Aktualności

Zapraszamy nauczycieli i bibliotekarzy do udziału w warsztatach z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi w naszej ofercie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach zaprasza do udziału w kolejnej edycji bezpłatnych kursów online.

Nowy blog Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach zaprasza do udziału w kolejnej edycji bezpłatnych kursów online.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach zaprasza do udziału w zajęciach feryjnych.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym Czytam nie tylko od święta.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach zaprasza do udziału w minikonkursie internetowym.