HENRYK SŁAWIK - BOHATER TRZECH NARODÓW
(1894-1944).


Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Oprac. Barbara Michałek,
współopr. Katarzyna Herich,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy,
Wydział Informacji BibliograficznejZa życiem nie trzeba gonić, przychodzi ono samo do człowieka. Ale tajemnice życia trzeba
okupić bólem i łzami.


(wpis Henryka Sławika do pamiętnika córki, cyt. za:
http://pl.wikiquote.org/wiki/Henryk_Sławik)


Henryk Sławik. Przedwojenny dziennikarz, powstaniec śląski, społecznik i polityk socjalistyczny, obrońca górnośląskich robotników, zamordowany w KL Mauthausen. Bohater trzech narodów - polskiego, żydowskiego i węgierskiego. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.


Zestawienie bibliograficzne sporządzono na podstawie książek i czasopism dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach.Książki i ich fragmenty

 1. BIBLIOGRAFIA opracowań prasy śląskiej. T. 1, Do roku 1945 / Joachim Glensk. - Opole : Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 1973. - 137 s. ; 24 cm [pozycje: 934, 1286a]
 2. CZARNY ogród / Małgorzata Szejnert. - Kraków : Znak ; Katowice : Miasto Katowice, 2007. - 552 s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Katowicka ; nr 39). - ISBN 978-83-240-0896-4
 3. HENRYK Sławik : wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów / Grzegorz Łubczyk. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM : Fundacja "Historia i Kultura", 2008. - 274 s., [32] s. tabl. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7399-303-7
 4. KATOWICE 1865-1945 : zarys rozwoju miasta : praca zbiorowa / pod red. Józefa Szaflarskiego. - Katowice : "Śląsk", 1978. - S. 331 [Losy polskiej nauki i kultury]
 5. KATOWICZANIE na frontach II wojny światowej / Zbigniew Kapała // W: KATOWICE : środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. T. 1 / pod red. Antoniego Barciaka, Ewy Chojeckiej, Sylwestra Fertacza. - Katowice : Muzeum Historii Katowic, 2012. - S. 410
 6. OBLICZE polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922-1939 / Edward Długajczyk. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1990. - 266 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-85039-08-02
 7. PRASA województwa śląskiego w dwudziestoleciu międzywojennym / Anna Mielczarek-Bober // W: 200 LAT prasy polskiej na Śląsku : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Opolu 12 i 13 grudnia 1989 r. / pod red. Joachima Glenska. - Opole : Instytut Śląski, 1992. - S. 58-84
 8. SEJM Śląski 1922-1939 / Henryk Rechowicz. - Katowice : „Śląsk”, 1971. - S. 151-152
 9. SŁAWIK Henryk / J[olanta] K[wiatek] // W: ENCYKLOPEDIA powstań śląskich / zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. - Opole : Instytut Śląski, 1982. - S. 510
 10. SŁAWIK Henryk / Józef Ciągwa // W: ŚLĄSKI słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1977. - S. 236-238
 11. SŁAWIK Henryk / Mirosław Fazan // W: POLSKI słownik biograficzny. T. 38/4, z. 159. - Warszawa ; Kraków : Polska Akademia Nauk, 1998. - S. 601-602
 12. UCHODŹCY polscy na Węgrzech w latach drugiej wojny światowej / Istvan Lagzi. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1980. - 336 s., [16] k. tabl. : il. . ; 21 cm. - ISBN 83-11-06490-3


Artykuły z czasopism i gazet

 1. DŁUGI powrót bohatera / Bogdan Widera // Śląsk. - 2014, nr 2, s. 5
 2. HENRYK Sławik (1894-1944) - sprawiedliwy socjalista / Tomasz Kurpierz, Michał Luty // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 7, s. 47-[57]
 3. HERSZELE, który wziął skrzypce : Sprawiedliwi wśród Narodów Świata / Elżbieta Isakiewicz // Tygodnik Powszechny. - 2009, nr 47, s. 28-29
 4. KŁOPOTLIWY bohater / Piotr Bratkowski // Newsweek Polska. - 2004, nr 6, s. 92-93
 5. MATERIAŁY do listy strat kultury polskiej na Śląsku w latach 1939-1945 / [aut.] Ludwik Brożek [i in.] // Zaranie Śląskie. - 1960, z. 4, s. 646 [Henryk Sławik]
 6. POSEŁ Pana Boga : rzecz o Henryku Sławiku : (wybrane epizody z noweli filmowej) [opowiadanie] / Feliks Netz // Śląsk. - 2008, nr 4, s. 54-61
 7. ŚLĄSKI Wallenberg / Agnieszka Jaszkaniec-Gruszka // Śląsk. - 2002, nr 11, s. 30-31
 8. ZAPOMNIANY Sprawiedliwy / Jan Dziadul // Polityka. - 2010, nr 8, s. 66-68


Strony internetowe (wybór)

 1. http://www.sprawiedliwi.org.pl/pl/family/400,rodzina-slawikow/article=807,wiecej-o-henryku-slawiku
 2. http://marcholt.org/index.php/henryk-slawik
 3. http://www.henrykslawik.info
 4. http://ofiaromwojny.republika.pl/teksty/0078.htm
 5. http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sławik
 6. http://pl.wikiquote.org/wiki/Henryk_Sławik


Aneks. Filmy dokumentalne o Henryku Sławiku - niedostępne w PBW w Katowicach

 1. HENRYK Sławik : polski Wallenberg. Reż. Marek Maldis, Grzegorz Łubczyk. Polska, 2004. 50 min.
 2. MÓJ tata Henryk Sławik. Reż. Marek Maldis, Jan Zub. Polska, 2003. 12 min.