EUTANAZJA

zestawienie bibliograficzne w wyborze
za lata 1991 - 2011
opracowane na podstawie zbiorów własnych biblioteki
(pozycje oznaczone gwiazdką "*"),
baz danych Biblioteki Narodowej,
Przewodnika Bibliograficznego
oraz Bibliografii Zawartości Czasopism.

Oprac. Katarzyna Lis
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach
Wydział Gromadzenia Zbiorów


Wydawnictwa zwarte (książki):

 1. AKTUALNE zagadnienia życia ludzkiego / Wacław Gubiła. - Kraków : "Unum", [1994]. - 40 s. ; 15 cm. - (Biblioteka Współczesnego Chrześcijanina ; Nr 1)
 2. BIOETYKA : ujęcie systematyczne / Bernard Gert, Charles M. Culver, K. Danner Clouser ; przeł. Marek Chojnacki. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, 2009. - 509 s. ; 24 cm. - (Linie Życia). - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7453-938-8
 3. BIOETYKA i prawa człowieka / Wojciech Bołoz. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007. - 283 s. ; 21 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7072-422-1
 4. BIOETYKA w szkole : dla nauczycieli, wychowawców i katechetów / Andrzej Muszala, Agnieszka Rudziewicz. - Kraków : Salwator, 2007. - 118 s. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-60703-45-8
 5. CHRONIĆ i wspomagać ludzkie życie : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kaczmarczyka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PAT, 2000. - 159 s. ; 21 cm. - (Publikacje z Zakresu Teologii Moralnej ; 1). - ISBN 83-87681-48-2
 6. CHRZEŚCIJANIN wobec... eutanazji / red. Krzysztof Gryz, Bogusław Mielec. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2001. - 196 s. ; 20 cm . - ISBN 83-87960-77-2
 7. CZAS pytań / David Cook ; [przekł. z ang. i wstęp J. Kołacz]. - Kraków : WAM, 2004. - 223 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7318-334-5
 8. DYLEMATY etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. - Warszawa : Difin, 2008. - 263 s. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7251-917-7
 9. DYLEMATY moralne współczesnego człowieka / Witold Kawecki. - Warszawa : Adam, 2003. - 276 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7232-426-3
 10. ETYCZNA ocena legalizacji eutanazji w Holandii / Grzegorz Mazur. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2003. - 176 s. ; 21 cm. - (Prace i Sympozja / Papieska Akademia Teologiczna. Międzywydziałowy Instytut Bioetyki ; 7). - Bibliogr.. - ISBN 83-89017-64-4
 11. ETYKA dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów / H. P. Dunn ; [tł. Bogna Opolska-Kokoszka i Magdalena Namysłowska]. - Tarnów : Biblos, 1997. - 243 s. ; 20 cm. - ISBN 83-86889-14-4
 12. ETYKA społeczna : podręcznik dla studentów / Jenny Teichman ; przeł. Anna Gąsior-Niemiec. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. - 206 s. ; 21 cm. - ISBN 83-88164-53-8
 13. EUTANAZJA / Nicolas Aumonier, Bernard Beignier, Philippe Letellier ; przeł. Ewa Burska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2003. - 128 s. ; 17 cm. - ISBN 83-211-1662-0*
 14. EUTANAZJA : medyczne, filozoficzne, psychologiczne i teologiczne problemy współczesnej neonatologii / red. nauk. Janusz Gadzinowski, Janusz Wiśniewski. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2003. - 163 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7112-017-6
 15. EUTANAZJA : perspektywa religijno-medyczno-prawna, etyka kresu życia : sympozjum ogólnopolskie, KUL 22-23 marca 1996 / [mater. do druku zebrał Bogusław Siwek]. - Lublin : Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996. - 152 s. ; 21 cm
 16. EUTANAZJA : prawo do życia, prawo do wolności / pod red. Barbary Chyrowicz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005. - 211 s. ; 21 cm. - (Prace Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 100) (Etyka i Technika ; 5). - Bibliogr.. - ISBN 83-7306-242-4*
 17. EUTANAZJA : śmierć z wyboru? / Ryszard Fenigsen. - [Wyd. 3]. - Poznań : W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, 2002. - 160 s. ; 20 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-7033-418-0*
 18. EUTANAZJA a opieka paliatywna : aspekty religijne, etyczne, psychologiczne i prawne / [red. Adam Biela i in.]. - Wyd. 2. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych : Akademia Medyczna, 1996. - 235 s. ; 20 cm. - ISBN 83-905779-1-7*
 19. EUTANAZJA a religijność : badania wśród studentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego / Jan Dziedzic. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, [1999]. - 220 s. ; 23 cm. - (Rozprawy Doktorskie / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Filozoficzny). - ISBN 83-87681-26-1
 20. EUTANAZJA czy życie aż do końca / Lucien Israël ; przekł. Andrzej Wojciechowski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. - 198 s. ; 20 cm. - ISBN 978-83-7097-864-8
 21. EUTANAZJA i wspomagane samobójstwo na świecie : studium prawnoporównawcze / Małgorzata Szeroczyńska. - Kraków : Universitas, 2004. - 480 s. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-242-0261-7
 22. EUTANAZJA jako zjawisko społeczno-kulturowe : (szkice z badań) / Magdalena Zaus. - Poznań : Rebis, 2004. - 43 s. ; 21 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-7301-158-7
 23. EUTANAZJA nie jest alternatywą! / Władysław Ochmański. - Kraków : Salwator, 2008. - 110 s. ; 18 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7580-008-1
 24. EUTANAZJA po polsku i inne dziwne sprawy / Zygmunt Zieliński. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003. - 178 s. ; 21 cm. - ISBN-83-88822-43-8
 25. EUTANAZJA w dyskusji / red. Piotr Morciniec. - Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2001. - 294 s. ; 24 cm. - (Opolska Biblioteka Teologiczna ; 47). - Bibliogr.. - ISBN 83-88939-14-9
 26. GODNE życie, godna śmierć : wybitny kardiolog o eutanazji i samobójstwie / Christiaan Barnard ; przeł. J. K. Kelus. - Warszawa : Jacek Santorski & Co, 1996. - 122 s. ; 21 cm. - (Psychologia, Psychoterapia, Medycyna). - ISBN 83-86821-08-6
 27. GODNOŚĆ - utracona ? / [Wanda Terlecka i in.]. - Kielce : Jedność, 1999. - 175 s. ; 19 cm. - (W Poszukiwaniu Prawdy ; z. 7). - Bibliogr.. - ISBN 83-7224-037-X
 28. GRANICE leczenia : etyczny problem odstąpienia od interwencji medycznych / Piotr Aszyk. - Warszawa : "Rhetos", 2006. - 207 s. ; 23 cm. - (Seria Bobolanum ; nr 7). - Bibliogr.. - ISBN 83-89781-09-3
 29. JAK umieramy : refleksje na temat ostatnich chwil naszego życia / Sherwin B. Nuland ; tł. Marta Lewandowska. - Warszawa : Wydawnictwo Prima, 1996. - 304 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7152-031-X
 30. JAKOŚĆ życia - wymiar ekologiczny / pod red. Zdzisława M. Kozaka, Stanisława Kycia. - Lublin : Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 1994. - 163 s. ; 24 cm. - (Humanizm Ekologiczny ; vol. 3). - Bibliogr.. - ISBN: 83-86333-81-2
 31. KIEDY można umrzeć ? : samobójstwo, eutanazja, cierpienie, litość / Joni Eareckson Tada ; [przekł. i red. Andrzej Gandecki]. - Lublin : "Pojednanie", 1993. - 160 s. ; 21 cm. - ISBN 83-85646-11-6*
 32. LEKARZE o eutanazji / [materiały zjazdowe oprac. Marek Kośmicki]. - Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 2002. - 156 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7216-316-2
 33. MATADORZY i eutanaści / Alfred Rachalski. - Gdańsk : "Marabut", 1997. - 53 s. ; 21 cm
 34. MĄDROŚĆ i sztuka leczenia / Zbigniew Szawarski. - Gdańsk : Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2005. - 429 s. ; 21 cm. - (Minerwa. Biblioteka Filozofii i Historii Filozofii). - ISBN 83-7453-607-1
 35. MIĘDZY życiem a śmiercią : uzależnienia, eutanazja, sytuacje graniczne / pod red. Wojciecha Bołoza i Marii Ryś. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2002. - 288 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7072-250-4
 36. MOŻLIWE, lecz zakazane : o powinnościach prawa / Jean-Marc Varaut ; [przeł. z fr. Stanisław Szwabski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Państwowego Wydawnictwa Naukowego, 1996. - 133 s. ; 21 cm. - (Logos). - ISBN 83-01-11939-X
 37. NARODZINY i śmierć : bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego / pod red. Mieczysława Gałuszki i Kazimierza Szewczyka. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 313 s. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-01-13774-6 *
 38. NOWA kultura życia : apologia bioetyki katolickiej / Tomasz P. Terlikowski. - Warszawa : "Fronda", 2009. - 291 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-60335-64-2
 39. O ŻYCIU i śmierci : upadek etyki tradycyjnej / Peter Singer ; przeł. i posł. opatrzyły Anna Alichniewicz i Anna Szczęsna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1997. - 279 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Myśli Współczesnej). - ISBN 83-06-02641-1*
 40. PODSTAWOWE kontrowersje dotyczące ingerencji prawa w sferę moralności / Dawid Bunikowski. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 2010. - 424 s. ; 23 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-231-2504-4
 41. PRAWNE i społeczne aspekty eutanazji / Piotr Góralski. - Kraków : Wydawnictwo "Egis", 2008. - 483 s. ; 21 cm. - Bibliogr.. - ISBN: 978-83-7396-663-5
 42. PRAWNE kontrowersje ochrony życia człowieka : studium z prawa polskiego i kanonicznego / Radosław Krajewski. - Płock : Novum, 2004. - 221 s. ; 25 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-89416-35-2
 43. PRAWNOKARNE aspekty ochrony życia człowieka a prawo do godnej śmierci / Rafał Citowicz. - Warszawa : Kodeks, 2006. - 272 s. ; 21 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-89051-45-1
 44. PRAWO a moralność w teorii i praktyce wczoraj i dziś / Anetta Breczko. - Białystok : Temida 2, 2004. - 136 s. ; 21 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-86137-98-3
 45. PROBLEM wartości i jakości życia w sporach bioetycznych / Danuta Ślęczek-Czakon. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - 261 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2210). - Bibliogr.. - ISBN 83-226-1324-5*
 46. PROBLEMY i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie : elementy patologii społecznej i kryminologii / Anna Nowak, Ewa Wysocka. - Katowice : Śląsk, 2001. - 320 s. ; 21 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-7164-278-4
 47. PROBLEMY nauk penalnych : prace ofiarowane pani profesor Oktawii Górniok / [red. nauk. Leon Tyszkiewicz]. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1996. - 415 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1550)
 48. PROSZĘ o prawo do śmierci / wypowiedzi zebrane i tekst oprac. przez Frédérica Veille'a. - Kraków : Assimil Polska, 2004. - 150 s. ; 21 cm. - ISBN 83-87564-32-X
 49. PRZYSIĘGA Hipokratesa : rozważania o etyce i eutanazji / Ryszard Fenigsen. - Warszawa : Świat Książki, 2010. - 336 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-247-1542-8
 50. PSYCHIATRIA i etyka / pod red. Małgorzaty Siwiak-Kobayashi i Stefana Ledera. - Kraków : Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 1995. - 89 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Psychiatrii Polskiej)
 51. REFLEKSJE nad etyką lekarską / pod red. Krystyny Osińskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1992. - 189 s. ; 21 cm. - ISBN 83-85015-72-8
 52. SPÓR o eutanazję / Jan Dziedzic. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2005. - 134 s. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-7438-031-4
 53. SPÓR o eutanazję : etyczne problemy prawa / Tomasz Pietrzykowski. - Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2007. - 128 s. ; 17 cm. - (Etyczne problemy prawa). - ISBN 978-83-7508-012-4
 54. SYTUACJA człowieka słabego we współczesnej cywilizacji : zagrożenie życia słabego we współczesnej cywilizacji : sympozjum naukowe, Toruń 10 maja 1997 roku / [red. nauk. Andrzej Wojciechowski]. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1999. - 244 s. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-231-1125-1
 55. ŚMIERĆ w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa / Antonina Ostrowska. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, 1997. - 236 s. ; 20 cm. - ISBN 83-86166-92-4
 56. ŚMIERĆ w dyspozycji człowieka : teologia moralna wobec problemów etycznych u kresu życia ludzkiego / Marian Machinek. - Olsztyn : Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2001. - 172 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ; nr 6). - Bibliogr.. - ISBN 83-913562-9-9
 57. ŚMIERTELNIE chory / Salvino Leone ; przekł. Małgorzata Zaręba. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2000. - 108 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7097-711-1
 58. TO, co nieuchronne : rozmowy o śmierci / Vladimir Jankélévitch ; tł. Mateusz Kwaterko. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2005. - 110 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Myśli Współczesnej). - ISBN 83-06-02953-4
 59. UMIERAĆ bez lęku : wstęp do bioetyki kulturowej / pod red. Mieczysława Gałuszki i Kazimierza Szewczyka. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - 215 s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-12146-7
 60. W DRODZE do brzegu życia : praca zbiorowa. T. 6 / pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Łukaszuk. - Białystok : Uniwersytet Medyczny, 2009. - 566 s. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-89934-14-7
 61. W SŁUŻBIE życia. Demaskacja "kultury śmierci". T. 1 / Paweł Bortkiewicz. - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 1999. - 319 s. ; 20 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-87638-12-9
 62. WOKÓŁ śmierci i umierania / red. nauk. Włodzimierz Galewicz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2009. - 459 s. ; 25 cm. - (Antologia Bioetyki ; T. 1). - Bibliogr.. - ISBN 978-83-242-0919-4
 63. WSPÓŁCZESNE zagadnienia teologii moralnej : teologia moralna-zagadnienia szczegółowe / Andreas Laun ; [tł. Wiesław Szymona]. - Kraków : Wydawnictwo M, 2002. - 461 s. ; 20 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-7221-332-1
 64. WYBIERAJMY życie! / Jacek Salij. - Poznań : W drodze, 2002. - 246 s. ; 21 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-7033-446-6*
 65. WYZWANIA współczesnego człowieka : refleksje etyczne / [aut.] Krzysztof Renda [i in.]. - Lublin : ANKARA, [2003?]. - 100 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7270-155-5*
 66. WZORCE śmierci w bioetyce amerykańskiej / Anna Alichniewicz. - Kraków : Aureus, 2007. - 158 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-60741-05-4
 67. ZAGADNIENIE śmierci w bioetyce / Marek Adamkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, 2002. - 343 s. ; 24 cm. - ISBN 83-917164-4-9
 68. ZAMEK śmierci Hartheim : eutanazja w III Rzeszy / Tom Matzek. - Warszawa : Świat Książki, 2004. - 287 s. ; 21 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-7311-990-6
 69. ZANIECHANIE i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci : wytyczne dla lekarzy / [red. nauk. Tomasz Dangel ]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Pediatryczne, 2011. - 132 s. ; 25 cm. - Bibliogr.
 70. ZANIM przyjdzie ten dzień / Derek Humphry i Ann Wickett ; przekł. Krzysztof Schreyer. - Katowice : "Edytor", 1995. - 150 s. ; 21 cm. - ISBN 83-86107-80-4
 71. ŻYCIE czy śmierć : stare i nowe tajemnice eutanazji / Jack C. Willke i inni ; [współaut. Frederic Wertham i in. ; tł. Hanna Dankiewicz]. - Gdańsk : Human Life International-Europa, 2000. - 232 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-908504-5-1
 72. ŻYCIE w ludzkich rękach podstawowe zagadnienia bioetyczne / Wojciech Bołoz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, 1997. - 240 s. ; 21 cm. - ISBN 83-86940-31-XArtykuły z czasopism oraz fragmenty książek:

 1. ABORCJA I EUTANAZJA jako prawa człowieka do decydowania o własnym losie a wartość i nienaruszalność życia ludzkiego / Bartłomiej Nowak, Tomasz Opaliński // Studia Europejskie. - 2002, nr 2, s. 207-213
 2. ARGUMENTY przeciw eutanazji / Katarzyna Malinowska, Katarzyna Urban // Służba życiu. - 2003, nr 1, s. 8-13
 3. ARS moriendi : apel o godne umieranie / Hans Küng // Polityka. - 2009, nr 12, s. 34-35
 4. BELGIJSKA ustawa o eutanazji i projekt takiej ustawy w parlamencie Francji / Krzysztof Poklewski-Koziełł // Prokuratura i Prawo. - 2002, nr 7/8, s. 102-109
 5. BŁAGANIE o śmierć / Violetta Ozminkowski // Newsweek Polska. - 2011, nr 22, s. 34-36
 6. BONATYWNA funkcja Kościoła a współczesna kultura / Zbigniew Krzyszowski // Roczniki Teologiczne. - 2003, z. 9, s. 31-53
 7. CHCĘ, żeby mój syn Krzysio umarł : to dla niego najlepsze / Barbara Jackiewicz ; rozm. przepr. Renata Kim, Katarzyna Świerczyńska // Dziennik (Wyd. 2). - 2009, nr 50, dod. Magazyn Dziennika, s. (2-3)
 8. CHORZY nie chcą eutanazji / Ryszard Feningsen ; rozm. przepr. Mariusz Bober // Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2011, nr 135, s. 19
 9. CHRZEŚCIJAŃSKI pogląd na eutanazję / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2004, nr 5, s. 33-36
 10. CHRZEŚCIJAŃSKIE spojrzenie na eutanazję / Jarosław Świderski // Jednota. - 2002, nr 2-3, s. 11
 11. CIEŃ i półcień : czy można być liberalnym katolikiem? / Ewa Polak-Pałkiewicz // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2008, nr 290, s. 10-11
 12. CIERPIENIE przerasta chorych i ich bliskich / Jacek Łuczak ; rozm. przepr. Katarzyna Świerczyńska // Dziennik (Wyd.2). - 2009, nr 47, s. 11
 13. CZAS umierania : 2 : eutanazja / Robert G. Twycross // W drodze. - 1991, nr 12, s. 84-89
 14. CZŁOWIEK nie może decydować : sprawa Terri Schiavo / Wojciech Chudy // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 75, s. A11
 15. CZY da się obronić życie? / Jerzy Bajda // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2008, nr 278, s. 15
 16. CZY "dobra śmierć" jest dobra? / Magdalena Środa // Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 75, s. 26-27
 17. CZY eutanazja jest dopuszczalna? // Jezus Żyje!. - 1998, nr 4, s. 20
 18. CZY eutanazja jest śmiercią dobrowolną? / Tadeusz Bermański // Niedziela. - 2001, nr 7, s. 15
 19. CZY eutanazja uleczy systemy emerytalne? / Grzegorz Górny, Maciej Bodasiński // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 159, s. A8
 20. CZY konstytucja zezwala na testament życia / Piotr Winczorek // Rzeczpospolita (W3). - 2008, nr 286, s. A15
 21. CZY Unia zagraża prawu do życia? / Aleksandra Sypiańska-Urbanowicz // Edukacja i Dialog 2. - 2003, nr 5, s. 10-17*
 22. CZY zabito Eluanę, czy jej ciało? / Marek Safjan ; rozm. przepr. Ewa Siedlecka // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 37, s. 21
 23. CZYNNA eutanazja - nowe tendencje w niektórych europejskich systemach prawnych / Przemysław Konieczniak // Prawo i Medycyna. - 2002, nr 12, s. 20-29
 24. DEMOKRATYCZNE prawo wobec wartości życia / Jan Paweł II (papież) // Ethos. - 2003, nr 1/2, s. 85-93
 25. DLACZEGO nie wobec eutanazji : moralna ocena eutanazji w kontekście godnej śmierci i umierania / Marian Graczyk // Ziarna. - 1993, nr 9, s. 14-16
 26. DO SAMEGO końca : raport : jak długo walczyć o ludzkie życie? / Joanna Podgórska // Polityka. - 2003, nr 41, s. 3-9
 27. DOBRA śmierć i złe argumenty / Jacek Hołówka // Polityka. - 1998, nr 36, s. 72-73
 28. DOBRA śmierć - miłosierdzie czy przestępstwo : parlament holenderski zalegalizował eutanazję / Małgorzata Zielińska-Fazan // Prawo i Życie. - 2001, nr 1, s. 31-38
 29. DOBRE życie, a nie dobra śmierć / Józef Bojko ; rozm. przepr. Beata Łabutin // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 48, s. 16-17
 30. DOKTOR Śmierć / Marek Rybarczyk // Newsweek Polska. - 2008, nr 44, s. 46-47
 31. DOKTOR Śmierć na żywo / Tomasz Zalewski // Polityka. - 1998, nr 50, s. 44-46
 32. DOKTORZE, nie zabijaj mnie / Krzysztof Kęciek // Przegląd Powszechny. - 2005, nr 4. s. 85-92
 33. DOKTORZY śmierć / Eliza Michalik // Gazeta Polska. - 2005, nr 19, s. 16-17
 34. DWIE porażki "postępu" : z notatnika unijnego agitatora / Bogdan Dobosz // Najwyższy Czas!. - 2011, nr 6, s. XXIX-XXX
 35. DYLEMATY współczesności "za" i "przeciw" eutanazji : (wybrane aspekty filozoficzne, medyczne, psychologiczne, społeczne i prawne) / Stanisław Garncarz, Ewa Wysocka // Auxilium Sociale = Wsparcie Społeczne. - 1997, nr 2, s. 135-143, bibliogr. *
 36. DZIEŃ dobry, czy pan zabija? : euroeutanazja / Katarzyna Surmiak-Domańska // Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 116, dod. Duży Format, s. (2-5)
 37. ELEGIA na odejście : rzecz o eutanazji / Arkadiusz Żychliński // Odra. - 2009, nr 11, s. 44-52*
 38. ELUANA nie umarła, została zabita, a my się z tym nie zgadzamy / Edmund Kowalski // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2009, nr 35, s. 9
 39. EUTANACJA / Mariusz Cieślik, Grzegorz Górny // Wprost. - 2005, nr 13, s. 70-74
 40. EUTANAZIZM / Mariusz Cieślik, Grzegorz Górny // Wprost. - 2004, nr 13, s. 58-63
 41. EUTANAZJA / Joseph Fletcher // Etyka . - 1993, nr 26, s. 73-86*
 42. EUTANAZJA / Mariusz Cieślik // Wprost. - 2005, nr 13, s. 70-74
 43. EUTANAZJA / Mirosław Górecki // W : HOSPICJUM w służbie umierających. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2000. - S. 207-217*
 44. EUTANAZJA / Helga Kuhse // W : PRZEWODNIK po etyce / red. Peter Singer. - Warszawa : Książka i Wiedza, 2000. - S. 337-346*
 45. EUTANAZJA : legalizacja możliwa, lecz prawnie skomplikowana i społecznie wątpliwa / Piotr Góralski // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 67, s. C4
 46. EUTANAZJA : nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia dla podwyższenia sankcji / Piotr Góralski // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 130, s. C6
 47. EUTANAZJA a etyczne postawy medycyny stanów terminalnych / Anna Alichniewicz // W : NARODZINY i śmierć : bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego / red. Mieczysław Gałuszka, Kazimierz Szewczyk. - Warszawa - Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - S. 155-192*
 48. EUTANAZJA a etyka : szkic wybranych stanowisk etycznych wobec zagadnienia eutanazji / Agnieszka Gutowska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. - 1999, nr 2, s. 73-84
 49. EUTANAZJA a miłość / Henryk Niemiec // Częstochowskie Studia Teologiczne. - 2002, T. 30, s. 145-149
 50. EUTANAZJA a resuscytacja / Bogdan Kamiński // Prawo i Medycyna. - 2002, nr 12, s. 40-50
 51. EUTANAZJA a rezygnacja z uporczywej terapii / Henryk Niemiec // Częstochowskie Studia Teologiczne. - 2000, T. 28, s. 179-183
 52. EUTANAZJA aspekty społecznoprawne / Witold Szkotnicki, Agnieszka Kaczor // Prokuratura i Prawo. - 1997, nr 2, s. 53-62
 53. EUTANAZJA czyli morderstwo w majestacie prawa / Konstanty Tukałłów // Przewodnik Katolicki. - 2001, nr 18, s. 41
 54. EUTANAZJA, czyli uległość wobec cierpienia / Henryk Szabała, Andrzej T. Szabała // Pieniądze i Więź. - 2001, nr 1, s. 27-37
 55. EUTANAZJA, czyli właściwie co? / Tomasz Stawiszyński // Newsweek Polska. - 2009, nr 13, s. 70-71
 56. EUTANAZJA, dobra śmierć / Marzenna Sikora // Tolerancja. - 1998, T.5, s. 79-84
 57. EUTANAZJA droga do wolności czy zaprzeczenie istnienia : refleksje wokół tolerancji zjawiska w głosach za i przeciw legalizacji "łagodnej śmierci" / Ewa Krzyżak-Szymańska, Andrzej Szymański // Tolerancja. - 2000/2001, T.7, s. 161-167
 58. EUTANAZJA dzień dzisiejszy / Marek Sych // Wychowawca. - 1996, nr 4, s. 24-25*
 59. EUTANAZJA i biolatria / Bogusław Wolniewicz // Znak. - 2001, nr 7, s. 98-108*
 60. EUTANAZJA i pomoc w samobójstwie : ostatnie akty opieki medycznej? / Willem Jacobus Eijk // Communio. - 2004, nr 4, s. 127-141*
 61. EUTANAZJA i wspomagane samobójstwo w Holandii (w obliczu zmian) / Piotr Gensikowski // Prokuratura i Prawo. - 2002, nr 4, s. 80-94
 62. EUTANAZJA i "wspomagane samobójstwo" w prawie porównawczym / Kinga Bączyk // Prawo i Medycyna. - 1999, nr 4, s. 56-70
 63. EUTANAZJA kompromis to fikcja / Bogumił Łoziński // Dziennik (Wyd. 2). - 2009, nr 59, s. 20
 64. EUTANAZJA miłosierdzie czy zagrożenie? / Henk Johemsen // Rzeczypospolita. Plus - Minus. - 2000, nr 158
 65. EUTANAZJA miłosierne zabijanie? / Arkadiusz Borowy // Praca Socjalna. - 1996, nr 4, s. 49-100
 66. EUTANAZJA naruszone przymierze między chorym a lekarzem / Ryszard Fenigsen // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 54, s. A8
 67. EUTANAZJA po polsku / Mirosław Błach // Najwyższy Czas!. - 2007, nr 4, s. XI-XII
 68. EUTANAZJA powszechnie akceptowana / Jakub Wozinski // Najwyższy Czas!. - 2009, nr 27/28, s. XVI-XVII
 69. EUTANAZJA problem społeczny i etyczny / Elżbieta Brożyniak // Auxilium Sociale = Wsparcie Społeczne. - 2005, nr 1, s. 76-91*
 70. EUTANAZJA stanęła w naszych drzwiach / Ewa K. Czaczkowska // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 51, s. A9
 71. EUTANAZJA - "śmierć na życzenie" : konspekt lekcji wychowawczej lub zajęć pozalekcyjnych / Jadwiga Flis // Biologia w Szkole. - 1997, nr 1, s. 32-33*
 72. EUTANAZJA to nie jedyna odpowiedź na ból umierania / Halina Bortnowska // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 106, s. 21
 73. EUTANAZJA w ocenie społecznej / Agnieszka Raniszewska-Wyrwa // Kultura i Edukacja. - 2007, nr 4, s. 72-86, bibliogr.*
 74. EUTANAZJA w Polsce odbywa się legalnie! / JZ // Trybuna (Wyd. 3). - 2007, nr 91, s. 5
 75. EUTANAZJA w polskim prawie karnym a granice dopuszczalności interwencji lekarskiej / Dorota Kowalska // Prokuratura i Prawo. - 2002, nr 1, s. 86-101
 76. EUTANAZJA w świetle polskich regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem nowego kodeksu karnego / Radosław Krajewski // Zeszyty Naukowe WSHE / Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. - 1999, t. 4, s. 165-172
 77. GDY komórka zasłania duszę / Katarzyna Hejke // Gazeta Polska. - 2005, nr 14, s. 19-20
 78. GDZIE jesteśmy jako Kościół? / Javier Lozano Barragán ; rozm. przepr. Jolanta Tomczak // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2007, nr 48, s. 3
 79. GODNA śmierć? : eutanazja / Anatol Arciuch // Nowe Państwo. - 2002, nr 5, s. 5-7
 80. HISTORIA eutanazji / Katarzyna Malinowska, Katarzyna Urban // Służba Życiu. - 2003, nr 1, s. 4-5
 81. HOLENDERSKA ustawa o eutanazji na tle kontrowersji wokół jej przedmiotu / Krzysztof Poklewski-Koziełł // Państwo i Prawo. - 2002, z. 1, s. 32-44*
 82. HOLENDRZY chcą ułatwiać śmierć wszystkim smutnym starcom / Maciej Domagała // Polska (Metrop. Warsz.). - 2010, nr 64, s. 12
 83. INNE śmierci : tanatologiczne nurty we współczesnej kulturze / Anna E. Kubiak // Kultura i Społeczeństwo. - 2007, nr 1. s. 169-187, bibliogr.*
 84. JAK bohatersko ratować życie / Sławomir Sierakowski // Dziennik (Wyd. 2). - 2009, nr 36, s. 18
 85. JAK ja pana kocham i jak nienawidzę / Bogusław Maciejewski ; rozm. przepr. Krystyna Bochenek, Dariusz Kortko // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 112, dod. Duży Format, s. (12-13)
 86. JAKĄ miarą mierzyć człowieka / Zbigniew Nosowski // Więź. - 2001, nr 1, s. 3-6*
 87. JESZCZE o eutanazji / Remigiusz Sobański // Gość Niedzielny. - 2001, nr 20
 88. KATOLIK wobec niesprawiedliwego prawa / Arkadiusz M. Czaja // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2008, nr 284, s. 12
 89. KIEDY wolno przerwać leczenie : debata o eutanazji / Carlo Maria Martini ; tł. Ewa Redas // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 94, s. 31
 90. KIEDY wolno zabić? / Szymon Hołownia // Newsweek Polska. - 2007, nr 10, s. 112
 91. KOMFORT umierania / Christian Barnard ; rozm. przepr. Bożena Kastory // Wprost. - 1997, nr 21, s. 70-71
 92. KONCEPCJA człowieka w judaizmie / Shoshana Ronen ; tł. z ang. Stanisław Obirek // Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria. - 2009, nr 3, s. 139-155*
 93. KONIEC na życzenie : czym się różni "eutanazja po polsku" od eutanazji / Marcin Rotkiewicz // Wprost. - 2000, nr 50, s. 28
 94. KONSTYTUCYJNE zagłodzenie / Tomasz Orłowski // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 34, s. A14
 95. KONTROWERSJE wokół eutanazji / Marian Graczyk // Ateneum Kapłańskie. - 1998, t. 131, z.1, s. 13-25
 96. KOŃCZ Waść… / Rafał A[leksander] Ziemkiewicz // Czas Kultury. - 1998, nr 5, s. 102-103*
 97. KORELATY akceptacji eutanazji / Józef Makselon, Jan Dziedzic // Analecta Cracoviensia. - 2001, t. 33, s. 121-138
 98. KRES życia w wybranych kontekstach / Kazimiera Nowak-Lipińska, Róża Pawłowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4-5, s. 43-46, bibliogr.*
 99. KRZYK śmierci / Jacek Łuczak // Polityka. - 1998, nr 32, s. 20-21
 100. LEKARZ powinien pomóc w umieraniu : rozmowa z ojcem holenderskiej eutanazji / Pieter Admiraal ; rozm. przepr. Maciej Bodasiński, Lech Dokowicz // Rzeczpospolita. - 2004, nr 69, s. A 11
 101. LOBBING na rzecz eutanazji / Patrick Verspieren ; tł. Stanisław Opiela // Przegląd Powszechny. - 2007, nr 7-8, s. 262-265*
 102. LUDZIE są cenni / Cicely Saunders // Znak. - 2001, nr 7, s. 164-166*
 103. LUDZIE w śpiączce też żyją, tylko inaczej / Katarzyna Świerczyńska // Dziennik (Wyd. 2). - 2008, nr 288, s. 14
 104. ŁATWOŚĆ zabijania : holenderska ustawa o eutanazji : nacisk większości / Ryszard Fenigsen // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 1, s. 4
 105. MEDIA o eutanazji / Katarzyna Pluta // Służba Życiu. - 2003, nr 1, s. 14-15
 106. MENGELE współczesnej bioetyki / Tomasz P[iotr] Terlikowski // Arkana. - 2003, nr 5, s. 113-120*
 107. MENTALNOŚĆ eutanatyczna w świetle encykliki "Evangelium vitae" / Paweł Bortkiewicz // Collectanea Theologica. - 1996, nr 3, s. 83-93
 108. MIĘDZYNARODOWA koalicja przeciw eutanazji / Mariusz Bober // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2011, nr 140, s. 11
 109. MIŁOSIERDZIE wyklucza zabijanie / Tomasz P. Terlikowski // Dziennik (Wyd. 2). - 2009, nr 36, s. 18
 110. MIT eutanazji : już 37 proc. Polaków chce, by lekarze uśmiercali pacjentów na życzenie / Aleksandra Postoła // Wprost. - 2007, nr 42, s. 86-87
 111. MŁODZIEŻ akademicka wobec problemów eutanazji osób najbliższych / Ewa Kasperek // Problemy Rodziny. - 1995, nr 2, s. 25-28*
 112. MORALNY szantaż cierpieniem / Tomasz P. Terlikowski // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 48, s. A8
 113. MORD w klinice "Spokój" : Włochy / Olgierd Domino // Najwyższy Czas!. - 2009, nr 8, s. XXV-XXVII
 114. MORDERCY w białych kitlach [fachowe pomaganie] // Na Temat. - 2001, wrzesień, s. 14-16*
 115. MÓJ syn powinien umrzeć / Agata Jankowska, Anna Szulc // Przekrój. - 2011, nr 22, s. 12, 14-15
 116. NA tropach kryzysu / Jerzy Bajda // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2007, nr 248, s. 18-19
 117. NASZ strach przed umieraniem / Ewa K. Czaczkowska // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 256, s. A8-A9
 118. NIC nie powstrzyma eutanazji? : z notatnika europejskiego agitatora / Bogdan Dobosz // Najwyższy Czas!. - 2011, nr 4, s. XXVII-XXVIII
 119. NIE czas na sensacje : burza wokół "eutanazji Papieża" / Adam Boniecki // Tygodnik Powszechny. - 2007, nr 40, s. 4
 120. NIE można zabijać na życzenie / Marek Safjan ; rozm. przepr. Ewa Siedlecka // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 48, s. 18
 121. NIE zamykamy drogi / Dariusz Kłeczek ; rozm. przepr. Magdalena M. Stawarska // Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2007, nr 53, s. 5
 122. O CO toczy się spór? : Polacy o eutanazji / Adam Boniecki // Tygodnik Powszechny. - 1999, nr 36, s. 11
 123. O EUTANAZJI bez emocji [autoref.] / Stanisław Katafias // Ruch Filozoficzny. - 1998, nr 3, s. 465-470
 124. O EUTANAZJI po świecku / Remigiusz Sobański // Gość Niedzielny. - 2001, nr 19
 125. O EUTANAZJI w świetle nowych koncepcji prawniczych / Krzysztof Poklewski-Koziełł // Państwo i Prawo. - 1997, z. 1, s. 49-57*
 126. O EUTANAZJI z perspektywy liberalnej / Leszek Bukowski // Bez Dogmatu. - 2001, nr 50, s. 28
 127. O EUTANAZJI z rozwagą / Piet van Veldhuizen // Jednota. - 2002, nr 2-3, s. 9-11
 128. O ZABAWACH w Pana Boga / Amin Rahim, Tomasz Krakowski, Magdalena Galek ; rozm. przepr. Katarzyna Surmiak-Domańska // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 135, dod. Duży Format, s. ( 12-13)
 129. O ŻYCIU decyduje mózg / Paulina Nowosielska // Przegląd. - 2005, nr 13, s. 52-53
 130. OBUDZIĆ dobro w lekarzach : eutanazja w Holandii / Zbigniew Żylicz // Więź. - 2003, nr 11, s. 17-25*
 131. ODDECH syna / Katarzyna Świerczyńska // Wprost. - 2010, nr 8, s. 22-23
 132. OFENSYWA śmierci / Franciszek L. Ćwik, Waldemar Maszewski // Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2008, nr 81, s. 8
 133. OPIEKA paliatywna jako alternatywa dla eutanazji / Jerzy Umiastowski // Służba Życiu. - 2003, nr 1, s. 16-17
 134. OSTATNI zastrzyk : holenderscy lekarze traktują eutanazję w kategoriach wyłącznie medycznych / Paweł Walewski // Polityka. - 2001, nr 19, s. 44-45
 135. OSTATNIA posługa : czy śmiertelnie chory człowiek powinien mieć prawo do skrócenia swego cierpienia? / Katarzyna Arts-Cieślik, Andrzej Bomirski, Gabriela Kitowska // Wprost. - 1998, nr 36, s. 72-73
 136. OSWOIĆ Polaków ze standardami / Jolanta Szymanek-Deresz ; rozm. przepr. Eliza Olczyk // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 126, s. A8
 137. OŚWIADCZENIA woli pro futuro pacjenta jako instytucja prawna / Krzysztof Poklewski-Koziełł // Państwo i Prawo. - 2000, z. 3, s. 4-14*
 138. PACJENT, choroba i ja : na marginesie dyskusji o eutanazji - po co są lekarze? : z prof. Kornelem Gibińskim, internistą, rozmawia Anna Mateja // Tygodnik Powszechny. - 2007, nr 10, s. 5
 139. PANOWIE cudzej śmierci / Eliza Michalik, Jarosław Grzędowicz // Gazeta Polska. - 2005, nr 14, s. 16-18
 140. PEDAGOGICZNE aspekty kresu życia i człowieka / Janina E. Karny // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 2, s. 103-116*
 141. PEŁZAJACA eutanazja / Piotr Semka // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 47, s. A12-A13
 142. PERSPEKTYWY eutanazji / Bogusław Wolniewicz // Edukacja Filozoficzna. - 1998, vol. 26, s. 45-55*
 143. POCIĄG do śmierci / Piotr Cywiński // Wprost. - 2011, nr 3, s. 54-55
 144. POCZĄTKOWY i końcowy okres ludzkiego życia w unijnym prawodawstwie / Jan Szafraniec // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2007, nr 73, s. 4
 145. PODANIE o śmierć / Małgorzata Szczepańska-Piszcz // Przegląd. - 2009, nr 31, s. 18-19
 146. PODRÓŻ po śmierć / Joanna Kowalska-Iszkowska // Newsweek Polska. - 2006, nr 8, s. 66-67
 147. POKUSA eutanazji a normatyw osobowej godności człowieka / Seweryn Rosik // Roczniki Teologiczne. - 1997, z.3, s. 27-51
 148. POKUSA osądu : po śmierci Terri Schiavo / Barbara Chyrowicz // Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 16, s. 22
 149. POLITYKA i śmierć / Zbigniew Szawarski // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 101, s. 21
 150. POMOCNICY Charona / Bożena Kastory // Wprost. - 2003, nr 39, s. 76-77
 151. POPSUTE życie na śmietnik / Aleksandra Rybińska // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 77, s. A7,A9
 152. POSTĘPY i porażki ruchu na rzecz eutanazji w Stanach Zjednoczonych / Ryszard Fenigsen // Ethos. - 1996, nr 1/2, s. 247-259*
 153. POWRÓT do barbarzyństwa / Aleksandra Rybińska // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 187, s. A12
 154. POZWÓLCIE mi odejść / Artur Zawisza // Przegląd. - 2010, nr 7, s. 6-11
 155. POZWÓLCIE mi odejść / Maciej Müller // Tygodnik Powszechny. - 2007, nr 40, s. 4
 156. PÓKI jeszcze jesteśmy… / Barbara Chyrowicz // Znak. - 2009, nr 6, s. 39-53*
 157. PRAWNE i moralne aspekty eutanazji / Marcin Hebla // Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia. - 2001, t. 30, s. 308-315
 158. PRAWO do decydowania nawet o własnej śmierci / Paweł Kozłowski // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1, s. 58-59*
 159. PRAWO do dobrej śmierci / Anna Guzik // Prawo i Życie. - 1999, nr 14, s. 59-62
 160. PRAWO do dobrej śmierci : cz.2 / Anna Guzik // Prawo i Życie. - 1999, nr 15, s. 62-63
 161. PRAWO do eutanazji / Jan Hartman ; rozm. przepr. Maciej Nowicki // Newsweek Polska. - 2010, nr 7, s. 34-36
 162. PRAWO< do godnej śmierci czy szansa godnego umierania / Joanna Petry-Mroczkowska // Więź. - 1999, nr 2, s. 35-49*
 163. PRAWO do godności prawem do eutanazji / Agata Seweryn // Forum Europejskie. - 2000, nr 1, s. 104-108
 164. PRAWO do śmierci / Aleksandra Stelmach // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 122, s. 14-16
 165. PRAWO do śmierci / John Horgan // Świat Nauki. - 1996, nr 7, s. 7-8*
 166. PRAWO do śmierci / Tomasz Stawiszyński // Newsweek Polska. - 2008, nr 42, s. 78-81
 167. PRAWO do śmierci / Zbigniew Szawarski // Przegląd. - 2005, nr 27, s. 56-57
 168. PRAWO do umierania ? : z problematyki regulacji autonomii jednostki w sprawach śmierci i umierania / Michał Płachta // Państwo i Prawo. - 1997, z. 3, s. 53-64*
 169. PRAWO do życia i do śmierci... / Agnieszka Zakrzewicz // Trybuna (Wyd. 3). - 2009, nr 32, s. 6
 170. PRAWO moralne a eutanazja / Zbigniew Stawrowski // Znak. - 2001, nr 8, s. 132- 142*
 171. PRAWO nie może przyzwalać na zabijanie / Jarosław Gowin ; rozm. przepr. Klara Klinger // Dziennik (Wyd. 2). - 2009, nr 46, s. 10-11
 172. PRAWO śmierci : holenderska ustawa eutanatyczna i jej konsekwencje / Marian Machinek // Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. - 2001, t. 21, s. 131-142
 173. PRAWO życia aż do końca / Małgorzata Matuszak // Gazeta Polska. - 2009, nr 7, s. 11
 174. PROBLEM samobójstwa w asyście lekarza w świetle politycznej koncepcji liberalizmu / Stanisław Kijaczko // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filozofia. - 2001, z. 3, s. 31-43
 175. PROBLEMY etyczne, nie religijne / Robert Nęcek // Rzeczpospolita (W3). - 2008, nr 290, s. A15
 176. PRZEDŁUŻANIE życia czy umierania : kiedy odłączyć respirator? / Łukasz Kmin // Prawo i Życie. - 2000, nr 6, s. 25-31
 177. RATOWANIE życia nielegalne? / Jacek Salij ; rozm. przepr. Milena Kindziuk // Niedziela. - 2002, nr 16, s. 14
 178. RECEPTY na zabijanie / Katarzyna Woynarowska // Niedziela (A). - 2009, nr 45, s. 12-13
 179. REGULACJA prawna eutanazji w Holandii / [tł.] Anton M. Van Kalmthout // Prokuratura i Prawo. - 1997, nr 6, s. 55-80
 180. RELIGIJNE aspekty eutanazji / Tomasz Stroynowski // Cywilizacja. - 2006, nr 16, s. 171-176
 181. ROZWAŻANIE o głowie : testament życia / Jacek Baczak // Tygodnik Powszechny. - 2009, nr 8, s. 5
 182. RZEŹ niewiniątek / Olgierd Domino // Najwyższy Czas!. - R. 16, nr 42 (2005), s. XVIII-XIX
 183. SĄD Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec eutanazji : (pomoc do samobójstwa) / Krzysztof Poklewski-Koziełł // Palestra. - 1997, nr 11/12, s. 127-136
 184. SERCE śmierci / Barbara Czerska // Polityka. - 2007, nr 29, dod. s. 21-23
 185. SKAZANI na los Hioba? / Jacek Hołówka // Znak. - 2001, nr 7, s. 8-19*
 186. SPOŁECZNE poparcie dla eutanazji / Włodzimierz Derczyński // Prawo i Medycyna. - 2002, nr 12, s. 30-39
 187. SPÓR moralny, nie religijny / Jacek Salij // Znak. - 2001, nr 7, s. 61-74*
 188. STAN wegetatywny, eutanazja, zaniechanie uporczywej terapii / Anita Gałęska-Śliwka, Marcin Śliwka // Państwo i Prawo. - 2009, z. 11, s. 17-31*
 189. STANOWISKO Kościoła katolickiego wobec eutanazji / Leszek Lubicki // Ateneum Kapłańskie. - 1997, t. 128, z. 2, s. 233-236
 190. STAROŚĆ, choroba, eutanazja : rozważania moralne i prawne / Mirosława Rokitiańska // W : CZŁOWIEK integralny / red. Halina Romanowska-Łakomy, Hanna Kędzierska. - Warszawa : Eneteia , 2009. - S. 269-274
 191. STATUS człowieka : punkt widzenia prawosławia / Henryk Paprocki // Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria. - 2009, nr 3, s. 157-161*
 192. SUMIENIE cenniejsze niż władza : Luksemburg / Olgierd Domino // Najwyższy Czas!. - 2008, nr 50, s. XXVII-XXIX
 193. SZEŚĆ pytań o Terri / Sławomir Zagórski // Gazeta Wyborcza (WAW). - 2005, nr 76, s. 18-19
 194. SZKOŁA umierania / Rafał Kostrzyński // Przekrój. - 2008, nr 44, s. 72-77
 195. ŚCISKAJĄC rękę śmierci / Jakub Mielnik // Wprost. - 2011, nr 25, s. 112-113
 196. ŚMIERĆ Doktora Śmierć / Piotr Milewski // Wprost. - 2011, nr 24, s. 70-72
 197. ŚMIERĆ - klejnot spełnionego życia? / Rafał Kruszyński // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2000, nr 1, s. 31-33*
 198. ŚMIERĆ na uzgodnienie / Adam Świeżyński // Studia Philosophiae Christianae. - 2001, nr 2, s. 138-159
 199. ŚMIERĆ na żądanie : śmiertelnie chorzy oraz ich rodziny domagają się prawa do eutanazji / Zbigniew Wojtasiński // Wprost. - 2001, nr 49, s. 90-91
 200. ŚMIERĆ na życzenie - holenderski Rubikon / Jacek Pawlicki // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 245, s. 14-15
 201. ŚMIERĆ na życzenie : holenderskie dzieci ofiarami eutanazji? / Marzena Sygut-Nowak // Wprost. - 1999, nr 34, s. 59
 202. ŚMIERĆ należy do życia / Jan Paweł II ; oprac. Katarzyna Hejke // Gazeta Polska. - 2005, nr 16, s. 11
 203. ŚMIERĆ po śmierci / Małgorzata Brączyk // Przegląd. - 2009, nr 7, s. 26-28
 204. ŚMIERĆ - samobójstwo - eutanazja / Andrzej Półtawski // Wychowawca. - 1999, nr 6, s. 21-22*
 205. ŚMIERĆ za białym parawanem // Tygodnik Powszechny. - 1999, nr 45, s. 8-9
 206. ŚWIĘTOŚĆ życia / Wanda Półtawska // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 6-9*
 207. TADEUSZ Kotarbiński - pionier bioetyki i suicydologii, rzecznik eutanazji i samobójstwa / Tomasz Sahaj // Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria. - 2006, nr 1, s. 149-167*
 208. TERESA Schiavo / Janusz Korwin-Mikke // Najwyższy Czas!. - R. 16, nr 15 (2005), s. XII-XIII
 209. TESTAMENT życia, czyli własny sposób na śmierć / Joanna Mucha ; rozm. przepr. Andrzej Dryszel // Przegląd. - 2008, nr 51, s. 9-10
 210. TESTAMENT życia już podzielił polityków / Iwona Dudzik // Dziennik (Wyd. 2). - 2008, nr 280, s. 3
 211. TO Bóg jest Panem naszego życia i śmierci / Piotr Krakowiak ; rozm. przepr. Agnieszka Niewęgłowska // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2007, nr 73, s. 10
 212. TO podstawowe ludzkie prawo : sprawa Terri Schiavo / Ireneusz Krzemiński // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 75, s. A11
 213. TROCHĘ lepsza śmierć / Przemysław Szubartowicz // Przegląd. - 2008, nr 51, s. 6-8
 214. TROSKI moralne w kontekście nauczania Jana Pawła II / Andrzej Wojciechowski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 10-14*
 215. TRZEBA dodać odwagi posłom / Magdalena M. Stawarska // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2007, nr 74, s. 1, 5
 216. TYDZIEŃ dwudziesty drugi : Wielka Brytania: spory o wczesne wcześniaki / Teresa Stylińska // Tygodnik Powszechny. - 2006, nr 48, s. 7
 217. TYLNYMI drzwiami : Belgia: spór o "klinikę śmierci" / Marek Orzechowski // Tygodnik Powszechny. - 2011, nr 6, s. 29
 218. UMIERANIE w cieniu eutanazji / Jan Hartman ; rozm. przepr. Krystyna Bochenek, Dariusz Kortko // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 48, dod. Duży Format, s. (7)
 219. UMRZEĆ po szwajcarsku / Marek Rybarczyk // Przekrój. - 2006, nr 3, s. 32-37
 220. UNIA Europejska w świetle encykliki "Evangelium vitae" / Antoni Zięba // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 26-27*
 221. UWAGI na marginesie "życia niewartego życia" (Life not worth living), czyli spór personalistycznej bioetyki chrześcijańskiej z bioetyką utylitarystyczną wokół możliwości unicestwienia "ułomnego" życia ludzkiego / Marcin Leźnicki // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 3, s. 70-87, bibliogr.*
 222. UWAGI o samobójstwie i eutanazji / Helena Eilstein // Znak. - 2001, nr 7, s. 47-60*
 223. W DYSKUSJI o eutanazji kluczowe jest, co na ten temat mówią lekarze / Edward Ignaczk // Polska (Metrop. Warsz.). - 2010, nr 149, dod. Forum, s. V
 224. W OBLICZU eutanazji / Henryk Niemiec // Studia Philosophiae Christianae. - 2004, nr 1, s. 167-176
 225. W POLSCE jest eutanazja : odbywa się bez rozgłosu / Jan Hartman ; rozm. przepr. Katarzyna Świerczyńska // Dziennik (Wyd. 2). - 2009, nr 46, s. 11
 226. W POSZUKIWANIU godnej śmierci / John Horgan // Świat Nauki. - 1997, nr 7, s. 68-74*
 227. W SPRAWIE aborcji i eutanazji nie można iść na kompromis / Raymond Leo Burke ; rozm. przepr. Włodzimierz Rędzioch // Niedziela (A). - R. 48, nr 1 (2005), s. 8
 228. W SPRAWIE eutanazji / Ryszard Feningsen // Znak. - 2001, nr 12, s. 122- 128*
 229. W SZAREJ strefie śmierci / Halina Bortnowska, Konstanty Radziwiłł, Zbigniew Szawarski // Znak. - 2009, nr 6, s. 18-38*
 230. W TROSCE o godność życia ludzkiego : eutanazja / Tadeusz Jakubowski // Katecheta. - 2001, nr 7/8, s. 84-99*
 231. W WOLNYCH krajach ludzie sami decydują, kiedy umierać / Jan Hartman // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 51, s. A8
 232. WARTOŚĆ życia - prawo do śmierci / Jorg Splett ; tł. Lucjan Balter // Communio. - 2006, nr 6, s. 146-167*
 233. WEJDĘ do niego przez dziurkę od klucza / Barbara Jackiewicz ; rozm. przepr. Katarzyna Surmiak-Domańska // Gazeta Wyborcza. - 2011, nr 158, dod. Wysokie Obcasy, s. (8-12)
 234. WOBEC nowych wyzwań eutanazji / Hans-Bernhard Wuermeling // Communio. - 1997, nr 1, s. 79-85*
 235. WOLNOŚĆ obosieczna / Mirosław Skowron // Tygodnik Solidarność. - 2006, nr 23, s. 14-15
 236. WYBIERAJCIE więc życie a "czas umierania" / Byron L. Sherwin ; tł. Łukasz Tischner // Znak. - 2001, nr 7, s. 75-80*
 237. WYKLĘTE słowo eutanazja / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2000, nr 46, s. 3-5, 8-9
 238. WYSZEDŁ na wolność by służyć śmierci / Olgierd Domino // Najwyższy Czas!. - 2007, nr 29/30, s. LIV
 239. ZA i przeciw legalizacji eutanazji / Witold Szkotnicki // Palestra. - 1997, nr 5/6, s. 15-19
 240. ZABIJ mnie : jeśli dojdzie u nas do prób zalegalizowania eutanazji, będę aktywnie się temu sprzeciwiał / Wojciech Eichelberg ; rozm. przepr. Renata Arendr-Dziurkowska // Zwierciadło. - 2002, nr 11, s. 82-85
 241. ZAMEK śmierci Hartheim / Adam Cyra // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2009, nr 70, s. 12
 242. ZANEGOWANIE prawa miłości jest zanegowaniem prawa wolności / Edmund Kowalski // Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2009, nr 38, s. 6-7
 243. ZBRODNIA czy wybawienie : refleksje po śmierci Eluany / Kazimierz Szałata // Niedziela (A). - 2009, nr 10, s. 20-21
 244. ZLIBERALIZUJMY prawo do aborcji i eutanazji / Jacek Hołówka ; rozm. przepr. Paulina Nowosielska // Przegląd. - 2005, nr 5, s. 16-18
 245. ZMĘCZENI życiem - senior, który życzy sobie śmierci : efektywne reagowanie fachowego opiekuna / Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wspólne Tematy. - 2004, nr 4, s. 3-14*
 246. ŻYCIE cudem jest - cudem jest cierpienie / Magdalena Wałachowska // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 22-24*
 247. ŻYCIE niewarte życia / Iwona Dominik, Violetta Ozminkowski // Newsweek Polska. - 2005, nr 13, s. 12-16
 248. ŻYĆ za wszelką cenę ... / Weronika Chańska ; rozm. przepr. Leszek Konarski // Przegląd. - 2010, nr 7, s. 12-14