66. STYMULACJA zmysłów przez muzykę u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Kulbaka // Meritum. - 2009, nr 2, s. 53-59, bibliogr.

 67. SZTUKA w kontekście oddziaływania na człowieka / Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. - 210 s. ; 24 cm . - Bibliogr. przy rozdz.

 68. SZTUKA, wychowanie, terapia / Krystyna Nowak-Wolna // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 4, s. 274-285, bibliogr.

 69. ŚPIEWAĆ każdy może... [muzyka w życiu niepełnosprawnych umysłowo] / Agnieszka Szymajda // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010, nr 1, s. 76-86

 70. ŚWIAT pełen znaczeń - kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. - Kraków : Impuls, 2006. - 748 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm.- Bibliogr. przy rozdz.

 71. TANIEC i muzyka w procesie wychowania i nauczania / Danuta Krzywoń // W: ARTETERAPIA w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 105-110

 72. TECHNIKI psychoterapii stosowane w szkole [muzykoterapia] / Wiesław Sikorski // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 9-10, s. 48-51

 73. TERAPEUTYCZNE walory bajki "Muzykanci z Bremy" w interpretacji niemieckiej i polskiej / Wita Szulc, Ilse Wolfram // W: WIELOKULTUROWOŚĆ- międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / pod red. nauk. Alicji Szerląg. - Kraków : Impuls, 2005 . - Bibliogr. przy rozdz. - S. 567-576

 74. TERAPEUTYCZNE walory muzyki / Ewa Woźniczka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 10-16

 75. TERAPIA muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka / Paul Nordoff, Clive Robbins ; przekł. z jęz. ang. Agnieszka Bryndal, Elżbieta Masiak. - Kraków : Impuls, 2008. - 210 s. : il. ; 24 cm + 1 płyta DVD-ROM

 76. TERAPIA muzyką w teorii i praktyce tyflologicznej / Ewelina Jutrzyna.-Warszawa : Polski Związek Niewidomych. Zakład Nagrań i Wydawnictw, 2007. - 260 s. : il. ; 24 cm . - Bibliogr.

 77. TERAPIA pedagogiczna / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Kraków : "Impuls", 2005 . - Bibliogr. przy rozdz. - T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. - 121 s. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. - 179 s. + 1 CD

 78. USPRAWNIANIE funkcjonowania dzieci nieśmiałych w sytuacji szkolnej /Hewilia Hetmańczyk // W: SZKOŁA na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas. Wyższa Szkoła Humanitas, 2009. - S. 133-143

 79. W KRAINIE zimy / Małgorzata Brzeska, Małgorzata Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 24-26, bibliogr.

 80. WALORY praktyczności alternatywnej terapii dźwiękiem w zakładach karnych / Anetta Jaworska // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 2, s. 71-87, bibliogr.

 81. WARSZTATY arte i muzykoterapeutyczne - działania konieczne na rzecz przygotowania zawodowego przyszłego pedagoga specjalnego / Monika Konarska, Anna Zabiegaj // W: WYBRANE aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 1). - S.. 129-136

 82. WCZESNA interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - 462 s. : il., mapy, wykr. ; 24 cm . - Bibliogr. przy rozdz.

 83. WPŁYW muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie / Anna Nikiciuk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 85-92

 84. WPŁYW muzykoterapii odbiorczej na skuteczność rehabilitacji oddechowej u dorosłych chorych na astmę / Agnieszka Śliwka [i in.] // Postępy Rehabilitacji. - 2007, nr 3, s. 29-35, bibliogr.

 85. WSPIERAJĄCA rola muzyki w rewalidacji osób z głębokim upośledzeniem umysłowym / Irena Wasyluk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s, 299-302, bibliogr.

 86. WSPÓŁCZESNE badania nad zastosowaniem muzyki w medycynie / Klaudia Kukiełczyńska-Krawczyk // W: ARTETERAPIA w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 113-117

 87. WYCHOWANIE przez sztukę, czyli pedagogiczne, psychologiczne i terapeutyczne aspekty muzyki / Monika Kamper-Kubańska // W: DYLEMATY edukacji artystycznej / pod red. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek- Zawadzkiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" . - Bibliogr. przy rozdz. - T. 2 : Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka. - 2006. - S. 511-529

 88. WYKORZYSTANIE dramatyzacji muzycznej w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / Ewelina Jutrzyna // W: CZŁOWIEK z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa / pod red. Zdzisław Janiszewskiej-Nieścioruk. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" . - Bibliogr. - T. 2 : Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. - 2004. - S. 147-157

 89. WYKORZYSTANIE muzyki w terapii dziecka niepełnosprawnego / Joanna Chwaszczewska // Rewalidacja. - 2006, nr 1, s. 86-92

 90. WYKORZYSTANIE muzykoterapii w szpitalach dziecięcych / Mirosław Dymon // W: PROFESJONALIZM w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej : konteksty polsko-słowacko-czeskie / red. nauk. Urszula Gruca-Miąsik, Anna Tokarova, Eduard Lukac. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010. - S. 79-87

 91. WYKORZYSTANIE wielotonu nieharmonicznego w stymulacji akustycznej dzieci autystycznych / Magdalena Koniarek, Halina Portalska, Marek Portlaski // W: POTRZEBY osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Impuls, 2006 . - Bibliogr. przy rozdz. - S. 409-415

 92. Z DOŚWIADCZEŃ teatru młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną… : przeżywanie wzruszeń muzycznych / Kinga Krawiecka // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 293- 298, bibliogr.

 93. ZABAWY muzyczno-ruchowe : (scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 7-10 lat) / Blanka Antoszczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 5, s. 15

 94. ZABAWY relaksacyjne z elementami muzykoterapii / Małgorzata Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 37-42, bibliogr.

 95. ZASTOSOWANIE muzykoterapii aktywnej w kształtowaniu funkcji manualnych dzieci / Izabela Dębicka // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 55-60

 96. ZAWROTNA kariera instrumentu dla osób z zespołem Downa : Harfa Veeha // Na Temat. - 2007, czerwiec, s. 26-28