Przyjmowanie zgłoszeń udziału w szkoleniu zostało zakończone.