Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach jest placówką oświatową, jednostką organizacyjną Województwa Śląskiego. Tworzą ją: biblioteka macierzysta w Katowicach oraz 12 bibliotek filialnych działających w miastach na terenie województwa śląskiego (Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Jaworznie, Mysłowicach, Pszczynie, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Tychach, Zabrzu i Zawierciu). Placówka służy w szczególności mieszkającym, pracującym i studiującym na terenie województwa pracownikom instytucji oświatowych i kulturalnych oraz studentom. Wszystkie zainteresowane osoby korzystać mogą jednak z jej zbiorów na miejscu w Czytelni. Biblioteka gromadzi i udostępnia wydawnictwa (książki, czasopisma, multimedia i inne) z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych w języku polskim i w językach obcych, publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania, literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia, piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, programy nauczania i podręczniki szkolne, materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu.

Warsztat informacyjno-wyszukiwawczy biblioteki stanowią między innymi katalogi (tradycyjne i komputerowe) oraz kartoteki zagadnieniowe. Biblioteka macierzysta i biblioteki filialne prowadzą bogatą i zróżnicowaną działalność o charakterze informacyjno-metodycznym (lekcje biblioteczne i spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną, organizowanie wystaw, spotkania nauczycieli bibliotekarzy z metodykami do spraw bibliotek szkolnych i inne).