TRAGEDIA GÓRNOŚLĄSKA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Oprac. Barbara Michałek,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach,
Wydział Informacji Bibliograficznej
Książki i ich fragmenty

 1. ARMIA Czerwona na terenie województwa śląsko-dąbrowskiego / Kazimierz Miroszewski // W: ROK 1945 w województwie śląsko-dąbrowskim / pod red. Andrzeja Topola. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2254). - S. 9-32.
 2. OFIARY stalinizmu na ziemi bytomskiej w latach 1945-1956 : dokumentacja zbrodni / pod red. Jana Drabiny. - Bytom : Towarzystwo Miłośników Bytomia, 1993. - 304 s. ; 24 cm.
 3. Z DZIAŁALNOŚCI polskiego i radzieckiego aparatu represji na Górnym Śląsku w 1945 roku / Zygmunt Woźniczka // W: OBOZY pracy przymusowej na Górnym Śląsku / pod red. Andrzeja Topola. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1994. - Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1457). – S. 51-76.
 4. Z GÓRNEGO Śląska do sowieckich łagrów / Zygmunt Woźniczka. - Katowice : Śląsk, 1996. - 340 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7164-011-0.
 5. ZAPOMNIANE historie ludzkich dramatów : losy mieszkańców Górnego Śląska w latach 1939-1956 / pod red. Kornelii Banaś i Andrzeja Sznajdera. - Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2003. - 116 s., [16] s. tabl. : fot. ; 23 cm. - (Materiały Edukacyjne ; t. 1).

Artykuły z czasopism

 1. BRANKA śląska 1945-1946 / Henryka Wolna Van Das // Śląsk. - 2012, nr 12, s. 26-30.
 2. CENA "wyzwolenia" / Kornelia Banaś // Śląsk. - 2010, nr 2, s. 14-16.
 3. CZY to było wyzwolenie? : Górny Śląsk w 1945 roku / Zygmunt Woźniczka // Śląsk. - 1996, nr 3, s. 20-22.
 4. KIERUNEK: Wschód : deportacje Ślązaków / Krzysztof Karwat // Śląsk. – 1996, nr 3, s. 10-13.
 5. KILKA uwag o liczbie Górnoślązaków deportowanych do ZSRS w 1945 r. / Dariusz Węgrzyn // CzasyPismo. - 2012, nr 1, s. 80-85.
 6. LOS : wywózki Ślązaków w 1945 r. do ZSRR / Elżbieta Maj // Śląsk. - 2014, nr 7, s. 16-17.
 7. ODDAMY wam tylko mury i pustą ziemię : demontaże i wywózka sprzętu przez Sowietów w 1945 roku z terenu Górnego Śląska / Adam Dziurok, Bogdan Musiał // CzasyPismo. - 2012, nr 2, s. 108-117.
 8. PRZEMILCZANA tragedia / Kornelia Banaś // Gość Niedzielny. - 2003, nr 48, s. 37.
 9. PRZEŻYĆ Golgotę / Beata Tomanek // Śląsk. - 2014, nr 11, s. 8-10.
 10. REPRESJE na Górnym Śląsku w 1945 r. / Zygmunt Woźniczka // Wiadomości Historyczne. – 1995, nr 2, s. 65-77.
 11. ŚLĄSKA Golgota / Norbert Honka // Nasza Gazeta. – 1996, nr 3, s. 8-9.
 12. TRAGEDIA Górnośląska / [aut.] Jerzy Myszor [i in.] // Gość Niedzielny. - 2015, nr 4, dodatek. - 16 s.
 13. ZOSTAŁY setki wdów / Barbara Poremba-Wolkowa // Śląsk. – 1996, nr 1, s. 19-21.