Przyjmowanie zgłoszeń udziału w warsztatach zostało zakończone.