Katalogi kartkowe

 

Katalogi kartkowe Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej mieszczą się:

 
w pomieszczeniach Wypożyczalni:
  • katalog alfatetyczny zbiorów zwartych, obejmujący całość zbiorów zwartych PBW w Katowicach, nabytych do 31 grudnia 2014 r.
  • katalog rzeczowy zbiorów zwartych według UKD nabytych do 31 grudnia 2014 r.
  • katalog podręczników nabytych do 31 grudnia 2014 r.
 
w Czytelni:
  • katalog zbiorów zwartych dostępnych w Czytelni
  • katalog wydawnictw ciągłych
  • katalog serii wydawniczych
 
Katalogi kartkowe (alfabetyczny i rzeczowy książek, alfabetyczny i przedmiotowy programów i podręczników szkolnych) zostały zamknięte z dniem 31 grudnia 2014 r.