Kartoteka zagadnieniowa

 

wejście do kartoteki zagadnieniowej on-line
Wejście do kartoteki zagadnieniowej online


Kartoteka zagadnieniowa istnieje w wersji elektronicznej i tradycyjnej. Zawiera opisy bibliograficzne:

 • artykułów z czasopism,
 • fragmentów książek,
 • wywiadów

ze zbiorów dostępnych w Czytelni.

 

Obecnie w kartotece można znaleźć ponad 83 300 opisów zgrupowanych w ponad 25 500 haseł przedmiotowych z dziedzin:

 • pedagogika (w tym rozbudowany dział metodyki nauczania, kartoteki osobowe twórców pedagogiki oraz materiały repertuarowe - scenariusze imprez i uroczystości szkolnych),
 • psychologia,
 • nauki o rodzinie,
 • socjologia i nauki pokrewne,
 • literaturoznawstwo (rozbudowana kartoteka haseł osobowych pisarzy i motywów literackich),
 • bibliotekoznawstwo,
 • kultura i sztuka (także kartoteki osobowe reżyserów, kompozytorów, twórców sztuki – malarzy, grafików, rzeźbiarzy, architektów),
 • regionalia (materiały dotyczące Śląska).

 

Kartoteka zawiera głównie opisy bibliograficzne ze zbiorów opublikowanych od 2001 roku. W niektórych przypadkach – także z wcześniejszych lat (dotyczy to pozycji szczególnie ważnych, nadal aktualnych z naukowego punktu widzenia lub tych, które posiadają bardzo niewielką literaturę przedmiotu).

Zapraszamy do korzystania!


Układ kartkowej kartoteki zagadnieniowej (pdf; 68 KB)