Małżeństwo ponowne. Rodzina zrekonstruowana

zestawienie bibliograficzne w wyborze,
za lata 1981 - 2010
opracowane na podstawie zbiorów własnych biblioteki
(pozycje oznaczone gwiazdką "*")
oraz baz danych Biblioteki Narodowej.
Oprac. Katarzyna Lis
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach,
Wydział Gromadzenia Zbiorów

Małżeństwo ponowneArtykuły z czasopism oraz fragmenty książek:

 1. DRUGIE małżeństwo - prawdy i mity / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2002, nr 6, s. 22-23
 2. DRUGIE obrączki / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2003, nr 27, s. 70-72
 3. MAŁŻEŃSTWA powtórne osób rozwiedzionych / Paweł Rydzewski // Studia Demograficzne. - 1993 , nr 3, s. 89-100
 4. MAŁŻEŃSTWO jako wartość / Zofia Dąbrowska // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 1, s. 3-11, bibliogr.
 5. NIETYPOWE małżeństwa w Polsce / Zofia Dąbrowska // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. [3]-12
 6. NIETYPOWE związki małżeńskie w Polsce : doniesienia badawcze / Zofia Dąbrowska-Caban // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 32-[40]
 7. POWTÓRNE małżeństwa osób w starszym wieku w aspekcie demograficznym / Krystyna Kluzowa, Krystyna Slany // Problemy Rodziny. - 1993, nr 3, s. 10-14
 8. POWTÓRNE małżeństwa osób w starszym wieku w aspekcie socjologicznym / Krystyna Kluzowa, Krystyna Slany // Problemy Rodziny. - 1993, nr 4, s. 46
 9. POWTÓRNE związki małżeńskie w Polsce / Barbara Kromolicka // Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Pedagogiki / Uniwersytet Szczeciński. - 1997, nr 1, s. 57-63
 10. SATYSFAKCJA małżeńska w związkach powtórnych / Krystyna Kluzowa, Krystyna Slany // Problemy Rodziny. - 1992, nr 1, s. 27-33, bibliogr.
 11. TEOLOGOWIE o możliwości rozwodu i ponownego małżeństwa / Paweł Kupiszewski // Więź. - 1992, nr 6, s. 22-29


Wydawnictwa zwarte (książki):

 1. DRUGIE podejście : jak uczynić drugie małżeństwo szczęśliwym / Susan Kelley, Dale Burg. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2006. - 320 s. ; 21 cm. - ISBN 83-11-10564-2
 2. MAŁŻEŃSKIE scenariusze / Jerzy Witczak. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985. - 260 s. ; 20 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-202-0346-5 *
 3. MAŁŻEŃSTWA powtórne w Polsce : typy, przyczyny powstania i funkcjonowanie / Krystyna Kluzowa, Franciszek Kusz, Krystyna Slany. - Kraków : Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991. - 124 s. ; 21 cm. - Bibliogr.
 4. MAŁŻEŃSTWO, rozwód i ponowne małżeństwo / Kenneth E. Hagin. - Szczecin : Compassion, 2009. - 174 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-89918-31
 5. POWTÓRNE związki małżeńskie w teologicznym i etycznym świetle / Paweł Góralczyk. - Ząbki : Apostolicum, 1995. - 232 s. ; 21 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-7031-054-0
 6. ROZWÓD i powtórne małżeństwo : cztery ujęcia z perspektywy chrześcijańskiej / H. Wayne House. - Katowice : Credo, 2004. - 255 s. ; 21 cm. - ISBN 83-920164-2-4
 7. ŻAŁOBA i powtórne małżeństwo wdowy w prawie rzymskim / Piotr Niczyporuk. - Białystok : Wydawnictwo Temida 2 ; przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2002. - 163 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86137-90-8Rodzina zrekonstruowanaArtykuły z czasopism oraz fragmenty książek:

 1. ADAPTACJA pasierba w rodzinie zrekonstruowanej / Magdalena Remisz // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - 2002, t. 5, s. 331-341
 2. BLASKI i cienie macoszenia / Alina Dobosz-Sztuba // Charaktery. - 1999, nr 8, s. 22
 3. CZY macocha musi być zła? : społeczne postrzeganie kobiety pełniącej rolę rodzica w rodzinie zrekonstruowanej / Aleksandra Lewandowska-Walter // W : WOKÓŁ wychowania : rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka / red. Teresa Rostowska, Jan Rostowski. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2006. - S. 110-117
 4. DEKALOG życia w rodzinie zrekonstruowanej / Barbara Kromolicka // W : PEDAGOGIKA rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji badań / red. Andrzej W. Janke. - Toruń : Akapit, 2004. - S. 251-260
 5. MACIERZYŃSTWO macochy "niedzielnej" - próba refleksji / Aneta Jarzębińska // Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis. - 2005, nr 6, s. 143-149
 6. MIŁOŚĆ po miłości : co czwartą polską rodzinę współtworzą ojczym lub macocha / Krystyna Kosicka // Wprost. - 1998, nr 7, s. 52-53
 7. OBSZARY problemowe i zasoby rodziny zrekonstruowanej /Aleksandra Lewandowicz-Walter // W : PSYCHOLOGIA rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Teresa Rostowska. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 276-301*
 8. ODDZIAŁYWANIE wychowawcze na dzieci w rodzinach zrekonstruowanych / Henryk Cudak // W : WSPÓŁCZESNA rodzina polska : jej stan i perspektywy. T.1 / red. Henryk Cudak, Helena Marzec. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2005. - S. 133-141
 9. ODDZIAŁYWANIE wychowawcze w rodzinach zrekonstruowanych / Henryk Cudak // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2/4, s. 73-80, bibliogr.
 10. PASIERBOWIE niedzielnej macochy / Barbara Pietkiewicz, Agata Mikołajczyk [wsp.] // Polityka. - 2007, nr 41, s. 120-123
 11. PERCEPCJA postaw rodzicielskich a poziom przystosowania szkolnego dzieci z rodzin zrekonstruowanych / Barbara Kromolicka // Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Pedagogiki / Uniwersytet Szczeciński. - 1998, nr 2, s. 77-89
 12. PODWYŻSZONE ryzyko maltretowania dzieci w rodzinach rekonstruowanych : perspektywa socjobiologiczna /Aleksandra Nałęcz-Tolak // Psychologia Jakości Życia. - 2003, t.2, nr 2, s. 229-244
 13. POSTAWY rodzicielskie ojca i ojczyma w percepcji dziecka / Barbara Kromolicka // Problemy Rodziny. - 1997, nr 4, s. 46-51
 14. POWTÓRNE małżeństwo i przybrani rodzice / Charles E. Schaefer, Theresa Foy DiGeronimo // W : JAK rozmawiać z dziećmi o bardzo ważnych sprawach : dla rodziców dzieci od 4 do 12 lat, konkretne pytania i odpowiedzi oraz pożyteczne wskazówki / Charles E. Schaefer, Theresa Foy DiGeronimo. - Poznań : Media Rodzina, 2002. - S. 131-140*
 15. POZYCJA rodzica przybranego w rodzinie zrekonstruowanej / Magdalena Remisz // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - 2001, t. 8, s. 69-77
 16. PROBLEMATYKA prawna związana z rodziną zrekonstruowaną / Zofia Wasilkowska // Problemy Rodziny. - 1981, nr 4, s. 3
 17. PROBLEMATYKA rozwodów i rodzin rekonstruowanych - implikacje terapeutyczne / Barbara Józefik // Państwo i Społeczeństwo. - 2005, r. 5, nr 3, s. 169-175
 18. PROBLEMY osób zaangażowanych w życie rodziny zrekonstruowanej / Aneta Jarzębińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 3, s. 39-48
 19. PROSTE recepty / Małgorzata Domagalik // Wprost. - 1995, nr 27, s. 61
 20. PRZYSTOSOWANIE dzieci do życia w rodzinie zrekonstruowanej / Barbara Kromolicka // Zeszyty Naukowe. Pedagogika / Uniwersytet Opolski. - 1994, z. 31, s. 63-69
 21. PRZYSTOSOWANIE małżonków do życia w rodzinie zrekonstruowanej / Barbara Kromolicka // Zeszyty Naukowe. Pedagogika / Uniwersytet Opolski. - 1995, z. 32, s. 99-106
 22. PRZYSTOSOWANIE szkolne uczniów z rodzin zrekonstruowanych / Barbara Kromolicka // Problemy Rodziny. - 1998, nr 1, s. 46-49
 23. REINTEGRACJA rodziny / Elżbieta Gomułka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 22-30
 24. RODZINA z drugiej ręki / Agnieszka Filas // Wprost. - 1996, nr 2, s. 42-43
 25. RODZINA zrekonstruowana we współczesnej Polsce / Elżbieta Jundziłł // W : RODZINA polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. - S. 305-313*
 26. RODZINNE uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa młodzieży z rodzin pełnych, niepełnych i zrekonstruowanych / Katarzyna Walęcka-Matyja // W : ROZWOJOWE i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : Difin SA, 2010. - S. 46-64*
 27. RODZINNY patchwork / Dorota Kowalska // Newsweek Polska. - 2007, nr 19, s. 78-80
 28. RODZINY rekonstruowane - problemy i zagrożenia / Anna Kwak // W : RODZICE i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / red. Ewa Milewska, Aleksandra Szymanowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. - S. 78-99*
 29. ROZWÓD a przepływy międzypokoleniowe materialnych dóbr i usług / Piotr Szukalski // Problemy Rodziny. - 2000, nr 5, s. 27-33
 30. ROZWÓD i co dalej ? : problem rodzin zrekonstruowanych / Ewa Marat // W : RODZICE i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. - Kraków : Impuls, 2010. - S. 141-151*
 31. TRUDNOŚCI w sprawowaniu roli ojczyma / Kazimierz Pospiszyl // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. [42]-44
 32. TYPY i cechy rodziny zrekonstruowanej / Alina Dobosz-Sztuba // Problemy Rodziny. - 1989, nr 1, s. 21
 33. WIELORODZINA : raport / Igor T. Miecik // Polityka. - 2003, nr 22, s. 3-6, 8-9
 34. WIĘZI uczuciowe w rodzinie zrekonstruowanej / Danuta Dobkowska // W : MATERIAŁY do nauczania psychologii. Seria II, t.11. Psychologia Rozwojowa, Wychowawcza i Społeczna / red. Lidia Wołoszynowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 363-464


Wydawnictwa zwarte (książki):

 1. BYĆ macochą, być ojczymem / Alina Dobosz-Sztuba. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - 150 s. ; 21 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-02-04901-8*
 2. NASZA wspaniała, druga rodzina / Mirosława Kownacka, Ewa Sawicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. - 96 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-02-10227-1
 3. POMOC rodzinie niepełnej : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kukołowicz. - Sandomierz : [b.w.], 1988. - 123 s. ; 21 cm. - Bibliogr.
 4. REKONSTRUKCJA rodziny : model teatru życia / Sharon Wegscheider-Cruse, Kathy Higby, Ted Klontz, Ann Rainey. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2000. - 246 s. ; 24 cm. - ISBN 83-85452-66-4*
 5. RODZINA i jej przemiany /Anna Kwak. - Warszawa : Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski, 1994. - 111 s. ; 21 cm. - Bibliogr.
 6. RODZINY zrekonstruowane : dziecięca percepcja postaw rodzicielskich a ich sytuacja szkolna / Barbara Kromolicka. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1998. - 127 s. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. 289). - Bibliogr.. - ISBN 83-87341-79-7
 7. WIĘŹ osobowa w rodzinach rekonstruowanych / Anna Kwak. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 1990. - 289 s. ; 24 cm. - Bibliogr.