SYLWETKA WOJCIECHA KORFANTEGO W POLSKIM FILMIE FABULARNYM.

Oprac. Barbara Michałek
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach
Wydział Informacji Bibliograficznej
Postać Wojciecha Korfantego kilkakrotnie pojawiała się w polskich filmach fabularnych, ale na ogół epizodycznie. Jego pasjonująca biografia nie doczekała się jeszcze pełnej ekranizacji. Czekamy na nią - nie tylko w Roku Korfantego!


Filmy fabularne, w których pojawia się postać Korfantego:

BLISKO, CORAZ BLIŻEJ
Reżyseria: Zbigniew Chmielewski.
Scenariusz: Albin Siekierski.
Czas: 1394 min. (serial TV).
Postać Wojciecha Korfantego: Jerzy Trela.
Premiera: 23.10.1983.
Treść: Dzieje rodziny Pasterników, mieszkańców fikcyjnej wioski Wielowice koło Pszczyny, usytuowanej w zaborze pruskim, w pobliżu granicy trzech zaborów. Akcja obejmuje lata 1863-1922 i przedstawia burzliwe dzieje Polski od powstania styczniowego po odzyskanie niepodległości, powstania śląskie i pierwsze lata II Rzeczypospolitej.

GDY NAD "ANNĄ" GORZAŁO NIEBO
Reżyseria: Romuald Dobrzyński.
Scenariusz: Romuald Dobrzyński.
Czas: 80 min.
Postać Wojciecha Korfantego: Zdzisław Kuźniar.
Premiera: 20.06.1982.
Treść: Fabularyzowany dokument, zrealizowany dla TV, przedstawiający losy III powstania śląskiego.

NAJDŁUŻSZA WOJNA NOWOCZESNEJ EUROPY
Reżyseria: Jerzy Sztwiertnia.
Scenariusz: Andrzej Twerdochlib, Stefan Bratkowski.
Czas: 824 min. (serial TV).
Postać Wojciecha Korfantego: Wojciech Alaborski.
Premiera: 6.02.1982.
Treść: Historia walki Wielkopolan z germanizacją w latach 1815-1918. Epizod Korfantego - to wypowiedź podczas posiedzenia poznańskiej Naczelnej Rady Ludowej w 1918 r.

POLONIA RESTITUTA
Reżyseria: Bohdan Poręba.
Scenariusz: Włodzimierz T. Kowalski.
Czas: 230 min. (serial TV).
Postać Wojciecha Korfantego: Tadeusz Janczar.
Premiera: 18.05.1981.
Treść: Obraz wyprodukowany we współpracy z kinematografiami Węgier, NRD oraz ZSRR, przedstawiający okoliczności historyczne, prowadzące do odzyskania przez Polskę niepodległości. Rekonstruuje wydarzenia od chwili powstania Legionów Józefa Piłsudskiego (1914) do ustaleń Konferencji w Wersalu (1919).

RODZINA MILCARKÓW
Reżyseria: Józef Wyszomirski.
Scenariusz: Jerzy Lutowski, Józef Wyszomirski.
Czas: 83 min.
Postać Wojciecha Korfantego: Jan Kreczmar.
Premiera: 9.11.1962.
Treść: Dramat robotniczej rodziny, osadzony w realiach III powstania śląskiego.

ŚMIERĆ PREZYDENTA
Reżyseria: Jerzy Kawalerowicz.
Scenariusz: Jerzy Kawalerowicz, Bolesław Michałek.
Czas: 137 min.
Postać Wojciecha Korfantego: Henryk Dudziński.
Premiera: 10.10.1977.
Treść: Precyzyjny zapis wydarzeń z ostatnich dni życia prezydenta Gabriela Narutowicza - od zaprzysiężenia (9.12.1922) do śmierci z ręki zamachowca, Eligiusza Niewiadomskiego, w dniu otwarcia "Zachęty" (16.12.1922).

ZAMACH STANU
Reżyseria: Ryszard Filipski.
Scenariusz: Ryszard Gontarz.
Czas: 158 min.
Postać Wojciecha Korfantego: Tadeusz Janczar.
Premiera: 6.04.1981.
Treść: Wydarzenia związane z kryzysem rządowym w 1925 r., zakończonym przejęciem władzy przez Józefa Piłsudskiego (przewrót majowy - 12.05.1926), dymisją rządu Wincentego Witosa i umacnianiem się sił związanych z Naczelnikiem.

Źródła:

 1. BIĆ się czy nie bić [Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy] / Czesław Dondziłło // Film. - 1982, nr 2, s. 3-5.
 2. EPIZODY z Korfantym / Jan F. Lewandowski. - Śląsk. - 1996, nr 4, s. 47.
 3. JEJ ból, jej gniew [Zamach stanu] / Zbigniew Klaczyński // Film. - 1981, nr 13, s. 8-9.
 4. POZYCJA artysty [Zamach stanu] // Filmowy Serwis Prasowy. - 1981, nr 16, s. 18-19.
 5. REALIZM ascetyczny [Śmierć prezydenta] / Lesław Bajer // Kino. - 1977, nr 10, s. 2-7.
 6. [SPRAWOZDANIE z produkcji filmu Śmierć Prezydenta] // Film. - 1977, nr 36, s. 18-19.
 7. [SPRAWOZDANIE z produkcji filmu Zamach stanu] // Film. - 1979, nr 31, s. 6-7.
 8. STRZELAŁEM do symbolu [Śmierć prezydenta] / Aleksander Ledóchowski // Film. - 1977, nr 48, s. 8-9.
 9. [ŚMIERĆ prezydenta] // Filmowy Serwis Prasowy. - 1977, nr 18, s. 3-7.
 10. UPIORY historii / Janusz Wróblewski // Polityka. - 2007, nr 37, s. 62. [Recenzja filmu Śmierć prezydenta na DVD].
 11. WOKÓŁ Zamachu stanu [dyskusja] / Jan Olszewski // Film. - 1981, nr 20, s. 3-5, 18-19.
 12. ZAMACH na epokę [Zamach stanu - dyskusja] / Barbara Mruklik // Kino. - 1981, nr 5, s. 24-28.
 13. ZAMACH stanu // Filmowy Serwis Prasowy. - 1980, nr 21, s. 5-7.
 14. www.filmpolski.pl, [tryb dostępu: online], dostęp: 3.04.2009.
 15. www.filmweb.pl, [tryb dostępu: online], dostęp: 3.04.2009.