TEATR W ZAGADNIENIACH PEDAGOGICZNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH

zestawienie tematyczne za lata 1990 - 2009 w wyborze
Oprac. Aleksandra Zielińska

Teatr młodzieżowy, szkolny, przedszkolny - zagadnienia ogólne

Teatr szkolny i przedszkolny - materiały repertuarowe

Edukacja teatralna

Teatr w zagadnieniach psychologicznych, teatroterapiaTeatr młodzieżowy, szkolny, przedszkolny - zagadnienia ogólne

 1. ANIMACJA szkolnych i pozaszkolnych zespołów teatralnych / Wiesław Żardecki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 5, s. 28-31

 2. BRONIĘ szkolnych teatrów / Zbigniew Jarzembowski // Głos Nauczycielski. - 1991, nr 25, s. 9

 3. CZY teatr sprawdza się w szkole / Tamara Strzemecka // Nowa Szkoła. - 2006, nr 9, s. 35-38, bibliogr.

 4. DRAMA w nauce przedmiotów szkolnych i w zespole teatralnym / Halina Machulska // Drama. - Z. 51 (2006), s. 5-9

 5. DZIECIĘCY teatr ruchu : kinestetyczna strategia poznania : ("profil ruchowego zachowania się dziecka" - ujęcie sygnalne) / Katarzyna Krasoń // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 3, s. 133-145

 6. DZIECIĘCY zespół teatralny - funkcja edukacyjna i komunikacja społeczna / Anna Asyngier-Kozieł // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2005, nr 1, s. 9-16

 7. DZIECKO jako twórca : znaczenie sztuki teatralnej dla rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży / Lucyna Bakiera // Forum Oświatowe. - 2007, nr 2, s. 103-121

 8. EDUKACYJNA rola teatru / Lilla Pietrzykowska, Krystyna Dziekańska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 7-8, s. 48-50, bibliogr.

 9. GRA w teatr : jak prowadzić dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne / Piotr Adamczyk. - Kraków : "Rubikon", 2005. - 180 s. : nuty ; 23 cm

  Czytelnia - cz XXIX-4/33e

 10. INSCENIZOWANIE zabaw na podstawie literatury dziecięcej / [aut.] Jadwiga Cybulska [i in.]. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 284 s. : nuty, rys. ; 19 cm. - (Biblioteka Pedagogiczna Nauczyciela Przedszkola). - Bibliogr.

  Czytelnia - cz XVII-2/24a
  Wypożyczlnia - 135608, 136239, 136240, 158354

 11. INTEGRACJA społeczna niepełnosprawnych przez teatr w szkole / Mirosława Ewa Bełza // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 4, s. 25-27

 12. KLASA szkolna - laboratorium teatralne? / Anna Bargielska // Dialog. - Z. 51 (2006), s. 9-17

 13. KÓŁKO teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum / Maria Kubeczek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. - 103 s. ; 24 cm. - (Szkoła dziś i jutro). - Bibliogr.

  Wypożyczalnia - 157183, 157184

 14. LUBIMY teatr [klasa teatralna] / Krystyna Prochowa // Nowe w Szkole. - 2003, nr 11, s. 10-12

 15. MŁODZIEŻ i teatr / Anna Hannowa. - Warszawa; Wrocław : PWN, 1990. - 195 s. : il. ; 24 cm

  Czytelnia - cz II A - 7/2b
  Wypożyczalnia - 132210

 16. MOJE doświadczenia w zakresie rozwijania twórczej aktywności dziecka na przykładzie teatrzyku szkolnego / J. Malinowska // Inspiracje. Biuletyn Informacyjny. - 1990, nr 24, s. 60-63

 17. MUZYKA w dziecięcym zespole teatralnym / Anna Asyngier-Kozieł // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002, nr 1, s. 10-16

 18. NA SZKOLNEJ scenie. Cz. 2. Przed pierwszą próbą / Bogusław Mastej // Inspiracje. - 1990, nr 1, s. 21-22

 19. NA SZKOLNEJ scenie. Cz. 3. Inscenizacje, montaże, adaptacje / Bogusław Mastej // Inspiracje. - 1990, nr 2, s. 23-25

 20. NA SZKOLNEJ scenie. Cz. 4. Adaptacje "Arlekina" / Bogusław Mastej // Inspiracje. - 1990, nr 3, s. 24-26

 21. NOWOCZESNE zadania szkolnego teatru (5) / Marek Pieniążek // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 2, s. 38-44

 22. OD TEATRZYKU klasowego do teatru szkolnego : tworzenie spektaklu jest dla dzieci formą rozmowy ze światem / M. Parczewska // Ojczyzna Polszczyzna. - 1996, nr 1, s. 41-44

 23. [PIĄTE] Ogólnopolskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży / Ewa Repach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 5, s. 228-229

 24. PODRÓŻNI - rekwizyt w teatrze szkolnym / Elżbieta Socha // Drama. - Z. 51 (2006), s. 25-30

 25. PRACA z klasowym zespołem teatralnym / Zdzisława E. Kloska // Życie Szkoły. - 1999, nr 1, s. 8-10

 26. PROGRAM teatru edukacyjnego / Agnieszka Maj // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 1, s. 10-26

 27. REALIZACJA edukacji regionalnej poprzez baśnie i legendy : polonistyczne zajęcia pozalekcyjne - dziecięcy zespół teatralny / Anna Asyngier-Kozieł // Klanza w Czasie Wolnym. - 2005, nr 2, s. 5-13

 28. REALIZACJA funkcji autotelicznej sztuki w dziecięcych zespołach artystycznych / Maria Jabłońska // W : RÓŻNE oblicza poszukiwań pedagogicznych / pod red. Mirosławy Chamcówny. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 1510. Prace Pedagogiczne ; 96). - S. 83-97

  Czytelnia - cz K IX-6/1387

 29. SAMORZĄD, teatr, wolontariat / Maria Zawal // Nowe w Szkole. - 2004, nr 2, s. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

 30. SZKOLNE maski i maseczki / [rada red. Teresa Hantke i in.]. - Chorzów : III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego, 2004. - 237 s., [18] s. Tabl. : il. ; 24 cm

  Czytelnia - cz XXIX-4/28e

 31. ŚRODOWISKO rodzinne jako czynnik warunkujący rozwój zainteresowań teatralnych artystów niepełnosprawnych / Leszek Ploch // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 274-288, bibliogr.

 32. TEATR - animator dziecięcej wyobraźni / Alina Bielawska // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 29-32

 33. TEATR - świat wyjątkowy / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 45-47

 34. TEATR jako przestrzeń edukacji i wychowania młodego pokolenia / Teresa Wilk // W: Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków : Impuls, 2007. - S. 147-162

  Czytelnia - cz D IX-2/4a
  Wypożyczalnia - 164529, 164530

 35. TEATR młodzieżowy : warsztat - spektakl - scenariusze / Jan Andrzej Fręś. - Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2005. - 211 s. ; 24 cm. - Bibliogr.

  Czytelnia - cz XXIX-4/34e

 36. TEATR nie jednego wiersza : o tym, jak powstawał szkolny spektakl poetycki / Wiesław Wantuch // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 1, s. 8-15

 37. TEATR szkolny : część 1 : głoski, sylaby, wyrazy / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. - Wrocław : Wydawnictwo EUROPA, 2003. - 153 s. ; 24 cm. - Bibliogr.

  Czytelnia - cz XXIX-2/26e
  Wypożyczalnia - 158112/1

 38. TEATR szkolny : część 2 : akcent, intonacja, intencja / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. - Wrocław : Wydawnictwo EUROPA, 2004. - 188 s. ; 24 cm. - Bibliogr.

  Czytelnia - cz XXIX-2/27e
  Wypożyczalnia - 158112/2

 39. TEATR to tylko zabawa / Anna Wiraszka // Życie Szkoły. - 2008, nr 3, s. 42-44

 40. TEATR w przedszkolu i świetlicy : od pierwszego pomysłu do przedstawienia / Elke Furl ; [tł. z niem. Agnieszka Skwara]. - Kielce : "Jedność", 2004. - 139 s. : il. ; 21 cm

  Czytelnia - cz XXIX-4/29e
  Wypożyczalnia - 159328

 41. TEATR z łyżki jako inspiracja pedagogii serca, umysłu i woli dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwoju / Elżbieta Maria Minczakiewicz // W: Sztuka bycia uczniem i nauczycielem : z zagadnień pedagogiki współbycia : studia, rozprawy i szkice - z okazji jubileuszu dziesięciolecia serii "Nauczyciele-Nauczycielom" : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna, Urszuli Szuścik. - Kraków : Impuls, 2009. - S. 177-184

  Czytelnia - cz D IX-6/6 d
  Wypożyczalnia - 165951

 42. TEATRALNE co nieco, czyli słów parę o teatrzyku szkolnym / Małgorzata Dąbrowska-Duda, Zofia Dzięcioł // Klanza w Edukacji. - 2006, nr 1, s. 13-16

 43. TEATRZYK szkolny - zagrożenia i szanse / Agata Maciejewska // Nowe w Szkole. - 2003, nr 5, s. 15, 16
 44. W CO się bawić naprawdę? [Szkolny Festiwal Teatralny w Liceum Czackiego w Warszawie] / Alicja Zięba // Nowa Szkoła. - 1991, nr 6, s. 325-329

 45. WYCHOWANIE przez teatr szkolny w II Rzeczypospolitej / Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1994. - 126 s. ; 21 cm. - Bibliogr.

  Czytelnia - cz DVIII-6/4c

 46. WYCHOWANIE przez teatr w domu dziecka / Grażyna Jasikowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 2, s. 8-11

 47. WYCHOWAWCZA i dydaktyczna rola teatrzyków dziecięcych w klasach początkowych / Antonina Sypel // Hejnał Oświatowy. - 1993, nr 3, s. 19-23, bibliogr.

 48. WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNA działalność dziecięcych zespołów artystycznych / Danuta Krześniak // Życie Szkoły. - 1991, nr 6, s. 339-342

 49. ZABAWA (?) w teatr / Agnieszka Zych // Język Polski w Szkole IV-VI. -2002/2003, nr 3, s. 35-42

 50. ZABAWY teatralne w moim doświadczeniu / Jadwiga Tumanowicz // Nowe w Szkole. - 2001-2002, nr 1, s. 13-15

 51. ZABAWY w teatr / Bronisława Drewnik, Agnieszka Kapnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 2, s. 37-40

 52. ZRÓBMY teatrzyk lalkowy / Anna Misiurska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 140 s., [4] s. tabl. : rys., fot. ; 20 x 21 cm. - Bibliogr.

  Wypożyczalnia - 138571, 138572, 143618Teatr szkolny i przedszkolny - materiały repertuarowe

 1. "... Z FANTAZJĄ i humorem..." - czyli teatr w szkole : scenariusze uroczystości szkolnych, spotkań poetyckich i propozycje spektakli dla: młodzieży w każdym wieku / Anna Monika Szymańska, Anna Szymczak. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2004. - 245 s. ; 24 cm.

  Czytelnia - cz XXI-5/22
  Wypożyczalnia - 158126, 159230

 2. A JEDNAK nie cały umieram, to, co we mnie niezniszczalne, trwa : scenariusz słowno-muzyczny na Dzień Papieski / Lidia Jurek // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 26-28

 3. A SŁOWO Ciałem się stało... : scenariusz jasełek bożonarodzeniowych / Grażyna Gaudy // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2003, nr 3, s. 112-118, bibliogr.

 4. A ŹRÓDŁO wciąż bije... : życie i twórczość Jacka Kaczmarskiego : montaż słowno-muzyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Kamila Dudek // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 17-19

 5. ABY Polska była Polską : scenariusz słowno-muzyczny w rocznicę odzyskania niepodległości / Beata Kubiec, Monika Olejarska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 10, s. 17-19

 6. ANDRZEJKI / Wojciech Śliwerski. - Kraków : Impuls, 1992. - 64 s. ; 16 cm. - (Materiały repertuarowe). - Bibliogr.

  Wypożyczalnia - 138882, wyd. 1996 r. - 147557, 147558

 7. ANIELSKIE Betlejem : scenariusz bożonarodzeniowy / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 26-27

 8. ASCHENPUTTEL - językowa przygoda z bajką [scenariusz przedstawienia w j. niemieckim] / Jolanta Tendera, Elwira Kwiatek // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 4, s. 151-155

 9. BABCIA Jaga : przedstawienie dla szkoły podstawowej / Agnieszka Ćwiek // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 13-21

 10. BAJDOBRZENIE na szkolnej scenie / Małgorzata Barańska. - Gdańsk : HARMONIA, 2002. - 239 s. : nuty ; rys. ; 24 cm + 1 płyta CD.

  AV 157942

 11. BAJKA o tekturowym miasteczku : scenariusz dla teatrzyków szkolnych dla dzieci w wieku 9-12 lat / Agnieszka Radkowska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 29-31

 12. BAL surówkowy : inscenizacja teatralna dla uczniów szkół podstawowych na powitanie jesieni / Dorota Bujanowska // Wychowawca. - 2006, nr 7-8, s. 15-16

 13. BALLADA o narodzeniu Pana : scenariusz wg bł. Anny Katarzyny Emmerich / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 10, s. 28-29

 14. BAŚŃ o prawach dziecka : przedstawienie humorystyczne z okazji Dnia Dziecka / Małgorzata Wielgosz // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 24-26

 15. BETLEJEM jest w Tobie : program przedstawienia wigilijnego / Maria Pułczyńska, Tadeusz Pułczyński // Wychowawca. - 2006, nr 7-8, s. 30-33

 16. BETLEJEM w świętą noc [inscenizacja w j. polskim i niemieckim] / Jolanta Tendera // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 5, s. 127-129

 17. BETLEJEMSKIE spotkanie : jasełka dla małych dzieci / Renata Drewniak // Katecheta. -2002, nr 11, s. 42-47

 18. BEZ kapelusza : propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego / Wiesława Machura. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. - 71 s. ; 21 cm.

  Wypożyczalnia - 142353, 142354, 145689

 19. BEZPIECZNI i modni [inscenizacja] : lato / Beata Wabińska // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 52-56

 20. BIBLIJNE przedstawienia lalkowe dla dzieci, młodzieży, grup, szkół, wspólnot / Ursula Joerges ; [przekład z jęz. niem. Ryszard Zajączkowski]. - Kielce : Jedność, 2000. - 88 s. : il. ; 24 cm.

  Wypożyczalnia - 156845, 156867

 21. BO to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas : scenariusz jasełek / Małgorzata Kapica // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 10, s. 24-26

 22. BOŻE Narodzenie - tradycje : montaż / Halina Kula-Żmuda // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 20-21

 23. BOŻE Narodzenie : (montaż poetycko-muzyczny) / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7-8, s. 26-27

 24. BOŻE Narodzenie jest zawsze wtedy, gdy w sercu człowieka rodzi się miłość [scenariusz przedstawienia] / Dorota Luber // Katecheta. - 2005, nr 11, s. 31-34

 25. BOŻONARODZENIOWA recepta na szczęście : [inscenizacja] dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej / Ewa Orzechowska // Katecheta. - 2004, nr 11, s. 39-46

 26. BYĆ kobietą, być kobietą... : propozycja inscenizacji na Dzień Kobiet / Alicja Lisowska, Wiesława Grunwald // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 18-19

 27. BYĆ matką : inscenizacja z okazji Narodowego Dnia Życia / Teresa Drewka // Wychowawca. - 2008, nr 3, s. 20-22

 28. BYLI szczęśliwi dawniejsi poeci... : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Tadeuszowi Różewiczowi : przeznaczony dla uczniów szkoły średniej / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, s. 24-25

 29. BYŁEM u Ciebie w te dni, Fryderyku..., czyli Norwid o Chopinie : montaż słowno-muzyczny do realizacji w szkole średniej / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 26-27

 30. CALINECZKA - scenariusz przedstawienia / Urszula Patraj // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 3, s. 21-23

 31. CHCĘ kupić psa ; Czy robisz zakupy z głową? ; Egzotyczni więźniowie ; Palenie papierosów jest niemodne i niezdrowe ; Składowanie i zagospodarowanie odpadów z Elektrowni Stalowa Wola ; Dzień Ziemi : teatrzyk ekologiczny [scenariusze lekcji dla klas 4-6] / Wanda Parysz // Aura. - 2004, nr 9, dod.: Edukacja ekologiczna podczas lekcji wychowawczych : scenariusze nagrodzone w konkursie dla nauczycieli, s. (44-50)

 32. A CHRISTMAS Carol [scenariusz przedstawienia] / Barbara Kapusta // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 5, s. 146-149

 33. A CHRISTMAS Carol [scenariusz przedstawienia] / Natalia Hoszman // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 5, s. 165-168

 34. CO też się w końcu z naszym światem stanie? : montaż poetycko-muzyczny poświęcony Zygmuntowi Krasińskiemu / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 26-27

 35. CZAROWNICA Bunia (1) : komedyjka na tematy aktualne dla młodszych, starszych i dojrzałych dzieci / Maria Rojek // Aura. - 2006, nr 4, wkładka: Dodatek ekologiczny dla szkół, s. (9-12)

 36. CZAROWNICA Bunia (2) : komedyjka na tematy aktualne dla młodszych, starszych i dojrzałych dzieci / Maria Rojek // Aura. - 2006, nr 5, wkładka: Dodatek ekologiczny dla szkół, s. (8-11)

 37. CZAS Wigilii - czas spokoju : scenariusz jasełek / Marta Poniedziałek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 10, s. 26-28

 38. CZERWONY Kapturek inaczej czyli inscenizacja nowoczesnej bajki / Mariola Krzeczkowska // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 4

 39. CZERWONY Kapturek [przedstawienie w j. niemieckim] / Dorota Nawrot // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 1, s. 145-147

 40. CZERWONY Kapturek szuka księcia [inscenizacja na temat skutków zawierania znajomości przez internet] : przedstawienie teatralne / Agnieszka Stawowska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 23-27

 41. DAJ pewność, że trudziłem się na Twoją chwałę... : scenariusz poetycko-muzyczny poświecony Czesławowi Miłoszowi / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 27-29

 42. DBAJMY o przyrodę : propozycje inscenizacji z okazji Światowego Dnia Ziemi / tekst i oprac. Wiesława Zazula // Przyroda Polska. - 2004, nr 3, dodatek: Biuletyn EKO-edukacyjny, s. (6)

 43. DECYZJA : przedstawienie jasełkowe / Małgorzata Kapica // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 28-30

 44. DLA Bożej Dzieciny dziś śpiewamy i tańczymy : [inscenizacja] dla szkoły podstawowej : (w charakterze operetki) / Renata Drewniak // Katecheta. - 2004, nr 11, s. 27-31

 45. DNIA jednego o północy : (scenariusz jasełek) / Lidia Kraśkiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 11, s. 28-29

 46. DOBRY Doktor : inscenizacja z okazji Dnia Patrona Szkoły - Janusza Korczaka / Kazimiera Cetera, Barbara Sitek // Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s. 36-38

 47. DROGA cierpienia [Wielkanoc] : scenariusz inscenizacji dla klas gimnazjalnych / Maria Grzegorska // Wychowawca. - 2006, nr 7-8, s. 36-37

 48. DROGA Karola Wojtyły do kapłaństwa : scenariusz przedstawienia okolicznościowego / Dorota Luber // Katecheta. - 2004, nr 10, s. 37-42

 49. DZIADY anno domini... - czyli koszmarny sen znękanego nauczyciela : inscenizacja z okazji Dnia Nauczyciela / Arletta Mientkowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 28-30

 50. DZIEŃ Edukacji Narodowej : miniatura sceniczna dla klas I-III / Wiesława Śliwerska. - Kraków : Impuls, 1996. - 14, [2] s. ; 16 cm. - (Materiały repertuarowe). - Bibliogr.

  Wypożyczalnia - 147559, 147560, 153517, 153518

 51. DZIEŃ irlandzki [scenariusz przedstawienia w j. angielskim] / Barbara Kapusta // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 2, s. 150-155

 52. DZIEŃ ten jaki - rok cały taki [scenariusz przedstawienia nt. Wigilii Bożego Narodzenia] / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 26-27

 53. DZIŚ Noc Święta : jasełka / Franciszek Kobryńczuk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 11, s. 39-41

 54. DZIWNA planeta i dziwni na niej Ci ludzie... : scenariusz poetyczno-muzyczny poświęcony poezji Wisławy Szymborskiej / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 25-28

 55. EKO-KAPTUREK - Akademia zdrowego żywienia : scenariusz inscenizacji dla klas 1-3 Święto Ziemi / Anna Kwiatkowska // Przyroda Polska. - 2006, nr 3, dodatek: Biuletyn EKO-edukacyjny, s. (6-7)

 56. EL CASO de la salchicha misteriosa : sztuka teatralna w języku hiszpańskim / Nora Ormowska // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 142-147

 57. ENGLISH Sketches / Barbara Kapusta // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 112-114

 58. EUCHARYSTIA - sekret życia [scenariusz inscenizacji przygotowanej na podstawie listu apostolskiego "Mane nobiscum Domine" Jana Pawła II i opowiadania "Święty Tarsycjusz" E. Gosker] / Urszula Nowysz // Katecheta. - 2005, nr 6, s. 55-58

 59. FRANCUSKA ścieżka srebrnego Konstantego : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony wielkiemu poecie / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 4, s. 22-23

 60. GDZIE jest Betlejem : misterium wigilijne / Anna Murias // Wychowawca. - 2001, nr 12, s. 27-30

 61. GDZIE jesteś, mamo? [Scenariusz inscenizacji] / Mariola Kruszewska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 20-23

 62. GWIAZDA betlejemska : jasełka dla szkół gimnazjalnych / Maria Mojzesowicz // Wychowawca. - 2003, nr 12, s. 22-24

 63. GWIAZDKA w Europie : (inscenizacja) / Dorota Wełniak // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 7-8, s. 13-14

 64. HISTORIA jednego pragnienia... : inscenizacja o św. Stanisławie Kostce / M. Grażyna Zieleń // Katecheta. - 2005, nr 7-8, s. 57-64

 65. HISTORIA o świętym Mikołaju : sztuka sceniczna w siedmiu scenach : (na podstawie opowiadania ks. Mieczysława Malińskiego) / Bożena Biniek // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 10, s. 14-17

 66. HISTORIA świętego Mikołaja : scenariusz przedstawienia dla szkoły podstawowej / Justyna Sardacka // Wychowawca. - 2005, nr 12, s. 20-21

 67. HISTORIA Świętej Rodziny [scenariusz przedstawienia na Boże Narodzenie] / Maria, Paweł Wawrzyniakowie // Katecheta. - 2008, nr 12, s. 49-55

 68. INSCENIZACJA bajki Rękawiczka - Rukavicka [w j. rosyjskim] / Ewelina Rokowska, Dorota Krzyżanowska-Szuta // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 239 -240

 69. INSCENIZACJA baśni H. Ch. Andersena: "Dziewczynka z zapałkami" i "Choinka" / Urszula Patraj // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 2, s. 46-52

 70. INSCENIZACJA bożonarodzeniowa / Ewa Łupkowska // Katecheta. - 2001, nr 11, s. 33-36

 71. INSCENIZACJA na podstawie wierszy Juliana Tuwima / Izabela Mucha // W: CHORZOWSKIE Zeszyty Dydaktyczne. - Chorzów : Agencja Wydawniczo-Reklamowa "map", 2006. - T. 4 / pod red. Mariana Piegzy. - S. 49-53

  Czytelnia - cz IB IX-6/4c

 72. INSCENIZACJA szkolna z okazji święta Konstytucji 3 Maja / Jarosław Durka // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 1, s. 37-43

 73. INSCENIZACJA według "Krzesła" Ireneusza Iredyńskiego / Weronika Ćwiertnia-Bernaś // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 5, s. 23-25

 74. INSCENIZACJE w nauczaniu zintegrowanym / Elwira Drzał, Iwonna Skibińska-Czechowicz. - Gdańsk : HARMONIA, 2000. - 91, [2] s. : nuty ; 24 cm.

  Wypożyczalnia - 153814, wyd. 2002 - 158114, wyd. 2003 - 160094

 75. INSCENIZACJE, zabawy ruchowe dla klas I-III / [aut.] Agnieszka Maj [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2000. - 143 s. : il. ; 24 cm.

  Czytelnia - LVII-2/59
  Wypożyczalnia - 152688

 76. JA się nie buntuję... : wywiad z księdzem Janem Twardowskim [scenariusz spektaklu] / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 11, s. 22-23

 77. JAK anioł pokonał diabła : (nowoczesne jasełka) / Kamilla Nowacka, Marzena Stec, Anna Wolfram // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 7-8, s. 15-16

 78. JAK Bambo opuszcza afrykańskie kraje i jak zimową nauczkę dostaje... : scenariusz przedstawienia przygotowującego do bezpiecznych ferii zimowych / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 61-62

 79. JAK pracować w klasie piątej nad sceniczną adaptacją tekstu ["Bajki o rycerzu i królu" Beaty Krupskiej]? / Justyna Jędrzeja // Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 5, s. 23-27

 80. JAK ułatwić widzom zrozumienie spektaklu w języku angielskim? [Inscenizacja baśni "O Królewnie Śnieżce i Siedmiu Krasnoludkach" - w j. polskim] / Beata Bek // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 3, s. 124-127

 81. JAK urozmaicić lekcje [j. angielskiego] w gimnazjum... [scenariusz przedstawienia What are your favourite fairy tales?] / Joanna Wiśniewska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 5, s. 106-110 : il.

 82. JAKI z tego pożytek? : scenariusz inscenizacji na Dzień Ziemi / Żanetta Matwiejczuk // Aura. - 2003, nr 4, wkładka: Dodatek ekologiczny dla szkół, s. (1-3)

 83. JASEŁKA - scenariusz inscenizacji pt. "Maleńka dziecina wśród bajkowych postaci" : (do wykorzystania m.in. w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym) / Izabela Sokołowska, Marta Radłowska // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, wkładka s. V-VII

 84. JASEŁKA : (scenariusz) / Wanda Kamyk // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 18-19

 85. JASEŁKA [scenariusz] / Wanda Kamyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 12, s. 31-33

 86. JASEŁKA bożonarodzeniowe dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych / Krzysztof Młynarczyk // Katecheta. - 2001, nr 11, s. 38-42

 87. JASEŁKA, czyli historia narodzin Jezusa, który zmienił życie króla Heroda [scenariusz przedstawienia] / Maria, Paweł Wawrzyniakowie // Katecheta. - 2005, nr 11, s. 35-42

 88. JASEŁKA, czyli historia przyjaźni Boga i człowieka [inscenizacja] / Maria, Paweł Wawrzyniakowie // Katecheta. - 2002, nr 11, s. 51-53

 89. JASEŁKA dla przedszkolaków / Jolanta Ratajczak // Katecheta. - 2003, nr 11, s. 42-44

 90. JASEŁKA inaczej [scenariusz przedstawienia prezentującego obchody świąt Bożego Narodzenia w krajach Unii Europejskiej] / Bronisława Niespor // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 5, s. 141-144, bibliogr.

 91. JASEŁKA klasyczne pt. Co to za dziecię? / Beata Kawczyńska // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 4, s. 142-145

 92. JASEŁKA na tradycyjną szkolną Wigilię / Joanna Uchman // Katecheta. - 2005, nr 11, s. 43-45

 93. JASEŁKA "Willkommen in Bethlehem!" / Mirosława Wilczyńska // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 5, s. 144-145

 94. JASEŁKOWA pantomima / Henryka Frankowska // Wychowawca. - 2002, nr 12, s. 22-28

 95. JEDNO święto, różne zwyczaje : tradycje wigilijne w krajach Unii Europejskiej : scenariusz inscenizacji / Barbara Bossowska-Zdziech, Beata Lachiewicz, Danuta Skoczylas // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 17-20, bibliogr.

 96. JEDNOOCZKA, Dwuoczka, Trójoczka : scenariusz na podstawie baśni braci Grimm / Małgorzata Kaczmarek // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 19-21

 97. JEST jeszcze taka miłość ślepa, bo widoczna... : inscenizacja z okazji Dnia Matki dla szkół podstawowych / Jolanta Kryger // Wychowawca. - 2003, nr 7-8, s. 18

 98. JEZUS może narodzić się w Twoim domu [inscenizacja] / Maria Michalska // Katecheta. - 2003, nr 11, s. 48-50

 99. JUŻ wolno mówić... : scenariusz przedstawienia poświęconego rocznicy zbrodni katyńskiej / Katarzyna Lubiejewska // Wychowawca. - 2003, nr 4, s. 28-30

 100. KIEDY Izolda umierała : scenariusz słowno-muzyczny poświecony Halinie Poświatowskiej / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 25-26

 101. KIEDY stracisz nadzieję, słuchajcie wieszczów... : scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony Juliuszowi Słowackiemu (4 IX 1809 - 3 IV 1849) : przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7-8, s. 23-25

 102. KIM tyś jest, Madame? : scenariusz poświęcony Edwardowi Stachurze / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 6, s. 25-26

 103. KIM zostanę : scenariusze miniprzedstawień na godziny wychowawcze dla IV, V i VI klasy szkoły podstawowej / Joanna Gutowska. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1997. - 116 s. ; 24 cm.

  Czytelnia - XVII-9/60
  Wypożyczalnia - 150638

 104. KLASOWA Melpomena / Krystyna Prochowa // Nowe w Szkole. - 2003, nr 5, s. 13, 14

 105. KŁOPOTY i troski gorczańskiej flory i fauny : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Ziemi / aut. Grażyna Dawiec i in. // Aura. - 2001, nr 6, wkładka s. (8-9)

 106. KOBIETA pół żartem, pół serio : scenariusz z okazji Dnia Kobiet / Joanna Gąsior // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 2, s. 22-23

 107. KOBIETOM w dniu ich święta : scenariusz inscenizacji kabaretowej / Ewa Ucholc // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, s. 29-33

 108. KOBIETY niezwykłe : (scenariusz widowiska poświęconego Marii Skłodowskiej-Curie) / Renata Wojtal // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 3, s. 27-29

 109. KOCHAĆ świat : wiersze okolicznościowe dla przedszkoli / wybór Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1994. - 154 s. ; 21 cm.

  Wypożyczalnia - 143325, 143326

 110. KOLEGO, każdy może zrobić coś dobrego [inscenizacja z okazji obchodów Dnia Ziemi] / Iwona Piotrowska // Aura. - 2007, nr 10, wkładka: Dodatek ekologiczny dla szkół, s. 5-7

 111. KOLĘDA w wielkim mieście [scenariusz przedstawienia] / Marzena Tomera // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 12, s. 32-34

 112. KOPCIUSZEK - Jak się bawić przy nauce i uczyć w zabawie [scenariusz przedstawienia w języku angielskim] / Bożena Skarbek-Cielecka, Magdalena Śmiglak // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 3, s. 127-130

 113. KOPCIUSZEK [przedstawienie w j. angielskim] / Teresa Kozłowska // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 5, s. 123-125

 114. KORZENIE Unii Europejskiej - dziedzictwo starożytnej Grecji : scenariusz przedstawienia / Joanna Gdzieło, Anna Jońca // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2003, nr 3, s. 108-112, bibliogr.

 115. KRAINA Smerfów : scenariusz bajki dla dzieci przedszkolnych / Iwona Włodarska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2005, nr 4, s. 64-70

 116. KRÓL Maciuś Pierwszy i sejm dziecięcy : (scenariusz przedstawienia dla klas I-III) / Violetta Majewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 3-7

 117. KRÓL z pustymi rękami [scenariusz przedstawienia na Boże Narodzenie] / Daniela Sporysz // Katecheta. - 2008, nr 12, s. 46-49

 118. KTO chce iść za Mną, niech weźmie swój krzyż : wielkopostna inscenizacja słowno-muzyczna / Małgorzata Sobierajska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 20-21, bibliogr.

 119. KTO ma najlepszych dziadków na świecie? : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 55-56

 120. KU inscenizacji "Romea i Julii" / Izolda Bonarek // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 35-39

 121. LATO, lato : inscenizacja z okazji zakończenia roku szkolnego / Irena Kołodziej // Wychowawca. - 2005, nr 6, s. 25

 122. Die LEGENDE von der Brezel - Teatr w nauczaniu języka niemieckiego / Jolanta Majda // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 242-244

 123. LEGENDY polskie : scenariusze dla teatrzyku szkolnego / Joanna Gutowska. - Warszawa : Wydawnictwo CODN, 1997. - 119 s. : rys. ; 24 cm.

  Czytelnia - Cz D XI-2/5c
  Wypożyczalnia - 150999

 124. LEKCJA historii : scenariusz przedstawienia z okazji 3 Maja / Agnieszka Radkowska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 16-17

 125. LEKTURY mojego dzieciństwa : poczytam ci, babciu, poczytam ci, dziadku... : scenariusz przedstawienia dla babć i dziadków / Małgorzata Antczak-Kęsy // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 12, s. 21

 126. LITTLE Red Riding Hood [przedstawienie "Czerwonego Kapturka" braci Grimm dla uczniów klas 3-4 - w j. angielskim] / Teresa Kozłowska // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 3, s. 130-132

 127. LITTLE Red Riding Hood [przedstawienie "Czerwonego Kapturka" w j. angielskim] / Katarzyna Ciechanowicz-Gajewska, Agnieszka Wawrzyk // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 1, s. 143-145

 128. LOKOMOTYWA po polsku, niemiecku i rosyjsku [propozycja małej formy teatralnej na lekcjach języka obcego w liceum] / Małgorzta Grzelczak, Mirosława Krakowska-Macuk, Stefania Kruszewska-Kościuszenko // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 4, s. 139-141

 129. LUDZIE listy piszą... : przedstawienie teatralne / Monika Kulik // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 22-26

 130. MALUTKA wiara i wielka miłość : scenariusz słowno-muzyczny w pierwszą rocznicę śmierci ks. Jana Twardowskiego (18.01.2007) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 28-30

 131. MAMBO and his friends [scenariusz przedstawienia w szkole podstawowej] / Anna Hassa // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 147-148
 132. MARCHENVORSTELLUNGEN von den Brudern Grimm = Inscenizacje baśni braci Grimm : Theater spielen - Zabawa w teatr / Aneta Goch. - Opole : NOWIK, 2005. - 110 s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm.

  Czytelnia - cz XXIX-4/32e

 133. MARZENIA małego osiołka [scenariusz przedstawienia na Boże Narodzenie] / Katarzyna Król // Katecheta. - 2008, nr 12, s. 33-36

 134. MATKI i córki : scenariusz słowno-muzyczny na Dzień Matki / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 27-28

 135. MĄDROŚĆ drzew : inscenizacja z okazji uroczystości Wszystkich Świętych / Małgorzata Gonciarz // Katecheta. - 2004, nr 10, s. 43-44

 136. MĄDRY uczeń... po szkole : scenariusz przedstawienia kabaretowego z okazji jubileuszu szkoły lub Dnia Nauczyciela / Zofia Araszczuk // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 9, s. 16-18

 137. MIĘDZY wzruszeniem a śmiechem : [[scenariusze przedstawień szkolnych] / Dorota Klus-Stańska. - Kraków : Impuls, 1998. - 79 s. ; 20 cm.

  Wypożyczalnia - 151794, 154377

 138. MIŁOŚĆ w literaturze : montaż poetycko-muzyczny / Małgorzata Ohirko // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 1, s. 37-38

 139. MIŁOŚĆ w literaturze : montaż poetycko-muzyczny : scenariusz dla uczniów szkoły średniej / Małgorzata Ohirko // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 28-29

 140. MISTERIOSO hallazgo en el mar - Tajemnicze znalezisko w morzu : sztuka teatralna w języku hiszpańskim / Nora Ormowska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 138 -144

 141. MISTERIUM Męki Pańskiej [scenariusz] / Alina Muszyńska // Wychowawca. - 2006, nr 3, s. 24-25

 142. MISTERIUM Zmartwychwstania Pana Jezusa : adaptacja utworu Mikołaja z Wilkowiecka pt. : "Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" / Jolanta Owczarek // Wychowawca. - 2008, nr 3, s. 25-27

 143. MODA w starożytnej Grecji i Rzymie [scenariusz przedstawienia w gimnazjum lub liceum] / Beata Kawczyńska // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 139-141

 144. MOJE spotkanie z Papieżem [scenariusz przedstawienia] / Marzena Lamch // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2006, nr 1, s. 71-74

 145. MOJEJ mamie zdrowia życzę [scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Matki na podstawie lektury "Na jagody" M. Konopnickiej] / Bernadeta Małysa // Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s. 45-48

 146. MONTAŻ słowno-muzyczny poświęcony prawom dziecka / Anna Zawadzka // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 22-24

 147. MOWA świętego Pawła na Areopagu [przedstawienie na obchody dnia greckiego - w ramach prezentacji krajów Unii Europejskiej] / Agnieszka Małgorzata Jaworska // Katecheta. - 2004, nr 2, s. 42-44

 148. MÓJ tatuś ukochany : inscenizacja z okazji Dnia Ojca - dla najstarszych grup przedszkolnych / Agnieszka Polak // Wychowawca. - 2003, nr 7-8, s. 19-20

 149. MÓJ Tatuś ukochany : inscenizacja z okazji Dnia Ojca dla młodszych dzieci / Agnieszka Polak // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 5, s. 23-24

 150. MUCHY samochwały : scenariusz przedstawienia teatralnego na podstawie wiersza Marii Konopnickiej / Teresa Wieczorek // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 32

 151. MY - cudowne dzieci : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Nauczyciela / Anna Kocowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 25-27

 152. NA słoneczne i deszczowe dni : wiersze, opowiadania, teatrzyki dla przedszkoli / Teresa Dziurzyńska, Hanna Ratyńska, Elżbieta Stójowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 211 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.

  Wypożyczalnia - 150371, 151458

 153. NA spotkanie tęczy... : scenariusze spektakli dla dzieci i młodzieży / Dorota Nowak. - Toruń : Aksjomat, 2005. - 104 s. : fot. ; 29 cm.

  Czytelnia - cz B XIII-2/31c

 154. NA Szklanej Górze : scenariusz przedstawienia / Wioletta Książek, Monika Komosa // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 27-28

 155. NA świątecznym froncie dobro zwycięża : scenariusz szkolnych jasełek / Ewa Gobis, Karolina Klawiter // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 25-27

 156. NARODZIŁO nam się Dziecię : nowe inscenizacje na Adwent i Boże Narodzenie / Christine Willers-Vellguth ; [tłum. z niem. Rita Malcher]. - Kielce : Jedność, 2003. - 129 s. ; 21 cm.

  Czytelnia - cz XXI-9/66

 157. NARODZINY miłości : przedstawienie z okazji świąt Bożego Narodzenia dla gimnazjalistów / oprac. Ewa Olszewska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 11, s. 22-okł. III

 158. NASZYM nauczycielom : montaż słowno-muzyczny dla szkoły podstawowej / Elżbieta Drzas // Wychowawca. - 2004, nr 9, s. 26-27

 159. NIE było miejsca dla Ciebie : sztuka sceniczna / Ewa Zalewska // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 10, s. 22-23

 160. NIE porzucaj nadzieje, jakoć się kolwiek dzieje... : scenariusz poetycko-muzyczny poświecony Janowi Kochanowskiego / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 24-25

 161. NIECH obiegnie świat nowina... [scenariusz jasełek] / Irena Budzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 45-48, bibliogr.

 162. NIEMEN, który był : scenariusz poetycko-muzyczny w pierwszą rocznicę śmierci / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 11, s. 15-16

 163. NIEZWYKŁA podróż : inscenizacja na pożegnanie roku szkolnego / Alina Biskup // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 28-29, bibliogr.

 164. NIEZWYKŁY pielgrzym : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V 1920 - 2 IV 2005) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 20-22

 165. NIEZWYKŁY prezent od Mikołaja : (scenariusz inscenizacji) / Jolanta Junkiert, Renata Piechota // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7-8, s. 24-26

 166. NOWOCZESNA bajka o Kopciuszku : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Mamy / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 50-52

 167. O CZYM każdy musi wiedzieć, kiedy na wakacje jedzie [inscenizacja] / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s. 44-46

 168. O ŚWIĘTYM Mikołaju [scenariusz przedstawienia] / Anna Rogala // Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 26-27, bibliogr.

 169. O TYM, jak dzieci ze świętymi postaciami Jezusowi cześć oddawały... : inscenizacja na Boże Narodzenie : dla uczniów szkoły podstawowej / Renata Drewniak // Katecheta. - 2007, nr 12, s. 29-33

 170. O WRÓŻCE Genowefie : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Dziecka / Krystyna Makowska, Bogdan Kosien // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 26-27

 171. OBRAZKI z życia św. Pawła Apostoła : scenariusz przedstawienia dla dzieci starszych ; Historia trzynastego Apostoła : scenariusz dla młodzieży / Grażyna Zieleń // Katecheta. - 2008, nr 9, s. 32-39

 172. ODDAJEMY hołd poległym w obronie Ojczyzny : z ostatnich chwil życia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego [scenariusz przedstawienia] / Agata Kamieńska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2006, nr 1, s. 75-78, bibliogr.

 173. OGRODNIK i drzewa : scenariusz przedstawienia - pantomimy z okazji Święta Edukacji Narodowej / Magdalena Gonciarz // Katecheta. - 2005, nr 10, s. 53-54

 174. OJCZYZNA moja : (scenariusz inscenizacji z okazji Narodowego Święta Niepodległości) / Agnieszka Maj // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 1, s. 41-45

 175. OJCZYZNO ma tyle razy... : scenariusz przedstawienia teatralnego z okazji Święta Niepodległości dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Dariusz Bralski // Nowa Szkoła. - 2001, nr 8, s. 22-24

 176. OPOWIADANIE o matce : scenariusz na podstawie Andersena / Mirosława Grabka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 4, s. 24-25

 177. OPOWIEŚĆ o niezwykłym człowieku : (scenariusz widowiska o Janie Pawle II - w rocznicę śmierci lub urodzin) / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 40-46

 178. OTWÓRZ oczy, zobacz więcej! [Inscenizacja Bożonarodzeniowa] / Tamara Jabłońska // Katecheta. - 2003, nr 11, s. 45-47
 179. PAN od poezji : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Zbigniewowi Herbertowi (29 XI 1924 - 28 VII 1998) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 28-30

 180. PANI na opak : miniatury sceniczne / Marzena Kwietniewska. - [Wyd. 3]. - Kraków : Impuls, 2002. - 89, [1] s. : rys. ; 21 cm.

  Wypożyczalnia - 156005

 181. PARASOL i coś jeszcze, niekoniecznie na słotę i deszcze...[scenariusz zajęć teatralnych kl. VI] / Dariusz Matuszny // Drama. - Z. 42 (2002/2003), s. 28-29

 182. PIĄTKA z blokowiska : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Ziemi / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2008, nr 4, s. 53-56

 183. PO nitce do kłębka : inscenizacja z okazji Dnia Matki dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej / Dorota Podstawska // Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 21-22

 184. POD pędzlem Matejki historia ożywa... : inscenizacja dla szk. Podst. I gimnazjum / Małgorzata Łopuszyńska-Ratyna, Ewa Kołodziejczyk // Wychowawca. 2009, nr 7-8, s. 30-32

 185. PODRÓŻ do Damaszku, czyli od Szawła do Pawła : inscenizacja o nawróceniu św. Pawła / Renata Drewniak // Katecheta. - 2009, nr 5, s. 21-26

 186. POGODNE wieczory : praca zbiorowa. Cz. 3 : Teatr / pod red. Andrzeja Króla. - Kraków : Rubikon, 2000. - 153 s. ; 20 cm

  Wypożyczalnia - 154181/3

 187. POKÓJ z widokiem na wojnę polsko-jaruzelską [scenariusz przedstawienia na temat pacyfikacji kopalni "Wujek", 16 XII 1981] / Feliks Netz // Śląsk. - 2006, nr 12, s. 44-50

 188. POLACY mają w sobie instynkt wolności... : scenariusz słowno-muzyczny z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 9, s. 26-28

 189. POLAŁY się łzy me czyste... : scenariusz słowno-muzyczny wykorzystujący twórczość Adama Mickiewicza / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 12, s. 22-23

 190. POLONISTYCZNE scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. J. Adamczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996. - 198 s. ; 21 cm.

  Czytelnia - cz IX-8/42
  Wypożyczalnia - 145609

 191. PONIEDZIAŁEK Wielkanocny - scenariusz przedstawienia teatralnego / Marek Ćwiek // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 24-25

 192. POMYSŁOWY Mikołaj : scenariusz na podstawie fragmentu powieści Małgorzaty Musierowicz "Kłamczucha" / Bożena Orkisz // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 23-24
 193. PORTRET artysty : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Stanisławowi Wyspiańskiemu (15 I 1869 - 28 IX 1907) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 27-29

 194. POWITANIE wiosny / Wojciech Śliwerski. - Kraków : Impuls, 1996. - 32 s. ; 16 cm. - (Materiały repertuarowe). - Bibliogr.

  Wypożyczalnia - 146216

 195. POWSTAŃCY 1863 [scenariusz przedstawienia] / Teresa Kosiek // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 30

 196. PÓJDZIESZ z nami : scenariusz przedstawienia [na podstawie fragmentu "Pinokia" - do wykorzystania także jako spektakl profilaktyczny przeciw agresji] / Justyna Czernicka // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 23-25

 197. PÓJDŹMY wszyscy do stajenki : (montaż literacko-muzyczny z okazji świąt Bożego Narodzenia) / Genowefa Filipczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 10, s. 20-21

 198. PREZENTACJA umiejętności językowych uczniów kształcenia zintegrowanego - przedstawienia na Boże Narodzenie i karnawał / Marzena Maicher // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 5, s. 161-162

 199. PROPOZYCJA inscenizacji powitania wiosny pt. "Chodzenie z gaikiem" / Grażyna Banaszczak, Zofia Rudzińska // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 2-3, wkładka s. IX-XII : rys.

 200. PRÓBY z Szekspira - próby z Szekspirem ["Sen nocy letniej" w teatrze szkolnym i na lekcji j. polskiego w gimnazjum] / Wioletta Stachura // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 30-34

 201. PRZEBIEGAM w marzeniu góry moje domowe... : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Stefanowi Żeromskiemu / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 24-25

 202. PRZECIEŻ Człowiek narodził się ludziom : (scenariusz bożonarodzeniowego przedstawienia w dziewięciu przystankach) / Barbara Michałek // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 7-8, s. 16-19, bibliogr.

 203. PRZED bitwą : scenariusz przedstawienia oparty na fragmentach "Roczników czyli Kronik Sławnego Królestwa Polskiego" Jana Długosza i "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza / Bożena Czembrowska, Anna Jędrych // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 5, s. 7-9

 204. PRZED sklepem a aniołami... : scenariusz przedstawienia upamiętniającego osobę Jana Pawła II / Małgorzata Nowak // Katecheta. - 2009, nr 3, s. 37-46

 205. PRZEDSTAWIENIA [w j. niemieckim] - skąd my to znamy? [Wir Gymnasialschuller] / Dorota Wróblewska, Agnieszka Zadrga // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 121-126

 206. PRZEDSTAWIENIE "Christmas time" / Anna Skrzypek // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 5, s. 168-170

 207. PRZEDSTAWIENIE teatralne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum / Beata Anna Szuszkiewicz // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 2, s. 61-63

 208. PRZEDSTAWIENIE teatralne Noah`s Ark [w szkole podstawowej] / Magdalena Suchodolska // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 3, s. 87-91 : fot.

 209. PRZEDZIAŁ ludożerców : scenariusz przedstawienia na podstawie wiersza Tadeusza Różewicza "List do ludożerców" / Ewa Owczarek // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 22-23

 210. PRZEPIS na idealnego ucznia : scenariusz inscenizacji z okazji Dnia Nauczyciela / Edyta Kowalska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 9, s. 16

 211. PRZESTRZEŃ miłości... : scenariusz przedstawienia okolicznościowego / Dorota Luber // Katecheta. - 2008, nr 1, s. 32-36

 212. PRZYBIEŻELI do Betlejem pasterze : jasełka, inscenizacje i opowiadania bożonarodzeniowe dla szkół i parafii / Christiane Muller ; [tłum. z niem. Rita Malcher]. - Kielce : Jedność, 2003. - 152 s. ; 21 cm.

  Czytelnia - cz XXI-9/65

 213. PRZYGODA w Bałwankowie [scenariusz imprezy w przedszkolu] / Beata Szurowska ; il. Teresa Wilbik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 1, s. 32-37
 214. PYTANIA młodego człowieka [inscenizacja bożonarodzeniowa] / Ewa Orzechowska // Katecheta. - 2003, nr 12, s. 31-36

 215. QUO vadis człowieku XXI wieku? : scenariusz spektaklu / Alina Lasoń-Tumialis // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 26-28, bibliogr.

 216. RAJ utracony : scenariusz przedstawienia [na motywach powieści Marka Twaina "Pamiętniki Adama i Ewy" / Justyna Czernicka // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, s. 25-28

 217. ROK 2006 rokiem Wolfganga Amadeusza Mozarta [scenariusz przedstawienia] / Monika Kosierkiewicz-Staniec // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 5, s. 168-170

 218. ROK w wierszu i piosence / Bożena Forma. - Płock : Iwanowski, 1998. - 181 s. : nuty, ; 25 cm.

  Wypożyczalnia - 149474

 219. ROZMOWY z Diogenesem : scenariusz zajęć z elementami dramy dla gimnazjum [do wykorzystania na lekcji historii, j. polskiego lub na spotkaniu koła teatralnego] / Anna Chochowska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 11, s. 17

 220. ROZTERKI gimnazjalisty [inscenizacja na Boże Narodzenie] / Karina Kozlowska-Kamińska // Katecheta. - 2004, nr 11, s. 35-39
 221. RÓŻNE oblicza miłości : (walentynkowy montaż poetycko-muzyczny) / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7-8, s. 22-24

 222. SAVE the Animals [scenariusz przedstawienia] / Marta Petryszak // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 1, s. 143-145, bibliogr.

 223. SCENARIUSZ etiudy teatralnej. Chłopiec i słowa / Małgorzata Pietrzak // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4-5, wkładka s. (VI-VIII)

 224. SCENARIUSZ inscenizacji polsko-angielskiej dla uczniów klasy pierwszej z okazji Dnia Matki / Mariola Gizelska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 4, s. 9-10

 225. SCENARIUSZ inscenizacji z okazji Dnia Matki i Ojca obchodzony jako dzień rodziny / Jolanta Junkiert // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 19-20

 226. SCENARIUSZ "Kopciuszka" / Jolanta Walczewska-Bajda // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2004, nr 4, s. 69-71

 227. SCENARIUSZ przedstawienia jasełkowego dla dzieci sześcioletnich / Elżbieta Tonecka // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 20-21

 228. SCENARIUSZ przedstawienia o generale Leopoldzie Okulickim / Joanna Gancarek, Olga Kluba // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2006, nr 4, s. 59-61

 229. SCENARIUSZ przedstawienia "Wielkanocne zwyczaje" / Małgorzata Morawiec // Biuletyn Regionalny Nauczycieli Kształcenia Zintegrowanego. - 2008, nr 2, s. 11-13

 230. SCENARIUSZ przedstawienia wigilijnego : (w języku angielskim) / Maria Sielawko // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 10, s. 9-10

 231. SCENARIUSZ przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 50-52

 232. SCENARIUSZ scenki o Mikołaju Koperniku / Teresa Glubowska // Geografia w Szkole. - 2003, nr 4, s. 230-232

 233. SCENARIUSZE teatralnych sztuk twórczych / Grzegorz Nora // W: EKSPRESJA twórcza dziecka : konteksty - inspiracje - obszary realizacji / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. A. Hlonda, 2004. - Bibliogr. - S. 239-246

  Czytelnia - cz XXI-9/70
  Wypożyczalnia - 159349

 234. SKROMNA choinka : scenariusz na podstawie opowiadania Jadwigi Dmowskiej "Legenda o choince" / Bożena Orkisz // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 25

 235. SŁOWIAŃSKA Wielkanoc : scenariusz słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 21-28

 236. SŁUCHAJĄC muzyki Szymanowskiego : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony wybitnemu kompozytorowi (3 X 1882 - 29 III 1937) / Barbara Wanda Jachmiczak // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 6, s. 28-30

 237. SPOTKANIA : scenariusze uroczystości religijnych, patriotycznych i szkolnych / [aut. Danuta Baran i in.] ; [red. Barbara Rabajczyk]. - Kielce : Jedność, 2003. - 240 s. ; 21 cm. - Bibliogr.

  Czytelnia - XXI-5/50
  Wypożyczalnia - 158116

 238. SPOTKANIE Szymona z Jezusem : jasełka dla dzieci przedszkolnych / Bernadeta Bażak // Katecheta. - 2003, nr 11, s. 41-42

 239. SPOTKANIE z muzyką Mozarta : scenariusz inscenizacji / Ewa Kołodziejczyk, Małgorzata Łopuszyńska-Ratyna // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 12-14

 240. SPRZYSIĘŻENIE Katyliny [scenariusz przedstawienia] / Anna Zeler // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 1, s. 147-151, bibliogr.

 241. STAN chorobowy : scenariusz przedstawienia propagującego czytelnictwo / Jolanta Domek-Tobolska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 26-27

 242. STRUCLA z makiem : (sztuka bożonarodzeniowa) / Krystyna Piecha // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 2, s. 86-92

 243. SYLWETKA Bolesława Prusa : scenariusz programu słowno-muzyczno-filmowo-teatralnego / Irena Cichecka, Grażyna Tatarek // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2004, nr 1, s. 76-80, bibliogr.

 244. SZAFA babuni : scenariusz przedstawienia / Emilia Latos // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7-8, s. 9-13

 245. SZKOLNE misterium Bożonarodzeniowe / Gabriela Jaskuła // Katecheta. - 2003, nr 11, s. 51-53

 246. SZKOLNY teatr i wychowanie komunikacyjne : "Opowieści z ulicy Broca" Pierre`a Gripari i opowieści ze szkoły przy Mazowieckiej / Ilona Lasotka // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 4, s. 44-52

 247. SZKUBACZKI [scenariusz programu artystycznego nt. śląskich tradycji] / Grażyna Kumnacka, Irena Zych // Forum Nauczycieli. - 2004, nr 1, s. 37-42

 248. SZOPKA świąteczno-noworoczna : (scenariusz nie tylko dla gimnazjów) / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2004, nr 8, s. 41-47

 249. SZUKAMY w życiu szczęścia... : scenariusz słowno-muzyczny w 50 rocznicą śmierci Leopolda Staffa (31 maja) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 27-29

 250. ŚWIAT baśni : scenariusz spektaklu "Cała szkoła czyta dzieciom" / Jadwiga Wiśniewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 7-8, s. 43-46

 251. ŚWIĘTO Mamy : scenariusz inscenizacji (nauczanie zintegrowane) / Iwona Ejsmont // Wychowawca. - 2006, nr 5, s. 30

 252. ŚWIĘTY brat Albert - człowiek, który przywracał nadzieję ubogim : scenariusz inscenizacji / Jerzy Bartoszek // Katecheta. - 2006, nr 5, s. 36-39

 253. TAJEMNICA Bożego Narodzenia : (montaż słowno-muzyczny) / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7-8, s. 17-18

 254. TAKI daleki, a taki bliski : scenariusz jasełek / Grażyna Brożyńska // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s.16

 255. TAKI jestem... : anegdoty o Papieżu : scenariusz słowno-muzyczny w czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II : dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 31-33

 256. TATO, Mamo... : scenariusz przedstawienia z okazji dni Ojca i Matki dla uczniów gimnazjum / Aleksandra Nieciecka // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 24-26, bibliogr.

 257. TEATR marzeń : inscenizacje dla dzieci w wieku od pięciu do dziesięciu lat / Lidia Bajkowska. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998. - 117 s. : rys. ; 24 cm.

  Wypożyczalnia - 149568

 258. TEATR w szkole / wybór i opracowanie scenograficzne Aleksander Maksymiak. - Wrocław : Siedmioróg, 1998. - 269, [3] s., [16] s. tabl. : rys. ; 24 cm.

  Wypożyczalnia - 149998

 259. TEATRZYK Drewnianej Łyżki przedstawia... : scenariusz zajęć zintegrowanych z propozycją do pracy w klasie 2 integracyjnej z elementami gry teatralnej w oparciu o scenariusz napisany na podstawie tekstu Janiny Porazińskiej pt. " Szewczyk Dratewka" / Renata Rajczyk, Liliana Dratwa // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2004, nr 2, s. 77-82

 260. TEATRZYK na cały rok : scenariusze spektakli teatralnych i ćwiczenia przeznaczone dla: amatorskich zespołów teatralnych, teatrzyków szkolnych, bibliotekarzy, polonistów, wszystkich lubiących bawić się w teatr / Małgorzata Pietrzak. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2004. - 147, [1] s., [8] k. tabl. ; 24 cm. - (Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza ; 6).

  Czytelnia - K XVI-6/6d
  Wypożyczalnia - 159528

 261. TEATRZYK Ptyś / Anna Kuhn-Cichocka. - Płock : Iwanowski, [2001?]. - 143, [1] s. : rys. ; 21 cm.

  Wypożyczalnia - 155057

 262. TEATRZYK szkolny : scenariusze przedstawień dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej / Joanna Gutowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1994. - 67 s. ; 24 cm.

  Wypożyczalnia - 142183

 263. TEN szczególny dzień się budzi... [inscenizacja na Boże Narodzenie] / Małgorzata Brem // Katecheta. - 2002, nr 11, s. 47-51

 264. THEATERSTUCK - warum nich? : Rotkappchen [inscenizacja "Czerwonego Kapturka" braci Grimm] / Barbara Okrzyńska // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 5, s. 130-132

 265. TRADYCJE bożonarodzeniowe w edukacji regionalnej i kulturalnej : (na przykładzie inscenizacji w klasie gimnazjalnej) / Teresa Kuciapska // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 12, wkładka s. (VI-VIII)

 266. TRZY spotkania literatury z teatrem / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 2, s. 53-80

 267. TYŚ szczęście moje : scenariusz poetycko-muzyczny w 100 rocznicę urodzin Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 12, s. 22-23

 268. UCZCIJMY wierszem i piosenką / Elżbieta Gałczyńska, Zofia Garczyk. - Płock : Zakład Wydawniczo-Usługowy Marian Gałczyński, 1994. - 174 s. ; 20 cm.

  Wypożyczalnia - 143708

 269. UCZTA u Nerona : scenariusz przedstawienia : (na podstawie "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza) / Grzegorz Wiśniewski // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7-8, s. 21-22

 270. UROCZYSTOŚCI pełne radości : (dla klas 1-3) / wybrał i oprac. Ryszard Przymus ; il. Marek Zadworny. - Łódź : Juka, 1994. - 160 s. : il. ; 24 cm.

  Wypożyczalnia - 142184

 271. UROCZYSTOŚCI : scenariusze imprez okolicznościowych. - Goleszów : INNOWACJE, 1999. - 400 s. : nuty ; 21 cm.

  Wypożyczalnia - 152251
 272. UROCZYSTOŚCI szkolne : (apele, konkursy, pantomima, teatr w szkole podstawowej I-VI) / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : BEA-BLEJA, 2000. - 142, [2] s. : il. ; 21 cm.

  Wypożyczalnia - 156861, 152862

 273. UROCZYSTOŚCI szkolne : (apele, teatr, imprezy, kabaret) w gimnazjum I-III : praca zbiorowa / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : BEA-BLEJA, 2000. - 246 s. ; 21 cm.

  Wypożyczalnia - 156825

 274. UŚMIECH Boga... : scenariusz przedstawienia o małej Teresce / Grażyna Zieleń // Katecheta. - 2005, nr 9, s. 36-38

 275. W OCZEKIWANIU na Pana : scenariusz jasełek / Grażyna Bednarek, Małgorzata Wajs-Olejnik // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2005, nr 2, s. 123-126, bibliogr.

 276. W PODRÓŻ z Juliuszem Słowackim : scenariusz słowno-poetycki z okazji ogłoszenia roku 2009 - Rokiem Słowackiego / Elżbieta Olszta, Anna Żuralska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 11, s. 39-41

 277. W POSZUKIWANIU szczęścia : scenariusz inscenizacji [na podstawie baśni Andersena] / Beata Noske // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 5, s. 34-40

 278. W ŚWIECIE baśni Andersena : propozycja scenariusza inscenizacji z okazji 200. rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena dla klas 1-3 / Małgorzata Walczak // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7-8, s. 7-8

 279. W ŚWIECIE baśni Andersena : scenariusz teatralny dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Małgorzata Walczak // Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s. 26-28

 280. W WOJTUSIOWEJ izbie [scenariusz inscenizacji] / Janina Porazińska ; oprac. Hanna Ratyńska ; il. Teresa Wilbik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 4, s. 36-38

 281. WAKACYJNE marzenia : inscenizacja na zakończenie roku szkolnego / Renata Drewniak // Katecheta. - 2007, nr 6, s. 33-36

 282. WAKACJE z tatą : scenariusz inscenizacji / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 56-58

 283. WARSZTATY szkolne dla nauczycieli : scenariusz przedstawienia z okazji Święta Edukacji Narodowej / Dorota Pięta // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 9, s. 13

 284. WEIHNACHTSTRADITIONEN in Deutschland - wieczór adwentowy [scenariusz przedstawienia w j. niemieckim] / Elżbieta Jaśkiewicz-Kabzińska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 5, s. 162-165

 285. WESOŁA Nowina : inscenizacja teatralna / Danuta Irisik, Krzysztof Irisik // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 10, s. 18-20
 286. WESOŁA Nowina [scenariusz inscenizacji] / Danuta i Krzysztof Irisik // Wychowawca. - 2005, nr 12, s. 22-23

 287. WESOŁYCH Świąt... [Bożego Narodzenia] : scenariusz widowiska dla klasy 6 szkoły podstawowej i gimnazjum / Katarzyna Dyrcz // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 22-23

 288. WĘDRÓWKĄ życie jest człowieka... : program poetycko-muzyczny dla szkół ponadgimnazjalnych poświęcony Edwardowi Stachurze / Anna Maciejewska, Justyna Szabelska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 9, s. 21-22, bibliogr.

 289. WIECZÓR wigilijny [scenariusz przedstawienia] / Iwona Grubalska // Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 26-28, bibliogr.

 290. WIELKANOC Jonatana : inscenizacja dla kl.3 szk[oły] podst[awowej] / Krystyna Gasińska // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 23

 291. WIELKI przez rozum cnoty i waleczne sprawy : Tadeusz Kościuszko - inscenizacja dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Katarzyna Dyrcz // Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s. 34-35

 292. WIGILIA u Boryny : scenariusz inscenizacji fragmentu "Chłopów" : (do realizacji w gimnazjum i szkole średniej) / Anna Sawicka // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 24

 293. WINNIE the Witch [scenariusz przedstawienia w j. angielskim dla klas 1-3 szkoły podstawowej] / Marta Petryszak // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 4, s. 147-130, bibliogr.

 294. WITAMINKOWE Królestwo : (przedstawienie kukiełkowe dla uczniów młodszych) / Beata Babińska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 1, s. 13-14

 295. WSZYSTKO dla nauczyciela - pokaz mody nauczycielskiej : scenariusz inscenizacji [z okazji Dnia Edukacji Narodowej] / Marzena Radtke // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 9, s. 9-10

 296. WYPRAWA naukowa, od której boli głowa : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 52-53

 297. Z CHŁOPSKIEGO zagonu po uniwersytecką togę : (montaż poetycko-muzyczny poświecony życiu i poezji Jana Kasprowicza) / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7-8, s. 15-19

 298. Z DOŚWIADCZENIA rozum się mnoży... : scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony Mikołajowi Rejowi w 500-lecie urodzin / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 12, s. 20-21

 299. Z JAKIEJ on jest bajki? [Przedstawienie w j. angielskim] / Barbara Kapusta // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 148-151

 300. Z PIERWSZĄ wigilijną gwiazdą [scenariusz przedstawienia] / Lidia Jadwiga Kwolek // Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 24-26, bibliogr.

 301. Z ZABAWY nauka : scenariusz spektaklu teatralnego pt. "Chłopak z prowincji" - propozycja dla gimnazjalistów [popularyzujący postać Adama Mickiewicza] / Ewa Utig // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7-8, wkładka s. (VII-XI)

 302. Z ŻYCZENIAMI dla naszej Babci i Dziadka : scenariusz przedstawienia / Grażyna Walaszczyk // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2006, nr 2, s. 65-66

 303. ZA rękę mnie, Doktorze weź : (przedstawienie poświęcone pamięci Janusza Korczaka) / Barbara Lipińska-Postawa // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7-8, s. 6-8

 304. ZABAWA i nauka w jednym : propozycja przedstawienia teatralnego w języku angielskim dla uczniów szkoły podstawowej / Anna Hassa // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 230-239

 305. ZABAWA w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego [tu: propozycja inscenizacji na Dzień Kobiet] / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 1, s. 113-126

 306. ZACZAROWANY świat bajek : scenariusz przedstawienia z konkursem / Urszula Michalak // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s. 23-25

 307. ZADUSZKI artystyczne za zmarłych [scenariusz przedstawienia] / Rafał Szymkowiak // Katecheta. - 2005, nr 11, s. 17-20

 308. ZAWSZE tęskniłem do formy bardziej pojemnej, która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą : scenariusz przedstawienia poświęconego twórczości Czesława Miłosza / Katarzyna Mazurek // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 10, s. 33-35.

 309. ZŁOTE myśli hrabiego Fredry : scenariusz słowno-muzyczny w 230 rocznicę śmierci komediopisarza : (15 lipca 2006 r.) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 6, s. 10-11

 310. ŻEBRACZKA : scenariusz przedstawienia dla klas gimnazjalnych i starszych / Paweł Janicki // Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 28-29

 311. "ŻEGNAJ lato - witaj jesieni" : (scenariusz inscenizacji z okazji odejścia lata i nastania jesieni) / Bożena Grela // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 9, wkładka s. (I-IX)

 312. ŻEGNAMY jesień teatrem żywym [scenariusz spektaklu w przedszkolu] / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 8, s. 472-478

 313. ŻYCIE i twórczość Hansa Chrystiana Andersena : scenariusz przedstawienia / Maria Włosek // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 1, s. 35-38, bibliogr.Edukacja teatralna

 1. AKTOR, czyli człowiek w maskach / Sylwia Jakubie, Urszula Hadam // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 3, s. 12-14

 2. ANIMACJA teatralna źródłem aktywności edukacyjnej dziecka / Beata Oziemblewska // Życie Szkoły. - 2001, nr 5, s. 297-301

 3. BAWIMY się w teatr : program edukacji teatralnej w gimnazjum / Urszula Pietras // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 1, s. 7-26, bibliogr.

 4. CO to jest teatr? : scenariusz lekcji bibliotecznej : zajęcia przeznaczone dla uczniów klasy V szkoły podstawowej / Justyna Czernicka // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 20-21

 5. CO wiemy o teatrze? : scenariusz zajęć dla dzieci 5-6-letnich / Joanna Murczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 30-31

 6. CYKL lekcji poświęcony edukacji teatralnej w klasie II / Anna Drzewiecka // Życie Szkoły. - 2000, nr 3, s. 146-153

 7. CZŁOWIEK jest czasem jak kamień - szczelnie zamknięty, więc niełatwo go poznać [scenariusz zajęć teatralnych w kl. 5 - metodą dramy] / Alina Idzikowska // Drama. - Z. 45 (2003/2004), s. 25-27

 8. DESZCZU granie [zabawy badawcze oraz edukacja muzyczno-teatralna w przedszkolu] / Teresa Pykosz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 1, s. 20-24, il.

 9. DIALOG młodzieży z teatrem w szkole / Leokadia Kaczyńska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, z. 2, s. 88-94

 10. DRAMA w edukacji teatralnej dzieci / Anna Asyngier-Kozieł // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 1, s. 33-54, bibliogr.

 11. DRAMAT i teatr na lekcjach języka polskiego : (wybrane problemy) / Ewa Ogłoza // W: Interpretacje i reforma / pod red. Anny Opackiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 5). - S. 109-120

  Czytelnia - cz K XVI-4/5

 12. DYNIOWA afera jak przykład teatru na lekcji / Małgorzata Bulońska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 2, s. 13-27

 13. DZIEŁO dramaturgiczne i jego sceniczna realizacja na lekcjach języka polskiego / S. Rzęsikowski // W: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. T. 13 / pod red. Edwarda Polańskiego i Zenona Urygi. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1437). - S. 29-46

  Czytelnia - cz K XXX-3/1437

 14. EDUKACJA teatralna / Marzenna Magda // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1-2, s. 168-176, bibliogr.

 15. EDUKACJA teatralna / Marzenna Magda // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 1-2, s. 29-32

 16. EDUKACJA teatralna / Wiesław Żardecki // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 10, s. 27-33

 17. EDUKACJA teatralna, filmowa i radiowa na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII / Anna Marzec, Stanisław Rzęsikowski. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1994. - 182 s. ; 21 cm. - Bibliogr.

  Czytelnia - cz XXI-3/76
  Wypożyczalnia - 145602, 145603

 18. EDUKACJA teatralna i filmowa w szkole ponadgimnazjalnej / Izabela Rudnicka // Edukacja Medialna. - 2003, nr 4, s. 46-51

 19. EDUKACJA teatralna jako jeden z modeli wychowania przez sztukę / Joanna Juszczyk-Rygałło // W: Edukacja dziecka we współczesnej rzeczywistości społecznej : wybrane aspekty / pod red. Urszuli Ordon, Anny Pękali. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2008. - S. 113-119, bibliogr.

  Czytelnia - cz B XII-6/83
  Wypożyczalnia - 165450

 20. EDUKACJA teatralna jako sposób na wychowanie / Barbara Broszkiewicz // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 1, s. 33-35

 21. EDUKACJA teatralna w mojej szkole / Elżbieta Kobylańska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2004, nr 4, s. 43-48, rys.

 22. EDUKACJA teatralna w szkole podstawowej / Teresa Samulczyk-Pawluk ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 296, 3 s. : tab. ; 23 cm. - Bibliogr.

  Czytelnia - cz XXIX-6/12
  Wypożyczalnia - 162007

 23. EDUKACJA teatralna w szkole średniej / Leokadia Kaczyńska. - Szczecin : Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 1995. - 176 s. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia ; t.(CCLIV)180)

  Czytelnia - cz K XII - 2/254

 24. EDUKACJA teatralna w szkole średniej : założenia - metody - propozycje / Jan Andrzej Fręś. - Katowice : Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział w Katowicach, 1990. - 138 s. ; 21 cm. - Bibliogr.

  Czytelnia - cz XXI - 6/74

 25. EDUKACJA teatralna w szkołach i placówkach pozaszkolnych / Agnieszka Włoch // W: DYLEMATY edukacji artystycznej / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Kamilii Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls". - T. 1 : Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze. - 2005. - S. 163-175

  Czytelnia - cz XXI-9/74

 26. EDUKACYJNA rola teatru / Lilla Pietrzykowska, Krystyna Dziekańska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 7-8, s. 48-50, bibliogr.

 27. GDZIE szukać informacji o teatrze? : konspekt zajęć w kl. 5 / Mariola Antczak, Katarzyna Darmach // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 11-12

 28. GŁOS w sprawie kształtowania przestrzeni teatralnej w szkole / Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2009/2010, nr 2, s. 45-53

 29. INSTYNKT dramatyczny dzieci a teatr w kształceniu zintegrowanym : diagnoza i postulaty zmian / Małgorzata Puchowska // W: OPIEKA i wychowanie - tradycja i problemy współczesne / pod red. nauk. Danuty Panel. - Kraków : Impuls, 2009. - S. 315-329, bibliogr.

  Czytelnia - cz XVI-6/31
  Wypożyczalnia - 166239

 30. JAK kształcę kulturę teatralną moich uczniów / Teodozja Borowska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s. 30-34

 31. JAK rozwinąć skrzydła? : rola spotkań z teatrem w edukacji medialnej uczniów / Marzena Bilińska // Przegląd Edukacyjny. - 2004, nr 5, s. 4-5

 32. KONSPEKT zajęć blokowych - lubię teatr - świat baśni / Elżbieta Kobylańska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2005, nr 2, s. 85-89

 33. KSZTAŁCENIE teatralne dzieci i młodzieży / St. Rzęsikowski // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1992/1993, nr 3, s. 12-20

 34. KTO podróżuje, ten nie leniuchuje [scenariusz warsztatów teatralnych - teatr nauczycielski z udziałem dzieci] // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 7, s. 34-38

 35. KULTURA teatralna w szkole średniej / Adam Sznajderski. - Wrocław : Instytut Kształcenia Nauczycieli - ODN, 1989. - 138 s. ; 24 cm. - Bibliogr.

  Czytelnia - cz XXI-6/74
  Wypożyczalnia - 129006

 36. KURTYNY dla Teatru im. Juliusza Słowackiego [pamiątki po S. Wyspiańskim] / Ilona Lasota // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 4, s. 24-30

 37. LEGENDA w teatrze i kinie : scenariusz warsztatów przedmiotowych z języka polskiego dla klasy 4 / Sylwia Krez // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 11, s. 1-2

 38. LEKCJA przed i po spektaklu o brzydkim kaczątku / Katarzyna Adamska // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 1, s. 42-43, 61-62

 39. LEKCJE teatru : książka dla nauczyciela i ucznia / Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Znak, 1999. - 213 s., [8] s. fot. ; 21 cm. - (Znak dla szkoły).

  Czytelnia - cz XXIX-6/49

 40. LITERATURA, teatr i wiedza o regionie inspiracją twórczej aktywności uczniów : uwagi o programie autorskim / Anna Drzewiecka // Przegląd Edukacyjny. - 2007, nr 3, s. 8-10

 41. MAGIA teatru : scenariusz konkursu wiedzy o teatrze dla uczniów klas 4-6 / Małgorzata Mizerkiewicz, Wiesława Skitek // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 1, s. 26

 42. MIĘDZY dramą a teatrem - wychowanie do wartości / Elżbieta Jegierska-Wiejak // W: DYLEMATY edukacji artystycznej / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Kamili Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls". - T. 2 : Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka. - 2006. - S. 360-376

  Czytelnia - cz XXI-9/75

 43. MOJE dramowo-teatralne fascynacje : cz. 1. Intuicyjne odkrywanie dramy w pracy teatralnej z dziećmi i młodzieżą / Halina Machulska // Drama. - Z. 48 (2003/2004), s. 5-7

 44. NA szkolnej scenie : Program edukacji teatralnej dla klas 1-3 / Ewa Muda, Marzenna Grabowska-Wójcik // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7-8, s. 1-4, bibliogr.

 45. NAUCZYCIEL i jego program autorski / red. nauk. Jadwiga Kędzierska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001. - 146, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Edukacja i reforma). - Bibliogr.

  Czytelnia - cz K XXIV-5/1c
  Wypożyczalnia - 154201, 154699, 156833

 46. NIE bójcie się teatru / Joanna Sopyło // Gazeta Szkolna. - 2009, nr 40, s. 6

 47. NOWOCZESNE zadania szkolnego teatru (5) / Marek Pieniążek // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 2, s. 38-44

 48. O TEATRZE telewizyjnym w nauczaniu / St. Rzęsikowski // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, z. 2, s. 95-104

 49. OD antyku do współczesności : nasze europejskie korzenie : (propozycja metodyczna dla klasy 6) / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 1, s. 55-68

 50. OD historii przedmiotu do dramowego przedstawienia teatralnego / Katarzyna Zygmunt // Drama. - Z. 51 (2006), s. 30-34, bibliogr.

 51. OD Internetu do... wizyty w teatrze : (propozycja metodyczna) / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 84-91

 52. OD próby rekonstrukcji wizji scenicznej do adaptacji filmowej : "Noc listopadowa" Stanisława Wyspiańskiego w szkole ponadgimnazjalnej / Justyna Mikuła // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 4, s. 31-37

 53. ODDZIAŁYWANIE sztuki teatralnej na osobowość uczniów / Bożena Fijałkowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 34-36, bibliogr.

 54. PAN Tadeusz : szkolny konkurs wiedzy [dla uczniów gimnazjum, zawierający również zadania taneczne i teatralne] / Marta Poniedziałek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 18-19

 55. PERCEPCJA przedstawień teatralnych przez dzieci / Monika Gędek // Życie Szkoły. - 1997, nr 1, s. 13-20

 56. PIERWSZE kroki w świecie teatru, czyli jak tworzyć dramat, nie znając jeszcze dramatu / Paweł Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2009/2010, nr 2, s. 77-80

 57. PLASTYKA w teatrze, czyli łagodzenie kryzysu twórczości plastycznej nastolatków / Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2009/2010, nr 2, s. 18-44

 58. POROZMAWIAJMY o teatrze : o dwóch inscenizacjach "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/96, z. 3, s. 69-76

 59. PRACA z dziećmi w klubie / Jerzy Podlaski. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1988. - 164 s. ; 17 cm. - Bibliogr.

  Wypożyczalnia 127987

 60. PRĄDY i konwencje w dramacie i teatrze / Jan Andrzej Fręś. - Kraków : Od nowa, 1995. - 124 s. ; 21 cm. - (Z lekcji na lekcję: przewodnik dla nauczycieli i uczniów szkół średnich).

  Czytelnia - cz XXI - 3/47

 61. PROGRAM teatru edukacyjnego / Agnieszka Maj // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 1, s. 10-26

 62. PROGRAM zajęć teatralno-edukacyjnych "W poszukiwaniu skarbów" : (zastosowanie strategii "płaszcza eksperta") / Halina Machulska // Drama. - Nr 35 (2000), s. 5-11

 63. PRÓBA przeciwdziałania marginalizacji słuchaczy szkół dla dorosłych poprzez edukację teatralną / Henryka Radziejowska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2006, nr 4, s. 52-56, bibliogr.

 64. PRZEZ teatr i do teatru / Małgorzata Nowak // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 2, s. 16-20

 65. PRZYGOTOWANIE ucznia do odbioru różnych tekstów kultury / red. Anna Janusz-Sitarz. - Kraków : UNIVERSITAS, 2004. - 309 s., [32] s. tabl. ; 21 cm. - (Edukacja Nauczycielska Polonisty ; 2).

  Czytelnia - cz XXI-4/19

 66. ROLA teatru w autokracji młodzieży / Marek Świeca. - Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2009. - 178 s. ; 24 cm

  Czytelnia - cz LV-1/8 a
  Wypożyczalnia - 166003

 67. ROLA teatru w edukacyjnej pracy bibliotekarza i nauczyciela / Małgorzata Pietrzak. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. - 160 s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza ; 10). - Bibliogr.

  Czytelnia - cz K XVI-6/10d
  Wypożyczalnia - 164195

 68. ROZWIJAMY zainteresowania teatralne : teatr miejsce niezwykłe / Małgorzata Rokicka // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 1, s. 27-31

 69. SPOTKANIA teatralne : (program autorski z zakresu edukacji teatralnej dla klas 4-6, uzupełniający do programu "To lubię") / Władysław Mleczko, Krystyna Polak, Agata Schabowska-Wirtel // W: EDUKACJA kulturalna w szkole / red. nauk. Krzysztof Polak. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2004. - Bibliogr. przy rozdz. - S. 87-116 : il.

  Czytelnia - cz K XXIV-5/8c
  Wypożyczalnia - 160321

 70. SPOTKANIA ze sztuką - propozycja scenariusza zajęć dla klasy 1 z wykorzystaniem metody kreatorskiej [temat: Bawimy się w teatr] / Małgorzata Zawaliska // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 75-77

 71. SZKOŁA Teatru / Agata Witkowska // Forum Nauczycieli. - 2009, nr 1, s. 49-51

 72. ŚLUBY panieńskie na scenie teatralnej i szkolnej / Leokadia Kaczyńska // Polonistyka. - 2001, nr 5, s. 290-295

 73. ŚWIETLICOWE koło teatralne : program dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Marzena Białkowska // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 2, s. 9-10, bibliogr.

 74. TEATR - dziecko - edukacja / Anna Asyngier-Kozieł // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 3, s. 119-132

 75. TEATR elżbietański : film jako kontekst interpretacyjny / Gabriela Bebesz-Kupiec // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 2, s. 56-62

 76. TEATR i edukacja / Anna Dziedzic. - Poznań : ARKA, 2001. - 188, [4] s. ; 24 cm + 1 k. skł.

  Czytelnia - cz XXIX-6/50
  Wypożyczalnia - 155193, 155194

 77. TEATR jako nowoczesna i kreatywna metoda nauczania języka niemieckiego / Ewa Szawan // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 174-176

 78. TEATR na lekcjach współczesnego życia literackiego / Stanisław Janicki. - Szczecin : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1978. - 188, [2] s. : rys. ; 15 cm

  Czytelnia - cz XXI-5/21

 79. TEATR nauczycielski inspiracją twórczych działań / Lidia Kołodziej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 7, s. 18-19

 80. TEATR szkolny i edukacja / J. Skotnicki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 5, s. 34-36

 81. TEATR w nauczaniu języków obcych / Monika Łyszczyńska // Przegląd Edukacyjny. - 2007, nr 2, s. 7-8

 82. TEATRALIZACJA w procesie wychowawczym (1) / Marek Pieniążek // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 3, s. 48-52

 83. TEATRALIZACJA w procesie wychowawczym (2) / Marek Pieniążek // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 4, s. 38-43

 84. TEATRALIZACJA w procesie wychowawczym (3) : szkolny teatrzyk - mały "szpital popsutej rzeczywistości" / Marek Pieniążek // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 5, s. 48-53

 85. TEATRALIZACJA w procesie wychowawczym (4) : spektakl jak "gra o siebie" / Marek Pieniążek // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 1, s. 33-40

 86. TEATRALNE metody słowne w kształceniu językowym dzieci / Anna Asyngier-Kozieł // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s. 7-16

 87. UCZESTNICTWO w kulturze teatralnej w świetle badań / Wiesław Żardecki // Oświata Dorosłych. - 1990, nr 4-5, s. 156-160

 88. W ŚWIECIE literatury i teatru : sztuka współuczestnictwa / red. Ewa Łubieniewska. - Kraków : UNIVERSITAS, 2006. - 582, [4] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.

  Czytelnia - cz B XVII-3/1d

 89. WARSZTATY edukacji teatralnej - teatr dziecięcy / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. - Wrocław : EUROPA, 2001. - 239 s. : nuty ; 24 cm. - Bibliogr.

  Czytelnia - cz XXIX-4/24e
  Wypożyczalnia - 156003

 90. WOKÓŁ teatru : kilka propozycji zajęć dla szkoły podstawowej / Ewa Korulska // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1996, nr 1, s. 36-40

 91. WSPÓŁCZESNE poglądy na temat zintegrowanej edukacji teatralnej / Anna Asyngier-Kozioł // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 3-4, s. 157-181

 92. WYCHOWANIE i nauczanie przez teatr : korelacja zajęć teatralnych z nauczaniem języka polskiego i planem wychowawczym [w szkole podstawowej] / Ilona Lasota // Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 1, s. 3-12

 93. Z ZABAWY - nauka życia : poradnik dla nauczyciela : (do programu klasy teatralno -dziennikarskiej dla szkoły podstawowej i gimnazjum) / Bożena Ciborowska-Lipko. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2000. - 104 s. ; 21 cm. - Bibliogr.

  Czytelnia - cz XXI-6/4
  Wypożyczalnia - 154460

 94. ZABAWA w teatr - naprawdę warto / Alicja Aszkiełowicz // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 64-68

 95. ZABAWA w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego w Domu Dziecka / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1-2, wkładka s. (VI-VII)

 96. ZABAWA w teatr w grupie sześciolatków / Maria Dudkiewicz // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 1/2, s. 345-356

 97. ZABAWY w teatr / Jolanta Kłapsia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 2, s. 32-34

 98. ZACZAROWANI przez teatr / Olga Piontek // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 38, s. 9

 99. ZEMSTA nie musi być nudna / Beata Surdej // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 1, s. 27-36Teatr w zagadnieniach psychologicznych, teatroterapia

 1. AKTYWIZACJA twórcza w Ogólnopolskim Teatrze Niepełnosprawnych w Warszawie / Leszek Ploch // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 214-223, bibliogr.

 2. DRAMA i teatr jako terapia [w szkole specjalnej] / Jolanta Kwaśniewska // Polonistyka. - 2003, nr 9, s. 551-555

 3. INSCENIZACJE, improwizacje, zabawy teatralne. Terapia sztuką i wychowanie estetyczne osób niepełnosprawnych umysłowo z użyciem kamery video / Markus Lohe // Wspólne Tematy. - 2001, nr 7-8, s. 13-19

 4. INSCENIZACJE, improwizacje, zabawy teatralne. Terapia sztuką i wychowanie estetyczne osób niepełnosprawnych umysłowo z użyciem kamery video. Cz. 2 / Markus Lohe // Wspólne Tematy. - 2001, nr 10, s. 33-39

 5. MIEJSCE literatury i teatru w przestrzeniach terapeutycznych : werbalne i niewerbalne aspekty wsparcia rozwoju : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Malickiego i Katarzyny Krasoń ; Biblioteka Śląska [i in.]. - Katowice : Biblioteka Śląska, 2005. - 275 s. ; 21 cm.

  Czytelnia - cz LVI-4/38
  Wypożyczalnia - 161445

 6. MOŻLIWOŚCI rozwijania umiejętności życiowych osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych poprzez dramę i teatr / Lucyna Maksymowicz // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 91-97, bibliogr.

 7. OD katharsis do arteterapii : o źródłach terapeutycznej funkcji teatru / Edyta M. Nieduziak // W: EKSPRESJA twórcza dziecka : konteksty - inspiracje - obszary realizacji / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. A. Hlonda, 2004. - Bibliogr. - S. 280-288

  Czytelnia - cz XXI-9/70
  Wypożyczalnia - 159349

 8. PRZECIW bierności, czyli o rozwojowym walorze teatroterapii / Anita Stefańska // W: BIERNOŚĆ społeczna : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Alicja Keplinger. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008. - S. 167-176, bibliogr.

  Czytelnia - cz K XXIV-2/6b
  Wypożyczalnia - 165226

 9. PRZEDSTAWIENIE teatralne jako technika rozwoju i wzmacniania kompetencji osoby niepełnosprawnej intelektualnie : część 1 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2008, nr 11-12, s. 29-40

 10. PRZEDSTAWIENIE teatralne jako technika rozwoju i wzmacniania kompetencji osoby niepełnosprawnej intelektualnie : część 2 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2009, nr 1, s. 30-40, bibliogr.

 11. PRZEŻYWANIE i przeczuwanie teatru dzieci i młodzieży / Marcin Drzazga // W: EKSPRESJA twórcza dziecka : konteksty - inspiracje - obszary realizacji / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. A. Hlonda, 2004. - Bibliogr. - S. 239-246

  Czytelnia - cz XXI-9/70
  Wypożyczalnia - 159349

 12. PSYCHODRAMA - teatr terapeutyczny / Wiesław Sikorki // Gestalt. - 1999, nr 1, s. 24-28

 13. RESTYTUCJA teatru : teatr ruchu w służbie młodzieży z niepełnosprawnością słuchową / Dagmara Nowak-Adamczyk // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 1-2, s. 29-32, bibliogr.

 14. ROLA teatru w rewalidacji dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim / Anita Wieloch // W: WYMIARY ekspresji dziecięcej : stymulacja, samorealizacja, wsparcie / pod red. Katarzyny Krasoń i Beata Mazepy-Domagały ; Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; Katowice : Librus, 2005. - S. 290-296

  Czytelnia - cz XXI-9/73

 15. ROLA teatru z życiu osoby niepełnosprawnej / Urszula Malewicka // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 267-273, bibliogr.

 16. TEATR jako terapia dla widza / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2009/2010, nr 2, s. 54-56

 17. TEATR, który leczy / Anna Bielańska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2005. - 164 s. , [4] s. tabl. : il ; 24 cm

  Czytelnia - cz XXIX-4/36e

 18. TEATR w rewalidacji dziecka upośledzonego umysłowo : z doświadczeń opiekuna teatru szkolnego / Marek Ćwiek // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 10, s. 13-24, bibliogr.

 19. TEATROTERAPIA w leczeniu i wychowaniu / Katarzyna Makowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 17-20

 20. TERAPIA przez teatr [w gimnazjum] / Joanna Dybczyńska // Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 56-59

 21. ZACHOWAĆ godność, czyli o artystycznym teatrze ludzi niepełnosprawnych umysłowo / Anita Stefańska // Wspólne Tematy. - 2004, nr 10, s. 42-48