Gramatyka historyczno-porównawcza języka polskiego. T. 1-2. Antoni Małecki. Lwów, 1879

 

 

Gramatyka historyczno-porównawcza języka polskiego Antoniego Małeckiego

 

 

web icon Prezentacja egzemplarzy ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach na platformie Canva