DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA SZEŚCIOLATKÓW

Zestawienie bibliograficzne w wyborze,
za lata 2001 - 2014,
opracowane na podstawie zbiorów własnych biblioteki.

Oprac. Barbara Michałek, Katarzyna Herich
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach,
Wydział Informacji Bibliograficznej
 1. BADANIE dojrzałości szkolnej / Marzena Oterman // Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s. 34-45
 2. BADANIE gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Koźniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 11-15
 3. BUDOWANIE relacji sześciolatka z dorosłymi / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 52-55
 4. CHARAKTERYSTYKA i diagnoza rozwoju dzieci sześcioletnich / Andrzej Jopkiewicz [i in.] // W: DZIECKO sześcioletnie w szkole / praca zbiorowa pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009. - S. 28-75
 5. CO dalej z sześciolatkami? / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 35-36
 6. CO jest najważniejsze? : wyniki badań nad światem wartości dzieci sześcioletnich / Monika Małota // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 18-19
 7. CO poradnie zrobiły dla sześciolatków? // Magazyn Szkolny. - Nr 22/360 (czerwiec 2012), s. 24-25
 8. CO słychać u sześciolatków? / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 7, s. 409-413
 9. CO umieją sześciolatki / Radosław Kaczan, Piotr Rycielski // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 5, s. 43-48
 10. CO warto wiedzieć, a o czym warto przypomnieć? : w związku z wczesnoszkolną edukacją "sześciolatków" / Krzysztof Ziemba // Lider. - 2010, nr 3, s. 25-26
 11. CO z tą dojrzałością szkolną? : problemy związane ze zmianami w organizacji edukacji wczesnoszkolnej / Bożena Janiszewska // Meritum. - 2009, nr 1, s. 33-37
 12. CO z tą szkołą? / Ewa Świerczewska // Wychowawca. - 2009, nr 2, s. 16-17
 13. CZY sześciolatki znają baśnie i legendy? / Małgorzata Center-Guz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 6, s. 8-13
 14. CZY zabieramy dzieciństwo sześciolatkom? / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 97-105
 15. DEBATA o edukacji dzieci sześcioletnich / Agnieszka Olczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 10, s.627-629
 16. DIAGNOZA gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al-Khamisy // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 346-357
 17. DIAGNOZA i wspomaganie rozwoju mowy dzieci sześcioletnich / Beata Wołosiuk // W: WIELOŚĆ obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej / pod red. Zofii Palak, Doroty Chimicz, Agnieszka Pawlak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - S. 497-506
 18. DIAGNOZOWANIE sześciolatków / Alicja Nagrodzka, Ewa Pieniężna // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 12-15
 19. DLACZEGO wcześniej do szkoły / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 21-23
 20. DOJRZAŁOŚĆ emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s. 13-18
 21. DOJRZAŁOŚĆ szkolna dzieci sześcioletnich / Lidia Krawczyk // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2003, nr 3, s. 61-64
 22. DORADCA nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu "Badanie gotowości szkolnej sześciolatków" zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006. - Teka (7 z.) ; 27 cm + CD. - ISBN 83-60475-02-4. - ISBN 978-83-60475-02-7
 23. DYLEMATY decyzyjne rodziców sześciolatków / Zuzanna Zbróg // Nowa Szkoła. - 2009, nr 7, s. 4-9
 24. DZIAŁANIA na rzecz przygotowania dzieci do nauki szkolnej w oddziałach przedszkolnych 6-latków : sukcesy i zaniedbania / Małgorzata Sławińska // W: PARADYGMATY współczesnej dydaktyki / pod red. Lucyny Hurło, Doroty Klus-Stańskiej i Majki Łojko. - Kraków : Impuls, 2009. - S. 383-389
 25. DZIECKO 6-letnie w szkole / Zdzisław Ratajek // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s. 82-89
 26. DZIECKO a dojrzałość szkolna / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 50-51
 27. DZIECKO sześcioletnie a reforma szkolna / Ewa Nowicka // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 3, s. 105-110
 28. DZIECKO sześcioletnie u progu nauki szkolnej / Aldona Kopik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 5-12
 29. DZIECKO sześcioletnie w szkole / praca zbiorowa pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009. - 267 s. ; 20 cm. - ISBN 978-83-7173-208-9
 30. EDUKACJA dzieci sześcioletnich w wybranych krajach Europy / Małgorzata Stawiak-Ososińska // W: DZIECKO sześcioletnie w szkole / praca zbiorowa pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009. - S. 14-27
 31. EDUKACJA elementarna - sześciolatek na progu szkoły / Ewa Brańska, Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 10-11
 32. EDUKACJA sześciolatków : liczby i fakty / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s. 4-12
 33. EDUKACJA sześciolatków : projekt zmian / Ewa Barańska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 7, s.387-390
 34. EDUKACJA sześciolatków : szansą na lepszą jakość życia / Danuta Pacholicka, Aleksandra Fik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 393-395
 35. EDUKACJA szkolna sześciolatków : opinie rodziców, dyrektorów, nauczycieli / Leokadia Szymczyk // W: CHORZOWSKIE Zeszyty Dydaktyczne. T. 9 / pod red. Mariana Piegzy. - Chorzów : Agencja Wydawniczo-Reklamowa "map", 2011. - S. 15-37
 36. EMOCJE sześciolatka / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 50-53
 37. GOTOWOŚĆ czy dojrzałość szkolna? : kilka praktycznych i teoretycznych uwag / Małgorzata Chojak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 20-23
 38. GOTOWOŚĆ dzieci czy gotowość szkoły? : kilka refleksji na marginesie dyskusji o 6-latkach / Małgorzata Żytko // Meritum. - 2013, nr 2, s. 2-7
 39. GOTOWOŚĆ szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka-Okoń. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - 115 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-88149-95-4
 40. GOTOWOŚĆ szkolna dzieci sześcioletnich a ich rzeczywiste funkcjonowanie w klasie pierwszej / Beata Oelszlaeger // W: KIERUNKI rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska. - Warszawa : Difin, 2011. - (Engram). - S. 133-144
 41. GOTOWOŚĆ szkolna sześciolatka / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 4-6
 42. JAK zachęcić sześciolatka do pisania i czytania / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. - 2012, nr 6, s. 36-38
 43. JAKA świetlica dla sześciolatków? / Jolanta Lisowska // Oświata Mazowiecka. - Nr 01 [11] 04 (2012), s. 19-21
 44. JAKIE są oczekiwania rodziców dzieci sześcioletnich wobec szkoły / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 14-18
 45. KIEDY sześciolatek może być dobrym uczniem? / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska // Remedium. - 2012, nr 10, s. 4-5
 46. METODY pracy z dziećmi sześcioletnimi ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących / Agnieszka Kaczmarczyk // W:
 47. DZIECKO sześcioletnie w szkole / praca zbiorowa pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009. - S. 226-238
 48. O POTRZEBACH czytelniczych sześciolatków / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 12-17 : il.
 49. O ROZWOJU sześciolatka / Aleksandra Piotrowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s. 14-20
 50. O SZEŚCIOLATKACH w szkole: racjonalnie i innowacyjnie / Jan Fazlagić // Meritum. - 2009, nr 1, s. 41-43
 51. OBNIŻANIE wieku szkolnego uczniów / Marian Lelonek // Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s. 4-9
 52. OBOWIĄZEK edukacyjny sześciolatków / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 3-7
 53. OBOWIĄZKOWA nauka sześciolatków - za rok / Małgorzata Żytko // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s. 8-12
 54. OPINIE rodziców na temat obniżenia do 6 lat wieku podjęcia obowiązku szkolnego : (z uwzględnieniem zagadnień dotyczących sprawności fizycznej i postawy ciała) / Marta Moczarska, Dorota Rojek // Lider. - 2011, nr 11-12, s. 21-25
 55. PIERWSZE dni sześciolatka w zerówce / Agnieszka Leszcz-Krysiak // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 15-17
 56. PIĘCIOLATKI w cieniu sześciolatków czy sześciolatki w cieniu pięciolatków - zagrożenia rozwoju starszych przedszkolaków / Katarzyna Nadrowska // W: EDUKACJA małego dziecka : praca zbiorowa. T. 4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Jadwigi Oleksy. - Katowice ; Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji ; Kraków : Impuls, 2013. - S. 35-57
 57. POLSKI Komitet OMEP w sprawie sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 3, s.173-175
 58. PRACA z sześciolatkiem... od A do Z / Ewa Kamecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 37-43
 59. PRZYGOTOWANIE dziecka sześcioletniego do roli ucznia (teoretyczny zarys tematu) / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1-2, s. 45-58
 60. ROZWIJANIE postawy dialogowej dzieci sześcioletnich / Małgorzata Kwaśniewska // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s. 90-93
 61. SAMORZĄDY wobec edukacji sześciolatków / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 3-8
 62. STUDIUM przypadku w służbie diagnozy sześciolatka / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 56-58, 60
 63. SZANSE edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6-letnich z małych przedszkoli / Ewa Gabryelak // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 88-93
 64. SZEŚCIOLATEK : do szkoły! / Weronika Moczulska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 8-11
 65. SZEŚCIOLATEK idzie do szkoły / Emilia Janowska, Agnieszka Robak // Oświata Mazowiecka. - Nr 01 [11] 04 (2012), s. 11-12
 66. SZEŚCIOLATEK idzie do szkoły? : pytania i obawy nurtujące środowisko przedszkolne / Aleksandra Nowicka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 1, s.41-43
 67. SZEŚCIOLATEK na progu szkoły : alarm dla logopedów / Alicja Melon // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 22-25
 68. SZEŚCIOLATEK na rozdrożu : lata 2009-2012 w polskim ustawodawstwie oświatowym / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 4-10
 69. SZEŚCIOLATEK na starcie (część 1) : jaki jest i jak z nim pracować / Bożena Janiszewska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 17-20
 70. SZEŚCIOLATEK na starcie (część 2) / Bożena Janiszewska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 19-21
 71. SZEŚCIOLATEK przychodzi do szkoły / Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 23-29
 72. SZEŚCIOLATEK się zbliża [zapisy w podstawie programowej] / Krzysztof Trzciński // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 5, s. 6
 73. SZEŚCIOLATEK w bibliotece szkolnej / Aneta Jarmark // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s. 8-10
 74. SZEŚCIOLATEK w drodze do szkoły / Tadeusz M. Borowski // Przyjaciel Dziecka. - 2008, nr 7-12, s. 17-18
 75. SZEŚCIOLATEK w szkole / Krystyna Dąbek // Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 5-10
 76. SZEŚCIOLATEK w szkole? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 20-23
 77. SZEŚCIOLATEK w szkole? : przygotujmy mu pewny start / Anetta Soroka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 7, s. 428-431
 78. SZEŚCIOLATEK w szkole : społeczno-emocjonalne wymiary przejścia edukacyjnego / Anna Kienig // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 50-56
 79. SZEŚCIOLATEK w szkole : w kręgu dyskusji realnych i wirtualnych / Beata Uchto // W: EDUKACJA w dwóch światach offline i online / red. nauk. Barbara Szmigielska. - Kraków : WiR Partner, 2011. - S. 138-158
 80. SZEŚCIOLATEK w szkole : zadania rodziny i szkoły - cz. 1 / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska // Remedium. - 2012, nr 11, s. 4-5
 81. SZEŚCIOLATEK w szkole : zadania rodziny i szkoły - cz. 2 / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska // Remedium. - 2012, nr 12, s. 4-5
 82. SZEŚCIOLATEK w szkole podstawowej - obniżenie wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego w Polsce / Karol Semik // Meritum. - 2009, nr 1, s. 2-3
 83. SZEŚCIOLATEK wchodzi w rolę ucznia / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska, Dominika Szymańska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 48-50, 52
 84. SZEŚCIOLATKI : na potem / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 4-10
 85. SZEŚCIOLATKI : przygotowanie do szkoły / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 25-28, 37-38
 86. SZEŚCIOLATKI a nauka szkolna / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 48-52
 87. SZEŚCIOLATKI do szkoły! / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska, Agata Rzymełka-Frąckiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 9, s. 3-8
 88. SZEŚCIOLATKI na start / Barbara Wilgocka-Okoń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 3, s. 131-135
 89. SZEŚCIOLATKI są gotowe / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 21, s. 8
 90. SZEŚCIOLATKI w bibliotece szkolnej / Agata Arkabus // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 9, s. 13-19
 91. SZEŚCIOLATKI w grupie rówieśniczej / Lidia Murias // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 38-39
 92. SZEŚCIOLATKI w klasie pierwszej / Leokadia Szymczyk // W: CHORZOWSKIE Zeszyty Dydaktyczne. T. 10 / pod red. Mariana Piegzy. - Chorzów : Agencja Wydawniczo-Reklamowa "map", 2012. - S. 42-61
 93. SZEŚCIOLATKI w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik. - Kielce , Bydgoszcz : Bydgoszcz : Tekst, 2007. - 249 s. : tab. ; 30 cm + płyta CD. - ISBN 978-83-7208-008-0 S
 94. ZEŚCIOLATKI w szkole : szanse czy zagrożenia / Danuta Waloszek // Życie Szkoły. - 2002, nr 6, s. 326-332
 95. SZEŚCIOLATKI w szkołach / Maria Halińska // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 17-21
 96. SZEŚCIOLATKI w zerówkach / Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3, s.14
 97. SZKOŁA gotowa na sześciolatki, sześciolatki gotowe na szkołę / Lidia Jastrzębska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 16-18
 98. SZKOŁA w oczach dziecka sześcioletniego / Zofia Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 44-46
 99. UMIEJĘTNOŚCI matematyczne dzieci sześcioletnich / Ewelina Kawiak // Chowanna. - 2012, t. 2 (39), s. 215-224 W PRZEDEDNIU obowiązkowej edukacji dzieci sześcioletnich / Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska // Życie Szkoły. - 2009, nr 30-35
 100. WIEDZA i oczekiwania dzieci sześcioletnich wobec szkoły / Jolanta Flanz // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 8-10
 101. WIEK rozpoczęcia nauki szkolnej / Andrzej Malinowski // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 12-14
 102. WPŁYW cech morfofunkcjonalnych i wieku biologicznego na społeczny rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną / Elżbieta Cieśla, Aldona Kopik // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 82-91
 103. WSPÓŁPRACA szkoły z rodzicami dzieci sześcioletnich oraz ze środowiskiem lokalnym / Elżbieta Zyzik // W: DZIECKO sześcioletnie w szkole / praca zbiorowa pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009. - S. 239-249
 104. ZABAWY i zajęcia sześciolatków / Marzanna Piskorz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 4, s. 222-224
 105. ZAINTERESOWANIA sześciolatków książką / Małgorzata Center-Guz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 13-17
 106. ZASTRZEŻENIA i uwagi dotyczące reformy obniżającej wiek szkolny / Urszula Moszczyńska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 49-52
 107. ZDROWIE i rozwój polskich sześciolatków / Ewa Małgorzata Szumilas // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 5-13
 108. ZWIĄZKI między metodami nauczania a poziomem umiejętności czytelniczych dzieci sześcioletnich : elementy metodologii / Ewa Arciszewska // Edukacja. - 2001, nr 1, s.82-86
 109. ZWIĘKSZANIE szans edukacyjnych dzieci sześcioletnich / Małgorzata Kowalik-Olubińska // W: ROZWÓJ i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 73-86