Tablice synchronistyczne do historyi Polski : poczynając od roku 550 do roku 1796 / ułożone przez S... - Wyd. 2 / powiększone dodaniem historyi bajecznej. - Poznań : Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, 1845.

 

 

Tablice synchronistyczne do historyi Polski - strona tytułowa

 

 

web icon Prezentacja egzemplarza ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach na platformie Canva