CEREMONIAŁ SZKOLNY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze (za lata 1990-2003)
oprac. Katarzyna Herich.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach
Wydział Informacji Bibliograficznej
CEREMONIAŁ SZKOLNY

 1. AKADEMICKIE zwyczaje, ceremoniał, insygnia / Jerzy Celma-Panek. - [Warszawa] : Warszawska Akademia Medyczna, 1979. - 61 s.
 2. CEREMONIAŁ szkolny i tradycja szkolna / Edward Liszka // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 9, s. 6-11
 3. CEREMONIAŁ uniwersytecki / Agnieszka Sojka // Alma Mater . - Nr 12, (1999), s. 48-49
 4. DZIEJE i symbolika sztandaru : scenariusz lekcji / Bożena Gołębiowska // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 29-30
 5. JAK organizować szkolne uroczystości? / Arleta Biegańska // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 102-104
 6. KRONIKA szkolna źródłem historii regionu / Barbara Gałdyś // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 8, dod. "Przygotowanie do Życia" s.(15)-(16), III s. okł.
 7. O BADANIACH rytuałów w szkole / Bogusław Śliwerski // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 3-4, s. 7-16
 8. OBRZĘDOWY charakter lekcji / Mariusz Dembiński // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 41-43
 9. PROGRAM uroczystości pt. ,,W podzięce za dar najpiękniejszy, za serce''- z okazji otwarcia sali B.Prusa i nadania klasie autorskiej imienia Acivus VI / D. Wójcik // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - R.38: 1992/93, z.1-2, s.143-149
 10. ROLA dyrektora w tworzeniu i kultywowaniu tradycji szkolnych / Teresa Dąbrowska, Liliana Budkowska // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s. 60-62
 11. ROLA obrzędów i rytuałów w procesie wychowania / Marta Chyła // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 6, s. 12-14
 12. SYMBOLE i zwyczaje akademickie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie / [Szkoła Główna Handlowa w Warszawie]. - Warszawa : SGH, 2002. - 16 s.
 13. SYMBOLIKA i obrzędowość w edukacji szkolnej / B. Jakubczak, T. Karwat // Nowa Szkoła. - 1996, nr 10, s. 29-32
 14. SZKOLNE obrzędy i rytuały w kontekście mitycznej podróży bohatera / Joanna Szewczyk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002. - 193 s.
 15. SZKOLNE rytuały / Joanna Szewczyk // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 3-20
 16. TRADYCJA w życiu szkoły zawodowej / S. Kaczor // Pedagogika Pracy. - 1990, nr 17, s.3-12
 17. WIEDZA uczniów klas początkowych o symbolach narodowych / Joanna Garbula-Orzechowska // Życie Szkoły. - 1997, nr 2, s.101-103, bibliogr.
 18. WYKORZYSTANIE ceremoniału szkolnego do kształcenia postaw młodzieży / A. Suchowera // Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole. - 1993, nr 3, s. 146-148

 19. PATRON SZKOŁY I BIBLIOTEKI

 20. BOHATER - patron szkoły w pracy wychowawczej klas niższych / Witold Kozłowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. - 147 s.
 21. BOHATER - patron szkoły w pracy wychowawczej placówki / Bożena Stramek // Nowa Szkoła. - 2002, nr 6, s.39-41
 22. DZIEŃ Patrona przy ognisku : scenariusz spotkania klas młodszych / [aut.] Irena Banasik [i in.] // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 10-11
 23. HISTORIA i tradycja - ważny element pracy szkoły / Jadwiga Łukowska // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 9, s.28-30
 24. IMIONA kultu : Mickiewicz jako literacki patron szkoły w Pęgowie na Dolnym Śląsku / Henryk Gradkowski // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 4, s. 7-12
 25. JAK przybliżyć uczniom sylwetkę patrona szkoły? / Barbara Kondrak // Inspiracje Polonistyczne. - 2001, nr 23/24, s. 31-33
 26. JULIAN Tuwim - patronem Gimnazjum nr 4 w Łodzi / Zdzisław Weder // Przegląd Edukacyjny. - 2002, nr 5, s.26-27
 27. KAZIMIERZ Wielki : "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną" : scenariusz części artystycznej uroczystości nadania szkole imienia i przekazania sztandaru / Anna Golanowska, Aurelia Łyko, Bożena Żurawska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2004, nr 4, s. 90-93
 28. KONSTANTY Damrot - ksiądz, poeta, nauczyciel : patron szkoły w Lubecku / Monika Kukowka, Ewa Pięta. - Lubecko : Zespół Szkół, 2005. - 71 s.
 29. KSIĄDZ Feliks Bolt patron Publicznej Szkoły Podstawowej w Barłożnie / Gertruda Szarmach, Piotr Kawczyński. - Barłożno : Komitet Organizacyjny Nadania Imienia Księdza Senatora Bolta Publicznej Szkole Podstawowej w Barłożnie, [1996]. - 37 s.
 30. KSIĘGA Mickiewiczowska : patronowi Uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998 : praca zbiorowa / pod red. Zofii Trojanowiczowej i Zbigniewa Przychodniaka. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1998. - 534 s.
 31. LEON Koźmiński : patron Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania / pod red. Mariana Strużyckiego, Marka B. Kamińskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004. - 343 s.
 32. METODA projektów w praktyce. Jak przygotowaliśmy obchody dni patrona / Alicja Macioszek, Bożena Warzyszak // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s.10-11
 33. NASZ cichy patron : rozmowa z Teresą Lipnicką, dyrektorką Zespołu Szkół STO przy ul. Karola Wóycickiego w Warszawie / rozm. przepr. B.J.K. // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 70-72
 34. NASZ patron : projekt edukacyjny na święto patrona szkoły / Joanna Ochmann-Pszeniczna // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 24-25
 35. OBCHODY Dni Patrona [scenariusz imprezy] / Elżbieta Gocyła, Bożena Kwiatkowska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2005, nr 3, s. 63-65
 36. OTWARTY testament : szkoły Tischnerowskie powstają jak grzyby po deszczu / Edyta Mętel // Tygodnik Powszechny. - 2004, nr 21, s. 21
 37. PATRON biblioteki : i co dalej? / Marian Skomro // Bibliotekarz. - 2005, nr 3, s. 17-20
 38. PATRON szkoły / Arleta Biegańska // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 28-29
 39. PATRON szkoły / Hanna Gołąbek // Matematyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. - 2004, nr 26, s. 35-37
 40. PATRON szkoły / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 19-20
 41. PATRON szkoły - szczególna tożsamość / Antonina Dzikowska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 14-15
 42. PATRON szkoły, edukacja regionalna, biblioteka / Anna Chabior // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 6-7
 43. PATRON szkoły i związana z nim praca wychowawcza / Józef Pełczyński // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1991, nr 5, s. 202-203
 44. PATRON szkoły inspiracją do jej rozwoju / Jadwiga Lisiecka // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3, s.34-36
 45. PATRON szkoły inspiracją do organizowania pracy wychowawczej / Barbara Knop, Bogusław Woldan // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 12, s. 29-31
 46. PATRON z naszej małej ojczyzny / Emilia Żak // Gazeta Szkolna. - 1998, nr 145, s. 4
 47. PROCEDURY wyboru imienia [patrona szkoły] / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, s. 18
 48. PRZEPIS na szkolne wybory patrona : opis przykładu zastosowanego w gimnazjum / Anna Chabior // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 13-15
 49. ROK Kamińskiego w wałbrzyskiej "szóstce" / Małgorzata Kowal // Dolnośląska Gazeta Szkolna. - 2004, nr 271, s. 7
 50. SCENARIUSZ części artystycznej uroczystości nadania Gimnazjum w Żarkach imienia Jana Pawła II / Anna Janocha, Katarzyna Czyż, Dorota Orszulak // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2006, nr 3, s. 76-79
 51. UDZIAŁ biblioteki szkolnej w propagowaniu wiedzy o patronie szkoły / Barbara Sztylińska // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 4, s.29-33
 52. W POSZUKIWANIU wzorów osobowych [wybór patrona szkoły] / Zofia Jaworska // Dolnośląska Gazeta Szkolna. - 2002, nr 230, s. 1,4
 53. WYBIERAMY patrona szkoły / E. S. Barłowski // News - Nowości Oświaty. - 1993, nr 11, s. 20-21
 54. WYBÓR patrona szkoły / Jolanta Kowalewska // Dolnośląska Gazeta Szkolna. - 2003, nr 254, s. 1, 5

 55. MUZEUM SZKOLNE

 56. 100-LECIE strajku młodzieży piotrkowskiej 1905-2005 / Muzeum I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, Towarzystwo Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim ; [aut. tekstów: Zenon Bartczak et al. ; red. Marcin Gąsior]. - Piotrków Trybunalski : Muzeum, 2005. - 39 s.
 57. DYDAKTYCZNO-wychowawcza rola muzeów szkolnych w regionalizmie / J. Rell // Wiadomości Historyczne. - 1994, nr 3, dod. "Muzeum Szkolne" s.34-36
 58. EDUKACJA regionalna na lekcjach historii : w liceum ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie / Maria Szostak. - Bielsko Biała : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 2000. - 48 s.
 59. GROMADZENIE zbiorów do muzeum szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie / Maria Szostak // Wiadomości Historyczne. - 1993, nr 3, wkładka: Muzeum Szkolne, s. (34-36)
 60. IZBA regionalna w szkole podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej / H. Bieniusa // Wiadomości Historyczne. - 1997, nr 3, s. 45-48
 61. LEKCJA historii w Muzeum KL Gross-Rosen / Grażyna Choptiany // Dolnośląskie Ścieżki. - 2005, nr 10/11, s. 120-130
 62. MATERIAŁY dydaktyczne do prowadzenia lekcji w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa / [red. prowadzący Anna Hrynkiewicz ; informacja o Muzeum Ewa Grabek]. - Warszawa : Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, 1998. - 228 s.
 63. MIEJSCE muzeów szkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym / Piotr M. Unger // Przysposobienie Obronne. - 1994, nr 1, s. 9-15
 64. MUZEA szkolne / E.M. Repsch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 1, s.30-32
 65. MUZEA szkolne i regionalne w edukacji środowiskowej / Piotr Unger // Wiadomości Historyczne. - 1992, nr 4, dod. "Muzeum Szkolne" s.50-52
 66. MUZEUM Szkolne przy Liceum Ogólnokształcącym w Złoczewie / Eugenia Galowicz, Urszula Łukomska // Wiadomości Historyczne. - 2002, [nr] 4, dod. s. 62-64
 67. MUZEUM szkolne w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły // Wiesława Elżbieta Kozłowska // Wiadomości Historyczne. - 1992, nr 1, dod. s. (5-7)
 68. MUZEUM szkolne warsztatem pracy nauczyciela / M Sobańska-Bondaruk // Wiadomości Historyczne. - 1992, nr 2, dod. "Muzeum Szkolne" s.23-25
 69. MUZEUM szkolne Zespołu Szkół Zawodowych dyrekcji generalnej Przedsiębiorstwa PKP w Warszawie / Jerzy Staniszewski // Wiadomości Historyczne. - 1992, nr 1, dod. s. (2-4)
 70. MUZEUM szkolne w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły / W. E. Kozłowski // Wiadomości Historyczne. - 1992, nr 1, dod. "Muzeum Szkolne" s. 5-7
 71. MUZEUM Szkolne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Wojska Polskiego w Wieluniu / A. Serwacińska // Wiadomości Historyczne. - 1993, nr 1, dod. "Muzeum Szkolne", s.(11-13)
 72. MUZEUM szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie trybunalskim / Zenon Bartczak // Wiadomości Historyczne. - 1995, nr 3, dod. s. (41-42)
 73. MUZEUM Szkoły przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łomży / Jolanta Szabuńko // Wiadomości Historyczne. - 1995, nr 2, dod. "Muzeum Szkolne", (s.18-21)
 74. PRACOWNIA historyczna - Muzeum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 (w Białej Podlaskiej) / D. Dunajko // Wiadomości Historyczne. - 1993, nr 2, dod. "Muzeum Szkolne" s.(25-27)
 75. PRZECHOWYWANIE i konserwacja szkolnych zbiorów muzealnych / W. Sawicki // Wiadomości Historyczne. - 1993, nr 5, dod. "Muzeum Szkolne" s. (66-67)
 76. PRZYKŁAD wykorzystania zbiorów muzeum szkolnego w edukacji historycznej / Maria Szostak // Wiadomości Historyczne. - 2000, nr 5, dod. "Muzeum Szkolne" s. (51-55)
 77. ROLA muzeum szkoły w edukacji regionalnej / Maria Szostak // Wiadomości Historyczne. - 1998, nr 3, dod. "Muzeum Szkolne" s. (47-48)
 78. SALA Tradycji i Współczesności / Marian Giermakowski // Wiadomości Historyczne. - 1993, nr 2, dod. s. (23-24)
 79. STAN obecny muzeów szkolnych i oświatowych / Piotr Unger // Wiadomości Historyczne. - 1993, nr 4, dod. s. (50-52)
 80. SZKOLNE muzeum historyczne / Barbara Chmielewska, Jolanta Brzywczy // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 18, s. 18
 81. SZKOLNE Muzeum Regionalne w Wojsławicach / Bożena Antoszczyk // Wiadomości Historyczne. - 1994, nr 4, dod. "Muzeum Szkolne" s. (62-63)
 82. TWORZYMY muzeum afrykanistyczne : (projekt zajęć integrujących różne przedmioty nauczania w kl. 1-3 gimnazjum) / Mirela Rubin-Lorek // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 2, s. 62-69
 83. WYKORZYSTANIE izby pamięci narodowej na lekcjach języka polskiego / Wiesława Barbara Jendrzejewska // Przysposobienie Obronne w Szkole. - 1990, nr 2, s. 94-97
 84. ZASADY tworzenia scenariusza ekspozycji muzeum szkolnego / Piotr Unger // Wiadomości Historyczne. - 1992, nr 3, dod. s. (34-38)
 85. ZESPÓŁ nauczycieli - badaczy regionu w Muzeum Śląska Opolskiego // Wiadomości Historyczne. - 1997, nr 3, wkładka s. (35-39)

 86. HYMN I GODŁO SZKOŁY

 87. GODŁO państwowe Rzeczypospolitej Polskiej / Mirosław Kaliński // Przysposobienie Obronne w Szkole. - 1995, nr 5, s. 270-274
 88. HYMN szkoły imienia Marii Kownackiej / Benedykt Konowalski ; sł. Jan Gałkowski //Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1998, nr 2, dod. s. (XVIII-XX)
 89. HYMN szkoły jako wyraz tradycji regionalnych / Zenona Rondomańska // W: EDUKACJA muzyczna dzieci i młodzieży : z uwzględnieniem specyfiki regionu / red. nauk. Lucjan Marzewski. - Olsztyn: WSP, 1998. - S. 74-80
 90. HYMN Szkoły Podstawowej nr 126 (im. Adama Asnyka w Warszawie) / Wojciech Nasiłowski ; sł. Adam Asnyk ; oprac. Krystyna Grzebyk, Robert Haszko // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1998, nr 2, dod. s. (XXXII)