Polecamy dostępne w naszych zbiorach najnowsze publikacje dotyczące powstańczego zrywu.

 

Powstania śląskie - zdjęcie okładki 

 

"Powstania Śląskie 1919-1920-1921 : nieznana wojna polsko-niemiecka" to obszerna publikacja autorstwa Ryszarda Kaczmarka - profesora Uniwersytetu Śląskiego, wybitnego znawcy dziejów Śląska. Historyk rekonstruuje wydarzenia, pokazuje je na szerszym, ogólnopolskim i europejskim tle. Przedstawia historię walk zbrojnych, dyplomacji i plebiscytu. Opisuje powstania w oparciu o źródła zarówno polskie, jak i niemieckie. Zwraca uwagę na to, że powstania śląskie były nie tylko ostatnim zwycięskim zbrojnym zrywem Polaków, ale w rzeczywistości niewypowiedzianą wojną między dwoma narodami.

Książka wydana została przez Wydawnictwo Literackie.

 


 

Wojna papierowa - zdjęcie okładki

 

Autorem książki "Wojna papierowa : powstania śląskie 1919-1921" jest historyk i redaktor "Gazety Wyborczej" Józef Krzyk. Prezentuje on nieco inne spojrzenie na śląski zryw powstańczy. Opierając się o kolekcję plakatów zgromadzonych przez Jarosława i Amandę Bełdowskich stara się odpowiedzieć na pytania jaki był cel powstań, kto je wywołał i kto nimi dowodził. Interesują go ludzie, którzy w nich uczestniczyli oraz opinia niektórych powstańców twierdzących, że powstanie było tylko jedno. Autor stawia też kontrowersyjne – nawet po stu latach – pytanie: kto powstania wygrał?

Wydawcą książki jest Agora.