Zapraszamy do udziału.

 

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji edukacyjnej online "Autyzm. Życie / bycie w spektrum", która odbędzie się w dniu 4 kwietnia br. o godz. 14:45.

 

Organizatorzy:

  • RODN "WOM" w Katowicach
  • Uniwersytet Bielsko-Bialski
  • Oddział Śląski PFRON
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

 

Miejsce: Platforma Microsoft Teams

Termin: 04.04.2024 r., godz. 14:45 - 19:30

 

Wydarzenie ma na celu pogłębienie wiedzy na temat spektrum, zrozumienie różnorodności oraz podniesienie świadomości społecznej na temat życia osób ze spektrum autyzmu. Konferencja Edukacyjna niesie ze sobą szereg informacji i inspiracji dla wszystkich zainteresowanych tematyką.

 

 

Program Konferencji

 

14:45 – 15:00 Rozpoczęcie Konferencji i powitanie uczestników przez Pana Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach dr. Jerzego Grada, Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego Pana Prof. dr. hab. Ernesta Zawadę, Pana Dyrektora Oddziału Śląskiego PFRON Jana Wrońskiego, Panią Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach –  Anitę Góral.

Przedstawienie agendy wydarzenia oraz zaprezentowanie prelegentów

15:00 - 15:15 Przedstawiciel Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: Obszary wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

15:20 -15:50 dr Marta Niemiec, dr Anida Szafrańska, Paweł Ścisłowicz – Uniwersytet Śląski w Katowicach: Ścieżki edukacyjne młodych dorosłych z ASD

15:55 - 16:15 dr Bożena Stemplewska  – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: Współpraca z rodzicami w procesie wspierania rozwoju dziecka w spektrum autyzmu.

16:15 - 16:35 dr Agnieszka Roszkowska – Uniwersytet Bielsko-Bialski: Psychologiczne problemy rodzin dzieci neuroróżnorodnych z uwzględnieniem perspektywy rodzeństwa.

16:35 - 16:55 dr Anna Borzęcka – Uniwersytet Bielsko-Bialski: Droga uczniów zspektrum autyzmu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym po ukończeniu szkoły specjalnej.

16:55 - 17:05 PRZERWA: Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism naukowych dotyczących tematyki ASD za lata 2018-2024 w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach.

17:05 - 17:25 Ewa Sawicka - Dyrektor projektu „Empatyczna Akademia” Warszawa: Klasa w neuroróżnorodności – jak rozmawiać i wspierać.

17:20 - 17:40  dr Karolina Kantyka-Dziwisz – Uniwersytet Bielsko-Bialski: Wykorzystanie technik i elementów muzykoterapeutycznych w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

17:40 - 17:50 PRZERWA: Prezentacja prac artystycznych Cypriana Kasprzykiewicza

17:50 - 18:10 Aleksandra Felis-Gajtkowska: Istota wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

18:5 - 18:35 Dorota Kozioł-Żurawska – RODN "WOM" w Katowicach: Integracja sensoryczna – stymulacja taktylna podczas bieżących działań w placówce i w domu.

18:35 - 18:55 Katarzyna Mrówka – Uniwersytet Bielsko-Bialski: Sposoby na wygaszanie zachowań nieakceptowalnych u uczniów ze spektrum autyzm na pierwszym etapie edukacyjnym.

18:55 - 19:15 dr Agnieszka Twaróg-Kanus –  RODN "WOM" w Katowicach, Uniwersytet Bielsko-Bialski: Postawy wspierające rozwój dzieci neuroróżnorodnych.

19:15 - 19:30  PODSUMOWANIE i ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

https://www.womkat.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=573547/II_KONFERENCJA_EDUKACYJNA__Autyzm__Zycie_bycie_w_spektrum