Edukacja globalna, patroni lat 2019-2020 oraz kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Wokół takich zagadnień skoncentrowaliśmy drugi numer "Dialogów Bibliotecznych" wydawanych w formie online.

 

W dziale "Z praktyki nauczyciela bibliotekarza" przybliżamy działania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach na rzecz popularyzacji edukacji globalnej. W naszej ofercie znajdują się m.in. bezpłatne zajęcia dla uczniów, które są prowadzone dla zainteresowanych szkół i placówek. Ich pomysłodawcą jest Barbara Michałek – kierownik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy ze Środowiskiem. W kolejnym tekście zachęcamy do odwiedzenia witryn, na których udostępniono materiały edukacyjne i scenariusze zajęć na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz odpowiedzialnego korzystania z jego zasobów.

 

Dział "Materiały" otwiera scenariusz zajęć edukacyjnych o legendarnych początkach państwa polskiego, który jest częścią programu własnego "Z legendą po Polsce", opracowanego przez Katarzynę Lis i Joannę Zganiacz. Zajęcia z tego cyklu są częścią oferty edukacyjnej PBW w Katowicach i cieszą się stałym zainteresowaniem. Poprzez legendy pochodzące z różnych regionów Polski, zaznajamianie dzieci z symbolami narodowymi oraz upowszechnianie polskiej tradycji i kultury, jego autorki kształtują u przedszkolaków i najmłodszych uczniów postawy patriotyczne, szacunek do własnego kraju i poczucie tożsamości narodowej. W "Materiałach" znalazł się także quiz wiedzy o powstaniach śląskich opracowany przez Sylwię Puchałę, Aleksandrę Rosikoń i Annę Pawłowską, bibliografia przedmiotowa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przygotowana przez Barbarę Michałek oraz zestawienia bibliograficzne popularyzujące zbiory naszych placówek filialnych w Gliwicach (Agnieszka Kubacka), Mysłowicach (Katarzyna Żeber) i Tychach (Aleksandra Rosikoń) dotyczące aktualnych tematów i zagadnień.

 

W dziale "Sieciow@nie"; polecamy ABCya WordClouds – bezpłatne narzędzie do tworzenia chmur tagów, które można wykorzystać w pracy z najmłodszymi użytkownikami biblioteki. Nie wymaga rejestracji i logowania, a jego obsługa jest prosta i intuicyjna.

 

Numer zamykają sprawozdania z wydarzeń, które były współorganizowane przez naszą bibliotekę – dwóch konferencji ("Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł. 100-lecie Powstań Śląskich 1919-1920-1921", "Biblioteka dla dydaktyki III") oraz seminarium "Programy, projekty i innowacje w edukacji i bibliotece".

 

Zapraszamy do lektury!

 

"Dialogi Biblioteczne" Nr 2/2019