Co kryje się pod pojęciem raka piersi? Dokładne informacje znajdziecie na stronach: www.rakpiersi.pl

 

Z naszych zbiorów:

 

KSIĄŻKI I ICH FRAGMENTY:

 

artykuły z książek

 1. CODZIENNOŚĆ w zderzeniu ze śmiertelną chorobą : analiza narracji raka piersi publikowanych w prasie kobiecej / Edyta Zierkiewicz // W: SPOŁECZEŃSTWO i codzienność. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. - S. 345-371
 2. GRUPA samopomocy jako źródło wsparcia społecznego : (na przykładzie Klubu Kobiet po Mastektomii "Amazonki") / Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz // W: AKTUALNE problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 299-309
 3. PRAKTYCZNY podręcznik psychoonkologii dorosłych / pod red. Marii Rogiewicz. - Kraków : Medycyna Praktyczna, 2015
 4. PROBLEMY seksualne kobiet po leczeniu nowotworów / Zbigniew Wronkowicz, Szymon Brużewicz // W: O SEKSUALNOŚCI osób niepełnosprawnych. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2007. - S. 141-149
 5. RAK sutka u kobiet : profilaktyka i diagnostyka / Agnieszka Guła // W: ZAGROŻENIA zdrowia chorobami cywilizacyjnymi. - Kraków : Impuls, 2008. - S. 31-47, bibliogr.
 6. REHABILITACJA psychofizyczna w leczeniu raka piersi / Hanna Tchórzewska.// W: PROBLEMY zdrowia psychicznego kobiet. - Kraków : Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 2003. - S. 183-186
 7. SZTUCZNE poronienie a rak piersi : dowody epidemiologiczne i biologiczne / Joel Brind ; tł. Zbigniew Karpiński // W: ABORCJA. - Wrocław : Wektory, 2009. - S. 89-97
 8. WSPARCIE społeczne w chorobie nowotworowej piersi - analiza deficytów i nadmiaru wsparcia w aspekcie sieci społecznej / Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz // W: ZDROWIE człowieka i jego edukacja gerontologiczna. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2004. - S. 87-93
 9. WYMIARY kobiecości i męskości : od psychobiologii do kultury / red. nauk. Bogna Bartosz. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2011
 10. ŻYCIE rodzinne w sytuacji raka piersi / Emilia Mazurek // W: MAŁŻEŃSTWO i rodzicielstwo a zdrowie. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Gdańsk : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2012. - S. 177-194

 


ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 

artykuły z czasopism

 1. ADAPTACJA do choroby nowotworowej / Paweł Izdebski, Jarosław Opalewski // Przegląd Psychologiczny. - 2015, t. 58, nr 3, s. 290-302
 2. BLOGORAKI - w poszukiwaniu nowego języka choroby / Małgorzata Piętowska.// Przegląd Humanistyczny. - 2015, nr 1, s. 137-142
 3. CIĄŻA a nowotwory / Beata Żuchowska-Vogelgesang.// Służba Życiu. - 2009, nr 1, s. 6-9
 4. NA Archipelagu Cancer / Krystyna Kofta.// Charaktery. - 2017, nr 4, s. 80-83
 5. POCZUCIE umiejscowienia kontroli i poczucie koherencji a strategie radzenia sobie ze stresem u kobiet chorych na raka piersi / Jan F. Terelak, Elżbieta Krzesicka, Monika Małkiewicz // Studia Psychologica. - Nr 9 (2009), s. 21-44, bibliogr.
 6. WIĘCEJ nadziei dla chorych na raka piersi / Francisco J. Esteva, Gabriel N. Hortobagyi // Świat Nauki. - 2008, nr 8, s. 34-42
 7. WYBRANE problemy w badaniach nad jakością życia w chorobie nowotworowej / Agnieszka Wójcik, Bogumiła Kurjanowicz // Postępy Rehabilitacji. - 2007, nr 4, s. 27-30, bibliogr.
 8. ZASTĄPIĆ mammografię : przesiewowym metodom wykrywania nowotworów piersi daleko do ideału / Nancy Shute // Świat Nauki. - 2011, nr 6, s. 22-23