JÓZEF LOMPA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze,
za lata 1947 - 2012,
opracowane na podstawie zbiorów własnych biblioteki.


Oprac. Katarzyna Herich
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach,
Wydział Informacji Bibliograficznej
Urodził się 29 czerwca 1797 r. w Oleśnie, śląskim miasteczku, wówczas bardziej podobnym do wsi. (...) W trakcie nauki domowej i w Katolickiej Szkole Ludowej w Oleśnie nauczył się czytać, pisać, rysować. Największe zamiłowanie miał chyba do muzyki: pobierał dodatkowe lekcje z tej dziedziny. Zdobył umiejętność gry na organach oraz śpiewał w chórze kościelnym.

Józef Piotr Lompa. Nauczyciel i działacz oświatowy, poeta, prozaik, historyk, publicysta, autor podręczników dla szkół elementarnych, etnograf... Zważywszy wielostronność jego zainteresowań - człowiek renesansu. Wziąwszy pod uwagę ramy czasowe życia - romantyk. Akcentując zasadniczy zrąb aktywności zawodowej - modelowy przykład realizatora idei pracy u podstaw, pozytywista. (...)

Pracował bez wytchnienia: uczył, tłumaczył, gromadził materiały etnograficzne, popularyzował wiedzę rolniczą, pomagał miejscowej ludności w sprawach sądowych. Przede wszystkim - wśród pogardzanej przez zaborców ludności wiejskiej budził polskość.


fragmenty pochodzą z artykułu Barbary Michałek
"Człowiek renesansu, romantyk czy pozytywista? ..." (poz. 4 poniższego zestawienia)


ARTYKUŁY

 1. CHARAKTERYSTYKA przysłów śląskich zebranych przez Józefa Lompę : (wybór). Cz. 1 / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1998, nr 1, s. 41-63

 2. CHARAKTERYSTYKA przysłów śląskich zebranych przez Józefa Lompę : (wybór). Cz. 2 / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1998, nr 2, s. 61-80

 3. CHARAKTERYSTYKA przysłów śląskich zebranych przez Józefa Lompę : wybór. Cz. 3 / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1998, nr 3/4, s. 87-109

 4. CZŁOWIEK renesansu, romantyk czy pozytywista? : sylwetka Józefa Lompy, patrona Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach / Barbara Michałek // W: 80 LAT Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach (1928-2008) / [red. Maria Grabowska i in.]. - Katowice : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, [2008]. - S. 7-10

 5. EPIGON z wyboru? : (staropolskie tematy twórczości poetyckiej Józefa Lompy) / Barbara Michałek // Dialogi Biblioteczne. - 2008, nr 2, s. 5-8

 6. JÓZEF Lompa (1797-1863) z perspektywy końca XX wieku / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1997, nr 2, s. 3-9

 7. JÓZEF Lompa - epistolograf / Elżbieta Gondek // W: ŚLĄSKIE miscellanea : literatura - folklor. T. 6 / red. Jan Malicki, Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - Kraków : Universitas, 1994. - (Prace Komisji Historycznoliterackiej; nr 15). - S. 57-68

 8. JÓZEF Piotr Lompa 1797-1863 / Bogdan Snoch // Ziemia Śląska. - T. 4. - (1997), s. 381-385

 9. KOMUNIKAT Władysława Nehringa o zbiorze bajek i wierzeń śląskich ze zbiorów Józefa Lompy // Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1997, nr 1, s. 49-75

 10. MACIEK babę dusi czyli przygody Józika Lompy / Andrzej Kuśnierczyk // Śląsk. - 1996, nr 2, s. 28-30

 11. MARYNOWANE śledzie Lompy / Andrzej Kuśnierczyk // Śląsk. - 2000, nr 4, s. 47

 12. NIE drogą bitą, lecz ścieżkami dzikimi wybijam się... / Jacek Lyszczyna // Śląsk. - 1997, nr 6, s. 50-52

 13. NIE każdy orlim lotem pod sfery słońca lecieć może [wybór kilkunastu wierszy Józefa Lompy] / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1998, nr 2, s. 87-121

 14. O STANIE badań nad życiem i działalnością Józefa Lompy / Beata Matusek // Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne. - Z. 9 (2005), s. 40-47

 15. OD polskiego słowa - do polskiego Śląska / Katarzyna Tałuć // Śląsk. - 2012, nr 5, s. 34-37

 16. ROZMAITOŚCI szląskie / Józef Lompa ; oprac. Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1996, nr 1, s. 81-98

 17. SIEMIANOWICKIE koneksje [Józefa] Lompy. [Cz. 1] / Antoni Halor // Śląsk. - 1999, nr 9, s. 39

 18. SIEMIANOWICKIE koneksje Józefa Lompy. Cz. 2 / Antoni Halor // Śląsk. - 1999, nr 10, s. 63

 19. SIEMIANOWICKIE koneksje Józefa Lompy. Cz. 3 / Antoni Halor // Śląsk. - 1999, nr 11, s. 72

 20. SZKOLNY z Lubszy [o Józefie Lompie] / Jan Malicki // W: KALENDARZ Nasza Ziemia 1997 / red. Daniel Tresenberg. - Katowice : Górnośląska Oficyna Wydawnicza, [1996]. - S. 178-182

 21. WIESZCZ górnośląski : o poezji Józefa Lompy / Jacek Lyszczyna // W: ŚLĄSKIE miscellanea : literatura - folklor. T. 6 / red. Jan Malicki, Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - Kraków : Universitas, 1994. - (Prace Komisji Historycznoliterackiej; nr 15). - S. 43-55

 22. Z RAPTULARZA Józefa Lompy / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1987, nr 1, s. 18-37

 23. Z RAPTULARZA Józefa Lompy / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1987, nr 2, s. 39-56

 24. Z RAPTULARZA Józefa Lompy / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1987, nr 3, s. 22-28

 25. Z RAPTULARZA Józefa Lompy / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1987, nr 4, s. 78-91

 26. Z RAPTULARZA Józefa Lompy / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1988, nr 1-2, s. 69-79

 27. Z RAPTULARZA Józefa Lompy / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1989, nr 1, s. 22-31

 28. Z RAPTULARZA Józefa Lompy / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1989, nr 3-4, s. 75-82

 29. Z RAPTULARZA Józefa Lompy / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1991, nr 3-4, s. 46-52

 30. Z RAPTULARZA Józefa Lompy / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1993, nr 4, s. 91-99

 31. Z RAPTULARZA Józefa Lompy / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1996, nr 1, s. 81-98


KSIĄŻKI

 1. DO polskiej muzy : wybór wierszy / Józef Lompa ; wybór i oprac. Jacek Lyszczyna. - Katowice : Górnośląska Oficyna Wydawnicza, 1997. - 84 s. ; 17 cm. - ISBN 83-85862-17-X

 2. DYKCYONARZYK jeograficzny czyli wyszczególnienie miast, wsi i mniejszych osad jako też rzek i gór Szląska Pruskiego z dodatkami historycznymi / Józef Lompa ; oprac. Wojciech Janota. - Katowice : Biblioteka Śląska, 1997. - 132 s. ; 15x21 cm. - ISBN 83-904465-1-0

 3. FAUST, Abu-Zajd i książęta śląscy : imitacje literackie Józefa Lompy / oprac. Jan Malicki. - Katowice : Śląsk, 1997. - 275 s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Piśmiennictwa Śląskiego). - ISBN 83-7164-044-7

 4. JĘZYK Józefa Lompy / Jerzy Kopeć ; Instytut Śląski w Opolu. - Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział Wrocławski, 1965. - 132 s. ; 25 cm

 5. JÓZEF Lompa : prekursor pracy kulturalno-oświatowej na Górnym Śląsku / Stanisław Wilczek. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1997. - 36 s. ; 21 cm. - ISBN 83-85039-62-7

 6. JÓZEF Lompa : zarys biograficzny / Janina Ender. - Katowice ; Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1947. - 117 s. ; 21 cm

 7. JÓZEF Lompa 1797-1863 / Wiesław Dobrzycki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970. - 55 s. ; 23 cm

 8. JÓZEF Lompa dla Śląska i dla Polski / red. tomu Magdalena Kubista. - Katowice ; Opole ; Cieszyn : Związek Górnośląski, 1993. - 159 s. ; 21 cm. - (Wszechnica Górnośląska ; IX)

 9. JÓZEF Lompa, jego działalność i zasługi dla Śląska / Zdzisław Hierowski. - Katowice : Komitet Obchodu 160 Rocznicy Urodzin J. Lompy, 1957. - 27 s. ; 21 cm

 10. JÓZEF Lompa - katalog centralny = Joseph Lompa - central catalogue / oprac. Janina Woźnicka. - Wyd. 2 zm. i uzup. przez Irenę Nitsche. - Katowice : Biblioteka Śląska : Górnośląska Oficyna Wydawnicza, 1997. - 235 s. ; 17 cm. - ISBN 83-904465-4-5

 11. JÓZEFA Lompy żywot niepokorny / Jan Malicki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Historycznoliteracka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - 59 s. ; 17 cm. - (Spotkania z Literaturą ; 3). - ISBN 83-85862-18-8

 12. KILKA uwag o listach Józefa Lompy / Stanisław Wilczek // Zaranie Śląskie. - 1961, z. 1, s. 1-10. - Odbitka.

 13. KRÓTKIE wyobrażenie historyi Szląska dla szkół elementarnych / zebrane przez Józefa Lompę. - Zabrze : Muzeum Miejskie, [1997]. - 26 s. ; 20 cm. - Reprint egzemplarza ze zbiorów Biblioteki Sejmu Śląskiego. Opole : nakładem własnym, 1821. - ISBN 83-905806-9-1

 14. LOMPA / Kazimierz Gołba. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1947. - 106 s. ; 22 cm. - (Współcześni Pisarze Śląska; nr 3)

 15. NAUCZYCIEL z Lubszy i inne szkice / Zdzisław Hierowski. - Katowice : "Śląsk", 1961. - 174 s. ; 21 cm

 16. PIEŚNI ludu śląskiego : ze zbiorów rękopiśmiennych Józefa Lompy / wydał, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził Bogdan Zakrzewski. - Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział Wrocławski, 1970. - 470 s. ; 24 cm

 17. SPOŁECZNA publicystyka Józefa Lompy podczas Wiosny Ludów / Tadeusz Gospodarek. - Opole : Instytut Śląski, 1964. - 92 s. ; 21 cm. - (Komunikaty : seria monograficzna / Instytut Śląski w Opolu ; nr 56)

 18. SYLWETKI zbieraczy i badaczy muzycznego folkloru Śląska / Krystyna Turek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001. - 151 s. ; 21 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 1967). - ISBN 83-226-1021-1

 19. WIERSZE Józefa Lompy / Stanisław Wilczek. - Katowice : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1962. - S. 25-64 ; 23 cm. - Odbitka z : Prace Historycznoliterackie Katedry Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Katowice 1962

 20. Z KRAJU Lompy / Wilhelm Szewczyk. - Katowice : "Śląsk", 1957. - 33 s. ; 21 cm

 21. Z ŻYCIA i działalności pedagogiczno-oświatowej Józefa Lompy / Józef Madeja. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1965. - 109 s., [25] s. tabl., [1] k. tabl. map : il. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Seria B, Studia i Rozprawy ; 10).

 22. ZE studiów nad Lompą / pod red. Tadeusza Gospodarka ; Instytut Śląski w Opolu. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964. - 152 s. ; 24 cm

 23. ZWIĄZKI Józefa Lompy z nauką i kulturą polską oraz jego podręczniki szkolne i książki rolnicze / Marian Treszel ; Instytut Śląski w Opolu. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1979. - 342 s. ; 24 cm