Czasopisma szkolne - tworzenie, redagowanie i popularyzacja.

Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism za lata 1993-2010 (w wyborze)


Oprac. Anna Marcol
* - oznaczono materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach

 1. ABC młodego dziennikarza (z doświadczeń opiekuna szkolnego pisma) / Henryk Odrozek // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 3, s. 88-92*
 2. CREDO opiekuna gazetki szkolnej / Tadeusz Kordylewski // Nowe w Szkole. - 2004, nr 6, s. 13-14*
 3. CZASOPISMA uczniowskie jako element rzeczywistości szkolnej / Krystyna Kielar // Kwartalnik Edukacyjny. - 1998, nr 1, s. 36-42*
 4. CZASOPISMA uczniowskie jako element życia szkoły / Gerard Sowiński // Polonistyka. - 1996, nr 9, s. 580-588*
 5. CZASOPISMO uczniowskie jako cenna inicjatywa edukacyjna w życiu szkoły / Krystyna Solińska // Przegląd Edukacyjny. - 2006, nr 3, s. 5-6*
 6. CZY gazetka uczniowska może pełnić w szkole funkcję wewnętrznego public relations? : opis i analiza rozpoznawania i rozwiązywania problemu organizacyjnego / Elżbieta Nowak // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 9, s. 2-3*
 7. CZY mała gazetka może być dużą gazetą? / Jolanta Sendor // Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s.45-47*
 8. DOMOWE i szkolne gazetki / Piotr Drzewiecki // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 46, s. 15*
 9. DRUKNIJ się / Zdzisław Nowak // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 3, s. 45-48*
 10. DZIENNIKARSKIE ABC / Małgorzata Szymanowicz, Elżbieta Kotowicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 2, s. 28-31*
 11. DZIENNIKARZ w szkole : edukacja czytelnicza i medialna / Krzysztof Gierszal, Grażyna Miętus, Urszula Puchalska // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 1, s. 53-64*
 12. GAZETKA - czyli szkoła w szkole / Zbigniew Bauer // Polonistyka. - 1996, nr 9, s. 589-596*
 13. GAZETKA "Klik" / Zofia Dembska-Pierzchała // Nowe w Szkole. - 2002, nr 11, s. 8-13*
 14. GAZETKA kroniką życia szkoły / Dorota Olejnik // Przegląd Edukacyjny. - 2006, nr 3, s. 6-7*
 15. GAZETKA samorządowa / Alicja Oroń // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s. 17-18*
 16. GAZETKA szkolna / Bożena Pereświet-Sołtan // Życie Szkoły. - 1999, nr 1l, s. 69-71*
 17. GAZETKA szkolna / Krystyna Michalska // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 2, s. 124-130*
 18. GAZETKA szkolna "Franco-fans" - sposobem na zainteresowanie uczniów językiem francuskim : pomysł na realizację projektu edukacyjnego połączonego z wymianą młodzieży w ramach programu Comenius 1 / Agata Piątek, Magdalena Pikuzińska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 4, s. 113-116*
 19. GAZETKA szkolna jako nietypowa forma pracy z czytelnikiem / Teresa Stanisławczyk // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 16-17*
 20. GAZETKA szkolna - po co i dla kogo? / Anna Drzewiecka // Przegląd Edukacyjny. - 2005, nr 3, s. 15-18*
 21. GWIAZDY szkolnej żurnalistyki / Iza Kujawska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 3, s.39-41*
 22. JAK powstała gazetka "Niebieski Mundurek" / Dariusz Makać // Nowa Szkoła. - 1993, nr 3, s. 186-189*
 23. JAK prowadzić gazetę szkolną? / Renata Habryka // Magazyn Szkolny. - 2005, nr 10, s. 23*
 24. JAK redagować pisemko szkolne / Tamara Minda // Nauczanie Początkowe. -2003/2004, nr 2, s. 67-75, bibliogr.*
 25. KOŁO dziennikarskie : program dla szkół podstawowych / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2004, nr 10, s. 27-31*
 26. KOŁO redakcyjne : program własny dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej uczęszczających na zajęcia do świetlicy szkolnej / Marzena Białkowska // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 4, s. 19-21, bibliogr.*
 27. KOMPUTER w szkole : jak zrobić gazetkę szkolną // Komputer Świat. - 2001, nr 20, s. 45-48
 28. KONKURS gazetek placówek szkolnictwa specjalnego "Nasza gazetka" / Krzysztof Chełstowski, Anna Jaszczuk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 227-230*
 29. LEKCJE ze szkolną gazetką niemieckojęzyczną / Maria Matyka // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 2, s. 82-84*
 30. MŁODZI dziennikarze u Paderewskiego [3 Wojewódzki Przegląd Pism Uczniowskich "Szpalta"] / Jacek Durski // Magazyn Szkolny. - Nr 5/332 (styczeń 2010), s. 4*
 31. MOJA przygoda ze szkolnym czasopismem / Danuta Pilarz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1996/1997, z. 6, s. 115-129
 32. MOJE ananasy [gazetka szkolna] / Bożena Ciesielska // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 36, s. 9*
 33. NASZ świat, nasze sprawy : program zajęć szkolnego koła dziennikarskiego / Ewa Kuzańska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 21-23*
 34. NASZA klasa w gazetce szkolnej "Ignaś" : scenariusz zajęć w klasie II / Dorota Durlej // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 98-104, bibliogr.*
 35. NASZE "Timesy" i "Newsweeki", czyli jak prowadzić gazetę szkolną / Renata Habryka // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 12/13, s. 26*
 36. NIE zmarnować szansy, czyli o gazetkach uczniowskich / Gerard Sowiński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 3, s. 33-39*
 37. NIEDOKOŃCZONE narzędzie wychowania - gazetka szkolna / Jan Kropiwnicki // Nowe w Szkole. - 2003, nr 11, s. 2-3*
 38. O CZYM warto pisać w szkolnej gazecie / Piotr Drzewiecki // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 27/28, s. 17*
 39. O NAS, dla nas, przez nas czyli szkolne gazetki / Magda Kuźnik // Cogito. - 2005, nr 21, s. 46-47
 40. PISZ tak, jak mówisz, czyli to i owo o dziennikarstwie / Magda Miller // Wszystko dla Szkoły. - 1996, nr 10, s. 3-5*
 41. PISZ tak, jak mówisz, czyli to i owo o dziennikarstwie - propozycja warsztatów / Magda Miller // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 14-15*
 42. POZNAJEMY piękno polskich krajobrazów : szkolne czasopismo geograficzne jako przykład projektu edukacyjnego / Maria Fosiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 12, s. 8-9*
 43. PRACA w gazetce szkolnej - drogą do sukcesu egzaminacyjnego z języka polskiego / Agnieszka Sroczyńska // Moje Egzaminy : kwartalnik dla uczniów. - 2009, nr 4, s. 10-11
 44. PROMOCJA zdrowego stylu życia - redagowanie gazetki szkolnej: konspekt zajęć / Teresa Dombrowska [i in.] // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 18*
 45. REDAGUJEMY czasopismo o tematyce ekologicznej : projekt edukacyjny dla gimnazjalistów / Irena Kulińska // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 16*
 46. REDAGUJEMY gazetkę : cykl zajęć w klasie trzeciej / Sylwia Koźmińska // Życie Szkoły. - 2003, nr 3, s. 169-173, bibliogr.*
 47. RENESANS młodej publicystyki / Katarzyna Bocheńska, Zofia Demska-Pierzchała // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 20, s. 1, 16*
 48. SAMODZIELNE próby pisarskie uczniów i gazetki szkolne w kształceniu ich sprawności językowej / Elżbieta Jurska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1996/97, z. 5, s. 59-67
 49. SAMODZIELNIE redagujemy "Gońca Rumskiego" : konspekt lekcji bibliotecznej w klasie I gimnazjum / Aleksandra Zarzycka // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 18*
 50. SPOSÓB na szkolną nudę / Władysława Gałuszka // Polonistyka. - 1996, nr 9, s. 604-605*
 51. SZALEJĄCY reporter, czyli jak wydawać szkolną gazetkę? / Magda Miller // Wszystko dla Szkoły. - 1996, nr 10, s.1-3*
 52. SZALEJĄCY reporter czyli jak zacząć (i szybko nie przestać) wydawać szkolną gazetkę? / Miller Magda, Wasilewski Juliusz // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 8-13*
 53. SZTUKA tworzenia dobrych gazet szkolnych / Elżbieta Sura // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 1, s. 5-6*
 54. SZTUKA tworzenia dobrych gazet szkolnych / Elżbieta Sura // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 35, s. 12-13*
 55. SZTUKA tworzenia gazetek szkolnych / Elżbieta Sura // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 42-46*
 56. ŚWIADEK szkolnych wydarzeń / Dariusz Makać // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 50-54*
 57. ŚWIETNY moment do rozpoczęcia własnej twórczości [gazetka szkolna] / Piotr Drzewiecki // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 33/34, s. 23*
 58. TAJEMNICE tworzenia gazety : poradnik dla uczniów / Joanna Modrzejewska // Przegląd Edukacyjny. - 2008, nr 2, wkładka s. [1-4]*
 59. UCZNIOWIE gimnazjum powinni wydawać gazetkę! : (z doświadczeń opiekuna zespołu redakcyjnego) / Małgorzata Hamada // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr l, s. 79-93, bibliogr.*
 60. UMARŁA cenzura... niech żyje cenzura w gazetkach szkolnych / Ewelina Twardoch // Magazyn Szkolny. - Nr 9/279 (maj 2005), s. 36*
 61. WARTO stworzyć koło dziennikarskie / Krzysztof Gierszal, Grażyna Miętus, Urszula Puchalska // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 4, s. 31-37*
 62. WYDAJEMY szkolną gazetę, czyli jak pracuje zespół redakcyjny "Gimzetki" / Małgorzata Łopuszyńska-Ratyna // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 18-21*
 63. Z DOŚWIADCZEŃ opiekuna koła prasowego / Irena Kotwicka // Polonistyka. - 1996, nr 9, s. 605-607*
 64. ZABAWA w redaktorów gazetki szkolnej [na lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej] / Maria Matyka // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 1, s. 61-66*
 65. ZABAWY literackie w gazetce szkolnej / Dorota Bielawska // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 28-29*
 66. ZNACZENIE tworzenia pisemnych i multimedialnych wydawnictw i publikacji szkolnych / Iwona Gabrysiak-Dzielicka // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 5, s. 144-147, bibliogr.*