Ukazał się nowy numer czasopisma.

 

Ukazał się nowy numer "Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy" – rocznika współtworzonego przez naszą bibliotekę. Jego tematyka koncentruje się wokół obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

 

Zgodnie z nowelizacją uchwały Rady Ministrów Program Wieloletni "Niepodległa" został przedłużony do 2022 roku. W załączniku do uchwały czytamy: "Sześcioletni okres realizacji Programu wynika z założenia, że odzyskanie niepodległości przed stu laty nie było wydarzeniem jednorazowym, ale procesem. Pozwala on na przypomnienie i upamiętnienie szeregu wydarzeń, które wpłynęły na kształtowanie się Polski Niepodległej, w tym na zwrócenie uwagi na rocznice świętowane do tej pory jedynie regionalnie i lokalnie".

 

Na łamach ósmego rocznika "Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy" zebrano relacje z dotychczasowych przedsięwzięć podejmowanych przez nauczycieli bibliotekarzy, którymi zdecydowali się podzielić. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją i bazą pomysłów dla innych.

 

Numer udostępniono na stronie: https://bnb.oeiizk.waw.pl/biezacy.html. Zapraszamy do lektury!

 

 

bnb okladka