Zbiory

Biblioteka gromadzi i udostępnia w szczególności książki, czasopisma i multimedia z zakresu:

  • pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych,
  • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
  • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
  • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  • programy nauczania i podręczniki szkolne,
  • materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu.