MARKETING W BIBLIOTEKACH ORAZ INSTYTUCJACH NON PROFIT

Zestawienie bibliograficzne w wyborze (za lata 2000 - 2008)

oprac. Joanna Zganiacz

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach - Wypożyczalnia
WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. BIBLIOTEKA, współczesność, marketing / [red. nauk. Dorota Marzec, Paweł Marzec]. - Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2006. - 71 s.
 2. BRAND Hijack czyli Marketing bez marketingu / Alex Wipperfürth ; [tł. Magda Witkowska]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 325 s.
 3. E-BIZNES : nowa gospodarka / Tomasz Teluk. - Gliwice : Helion, 2002. - 236 s. *
 4. IDEE i rzeczywistość : bibliotekarstwo pragmatyczne / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002. - 153 s.
 5. JAKOŚĆ usług bibliotecznych : badanie metodą SERVQUAL = The quality of library services : research by the SERVQUAL method / Maria Wanda Sidor. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2005. - 251, [1] s. : fot.
 6. JAKOŚĆ w działalności bibliotek : oceny - pomiary - narzędzia = Quality in library activities : evaluation - measurement - instruments / Elżbieta Barbara Zybert. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007. - 155, [1] s. *
 7. MARKETING biblioteczny : rozważania, dyskusje, konteksty / pod red. Mari Wojciechowskiej ; Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku. - Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, 2007. - 192 s.
 8. MARKETING i jakość usług bibliotek akademickich : ogólnopolska IV Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych, Wrocław, 9-11 maja 2002 roku / pod red. Stefana Kubowa ; Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP. - Wrocław : DSWE TWP, [2002]. - 149, [9] s. : il.
 9. MARKETING organizacji non profit / Marian Huczek. - Sosnowiec : Wydaw. WSZiM, 2003. - 204 s. : il.
 10. MARKETING partyzancki : jak za darmo wypromować swój biznes / Jay Conrad Levinson ; [tł. Grażyna Barbara Bartkowiak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 205 s.
 11. MARKETING publiczny : (zarys zagadnień) / Remigiusz Krzyżewski ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej]. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2008. - 178 s. : il.
 12. MARKETING Robin Hooda : wykorzystywanie metod marketingowych sektora komercyjnego przez organizacje non-profit / Katya Andresen ; przeł. Konrad Pawłowski. - Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, cop. 2007. - 244 s. : il.
 13. MARKETING sukcesu - partnering / Jacek Stanisław Ławicki. - Warszawa : "Difin" ; Gorzów Wielkopolski : Wyższa Szkoła Biznesu, 2005. - 205 s.
 14. MARKETING szeptany : z ust do ust : jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu / Mark Hughes ; przekł. Tomasz Rzychoń. - Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, cop. 2008. - 271 s..
 15. MARKETING usług edukacyjnych / Kazimierz P. Mazur. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2001. - 134 s. *
 16. MARKETING usług na przykładach / red. nauk. Kazimierz Rogoziński, Richard F. Nicholls. - Poznań : Wydaw. AE, 2001. - 190 s. : il.
 17. MARKETING usług organizacji niekomercyjnych / Magdalena Krzyżanowska. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2000. - 206 s. : il.
 18. MARKETING usług : pakiet samokształceniowy / przygot. Arkadiusz Wódkowski. - Warszawa : Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, 2001. - 105 s. : il.
 19. MARKETING usług : wybrane aspekty / pod red. Józefa Perenca ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. - 286 s. : il., rys., wykr.
 20. MARKETING w bibliotece / Jacek Wojciechowski. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1993. - 183 s. : tab. *
 21. MARKETING wewnętrzny w bibliotece / Joanna Kamińska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - 122, [2] s. : il.
 22. MARKETING w organizacjach non-profit / Andrzej Limański, Ireneusz Drabik. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - 232 s. : il.
 23. MARKETING w organizacjach non profit / Adrian Sargeant ; przeł. Wiktor Kisiel. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2004. - 388 s. : faks., rys., tab., wykr.
 24. MARKETING w szkolnictwie / Hanna Hall. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC. Wolters Kluwer Polska, 2007. - 236 s. : il. *
 25. MARKETING wyzwaniem dla współczesnej biblioteki / [red. nauk. Dorota Marzec], Paweł Marzec. - Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2006. - 70 s.
 26. MARKETINGOWE zarządzanie szkołą / Amir Jan Fazlagić. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003. - 164 s. : rys. *
 27. NOWY marketing w internecie / Dominik Kaznowski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - 175 s. : il. *
 28. PLAN marketingowy dla biblioteki fachowej : [na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu] / Janina Przybysz, Paweł Pioterek. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2000. - 34 s. : tab.
 29. PROPAGANDA, promocja, marketing biblioteczny : analiza porównawcza pojęć i ich prezentacja w bibliotecznym piśmiennictwie fachowym / Cyryl Twardoch. - Katowice : [s.n.], 2000. - 99 k ;
 30. PRÓBY zastosowania marketingu w bibliotekach : praca zbiorowa / pod red. Radosława Cybulskiego. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1997. - 114 s. : tab.
 31. PUBLIC relations bibliotek naukowych w Internecie / Małgorzata Jaskowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. - 224, [1] s : il. *
 32. RYNEK i kultura neoliberalna a edukacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Alicji Kargulowej, Stefana M. Kwiatkowskiego i Tomasza Szkudlarka. - Kraków : Impuls, 2005. - 343 s. *
 33. ZARZĄDZANIE marketingiem w organizacjach niedochodowych / red. nauk. Andrzej Chodyński, Marian Huczek, Irena Socha ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Instytut Zarządzania Organizacjami. - Sosnowiec : Wydaw. WSZiM, 2002. - 175 s.
 34. ZARZĄDZANIE strategiczne i marketingowe w bibliotekach / [komitet red. Mariusz Nowak, Paweł Pioterek, Janina Przybysz]. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2004. - 169 s.
 35. ZARZĄDZANIE w organizacjach non-profit : strategie, marketing / red. nauk. Andrzej Chodyński, Marian Huczek, Irena Socha ; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Katedra Systemów i Technik Zarządzania Politechniki Łódzkiej filia w Bielsku-Białej. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2001. - 223 s.


ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. BIBLIOTEKA pedagogiczna: reforma - usługi - promocja / Janina Parysz // Nowe w Szkole. - 2002, nr 12, s. 7-9 *
 2. BUDOWANIE strategii tożsamości biblioteki / Olimpia Bielecka // Ekonomia i Humanistyka - 2000, nr 4, s. 36-44
 3. CELE i założenia planu marketingowego biblioteki / Anna Fidziukiewicz // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 2000, nr 1, s. 41-46
 4. DAROWIZNY rzeczowe dla organizacji "non-profit" / Ragnar Hellenius, Sofia Rudbeck; tł. z ang. // Trzeci Sektor. - 2006, nr 7, s. 95-98
 5. DLA organizacji pozarządowych czas to pieniądz / Paul J. Jansen, David M. Katz; tł. z ang. // Trzeci Sektor. - 2005, nr 2, s. 131-139
 6. DZIAŁALNOŚĆ promocyjna w bibliotece : dlaczego, jak, dla kogo? / Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 2001, nr 4, s. 3-8 *
 7. DZIAŁALNOŚĆ promocyjna w bibliotece : dlaczego, jak, dla kogo? / Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 2001, nr 4, s. 3-8 *
 8. DZIAŁANIA marketingowe w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu / Maria Rejmer-Szalla // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 9, s. 8-11 *
 9. DZIAŁANIA public relations i reklamy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu / Dagmara Czekaj // Bibliotekarz. - 2003, nr 10, s. 23-25
 10. EKONOMICZNE uwarunkowania rozwoju organizacji non-profit / Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas // Management. - 2004, nr 2, vol. 8, s. 81-93
 11. FINANSOWANIE instytucji ekonomii społecznej / Anna Królikowska // Trzeci Sektor. - 2005, nr 2, s. 73-82
 12. ILE kosztują biblioteki? / Jadwiga Kołodziejska // Notes Wydawniczy. - 2002, nr 6, s. 48-49
 13. JAK pomóc organizacjom non-profit w działalności komercyjnej / Heinz-Peter Elstrodt, Anamaria Schindler, Andrea C. Waslander ; tł. z ang. // Trzeci Sektor. - 2005, nr 3, s. 121-127
 14. JAK promować bibliotekę? / Stefan Kubów // Bibliotekarz. - 2006, nr 9, s. 10-15 *
 15. JAK "sprzedać" swoją bibliotekę? : lobbing, czyli zadanie kierownictwa biblioteki / Barbara Lison // Bibliotekarz. - 2008, nr 12, s. 7-10 *
 16. JAKA promocja Biblioteki Narodowej : o niektórych działaniach refleksji kilka / Mirosława Zygmunt // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 2001, nr 4, s. 16-21 *
 17. KONCEPCJA marketing-mix w bibliotece szkolnej / Iwona Cichowska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 2-3 *
 18. LOBBING na rzecz bibliotek, czyli jak zareklamować własną bibliotekę / Barbara Lison // Bibliotekarz. - 2008, nr 6, s. 5-9 *
 19. LOBBINGOWY zawrót głowy / Asia Podolak // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 10, s. 34-38 *
 20. MARKETING społeczny w kształtowaniu wizerunku organizacji pozarządowych / Barbara Iwankiewicz-Rak // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - 2006, nr 5, s. 28-31
 21. MARKETING w bibliotece / Magdalena Budnik // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 42-45 *
 22. MARKETING w bibliotece / Elżbieta Krzemińska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie. - 2006, t. 1, s. 143-160
 23. MARKETING w bibliotece : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997 - 2008 / Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 10, s. 30-31 *
 24. MARKETING w bibliotece a kompleksowe zarządzanie jakością usług bibliotecznych / Ewa Głowacka // Przegląd Biblioteczny. - 2001, z. 4, s. 347-355 *
 25. MARKETING w bibliotece szkolnej - czyli jak zdobyć fundusze na powiększenie księgozbioru? / Ewa Szyguła // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna nr 6, s. (VII-VIII)
 26. MARKETING w bibliotece szkolnej na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu / Maria Klimuk, Hanna Trybińska // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 20-21 *
 27. MARKETING w bibliotekach publicznych : bariery i wyzwania / Michał Zając // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 12, s. 4-9 *
 28. MARKETING w usługach bibliotecznych / Katarzyna Baziuk // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - 2006, z. 1, z. 1, s. 7-15
 29. METODA K3 a planowanie strategii pozyskiwania funduszy / Paweł Łukasiak, Agata Stafiej-Bartosik // Trzeci Sektor. - 2006, nr 6, s. 90-99
 30. METODY badań jakości pracy biblioteki / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 6-9 *
 31. MIERNIKI oceny efektywności w bibliotekach szkół akademickich a marketing biblioteczny / Teresa Szmigielska // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie. - 2005, z. 18, s. 133-140
 32. MULTIMEDIALNA biblioteka Abecadło / Ewa Romejko // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, wkładka: Świat książki dziecięcej, s. (13-14) *
 33. ODBIORCY usług organizacji non profit / Hubert Kołodziejski // Acta Elbingensia. - 2006, t. 4, s. 197-205
 34. PROCES wprowadzania nowych usług bibliotecznych / Anna Fidziukiewicz // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 2000, nr 1, s. 47-50
 35. PROJEKTOWANIE strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki : część pierwsza / Hanna Hall // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7-8, s. 5-9 *
 36. PROJEKTOWANIE strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki : część druga / Hanna Hall // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 12, s. 3-7 *
 37. PROJEKTOWANIE strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki : część trzecia / Hanna Hall // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 9-13 *
 38. PROJEKTOWANIE strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki : część czwarta / Hanna Hall // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 11, s. 9-11 *
 39. PROMOCJA biblioteki pedagogicznej - współpraca ze środowiskiem / Halina Rygiel // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 10, s. 21-22 *
 40. PROMOCJA zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku Filia Wodzisław Śląski / Barbara Pak // Dialog Edukacyjny. - 2008, nr 1, s. 16-18 *
 41. PROMOCJA i estetyka biblioteki / Leokadia Ślubowska // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 2001, nr 4, s. 61-64
 42. PRZYDATNOŚĆ marketingu w pozyskiwaniu zasobów przez organizacje non profit / Janusz Zrobek // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2004, t. 70, s. 297-308
 43. RELACJE między public relations a marketingiem / Agnieszka Żbikowska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - 2005, nr 677, s. 129-143
 44. ROLA komunikacji wewnętrznej w kreowaniu pozytywnego wizerunku biblioteki jako pracodawcy / Joanna Kamińska // Ekonomia i Humanistyka. - 2004, nr 1, s. 87-101
 45. SIŁA wizerunku organizacji pozarządowej / Barbara Iwankiewicz-Rak // Trzeci Sektor. - 2006, nr 5, s. 30-36
 46. SPECYFIKA wizerunku biblioteki publicznej / Beata Żołędowska // Zeszyty Naukowe / WSZiM w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing. - 2004, z. 1, s. 110-114
 47. SPOŁECZNY marketing w procesach adaptacji idei i zmian / Barbara Iwankiewicz-Rak, Lech Rak // Marketing. - 2006, nr 2, s.37-47
 48. USŁUGI bibliotek akademickich a marketing / Maria Rekowska // Przegląd Biblioteczny. - 2000, z. 3, s. 159-164 *
 49. WIZERUNEK biblioteki a wykształcenie kadry bibliotecznej / Grazyna Wojsznis // Bibliotekarz. - 2008, nr 6, s. 17-21 *
 50. WIZERUNEK sukcesu czy sukces wizerunku / Andrzej Jan Chodubski // Trzeci Sektor. - 2006, nr 5, s. 139-143
 51. WPŁYW menadżera na rozwój biblioteki / Bogumiła Urban // Bibliotheca Nostra. - 2007, nr 3, s. 7-14 *
 52. W STRONĘ marketingu cz. 1 / Maria Rydz // Bibliotekarz. - 2000, nr 1, s. 6-11
 53. W STRONĘ marketingu cz. 2 / Maria Rydz // Bibliotekarz. - 2000, nr 2, s. 18-22
 54. WYBRANE problemy komunikacji organizacji non profit / Joanna Hernik // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - 2006, nr 5, s. 284-289
 55. ZARZĄDZANIE marketingową działalnością biblioteki / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka. - 2000, nr 2, s. 41-57
 56. ZARZĄDZANIE marketingiem jako narzędzie budowy wizerunku biblioteki publicznej / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka. - 2002, nr 2, s. 21-36


WYDAWNICTWA ONLINE:

 1. BENCHMARKETING jako metoda poprawy efektywności zarządzania biblioteką / Marian Huczek // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2002 (32) marzec [dostęp 21 luty 2009]. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/huczek2.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 2. CO NALEŻY zrobić, aby promować pozytywny image bibliotek włoskich? / Elena Boretti // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 2/2006 (72) luty[dostęp 21 luty 2009]. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/2006/72/boretti.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 3. DUŻY SUKCES małym kosztem : literatura firmowa w instytucjach non-profit / Maria Wanke-Jerie, Małgorzata Wanke-Jakubowska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2004 (56) maj [dostęp 21 luty 2009] . - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/jakubowska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 4. INTERNETOWE strony WWW bibliotek jako element public relations / Małgorzata Dudziak-Kowalska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2004 (56) maj [dostęp 21 luty 2009]. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/kowalska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 5. JAK ZMIENIĆ wizerunek bibliotekarza? / Piotr Marcinkowski // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 2/2006 (72) luty [dostęp 21 luty 2009]. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/2006/72/marcinkowski.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 6. JEDNOLITA identyfikacja wizualna / Marek Jurowski // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2004 (56) maj [dostęp 21 luty 2009]. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/jurowski.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 7. KREOWANIE rynku bibliotek / Agnieszka Zawada // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2002 (32) marzec [dostęp 21 luty 2009]. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/zawada2.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 8. MARKETING wewnętrzny czynnikiem poprawy efektywności pracy biblioteki / Marian Huczek, Irena Socha // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2002 (32) marzec [dostęp 21 luty 2009]. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/huczek.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 9. OBALIĆ mity / Dagmara Sawicka // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2004 (56) maj [dostęp 21 luty 2009]. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/sawicka.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 10. O PROMOCJI biblioteki / Agnieszka Zawada // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2002 (32) marzec [dostęp 21 luty 2009]. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/zawada.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 11. PRACA pedagogiczna czy działalność promocyjna? / Wioletta Stępień // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2002 (32) marzec . [dostęp 21 luty 2009].- Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/stepien.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 12. PUBLIC relation a wizerunek biblioteki / Marian Huczek // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2004 (56) maj . [dostęp 21 luty 2009]. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/huczek.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 13. PUBLIC relations w instytucjach non-profit / Krzysztof Szkoła // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2004 (56) maj [dostęp 21 luty 2009]. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/szkola.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 14. SPONSORING w bibliotekach - szansą!? / Zdzisław Gębołyś // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2002 (32) marzec [dostęp 21 luty 2009]. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/gebolys.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 15. SPOSOBY reklamowania i propagowania czasopism elektronicznych w bibliotekach naukowych / Monika Bartosińska-Kasierska // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2002 (32) marzec [dostęp 21 luty 2009]. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/bartosinska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 16. WIZERUNEK instytucji w Internecie / Leszek Grocholski // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2002 (32) marzec [dostęp 21 luty 2009]. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/grocholski.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187* - pozycje dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach