NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA


23 grudnia 2008 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17.

W ramach nowej podstawy programowej kształcenie będzie podzielone na etapy: przedszkole, szkoła podstawowa (rozbite na I-III i IV-VI), gimnazjum i liceum potraktowane razem. Pojawią się też nowe przedmioty: edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne i praktyczno-techniczne oraz obowiązkowa matura z matematyki.
PODSTAWA PROGRAMOWA z 23.12.2008 r.,

zestawienie bibliograficzne w wyborze,
obejmujące najnowsze wydawnictwa zwarte i ciągłe zgromadzone w PBW w Katowicach.


 1. ARTYSTYCZNIE i technicznie [reforma programowa] / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 9, s. 6
 2. BYLE co, byle jak [podręczniki w ramach nowej reformy programowej] / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 6, s. 11
 3. CO Cię czeka, nauczycielu? [reforma programowa] / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 1, s. 4
 4. FACHOWCY, laicy i podstawa programowa / Agnieszka Mączyńska-Dilis // Gazeta Szkolna. - 2009, nr 3/4, s. 3
 5. JAK przygotować się do pracy z nową podstawą programową? / Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, z. 3, s. 87-96
 6. JAK to zorganizować? [gimnazja - reforma programowa] / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 12, s. 8
 7. JAKI plan, taka praca [ramowe plany nauczania a nowa podstawa programowa] / (mk) // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 2, s. 8
 8. JEDEN zamiast kilku [reforma programowa] / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 11, s. 8
 9. NOWA podstawa [programowa] - nowe problemy / Jolanta Dobrzyńska // Wychowawca. - 2009, nr 2, s. 6-9
 10. NOWA podstawa programowa a działania nauczycieli bibliotekarzy / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 9, s. 8-11
 11. PODSTAWA programowa katalizatorem zmian w systemie edukacji / Zbigniew Marciniak [i in.] ; rozm. przepr. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 3, s. 11-12, 14-15
 12. PODSTAWA programowa kształcenia ogólnego - nowe wyzwanie reformy edukacji / Cezary Lempa // Forum Nauczycieli. - 2008, nr 2, s. 3-9
 13. PODSTAWA programowa wychowania przedszkolnego (fragmenty) // Lider. - 2008, nr 11, s. 15
 14. PODSTAWA programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół obowiązująca od roku szkolnego 2009/10 : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna, szkoła specjalna / [oprac. Sebastian Siwy]. - Mikołów , Warszawa : Warszawa : Miła, 2009. - 368 s. ; 24 cm
 15. RAMÓWKI coraz bliżej [nowa podstawa programowa a nowe ramowe plany nauczania] / (mk) // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 12, s. 7
 16. RATUJMY historię, ratujmy polski kanon : apel w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej do szkół [protest historyków i polonistów, profesorów instytutów PAN, uniwersytetów polskich i zagranicznych przeciwko podstawie programowej z 23 XII 2008 r.] // Arcana. - 2009, nr 2-3, s. 37-38
 17. REFORMY programów nauczania jako stały element współczesnej polityki edukacyjnej / Waldemar Martyniuk // Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 1, s. 25-26
 18. TRANSFER z prywatnych do publicznych [reforma programowa] / (mk) // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 7, s. 6
 19. UWAGA, zmiany!!! [reforma programowa w przedszkolach i zerówkach] / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 8, s. 6
 20. WCIĄŻ ratują maluchy [nowa podstawa programowa a sześciolatki] / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 2, s. 4PODSTAWY PROGRAMOWE 1997-2008,

zestawienie bibliograficzne w wyborze,
obejmujące wydawnictwa zwarte i ciągłe zgromadzone w PBW w Katowicach.

 1. CZYTAJĄC "Podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących"... / Barbara Zarzecka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1997, nr 4, s. 203-205
 2. DYREKTORZE, radź sobie sam [reforma programowa] / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 41, s. 6
 3. DWIE podstawy programu kształcenia / Krzysztof Konarzewski // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 1999, nr 2, s. 7-19
 4. JESTEM za zmianą podstaw programowych / Arleta Biegańska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 6, s. 28, 37
 5. KILKA uwag do programów opracowanych na bazie obowiązującej podstawy programowej / Krzysztof M. Zaczek Zaczyński // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2004, nr 4, s. 57-59
 6. MEN do szkoły [projekt nowej reforma programowa] / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 27, s. 3
 7. NAUCZYCIELSKI program nauczania : od podstawy programowej do programu / Danuta Licińska. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 1999. - 36 s. ; 21 cm
 8. NOWE podstawy programowe, czyli "Daj mi rząd głów" / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 6, s. 40-42
 9. O POPRAWIANIU podstawy programowej w ISP, czyli jeszcze jedna kropla do kielicha goryczy / Stefan Turnau // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 19, s. 8
 10. PODSTAWA programowa - czego uczy szkoła? / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 2, s. 38-41
 11. PODSTAWA programowa - czy warto do niej wracać? / Krzysztof Konarzewski // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, s. 22-23
 12. PODSTAWA programowa a szanse edukacyjne młodzieży gimnazjalnej / Anna Petkowicz // Roczniki Nauk Społecznych. - T. 30, z. 2: Pedagogika (2002), s. 37-72
 13. PODSTAWA programowa edukacji elementarnej : projekt // Życie Szkoły. - 2003, nr 8, s. 451- 457
 14. PODSTAWA programowa kształcenia ogólnego dla liceum profilowanego // Rzeczpospolita. - 2000, nr 85, s. F3
 15. PODSTAWA programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów : projekt z dnia 02.11.1998 rok (Edukacja polska XXI wieku ) // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 47, dod. s. 1-8
 16. PODSTAWA programowa ponad podziałami / Krzysztof Konarzewski // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 46-47
 17. PODSTAWA Programowa, weryfikowalność zapisów / Tomasz Gliszczyński // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 48, s. 5, 8
 18. PODSTAWY programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących : (fragm.) // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1997, nr 4, s. 196-198
 19. PRACE nad podstawami programowymi w latach 1996-1997 / Maria Woźniakowa // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 5, s. 13-14
 20. PROGRESYWNY... ale czy skuteczniejszy? - dylematy reform programów nauczania / Amir Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, s. 22-26
 21. REFLEKSJI na temat przebudowy podstawy programowej ciąg dalszy / Janina Zawadowska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 6, s. 38-39
 22. REFORMA oświaty : podstawa programowa i warunki kształcenia / Krzysztof Konarzewski. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004. - 225 s.
 23. REFORMA programowa w praktyce szkolnej : (raport z badań) / Stanisław Dylak // Edukacja. - 2001, nr 2, dod. s. 4-7
 24. ROZPORZĄDZENIE ministra edukacji narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999, nr 3, s. 4-83
 25. ROZPORZĄDZENIE ministra edukacji narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999, nr 3, s. 9-11
 26. SZKOŁA na krótkiej smyczy, czyli pomysł na nową podstawę programową / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 8-11
 27. TEORETYCZNE perspektywy podstawy programowej kształcenia ogólnego - próba odczytania ich z założeń... i z dyskusji na forum www.isp.org.pl / Maria Czerepaniak-Walczak // Rocznik Pedagogiczny. - T. 28 (2005), s. 85-94, bibliogr.
 28. UKOŃCZONO projekt nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego - i co dalej? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 12, s. 11-12
 29. UWAGA, nadchodzi reforma! / (PS) // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 27, s. 1
 30. WYKORZYSTANIE podstawy programowej w autorskich programach nauczania (cz. I) / Marzenna Magda // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 12, s. 32-34
 31. WYKORZYSTANIE podstawy programowej w autorskich programach nauczania (cz. II) / Marzenna Magda // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1-2, s. 26-28, bibliogr.
 32. ZACZYNANIE od początku [projekt nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego przygotowywany w Ministerstwie Edukacji] / Jolanta Dobrzyńska // Wychowawca. - 2004, nr 10, s. 5
 33. ZMIANY jakich nie było! [nowa podstawa programowa] / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 40, s. 1, 4
 34. ZMIANY programowe, czyli mniej, a dobrze / Wojciech Książek // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 22-23