Wyniki półfinalistów z miasta Katowice.

 

TYTUŁ

KATEGORIA

WYNIK

DRUŻYNA (SZKOŁA/PLACÓWKA)

MISTRZ POWIATU

1-3

129 / 130

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach. Szkoła Podstawowa nr 18 w Katowicach

MISTRZ POWIATU

1-3

129 / 130

Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

MISTRZ POWIATU

1-3

128 / 130

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Karola Miarki w Katowicach

MISTRZ POWIATU

1-3

127 / 130

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Katowicach. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św. Barbary

MISTRZ POWIATU

1-3

125 / 130

Prywatna Szkoła Podstawowa „Szkoła jak dom” w Katowicach

MISTRZ POWIATU

1-3

125 / 130

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach

MISTRZ POWIATU

1-3

124 / 130

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Katowicach. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Żwirki i Wigury

MISTRZ POWIATU

1-3

124 / 130

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. KEN w Katowicach

MISTRZ POWIATU

1-3

124 / 130

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

MISTRZ POWIATU

1-3

121 /130

Szkoła Podstawowa nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach

MISTRZ POWIATU

1-3

121 / 130

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia im. St. Moniuszki
w Zespole Szkół Muzycznych im. K. Kilara w Katowicach

MISTRZ POWIATU

1-3

121 / 130

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

MISTRZ POWIATU

1-3

120 / 130

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach

MISTRZ POWIATU

1-3

119 / 130

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach

MISTRZ POWIATU

1-3

117 / 130

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Katowicach.
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina

MISTRZ POWIATU

4-6

140 / 140

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

MISTRZ POWIATU

4-6

139 / 140

Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

MISTRZ POWIATU

4-6

136 / 140

Prywatna Szkoła Podstawowa Complex of Silesian International School

MISTRZ POWIATU

4-6

134 / 140

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach. Szkoła Podstawowa nr 18

MISTRZ POWIATU

4-6

134 / 140

Prywatna Szkoła Podstawowa „Szkoła jak dom” w Katowicach

MISTRZ POWIATU

4-6

133 / 140

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Katowicach.
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina

MISTRZ POWIATU

4-6

133 / 140

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Karola Miarki w Katowicach

MISTRZ POWIATU

4-6

132 / 140

Szkoła Podstawowa nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach

MISTRZ POWIATU

4-6

131 / 140

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Katowicach. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jerzego Ziętka

MISTRZ POWIATU

4-6

131 / 140

Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Tadeusza Rejtana

MISTRZ POWIATU

4-6

130 / 140

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

MISTRZ POWIATU

4-6

126 / 140

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. KEN w Katowicach

MISTRZ POWIATU

7-8

158 / 160

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach

MISTRZ POWIATU

7-8

158 / 160

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

MISTRZ POWIATU

7-8

157 / 160

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Karola Miarki w Katowicach

MISTRZ POWIATU

7-8

152 / 160

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Katowicach.
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina

MISTRZ POWIATU

7-8

145 /160

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

I WICEMISTRZ POWIATU

1-3

112 /130

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Katowicach. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jerzego Ziętka

I WICEMISTRZ POWIATU

1-3

108 / 130

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Katowicach.
Szkoła Podstawowa nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary

I WICEMISTRZ POWIATU

1-3

107/130

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach

I WICEMISTRZ POWIATU

4-6

125 / 140

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Katowicach. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św. Barbary.

I WICEMISTRZ POWIATU

4-6

123 / 140

Szkoła Podstawowa nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach

I WICEMISTRZ POWIATU

4-6

120 / 140

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach

I WICEMISTRZ POWIATU

4-6

114 / 140

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach

I WICEMISTRZ POWIATU

4-6

113 / 140

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Katowicach.
Szkoła Podstawowa nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary

I WICEMISTRZ POWIATU

4-6

112 / 140

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach

I WICEMISTRZ POWIATU

7-8

137 / 160

Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

I WICEMISTRZ POWIATU

7-8

131 / 160

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. KEN w Katowicach

II WICEMISTRZ POWIATU

1-3

102 / 130

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach

II WICEMISTRZ POWIATU

1-3

102 / 130

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Katowicach.
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Józefy Kantorówny

II WICEMISTRZ POWIATU

1-3

101 / 130

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach

II WICEMISTRZ POWIATU

1-3

98 / 130

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach.
Szkoła Podstawowa nr 47 im. Józefa Lompy

II WICEMISTRZ POWIATU

4-6

109 / 140

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach

II WICEMISTRZ POWIATU

4-6

108 / 140

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Katowicach.
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Józefy Kantorówny

II WICEMISTRZ POWIATU

7-8

124 / 160

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Katowicach. Szkoła
Podstawowa nr 42 im. Józefy Kantorówny

II WICEMISTRZ POWIATU

7-8

122 / 160

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach

II WICEMISTRZ POWIATU

7-8

117 / 160

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Katowicach.
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Żwirki i Wigury

UCZESTNIK

4-6

84 / 140

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach

UCZESTNIK

4-6

59 / 140

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach

UCZESTNIK

7-8

107 / 160

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Katowicach.
Szkoła Podstawowa nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary

UCZESTNIK

7-8

83 / 160

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach

UCZESTNIK

7-8

77 / 160

Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Tadeusza Rejtana

UCZESTNIK

7-8

76 / 160

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach

 

 

Gratulujemy!