ŚLĄSK - KULTURA I SZTUKA.
LITERATURA I FILM.
ZWYCZAJE I OBYCZAJE.


Zestawienie bibliograficzne w wyborze,
za lata 1986-2013,
opracowane na podstawie zbiorów własnych biblioteki.

Oprac. Barbara Michałek, Katarzyna Herich
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach,
Wydział Informacji Bibliograficznej
KULTURA NA ŚLĄSKU

  Książki

 1. DZIEDZICTWO kulturowe Dolnego Śląska / [kom. red. B. Bazielich, Z. Kłodnicki, E. Repsch]. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1996. - 396 s. : fot. ; 21 cm. - (Dziedzictwo kulturowe / pod red. Zygmunta Kłodnickiego ; t. 1). - ISBN 83-904914-6-X
 2. GÓRNY Śląsk : szczególny przypadek kulturowy / Mirosława Błaszczak-Wacławik, Wojciech Błasiak, Tadeusz Nawrocki. - Kielce : Szumacher, 1990. - 206 s. ; 21 cm. - (Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny / Uniwersytet Warszawski. Instytut Gospodarki Przestrzennej ; 30)
 3. KSIĄŻKI, ludzie, idee : kontakty kulturalne Górnego Śląska z Krakowem w dobie niewoli narodowej / Anna Tokarska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2003. - 202 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 2163). - ISBN 83-226-1271-1
 4. MUZEALNICTWO na Górnym Śląsku 1802-2002 / Lech Szaraniec. - Katowice : Muzeum Śląskie, 2002. - 31 s. : fot. ; 21 cm. - ISBN 83-87455-52-0
 5. MUZEUM Śląskie=Silesian Museum=Musee de Silesie=Schlesisches Museum / Lech Szaraniec ; [tł. Jarosław Racięski (j. ang.), Dariusz Czapla (j. fr.), Marek Kryś (j. niem.)]. - Katowice : Muzeum Śląskie, 2006. - 88 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87455-44-X
 6. OGRANICZENIA wolności prasy polskiej na Górnym Śląsku (na przełomie XIX i XX wieku) / Joachim Glensk ; Instytut Śląski. Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu. - Opole : Instytut Śląski, 1989. - 554 s. ; 24 cm
 7. TRADYCJE kultury antycznej na Śląsku / pod red. Joanny Rostropowicz. - Opole : Uniwersytet Opolski, 1997. - 357 s. ; 24 cm. - ISBN 83-903671-3-0
 8. Z DZIEJÓW kultury fizycznej na Śląsku : rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919-1989 / pod red. Mirosława Ponczka i Karla Heinza Schodroka. - Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 2009. - 24 cm. - T. 1 (teksty polskich autorów). - 439 s. - ISBN 978-83-60841-32-7
 9. ZARYS dziejów drukarni Teodora Zalewskiego pracującej w Gliwicach w końcu XIX wieku / Janina Halina Osoba. - Tychy : RARUS, 1999. - 52 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-901654-5-7
 10. ZIEMIA z uśmiechu Boga : rozmowy o Górnym Śląsku / Danuta Lubina-Cipińska. - Katowice : Forum Sztuk, [1998?]. - 172 s. : il. ; 23 cm. - (Program Zrównoważonego Rozwoju Społecznego Województwa Katowickiego). - ISBN 83-87864-04-8
 11. ŻYCIE kulturalne na Górnym Śląsku 1902 - 2001 : refleksje nad przeszłością i teraźniejszością / Antoni Gładysz, Lech Szaraniec. - Katowice : Muzeum Śląskie, 2006. - 144 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-60353-05-0

  Artykuły z czasopism i rozdziały z książek:

 12. BEZ płaszcza Konrada? : 1922 r. - polska kultura na Śląsku / Tadeusz Sierny // Śląsk. - 2012, nr 10, s. 24-27
 13. CO miesiąc - przez dziesięć lat [czasopismo "Śląsk"] / Tadeusz Kijonka // Śląsk. - 2005, nr 11, s. 4-5
 14. DRAMAT zerwanych ogniw [kultura na Górnym Śląsku] / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Śląsk. - 2005, nr 3, s. 30-34
 15. JAK Karlik przestoł być hajerem : "wszystko się zmieniło", czyli o przemianach i "śmierci" dawnej kultury górniczej / Marian Grzegorz Gerlich // Śląsk. - 2013, nr 12, s. 5-8
 16. JAKIE będzie Muzeum Śląskie? / Danuta Lubina-Cipińska // Śląsk. - 2005, nr 1, s. 30-33, fot.
 17. KATOWICKA "Trybuna Śląska" / Maria Buszman-Szklarska // W: ŚLĄSKIE miscellanea : tom 19 / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. - Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, 2006. - (Prace Komisji Historycznoliterackiej ; nr 29). - S. 99-109
 18. KRAJOBRAZY Górnego Śląska w edukacji szkolnej / Krystyna Dyba // Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego. - 2000, nr 2, s. 34-39
 19. LUDZIE, instytucje, programy : budowa życia kulturalnego na odzyskanym Śląsku / Katarzyna Tałuć // Śląsk. - 2007, nr 9, s. 27-29
 20. O POLSKICH i śląskich fussballerach / Paweł Mikołajczyk i Ryszard Jasnorzewski // W: Z TEJ ziemi : śląski kalendarz katolicki na rok 2007 / [red. Izabela Jańczak, Krzysztof Karwat]. - Katowice : Księgarnia św. Jacka : Drukarnia Archidiecezjalna, 2006. - S. 219-222
 21. POSTAWY twórcze i aktywność kulturalna na Górnym Śląsku / Irena Bukowska-Floreńska // W: STUDIA etnologiczne i antropologiczne. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2175). - T. 7 : Aktywność kulturalna i postawy twórcze społeczności lokalnych pogranicza / pod red. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej. - S. 37-47
 22. POTENCJAŁ i możliwości [kultura na Śląsku] / Wesława Konopelska // Śląsk. - 2010, nr 9, s. 11-15
 23. PRZEOBRAŻENIA kulturowe w śląskim środowisku wielkoprzemysłowym / Dorota Simonides // Orbis Interior. - Nr 2 (2000), s. 7-35
 24. ROLA szkół artystycznych w kształtowaniu środowiska kulturowego Bytomia / Mariusz Wołosz // Chowanna. - 2013, t. 2 (41), s. 325-336
 25. RZECZ krótka o tożsamości kulturowej mieszkańców Górnego Śląska / Piotr Paweł Barczyk // Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 8 (2004), s. 6-10
 26. SZANSE Śląska w kulturze / Wojciech Świątkiewicz // Śląsk. - 2010, nr 12, s. 44-46
 27. ŚCIEŻKI kultury / Andrzej Kuśnierczyk // Śląsk - 2001, nr 2, s. 52-53
 28. ŚLĄSKI znak : trzecie tysiąclecie otwierał boom na kabarety / Alicja Badetko // Śląsk. - 2013, nr 2, s. 40-44
 29. WSZYSTKO się zmienio : czyli o przemianach i "śmierci" dawnej kultury górniczej / Marian Grzegorz Gerlich // Śląsk. - 2011, nr 12, s. 24-27
 30. ZBIOROWY głos śląskiej kultury / W. Konopelska // Śląsk. - 1998, nr 11, s. 8-11


LITERATURA. TEATR. FILM. KINO

  Książki

 1. AMATORSKI ruch teatralny w województwie katowickim : 1945-1985 / Andrzej Linert. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1986. - 13 s. ; 21 cm. - (Wszechnica Muzeum Śląskiego). ISBN 83-7010-018-X
 2. BOJKI śląskie : czyli uczymy sie ... bojać śląskie bojki, czytać po śląsku, bawić śląskimi graczkami, malować i kryklać / Marek Szołtysek. - Rybnik : Śląskie ABC, 2006. - 96 s. : il. ; 31 cm. - ISBN 10: 83-88966-18-9. - ISBN 13: 978-83-88966-18-7
 3. JAK starka swego Zeflika na powstanie wysłała : ludowe opowieści powstańcze / oprac. Janina Hajduk-Nijakowska, Teresa Smolińska. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1989. - 275 s. : fot. ; 21 cm. - ISBN 83-7008-092-8
 4. KSIĄŻKA na Śląsku w latach 1956-1989 : zarys problematyki / pod red. Marii Pawłowiczowej. - Katowice : "Śląsk", 1999. - 369 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7164-176-1
 5. POLSKI teatr amatorski na Górnym Śląsku w XIX stuleciu / Czesława Mykita-Glensk. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1988. - 27 s. ; 21 cm. - (Wszechnica Muzeum Śląskiego). - ISBN 83-85039-32-5
 6. TEATRY dramatyczne województwa katowickiego : 1922-1985 / Andrzej Linert. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1986. - 16 s. ; 21 cm. - (Wszechnica Muzeum Śląskiego)
 7. TEATRY lalkowe w województwie katowickim / Andrzej Linert. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1986. - 16 s. ; 21 cm. - (Wszechnica Muzeum Śląskiego)
 8. TAKI to mroczny czas : losy pisarzy śląskich w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - 215 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 2255). - ISBN 83-226-1379-2

  Artykuły z czasopism i rozdziały z książek:

 9. BRAKUJĄCE tytuły Kutza / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2010, nr 2, s. 40-43
 10. CZY istnieje kino śląskie? / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2009, nr 3, s. 70
 11. DEKADY kina śląskiego / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2010, nr 6, s. 46-49
 12. KALENDARIUM Kazimierza Kutza / oprac. Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2009, nr 2, s. 24-26
 13. KATOWICE w literaturze polskiej / Wojciech Janota // Śląsk. - 2006, nr 3, s. 52-57 : il.
 14. KATOWICE w literaturze polskiej (2) / Wojciech Janota // Śląsk. - 2006, nr 4, s. 51-55 : il.
 15. KATOWICKA oś kinowa / Bożena Perska // Śląsk. - 2005, nr 6, s. 56-57
 16. KIEPURA filmowy / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2007, nr 3, s. 58-59 : fot.
 17. MOJĄ religią jest Śląsk / Kazimierz Kutz ; rozm. przepr. Danuta Lubina-Cipińska // Śląsk. - 2009, nr 2, s. 18-23
 18. NARODZINY i agonia zespołu filmowego ["Silesia"] / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2012, nr 3, s. 38-40
 19. NASZE kino górnicze / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2009, nr 12, s. 52-55
 20. NIKISZOWIEC na ekranie / Jan Franciszek Lewandowski // Śląsk. - 2012, nr 9, s. 38-39
 21. POETYKA hałdy [hałdy kopalniane w filmie] / Tomasz M. Głogowski // Śląsk. - 2004, nr 7, s. 28-31
 22. POWSTANIA [śląskie] na taśmie filmowej / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2011, nr 8, s. 48-51
 23. POWSTANIA śląskie w literaturze / Józef Górdziałek // Śląsk. - 2006, nr 5, s. 32-35
 24. PRZEZ ruch wyzwolić siebie [20 lat Śląskiego Teatru Tańca] / Marek Skocza // Śląsk. - 2011, nr 2, s. 54-56 : fot.
 25. PRZEZ tekst do historii : o międzywojennych monografiach literackich Śląska / Ewa Fonfara // W: ŚLĄSKIE miscellanea : tom 19 / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. - Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, 2006. - (Prace Komisji Historycznoliterackiej ; nr 29). - S. 135-149
 26. ROZMAITOŚĆ pełna barw [kino śląskie] / Jan F. Lewandowski // Kino. - 2011, nr 5, s. 62-64
 27. SŁUŻY dzieciom [Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach] / Danuta Lubina-Cipińska // Śląsk. - 2005, nr 5, s. 58-59
 28. SZANSE filmowego Śląska / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2005, nr 4, s. 18-19
 29. SZTUKMISTRZ z Konigshutte : w 115. rocznicę urodzin [Gunther Rittau] / Marek Kosma Cieśliński // Śląsk. - 2009, nr 2, s. 45-47
 30. ŚLĄSKIE baśnie czy podania? / Małgorzata Wysdak // Guliwer. - 2004, nr 1, s. 26-29
 31. TEATR jest jak ośmiornica / Robert Talarczyk ; rozm. przepr. Maria Sztuka // Śląsk. - 2013, nr 9, s. 20-22
 32. TEATR Mały z wielkimi wydarzeniami / Danuta Lubina-Cipińska // Śląsk. - 2010, nr 7, s. 60-61
 33. TEATR marzeń i oczekiwań [teatr na Śląsku] / Maria Sztuka // Śląsk. - 2012, nr 10, s. 34-37
 34. TEATR Satyry w Katowicach / Jan Cofałka // Śląsk. - 2006, nr 6, s. 44-47 .
 35. TEATR swój widzę ogromny... [rozmowa z dyrektor naczelną Teatru Śląskiego w Katowicach] / Krystyna Szaraniec ; rozm. przepr. Marek Mierzwiak // Śląsk. - 2013, nr 3, s. 50-51
 36. TEATR to nie wszystko / Izabella Cywińska ; rozm. przepr. Marek Mierzwiak // Śląsk. - 2012, nr 5, s. 10-11
 37. TEATRY w kampanii plebiscytowej / Andrzej Linert // Śląsk. - 2011, nr 3, s. 56-58
 38. WŁADZA wobec teatru i mediów na Górnym Śląsku (1945-1956) / Zygmunt Woźniczka // W: TEATR - media - kultura / pod red. Doroty Fox i Ewy Wąchockiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 2403). - S. 247-265


KULTURA MUZYCZNA. CHÓRY. PIEŚNI I TAŃCE LUDOWE

  Książki

 1. AKTYWNOŚĆ wychowawcza polskiego ruchu śpiewaczego na Górnym Śląsku w latach 1848-1939 / Grażyna Kempa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1997. - 68 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1683). - ISBN 83-226-0778-4
 2. GÓRNICZY stan w wierzeniach, obrzędach, humorze i pieśniach / red. Dorota Simonides. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1988. - 495 s. : il. ; 21 cm. - (Silesiana). - ISBN 83-7008-067-7
 3. KOLĘDY górnośląskie / wybór źródeł i oprac. Krystyna Turek ; rys. Edward Josefowski. - Katowice : Górnośląska Oficyna Wydawnicza, 1995. - 167 s. : nuty, rys. ; 24 cm. - ISBN 83-85862-04-8
 4. PIEŚNI górnicze / wybór źródeł i oprac. Adolf Dygacz. - Katowice : Górnośląska Oficyna Wydawnicza, 1995. - 159 s. : nuty ; 24 cm. - ISBN 83-85862-03-X
 5. PIEŚNI katowickie / wybór źródeł i oprac. Adolf Dygacz. - Katowice : Górnośląska Oficyna Wydawnicza, 1996. - 280 s. : nuty ; 24 cm. - ISBN 83-85862-06-4
 6. PIEŚNI ludowe na Górnym Śląsku w XIX i w początkach XX wieku : charakterystyka poetycko - muzyczna źródeł / Krystyna Turek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986. - 198 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 847). - ISBN 83-226-0106-9
 7. PIEŚŃ religijna na Śląsku : stan zachowania i funkcje w kulturze / pod red. Krystyny Turek ; przy współudziale Bogumiły Miki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - 132 s. : nuty ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2243). - ISBN 83-226-1369-5
 8. POLSKA kultura muzyczna na Śląsku Górnym i Cieszyńskim w latach 1922-1939 : próba syntezy / Jolanta Bauman-Szulakowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994. - 272 s., [4] s. fot. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1428). - ISBN 83-226-0569-2
 9. SYLWETKI zbieraczy i badaczy muzycznego folkloru Śląska / Krystyna Turek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001. - 152 s. : portr. ; 21 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1967). - ISBN 83-226-1021-1
 10. ŚLĄSK inaczej : materiały I sesji śląskoznawczej pracowników naukowych i studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego / pod red. Tomasza Głogowskiego i Mariana Kisiela. - Katowice : Towarzystwo Zachęty Kultury, 1997. - 86 s., [3] k. tabl. ; 19 cm. - (Szkice literackie i naukowe ; 3). - ISBN 83-86023-78-3
 11. ŚLĄSKIE pieśni ludowe / wybór źródeł i oprac. Adolf Dygacz ; rys. Edward Josefowski. - Katowice : Górnośląska Oficyna Wydawnicza, 1995. - 165 s. : nuty, rys. ; 24 cm. - ISBN 83-85862-01-3
 12. ŚLĄSKIE tańce ludowe. T. 3, Górny Śląsk / zebrał i oprac. Jan Tacina. - Bielsko-Biała ; Katowice : Beskidzkie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne : Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1987. - 264 s. : nuty ; 24 cm
 13. ŚLĄSKIE tańce w formie integracyjnej / Anna Majer, Bożena Kowalik. - Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - 40 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87478-90-3
 14. ŚPIEWNIK pieśni Zagłębia Dąbrowskiego / wybór źródeł i oprac. Adolf Dygacz ; rys. Edward Josefowski. - Katowice : Górnośląska Oficyna Wydawnicza, [1996?]. - 158 s. : nuty, rys. ; 24 cm. - (Biblioteczka Adolfa Dygacza). - ISBN 83-85862-07-2
 15. ŚWIĘTA Barbara w pieśniach : źródła i dokumentacja / Adolf Dygacz. - Ruda Śląska : Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, 2004. - 119 s. : fot., nuty ; 24 cm. - ISBN 83-919344-2-X
 16. WSPÓŁCZESNOŚĆ spadkobiercą tradycji : z problematyki śląskiej kultury muzycznej / pod red. Jolanty Bauman-Szulakowskiej. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000. - 120 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1912). - ISBN 83-226-0952-3
 17. ZABYTKOWE ośrodki miejskie : Górny Śląsk, Małopolska południowo-zachodnia, północno-zachodnia, Śląsk Opawski, Dolny Śląsk / Lech Szaraniec ; [fot. Stanisław Gadomski i in.]. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1992. - 403 s., [18] s. tabl. : fot., repr., mapy ; 30 cm. - ISBN 83-85039-52-X

  Artykuły z czasopism i rozdziały z książek:

 18. 60 LAT z zespołem "Śląsk" / Danuta Lubina-Cipińska // Śląsk. - 2013, nr 7-8, s. 38-41
 19. ARTYSTYCZNY kombinat [Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"] / Barbara Gruszka-Zych ; zdjęcia Henryk Przondziono // Gość Niedzielny. - 2013, nr 3, s. 60-65: il.
 20. DEKADA sceny operowej [w Katowicach] / Elżbieta Szwed // Śląsk. - 2005, nr 10, s. 44-46
 21. DROGA do potęgi : z historii początków życia muzycznego Katowic / Leon Markiewicz // Śląsk. - 2012, nr 10, s. 28-32
 22. FILHARMONIA w nowej szacie / Jolanta Ogińska // Śląsk. - 2010, nr 1, s. 20-22 : fot.
 23. HADYNOWY "Śląsk" [Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”] / Ryszard Barnert // Śląsk. - 2004, nr 3, s. 50-51
 24. KLĘSKA urodzaju / Magdalena Dziadek // Śląsk. - 1997, nr 5, s. 39-41
 25. KOLĘDY apokryficzne w śląskich źródłach folklorystycznych / Krystyna Turek // Literatura Ludowa. - 1997, nr 1, s. 15-27
 26. NAJWAŻNIEJSZA jest muzyka / Krystian Zimerman ; rozm. przepr. Violetta Rotter-Kozera // Śląsk. - 2005, nr 5, s. 53-56
 27. O STANIE naszego śpiewactwa / Anna Tarnowska ; rozm. przepr. Magdalena Fizgał // Śląsk. - 2010, nr 7, s. 46-47
 28. OD tradycji domowej - do akademickiej [kultura muzyczna na Śląsku] / Julian Gembalski // Śląsk. - 2004, nr 11, s. 56-59
 29. POGRANICZE społeczno-kulturowe w tradycji i świadomości Ślązaków / Irena Bukowska-Floreńska // W: DIALOG na pograniczach kultur i cywilizacji / pod red. Tadeusza Palecznego i Moniki Banaś. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2009. - S. 187-197
 30. PRZEZ ruch wyzwolić siebie [20 lat Śląskiego Teatru Tańca] / Marek Skocza // Śląsk. - 2011, nr 2, s. 54-56 : fot.
 31. ROLA śląskich tańców ludowych w kształceniu nauczycieli na Górnym Śląsku / Grażyna Leśniczak // W: ESTETYCZNY wymiar edukacji / red. nauk. Jolanta Szulakowska-Kulawik. - Bytom : Kolegium Nauczycielskie, 2007. - S. 95-102
 32. ŚLĄSK : śpiewa, tańczy i modli się / Danuta Lubina-Cipińska // W: Z TEJ ziemi : śląski kalendarz katolicki na rok 2007 / [red. Izabela Jańczak, Krzysztof Karwat]. - Katowice : Księgarnia św. Jacka : Drukarnia Archidiecezjalna, 2006. - S. 238-246
 33. ŚLĄSKA muzyka religijna do roku 1945 / Grażyna Leśniczak // Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne. - Z. 10 (2006), s. 54-69
 34. ŚWIĘTO "Śląska" [Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk"] / Józef Musioł // Śląsk. - 2006, nr 9, s. 16-17
 35. URATOWANI od skansenu [Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”] / Agnieszka Kukuła // Śląsk. - 2004, nr 12, s. 57-59
 36. WIELKI jubileusz : NOSPR [Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach] ma 75 lat / Magdalena Dziadek // Śląsk. - 2010, nr 11, s. 54-58 : il.
 37. Z DZIEJÓW śpiewactwa zabrskiego / Rajmund Hanke // Orbis Interior. - Nr 1 (1999), s. 92-120
 38. ZMARZLAKI nie śpiewają [amatorski ruch muzyczny na Śląsku] / Rajmund Hanke // Śląsk. - 1997, nr 1, s. 66-68


ARCHITEKTURA. SZTUKA

  Książki

 1. ARCHITEKTURA przemysłowa i zabytki techniki na Śląsku w dobie restrukturyzacji : referaty wygłoszone na sesji naukowej w Katowicach 14-16 września 2000. - Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 2000. - 196 s. : fot. ; 24 cm. - ISBN 83-85871-19-5
 2. ARTYŚCI plastycy Górnego Śląska i Zagłębia : socjologiczny portret środowiska / Paulina Rojek-Adamek. - Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2006. - 144 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-89055-42-2
 3. BIOGRAMY śląskich plastyków sztuki pogranicza / Maria Fiderkiewicz. - Katowice : Muzeum Śląskie, 2005. - 56 s. : fot. ; 27 cm. - ISBN 83-87455-79-2
 4. CHORZOWSKIE kamienice z lat 1868-1918 / Ryszard Szopa. - Chorzów : Muzeum Chorzowskie, 2002. - 72 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-913421-5-8
 5. GÓRNY Śląsk : skarby kultury = Oberschlesien : Schätze der Kultur = Upper Silesia : treasures of culture / [wstęp Michał Cała]. - Katowice : „Videograf II”, 2000. - 167 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-7183-173-0
 6. GRODZISKA Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z lotu ptaka / Wojciech Gorgolewski, Eugeniusz Tomczak. - Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 1996. - 97 s. : fot. ; 21 x 30 cm. - ISBN 83-85871-05-5
 7. KAPLICZKI i krzyże przydrożne Siemianowic Śląskich / Małgorzata Derus. - Siemianowice Śląskie : Urząd Miasta, 1999. - 59 s. : fot. ; 19 cm. - ISBN 83-909938-5-6
 8. KRZYŻE i kapliczki w pejzażu górnośląskim / Jan Górecki. - Katowice : Instytut Górnośląski, 1999. - 119 s., [ok. 100] s. tabl. : fot. ; 24 cm. - ISBN 83-86053-30-5
 9. MIĘDZY Wrocławiem a Krakowem : sztuka gotycka na Górnym Śląsku. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1995. - 83 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-85039-22-8
 10. NIE zachowane kościoły drewniane Górnego Śląska / Piotr Siemko. - Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 2001. - 206 s. : fot. ; 21x27 cm. - ISBN 83-85871-24-1
 11. NIEZNANE oblicze sztuki polskiej : w kręgu sztuki województwa śląskiego w dobie II Rzeczypospolitej / Barbara Szczypka-Gwiazda. - Katowice : Śląsk, 1996. - 170 s., XXVII k. tabl. : fot. kolor. ; 26 cm. - ISBN 83-85831-51-7
 12. O SZTUCE Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego XV-XX wieku : sztuka Śląska odkrywana na nowo / pod red. Ewy Chojeckiej. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1989. - 123 s., [2] s. tabl. : il., fot. ; 24 cm. - ISBN 83-85039-10-4
 13. OBLICZA secesji w Katowicach i na obszarze województwa śląskiego : materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach 24 listopada 2005 roku / pod red. Teresy Dudek-Bujarek. - Katowice : Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski, 2006. - 198 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88341-25-1. - ISBN 978-83-88341-25-0
 14. OBLICZA sztuki protestanckiej na Górnym Śląsku / red. Weronika Nagengast. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1993. - 103 s. : il. ; 31 cm. - ISBN 83-85039-92-9
 15. PRZESTRZEŃ, architektura, malarstwo : wybrane zagadnienia sztuki górnośląskiej / pod red. Ewy Chojeckiej. - Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 1995. - 139 s. : fot. ; 29 cm. - ISBN 83-85781-03-9
 16. SZTUKA Górnego Śląska na przecięciu dróg europejskich i regionalnych : materiały V seminarium Sztuki Górnośląskiej odbytego w dniach 14-15 listopada 1997 roku w Katowicach / red. nauk. Ewa Chojecka. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1999. - 420 s. : fot. ; 24 cm. - ISBN 83-47455-11-3
 17. SZTUKA Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku / Ewa Chojecka [i in.] ; red. nauk. Ewa Chojecka. - Wyd. 2 popr.. - Katowice : Muzeum Śląskie, 2009. - 719 s. : fot. ; 27 cm. - ISBN 978-83-60353-73-8
 18. SZTUKA ludowa na Śląsku / Barbara Bazielich. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1986. - 15 s. : il. ; 21 cm. - (Wszechnica Muzeum Śląskiego)
 19. SZTUKA pradziejowa na Śląsku / Bogusław Gediga. - Opole : Instytut Śląski, 1991. - 139 s. : il. ; 20 cm. - (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku)
 20. SZTUKA województwa śląskiego = L'art en Silesie polonaise / Tadeusz Dobrowolski. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1994. - 154 s. : il., mapa ; 26 cm. - (Seria Reprinty / Muzeum Śląskie w Katowicach). - Repr., oryg. : Katowice : nakł. MŚ, 1933. - Seria podst. repr.: Wydawnictwa Muzeum Śląskiego w Katowicach. Dz. 1 nr 4. - ISBN 83-85039-37-6
 21. ŚLĄSCY "pariasi" pędzla i dłuta (1945-1993) / Maria Fiderkiewicz. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1994. - 74 s., [12] k. tabl.; 24 cm. - ISBN 83-85039-29-5
 22. ŚLĄSK i Ślązacy / Joachim Bahlcke ; współaut. Joachim Rogall [i in.] ; tł. [z niem.] Michał Misiorny, Zofia Rybicka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2001. - 447 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88495-06-2
 23. ŚLĄSKIE dzieła mistrzów architektury i sztuki : praca zbiorowa / Ewa Chojecka. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1987. - 215 s. : il. ; 21 cm. - (Nieznane Piękno Sztuki Śląskiej) (Silesiana). - ISBN 83-7008-047-2
 24. TWÓRCA ludowy i jego dzieło : (na Górnym Śląsku i w okolicy) / [red. Barbara Bazielich, Krystyna Kaczko, Aleksander Widera]. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1986. - 267 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-7008-028-6
 25. WSPÓŁCZESNA grafika Górnego Śląska / Jadwiga Bednarska. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1986. - 16 s. ; 21 cm. - (Wszechnica Muzeum Śląskiego)
 26. Z BADAŃ architektury, urbanistyki i sztuki Śląska / red. Jerzy Ciekot. - Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1988. - 364 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej ; 19) (Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. Studia i materiały ; 9)
 27. Z DREWNA ciosane : drewniana architektura sakralna w województwie śląskim / Antoni Kreis. - Chorzów : Górnośląski Park Etnograficzny, 2004. - [148] s. : fot. ; 30 cm. - ISBN 83-921575-1-6
 28. ZABYTKI architektury Górnego Śląska / Lech Szaraniec. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1986. - 14 s. : rys. ; 21 cm. - (Wszechnica Muzeum Śląskiego)
 29. ZBIORY sztuki współczesnej Muzeum Śląskiego w Katowicach=The collection of modern art of the Silesian Museum in Katowice=Les collections d'art moderne du Musee de Silesie a Katowice=Sammlungen der Gegenwartskunst im Schlesischen Museum in Katowice / Henryka Jarema, Joanna Szeligowska-Farquhar ; [tł. Aleksandra Gryczka (j. ang.), Izabela Strzelecka (j. fr.), Marek Kryś (j. niem.)]. - Katowice : Muzeum Śląskie, 2006. - 144 s. : il. ; 31 cm. - ISBN 83-60353-04-2

  Artykuły z czasopism i rozdziały z książek:

 30. HARTMANNOWIE - rzeźbiarze śląscy / Stanisław Sławomir Nicieja // Śląsk. - 2005, nr 1, s. 44-46
 31. HISTORIA i współczesność w śląskiej sztuce sakralnej / Leszek Makówka // W: Z TEJ ziemi : śląski kalendarz katolicki na rok 2007 / [red. Izabela Jańczak, Krzysztof Karwat]. - Katowice : Księgarnia św. Jacka : Drukarnia Archidiecezjalna, 2006. - S. 70-77
 32. KATOWICKI transatlantyk / Katarzyna Szojda, Jarosław Nowosad // Śląsk. - 2008, nr 9, s. 6-9
 33. KOSZMARNY sen : centrum poprzemysłowych Katowic w oczach mieszkańców / Tomasz Nawrocki // Przegląd Socjologiczny. - T. 57, [z.] 1 (2008), s. 249-269
 34. KRAINA drewnianych cudeniek, czyli drewniane kościółki ziemi pszczyńskiej / Edward Wieczorek // W: Z TEJ Ziemi : śląski kalendarz katolicki na rok 2002. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2001. - S. 59-63
 35. NASZE drewniane kościółki / Jan Górecki // Śląsk. - 2007, nr 11, s. 56-59.
 36. NIE tędy droga... [architektura przemysłowa na Śląsku] / Mieczysław Chorąży // Śląsk. - 2010, nr 7, s. 28-29
 37. OSTATNIE lata budowy katowickiej katedry i jej poświęcenie / Józef Krętosz // W: Z TEJ Ziemi : Śląski Kalendarz Katolicki na rok 2005. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2004. - S. 45-48
 38. PODZIEMIA katowickiej katedry / Edward Wieczorek // W: Z TEJ Ziemi : Śląski Kalendarz Katolicki na rok 2005. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2004. - S. 73-78
 39. PÓŁWIECZE sztuk i sztuczek [rozwój opolskiego środowiska plastycznego] / Marian Buchowski // Śląsk. - 2009, nr 4, s. 52-54
 40. STRÓJ górnika w polskiej literaturze ludowej / Kornelia Dygacz // Literatura Ludowa. - 1997, nr 1, s. 29-40
 41. SYNAGOGI w Katowicach / Irma Kozina // Śląsk. - 2005, nr 9, s. 22-23
 42. SZTUKA Górnego Śląska / Irma Kozina // Śląsk. - 2000, nr 11, s. 61-65
 43. ŚLĄSK (też) architektami stoi / Tomasz Studniarek ; rozm. przepr. Wiesława Konopelska // Śląsk. - 2008, nr 4, s. 102-104
 44. ŚLĄSKIE (sub)pole sztuki : geneza, struktura, znaczenie / Tomasz Warczok // Studia Socjologiczne. - 2009, nr 4, s. 295-313
 45. WITRAŻE Adama Bunscha z terenów Górnego Śląska : stan zachowania / Krzysztof Kwaśniewicz // Annales Silesiae. - Vol. 28 (1998), s. 67-75


ZWYCZAJE I OBYCZAJE. FOLKLOR. GWARA

  Książki

 1. BIBLIA Ślązoka / Marek Szołtysek. - Rybnik : Śląskie ABC, 2000. - 96 s. : il. ; 31 cm. - ISBN 83-913249-3-1
 2. CECHY składniowo-stylistyczne siedemnastowiecznej prozy publicystycznej : piśmiennictwo śląskie na tle ogólnopolskim / Bogusław Wyderka. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1990. - 190 s. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu ; nr 160). - ISBN 83-05012-60-5
 3. CHORZOWSKIE spotkania z "Śląską ojczyzną polszczyzną" : edukacja regionalna - gwara - sztuka recytacji / Danuta Krzyżyk, Helena Synowiec, Grzegorz Zarzycki. - Chorzów : Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie, 2004. - 49 s. ; 21 cm. - ISBN 83-87550-13-2
 4. DUSZĄ Śląska jest Ślązak : materiały konferencji zorganizowanej w 50. rocznicę śmierci ks. Emila Szramka / red. nauk. Stanisław Gajda, Aleksander Kwiatek. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Instytut Filologii Polskiej, 1993. - 189 s. ; 21 cm
 5. ELEMENTARZ śląski / cołki wymyśloł i napisoł Marek Szołtysek. - Rybnik : Śląskie ABC, 2001. - 112 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-913249-7-4
 6. FOLKLOR Górnego Śląska / pod red. Doroty Simonides. - Katowice : Śląsk, 1989. - 798 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-216-0604-0
 7. FOLKLOR i folkloryzm w edukacji i wychowaniu / red. nauk. Helena Danel-Bobrzyk, Jadwiga Uchyła-Zroski. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2003. - 160 s., [6] s. tabl. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 2155). - ISBN 83-226-1270-2
 8. GÓRNY Śląsk przed laty / Anton Oskar Klaussmann ; [tł. z niem. Antoni Halor]. - Wyd. 2. - Katowice : Muzeum Historii Katowic, 1997. - 221 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-907154-2-2
 9. GWARA śląska - świadectwo kultury, narzędzie komunikacji : teksty / pod red. Jolanty Tambor ; nagranie i oprac. tekstów Aldona Skudrzykowa [i in.]. - Katowice : Śląsk, 2002. - 128 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7164-314-4
 10. KUCHNIA śląska : jodło : historia : kultura : gwara / całość napisał i sfotografował Marek Szołtysek. - Rybnik : Śląskie ABC, 2003. - 112 s. : il. ; 31 cm. - ISBN 83-88966-07-3
 11. KULTURA ludowa na pograniczu / pod red. Daniela Kadłubca. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. - 120 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1520). - ISBN 83-226-0620-6
 12. LUDOWE zwyczaje, obrzędy i pieśni pogrzebowe na Górnym Śląsku / Krystyna Turek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993. - 154 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1383). - ISBN 83-226-0526-9
 13. MOWA Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna / Jolanta Tambor. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2006. - 316 s., [16] s. tabl. ; 24 cm + CD-ROM. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2401). - ISBN 83-226-1523-X
 14. NADCIĄGAJĄ Ślązacy : czy istnieje narodowość śląska? / pod red. Lecha M. Nijakowskiego ; Towarzystwo Przyjaciół Śląska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004. - 246 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-7383-112-6
 15. NARZECZA śląskie / Michał Przywara ; oprac. Feliks Pluta, Bogusław Wyderka. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1987. - 193 s. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu ; nr 119)
 16. OD bajtla do starzika : śląskie obrzędy i zwyczaje rodzinne : konspekty dla instruktorów regionalizmu / Magdalena Walczyk. - Łaziska Górne : Miejski Dom Kultury, 2004. - 47 s. : il. ; 23 cm + 31 luź. k. : fot. - ISBN 83-916338-5-3
 17. OD kolebki do grobu : śląskie wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne w XIX wieku / Dorota Simonides. - Opole : Instytut Śląski, 1988. - 152 s. : il. ; 20 cm. - (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku)
 18. PODRÓŻ do źródeł śląskiej tradycji / Krystyna Sajdok. - Mysłowice : Mysłowicki Ośrodek Kultury i Sztuki, 1995. - 164 s. : fot., rys. ; 30 cm. - ISBN 83-901771-0-2
 19. POLSKA kultura muzyczna na Śląsku Górnym i Cieszyńskim w latach 1922-1939 : próba syntezy / Jolanta Bauman-Szulakowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994. - 272 s., [4] s. fot. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1428). - ISBN 83-226-0569-2
 20. POLSZCZYZNA kresowa na Śląsku / Iwona Nowakowska-Kempna. - Katowice : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1996. - 47 s., [4] k. tabl. ; 21 cm. - ISBN 83-902893-9-3
 21. SACRUM, rodzina, tradycje : świętowanie roku kościelnego w tradycyjnej kulturze plebejsko-miejskiej Górnego Śląska / Halina Gerlich, Marian Grzegorz Gerlich. - Katowice : Śląsk, 1995. - 217 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-85831-77-0
 22. SKOK przez skórę wraz z projektami strojów i rekwizytów : widowisko górnicze / Włodzimierz Grab. - Katowice : Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1988. - 56 s. : il., nuty ; 21 cm
 23. SŁOWNIK etymologiczny gwary śląskiej / Bolesław Paździor. - Siemianowice Śląskie : Wydawnictwo "Niezapominajka", 2007. - 156 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-907775-2-8
 24. SPRAWNOŚĆ językowa uczniów w śląskim środowisku gwarowym : problemy, badania, konsekwencje dydaktyczne / Helena Synowiec. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992. - 158 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1306). - ISBN 83-226-0460-2
 25. STRÓJ ludowy na Śląsku / Barbara Bazielich. - Chorzów : ITATIS, 2001. - 54 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-914403-2-X
 26. SZKICE z dialektologii śląskiej / Alfred Zaręba. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1988. - 504 s., [1] portr. : mapy ; 24 cm. - ISBN 83-7008-053-7
 27. SZTUKA ludowa na Śląsku / Barbara Bazielich. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1986. - 15 s. : il. ; 21 cm. - (Wszechnica Muzeum Śląskiego)
 28. ŚLĄSK : takie miejsce na ziemi : opisanie Ojcowizny Górnoślązaków / Marek Szołtysek. - Rybnik : Śląskie ABC, 1998. - 112 s. : fot., rys. ; 30 cm. - ISBN 83-909286-1-2
 29. ŚLĄSK jako region pogranicza językowo-kulturowego w edukacji / red. Iwona Nowakowska-Kempna. - Katowice : Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną Uniwersytetu Śląskiego, 1997. - 281 s. ; 21 cm. - ISBN 83-907722-1-3
 30. ŚLĄSKA kultura ludowa : (stan badań, studia i szkice) / red. Dorota Simonides. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1989. - 222 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7008-091-X
 31. ŚLĄSKIE beranie czyli Humor Górnego Śląska / zebrała i oprac. Dorota Simonides. - [Wyd. 2]. - [Opole] ; Katowice : Towarzystwo Przyjaciół Opola : Śląski Instytut Naukowy, 1988. - 476 s. : il. ; 21 cm. - (Silesiana). - ISBN 83-7008-046-4
 32. ŚLĄSKIE stroje ludowe / Barbara Bazielich. - Chorzów : Górnośląski Park Etnograficzny, 1997. - 100 s. : rys. ; 24 cm. - (Tradycje kultury ludowej w województwie katowickim). - ISBN 83-909015-0-1
 33. ŚLĄSKIE tańce w formie integracyjnej / Anna Majer, Bożena Kowalik. - Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - 40 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87478-90-3
 34. ŚLĄSKIE uciechy i zabawy : materiały etnologiczno-folklorystyczne / pod red. Irena Bukowska-Floreńska. - Bytom : Muzeum Górnośląskie, 1991. - 269 s. : rys. ; 21 cm
 35. ŚLĄZOCZKI piykne są! / Marek Szołtysek. - Rybnik : Śląskie ABC, 2005. - 112 s. : il. ; 31 cm. - ISBN 83-88966-17-0
 36. ŚLĄZOKI nie gęsi czyli Konski nojfajniyjszych książek na świecie przełonaczone na śląsko godka / Marek Szołtysek. - Rybnik : Śląskie ABC, 2002. - 96 s. : il. ; 31 cm. - ISBN 83-88966-01-4
 37. WOKÓŁ śląskiej tożsamości / red. Kazimiera Wódz. - Katowice : Towarzystwo Zachęty Kultury, 1995. - 93 s. : tab., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-86023-44-9
 38. WSPÓŁCZESNOŚĆ spadkobiercą tradycji : z problematyki śląskiej kultury muzycznej / pod red. Jolanty Bauman-Szulakowskiej. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000. - 120 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1912). - ISBN 83-226-0952-3
 39. Z BADAŃ nad dziejami języka polskiego na Górnym Śląsku / Alina Kowalska ; mat. do druku przygotowali Jerzy Kowalski, Józef Śliwiok. - Katowice : Wszechnica Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2002. - 272 s. : portr. ; 24 cm. - ISBN 83-916572-2-1
 40. ZWYCZAJE i obrzędy doroczne na Śląsku / Jerzy Pośpiech. - Opole : Instytut Śląski, 1987. - 327 s. : il. ; 24 cm
 41. ŻYWOT Ślązoka poczciwego / całość napisał Marek Szołtysek ; rys., oprac. graf. i skład Franciszek Kucharczak. - Rybnik : Śląskie ABC, 1999. - 112 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-909286-5-5

  Artykuły z czasopism i rozdziały z książek:

 42. ETNOGRAFICZNY obraz województwa śląskiego / Maria Lipok-Bierwiaczonek // Śląsk. - 2001, nr 6, s. 67
 43. GWARA śląska a tożsamość językowa dzisiejszej młodzieży / Agnieszka Filipkowska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s. 140-146
 44. KIM są i czują się Ślązacy / Jolanta Tambor // Śląsk. - 2011, nr 1, s. 50-52
 45. KODYFIKACJA gwary? / Jolanta Tambor // Śląsk. - 2002, nr 7, s. 41-45
 46. KODYFIKACJA gwary, czyli jak mówić i pisać po śląsku [odpowiedzi na ankietę] / Tadeusz Kijonka ; [aut.] Krystian Gałuszka [i in.] // Śląsk. - 2008, nr 11, s. 66-81
 47. O ŚREDNIOWIECZNYM rodowodzie estetyki i wyobraźni ludowej w podaniach i legendach Górnego Śląska / Adam Regiewicz // Orbis Interior. - Nr 2 (2000), s. 163-168
 48. O TRADYCJACH śląskich, ich znaczeniu i Śląskich Godach / Daniel Kadłubiec // Nasza Gazeta. - 1997, nr 4/5, s. 29-30
 49. PIĘKNY świat, umierający świat / Marian Grzegorz Gerlich // Śląsk. - 1999, nr 11, s. 22-24
 50. SACRUM i profanum w ludowym modelu życia : (na przykładzie wsi górnośląskiej XIX i XX wieku) : ku życiu dorosłemu / Wiesława Korzeniowska // Kwartalnik Opolski. - 1989, nr 3-4, s. 27-34
 51. SYTUACJA językowa na Górnym Śląsku w okresie habsburskim / Alina Kowalska // W: Z HISTORII polszczyzny ogólnej i regionalnej / Alina Kowalska ; wybór prac pod red. Olgi Wolińskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2054). - S. 109-120
 52. ŚLĄSKA obrzędowość doroczna w dziewiętnastowiecznych zapisach Michała Przywary / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1996, nr 1, s. 99-120
 53. ŚLĄSKIE baśnie czy podania? / Małgorzata Wysdak // Guliwer. - 2004, nr 1, s. 26-29 : rys.
 54. ŚWIATOPOGLĄD ludowy w świetle niemieckich źródeł górnośląskich / Alicja Jezusek // Kwartalnik Opolski. - 1989, nr 3-4, s. 35-39
 55. WYCHOWAWCZA funkcja demonów w górnośląskiej paidei / Janusz Stanek // W: ANIOŁY i diabły wobec dzieci / pod red. Janusza Stanka, Anny Kurzei. - Kraków : Impuls, 2007. - S. 173-183
 56. ZAPUSTY, Wielki Post, obrzędy wiosenne i Wielkanoc [na Śląsku] w opracowaniu Bożeny Stelmachowskiej / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. - 1997, nr 3-4, s. 121-143