METODA KNIESSÓW.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Oprac. Katarzyna Drogoś i Barbara Michałek
  Artykuły

 1. AKTYWIZACJA ruchowa dzieci według metody Kniessów / Maria Śliż // Wychowanie w Przedszkolu. - 1988, nr 5, s. 296-298.
 2. GIMNASTYKA rytmiczna A. i M. Kniessów - nie znana w naszym kraju metoda twórcza wychowania fizycznego / Wacław Gniewkowski // Wychowanie w Przedszkolu. - 1988, nr 1, s. 16-28.
 3. GIMNASTYKA rytmiczna Kniessów / Wacław Gniewkowski // Życie Szkoły. - 1987, nr 11, s. 634-641.
 4. GIMNASTYKA twórcza / Regina Paczkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 9, s. 550-553.
 5. GIMNASTYKA twórcza w przedszkolu / Ewa Trojak // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 5, s. 380-381.
 6. MUZYKA a różne formy aktywności ruchowej / I. Olszewska // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 1981, nr 3, s. 65-78.
 7. RUCH w rytmie / Stanisław Strzyżewski // Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. - 1987, nr 8, s. 285-286.
 8. RUCH w rytmie - twórcza metoda gimnastyki rytmicznej M. i A. Kniess'ów / Krystyna Okoń // Lider. - 2002, nr 1, s. 14-15.
 9. ZABAWY i ćwiczenia gimnastyczne / Jadwiga Fabiszewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 5, s. 382-384.  Książki i ich fragmenty

 10. GIMNASTYKA rytmiczna Alfreda i Marii Kniess'ów i gimnastyka twórcza Rudolfa Labana a rozwijanie zdolności muzycznych u uczniów klasy 1 / Krystyna Żuchelkowska // W: DYLEMATY wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży : materiały XXVIII Konferencji Naukowej, Poznań, AWF, 12-13.10.2001 / red. Michał Bronikowski, Radosław Muszkieta. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2001. - S. 331-339.
 11. PEDAGOGIKA przedszkolna / Anna Klim-Klimaszewska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005. - S. 267-268: Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody A. i M. Kniessów.
 12. PROCES wychowania fizycznego w klasach początkowych / Wacław Gniewkowski, Kazimiera Wlaźnik. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - S. 61-64: Gimnastyka rytmiczna A. M. Kniessów.
 13. WYCHOWANIE fizyczne / Wacław Gniewkowski, Kazimiera Wlaźnik. - Wyd. 2 popr., rozsz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - S. 173-177: Gimnastyka rytmiczna A. M. Kniessów.