Praca z uczniem w bibliotece szkolnej.
Praktyczne zastosowanie wybranych form i metod.


Zestawienie bibliograficzne za lata 2005-2010 (marzec), uwzględniające artykuły
z czasopism dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
im. J. Lompy w Katowicach


Oprac. Anna Marcol


 1. ADAPTACJA uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 20-21, bibliogr.
 2. AKTYWIZUJĄCE metody nauczania w pracy bibliotekarza / Kamilla Dudek // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 2, s. 33-35
 3. ALFABET literacki : projekt edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej / Urszula Ferdynus // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 11-12
 4. BAJKOTERAPIA w szkole podstawowej / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 5-6, bibliogr.
 5. BĘDĘ studentem : program zajęć w szkole ponadgimnazjalnej / Bożena Kozieńska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 10
 6. BIBLIOTECZNY klub moli : plan dydaktyczno-wychowawczy / Magdalena Kowgier // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 8, s. 15-17
 7. BIBLIOTEKA bliżej ucznia : program realizacji ścieżki "Edukacja czytelnicza i medialna" w gimnazjum / Ewa Małecka-Jóźwik // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 3-9, bibliogr.
 8. BIBLIOTEKA na ludowo / Mariola Dąbrowska, Ewa Kowalska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, s. 18-19
 9. BIBLIOTEKA szkolna inaczej / Zofia Litwin, Danuta Majkusuiak // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 8
 10. BIBLIOTEKA szkoły specjalnej miejscem rewalidacji i wyrównywania szans edukacyjnych / Maria Wałach // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 6, s. 7-12
 11. BIBLIOTEKARZ regionalista / Bogusława Grzywińska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 6, s. 4-5
 12. BIBLIOTEKARZ w eTwinningu? Jak najbardziej! / Ewa Łopatka // Biblioteka -Centrum Informacji. - 2009, nr 2, s. 10-11
 13. BIESIADY czytelnicze i Ferienada : pomysły na popularyzację książki / Jolanta Niwińska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 12
 14. CAŁA Polska czyta dzieciom : realizacja kampanii społecznej w przedszkolach i szkołach gminy Czerwionka-Leszczyny / Mirela Kluczniok. - Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 6, s. 6-7
 15. CHARAKTERYSTYKA czytelnika ważną wskazówką w pracy bibliotekarza / Małgorzata Augustyniak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 6-7, bibliogr.
 16. CO w sercu Czacza dzieje się? - antologia twórczości uczniów / Beata Wąsik // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 6, s. 6-7, bibliogr.
 17. CZY mówimy dobrze po polsku? : projekt na rzecz podniesienia kultury języka dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Joanna Jasińska, Agnieszka Piechnik // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 14-15
 18. CZY trzecioklasiści mogą pisać książki? / Irena Nałęcka // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 16-17
 19. CZYTAJMY dzieciom : spotkania młodzieży z przedszkolakami "przy książce" / Jolanta Rolnik, Renata Saks // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 15-17
 20. "DLA wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba" : wernisaż twórczości uzdolnionej młodzieży / Jolanta Wawoczny // Dialogi Biblioteczne. - 2009, nr 1(3), s. 19-20
 21. DOBRE pomysły na czytanie : wybór działań realizowanych w ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" : bank pomysłów // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 7/8, s. 5-23
 22. DZIAŁALNOŚĆ Szkolnego Koła Wolontariatu / Agata Banet, Elżbieta Wójcik // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 12-13
 23. DZIAŁANIA edukacyjne biblioteki - multimedialnego centrum informacji / Bożena Szyszkowska-Sienkiewicz // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2008, nr 2, s. 12-13
 24. DZIECKO dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 8-10, bibliogr.
 25. DZIECKO z zespołem ADHD w otoczeniu edukacyjnym (Cz. 1) / Barbara Czapiewska / Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 7/8, s. 37-39
 26. ELEKTRONICZNE kwerendy, czyli o tym, jak pomagać maturzystom w przygotowaniach do ustnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego / Wioletta Poturała, Stanisław Poturała // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 1, s. 8-11
 27. ETWINNING w multimedialnym centrum informacji / Bożena Boryczka // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2008, nr 2, s. 1-2
 28. FERIE z Pippi : program zimowego wypoczynku / Urszula Gieleciak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 23-25, bibliogr.
 29. FILOZOFOWANIE z dziećmi : nowy wymiar edukacji / Berenika Biały // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 13-14, bibliogr.
 30. FORMY pracy z dzieckiem dotkniętym ADHD w praktyce bibliotekarza szkolnego (Cz. 2) / Barbara Czapiewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 9, s. 37-38
 31. FOTOGRAFIA elementem edukacji medialnej i procesu kształcenia / Marek Hellada // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 2, s. 3-7
 32. FOTOKOMIKSY w programie Powerpoint, krok po kroku / Dorota Janczak // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 2, s. 9-11
 33. GROMADZENIE e- i audiobooków w bibliotece szkolnej i możliwości ich wykorzystania / Agnieszka Chętnik // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 1, s. 7-11
 34. GRY i zabawy wdrażają najmłodszych uczniów do czytelnictwa / Piotr Kowolik // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 10, s. 36-41
 35. INFORMACJA zwrotna [w pracy nauczyciela bibliotekarza] / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 2-3, bibliogr.
 36. INTERNETOWE centrum informacji multimedialnej w praktyce / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 3-4
 37. JAK kumpeli "sensowne twory słowne" przybliżyć? : konkurs na uczniowskie e-lekcje literatury / Anna Szeląg // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2010, nr 1, s. 7-8
 38. JAK pisać scenariusz zajęć dydaktycznych / Mariola Antczak // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 9-12, bibliogr.
 39. JAK rodzice oceniają pracę biblioteki szkolnej? / Małgorzata Majak // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 11, s. 32-34
 40. JAŚNIE Pani Książka / Anna Grudzień, Elżbieta Pietryka // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 12-13
 41. JESTEM użytkownikiem informacji: program dydaktyczno-wychowawczy biblioteki szkolnej wspierający proces samokształcenia ucznia / Władysława Kiernicka, Bożena Widła // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 2-4
 42. JEŻYCJADA znana i lubiana : konkurs szkolny / Ewa Iglińska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 20-22, bibliogr.
 43. KARTKI pocztowe w stylu retro - wystawa biblioteczna / Jolanta Szymczak // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 6, s. 14
 44. KAŻDY z nas jest wyjątkowy : program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 8-9, bibliogr.
 45. KIEDY muszę nauczyć się żyć - biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Lidia Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 3, s. 33-37
 46. KLUB medialny jako forma pracy z uczniem zdolnym w internetowym centrum informacji multimedialnej / Izabela Rudnicka // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 4, s. 16-18
 47. KLUB przyjaciół żółwika Franklina : program zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Irena Stefanów, Jolanta Tokarek // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s. 18-19
 48. KOŁO biblioteczne w szkole podstawowej / [Urszula Karczewska, Iwona Pelplińska] // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 10
 49. KOŁO literacko-teatralne : propozycja programu dla gimnazjum / Wioletta Rafałowicz // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 1-3
 50. KOMPUTER dla "maluchów" w bibliotece szkolnej / Lucyna Kisiel, Lilianna Urbańska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 6, s. 4-5
 51. KOMU książkę? : o kiermaszach w bibliotece / Errata // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, s. 15-16
 52. KSIĄŻKA to więcej niż tylko czytanie : projekt działań popularyzujących czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej / Justyna Frańczak // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 3, s. 13-15
 53. KSIĄŻKI na wolności / Jolanta Niwińska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 2
 54. KSZTAŁTOWANIE kompetencji czytelniczych wśród pierwszoklasistów : analiza zajęć z wykorzystaniem książek znanych z przedszkola, lektur z kanonu uczniów kl. I oraz innych znanych i lubianych książek dla dzieci / Elżbieta Szefler // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 12, s. 35-41
 55. KWIATY w literaturze, sztuce i przyrodzie - wystawa / Teresa Ramucka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 6, s. 19
 56. LEKCJA przyrody w bibliotece : przykład współpracy biblioteki publicznej ze szkołą / Jolanta Rakowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 12, s. 14
 57. LEKCJA z komputerem : o czym należy pamiętać, przygotowując zajęcia w ICIM? / Aneta Kwiecień, Dariusz Kwiecień // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2008, nr 2, s. 8-10
 58. LEKTURY w grach dramatycznych / Wioletta Rafałowicz // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 19
 59. LUBIĘ baśń, ma smak... : propozycja projektu międzyprzedmiotowego dla uczniów klas IV szkoły podstawowej / Bożena Wierczaińska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 20-21
 60. MATURZYŚCI w bibliotece szkolnej / Iwona Klukowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7/8, s. 6-7
 61. METODY aktywizujące : szkoleniowa rada pedagogiczna / Krystyna Ratyńska-Olechowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, s. 12-14, bibliogr.
 62. METODY aktywizujące w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Krystyna Gawryluk // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 4, s. 32-33, bibliogr.
 63. MIEJ oczy i uszy, serce i duszę szeroko otwarte : niepełnosprawni - dostrzegaj ich! : cykl zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Anna Wojciechowska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 16-17
 64. MIĘDZYNARODOWY Dzień Bibliotek Szkolnych w 2006 roku [propozycje obchodów] // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 7/8, s. 27-31
 65. MINIMALIZOWANIE problemów w nauce u dzieci z ADHD : propozycje do wykorzystania w szkole, bibliotece i w domu / Magdalena Cyrklaff // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 3-5
 66. MODNY "Pan Tadeusz", czyli żeby te księgi zbłądziły pod strzechy : projekt cyklu imprez bibliotecznych / Grażyna Kasprowicz, Monika Piątkowska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 9, s. 18-19
 67. MY i świat, który nas otacza : program czytelniczo-wychowawczy z elementami profilaktyki / Gabriela Gmerek-Biniek, Barbara Kozłowska, Magdalena Kroczek // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s. 13-17
 68. NA wsi wesele, czyli sposób na Reymonta : propozycja szkolnej zabawy literackiej dla klas gimnazjalnych / Grażyna Buczyńska, Marzenna Daszkowska, Grażyna Kasprowicz // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 10, s. 6-[7]
 69. "NAWIGATROR wiedzy" : nauczyciel bibliotekarz opiekunem internetowego centrum informacji multimedialnej / Renata Sowada // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 5, s. 7-10
 70. NIEUSTAJĄCY konkurs czytelniczy / Edyta Wróbel // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 3, s. 11-13
 71. NOC z Andersenem : baśniowe urodziny w bibliotece szkolnej / Irena Nałęcka // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 14-15
 72. O KARAOKE w ICIM / Mirosława Bogacz // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 4, s. 19
 73. OD glinianej tabliczki do komputera : projekt edukacyjny z zakresu ścieżki czytelniczo-medialnej w szkole podstawowej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 12-13
 74. OD okienka z poezją do DTP [promocja uczniowskiej twórczości] / Renata Otolińska // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2010, nr 1, s. 9-11
 75. ORGANIZACJA szkolnego centrum informacji multimedialnej : z własnych doświadczeń / Sabina Zaporowska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 1, s. 7-8 P
 76. PATRON szkoły, edukacja regionalna, biblioteka / Anna Chabior // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 6-7
 77. PIXEL : szkolne koło fotograficzne / Magdalena Marchewka // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 18-19
 78. POBLOGUJMY o książkach / Bożena Boryczka // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2010, nr 1, s. 17-18
 79. POMÓŻ mi to zrobić samemu : jak ICIM zmienia szkolną edukację / Mirosława Bogacz // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 2, s. 3-5, bibliogr.
 80. POMÓŻMY maturzystom / Iwona Muraszko // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 12-13
 81. POPULARYZACJA czytelnictwa poprzez organizację konkursów bibliotecznych / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 8, s. 13-14
 82. POPULARYZOWANIE czytelnictwa w pracy z kółkiem teatralnym / Lucyna Babicka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 8-9
 83. PRACA z czytelnikiem niesłyszącym / Marta Deńca // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 1, s. 17-18, bibliogr.
 84. PREZENTACJA dobra na wszystko! : czyli prezentacje multimedialne w pracy biblioteki szkolnej i nauczyciela bibliotekarza / Gabriela Bonk // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 2, s. 6-9, bibliogr.
 85. PROGRAM biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym / Elżbieta Jasiak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 11-13, bibliogr.
 86. PROJEKT jako metoda aktywizująca / Dorota Grabowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 5-9, bibliogr.
 87. PROJEKT naprawczy czytelnictwa z zastosowaniem technologii informacyjnej / Urszula Kośna // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2008, nr 2, s. 18-19
 88. PRZEPIS na... turniej / Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 10, s. 12-14
 89. PRZYJAZNA biblioteka : program zajęć czytelniczych w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" / Izabela Bajak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 14-16, bibliogr.
 90. RADIO w szkole / Mirosława Szamotuło-Kądziela, Władysława Szwejer // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 10-11
 91. RATUNKU! Mam etat w bibliotece szkolnej : poradnik dla początkujących / Errata // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 9-10
 92. ROLA biblioteki w kreowaniu wizerunku szkoły / Elżbieta Pawełka // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 4-5
 93. ROLA książki w życiu dziecka : spotkanie nauczyciela bibliotekarza z rodzicami oddziałów przedszkolnych / Lilla Pietrzykowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 12, s. 35-37
 94. SCRABBLE dla najmłodszych : propozycja zajęć w bibliotece szkolnej, które uczą i bawią / Karina Psuj // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 23
 95. SPOTKANIA autorskie - życie kulturalne szkoły w bibliotece / Danuta Stacharska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 6-7
 96. SPOTKANIA autorskie inaczej / Monika Płonka // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 23
 97. SPOTKANIA autorskie jako dobra forma rozbudzenia zainteresowań czytelniczych młodzieży / Małgorzata Augustyniak, Beata Pawlak // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 13-14
 98. SPOTKANIA z chiropterologiem w bibliotece szkolnej / Jadwiga Szczechowiak, Renata Sadownik // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 7/8, s. 47-48
 99. SPOTKANIE autorskie / Danuta Gajewska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 10, s. 26-27
 100. SPOTKANIE autorskie - życie kulturalne szkoły w bibliotece / Danuta Stacharska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 6-7
 101. "SZANUJ czytelnika swego..." : o traktowaniu czytelnika w specyficznych warunkach biblioteki szkolnej / Izabela Tumas // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 10-11
 102. "SZANUJ czytelnika swego..." : o traktowaniu czytelnika w specyficznych warunkach biblioteki szkolnej / Izabela Tumas // Poradnik Bibliotekarza". - 2006, nr 3, s. 28-30
 103. SZKOLNE centrum multimedialne : pomysł wykorzystania ICIM w pracy z uczniami szkoły podstawowej / Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 11-12
 104. SZKOLNE studio nagrań / Robert Kolebuk // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 4, s. 11-13
 105. SZKOLNY ośrodek kariery / Joanna Falborska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 20-22
 106. ŚLADAMI baśni polskich : zajęcia w czytelni propagujące akcję "Cała Polska czyta dzieciom" / Alina Michalska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 14-15
 107. ŚLADAMI przeszłości : nietypowe formy pracy biblioteki szkolnej / Beata Pawlak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 13
 108. "ŚRODOWISKOWE czytanie" w szkole podstawowej : pomysł na popularyzację czytelnictwa wśród uczniów / Małgorzata Tomaszewska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 16-17
 109. TERAPEUTYCZNA rola biblioteki szkolnej / Beata Nowaczyk // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 14-15
 110. TRENDY i na topie [wykorzystanie języka uczniów w pracy nauczyciela bibliotekarza] / Kazimierz Szymeczko // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 28
 111. TYDZIEŃ ekologiczny w naszej szkole / Ewa Kabat, Krystyna Kwiatkowska, Mirosława Kabat // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 17
 112. UCZEŃ z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w bibliotece szkolnej : opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego / Iwona Kołodziejczyk // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 4-6, bibliogr.
 113. UDZIAŁ nauczyciela bibliotekarza w edukacji filozoficznej / Kamilla Dudek // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 1, s. 7
 114. UWALNIAĆ czy nie uwalniać? [bookcrossing] / Lucyna Kowalczyk // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, s. 10-11
 115. VERBA volant, scripta manent... : czyli gdzie opublikować własne utwory / Bożena Boryczka // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2010, nr 1, s. 12-14
 116. W KRAINIE Władcy Wyobraźni : konkurs czytelniczy / Magdalena Kowgier // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 16-17
 117. W NIEZWYKŁYM świecie książek : działania popularyzujące czytelnictwo wśród uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej / Justyna Frańczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 16-18
 118. W SZKOLNEJ bibliotece w Pabianicach / Dorota Olejnik // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 5, s. 27-28
 119. W ŚWIECIE lektur : ogólnoszkolny projekt edukacyjny / Aldona Dawidziak, Mariola Nogaj-Gorzyńska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 14
 120. WARSZTAT biblioterapeuty / Maria Widerowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 34-37
 121. WARSZTATY czerpania papieru : zajęcia w szkole specjalnej / Krystyna Ryng-Bury // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 18-19
 122. WARSZTATY ekologiczne w bibliotece szkolnej / Małgorzata Ohirko // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 10-11
 123. WARSZTATY książki miniaturowej w bibliotece : zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub gimnazjów / Dorota Kamisińska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 13-16, bibliogr.
 124. WEBQUEST : jak wykorzystać tę metodę w nauczaniu? / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 6-8, bibliogr.
 125. WEBQUEST jako forma realizacji treści ścieżki czytelniczo-medialnej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 7
 126. WSZYSTKO w jednym, czyli jak pracować w ICIM z młodzieżą uzdolnioną / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 2, s. 12-14
 127. WYDAJEMY szkolną gazetę, czyli jak pracuje zespół redakcyjny "Gimzetki" / Małgorzata Łopuszyńska-Ratyna // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 18-21, bibliogr.
 128. WYKORZYSTANIE ICIM - z doświadczeń własnych / Elżbieta Gucwa // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2008, nr 2, s. 6-7
 129. WYSTAWA ekslibrisów / Beata Szulc-Krajka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 11
 130. ZAJĘCIA z zerówkami / Urszula Ferdynus // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 12, s. 11
 131. ZERO, jeden, jeden, bomba! [wykorzystanie Internetu w bibliotece szkolnej] / Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 9, s. 2-3, bibliogr.
 132. ZESTAWIANIE dzieł informacyjnych z każdego przedmiotu / Edyta Majer // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 6, s. 5
 133. ZMIANA roli biblioteki szkolnej / Jolanta Wawoczny // Dialogi Biblioteczne. - 2009, nr 1(3), s. 17-18
 134. ZRÓB sobie średniowieczny rękopis : warsztaty biblioteczne dla uczniów klas gimnazjalnych / Dorota Kamisińska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 3, s. 8-10, bibliogr.