Materiały dostępne w naszych zbiorach

 

Książki Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 1. Głos z Jasnej Góry / Stefan Wyszyński. - Wyd. 2. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1986. Skorzystaj w czytelni
 2. "Idźcie i nauczajcie" / Stefan Wyszyński. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1985. Skorzystaj w czytelni
 3. Kimże jest człowiek... / Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski ; oprac. Instytut Prymasowski Ślubów Narodu. - Warszawa : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1987. Skorzystaj w czytelni 
 4. Kobieta w Polsce współczesnej / Stefan Wyszyński. - Poznań ; Warszawa : Pallottinum, 1978. Skorzystaj w czytelni 

 

Publikacje o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

 

Książki

 1. Chrześcijańska nauka o narodzie według prymasa Stefana Wyszyńskiego / Czesław Bartnik. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1982. Wypożycz 
 2. Człowiek niezwykłej miary / [kom. red. Mirosława Plaskacz, Anna Rastawicka, Waldemar Wojdecki]. - Warszawa : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1984. Skorzystaj w czytelni 
 3. Kardynał Stefan Wyszyński jakim go znałem / Kazimierz Kąkol. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985. Wypożycz 
 4. Pastorał i polityka : refleksje na czasie / Tadeusz Rek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967. Wypożycz 
 5. Prawa, obowiązki i zagrożenia narodu według prymasa Stefana Wyszyńskiego / Ryszard Iwan. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1989. Skorzystaj w czytelni 
 6. Prymas Polski w obronie życia. Cz. 1 / Stefan Wyszyński ; przyg. przez Instytut Prymasowski w Warszawie. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1982. Skorzystaj w czytelni 
 7. Prymas Polski w obronie życia. Cz. 2 / Stefan Wyszyński ; przyg. przez Instytut Prymasowski w Warszawie. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1982. Skorzystaj w czytelni 
 8. Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński / [kalendarium, biogramy, słownik pojęć, wybór materiałów, oprac. Janusz Kotański [i in.] ; scenariusze lekcji Leszek Rysak, Jan Żaryn, Jacek Żurek]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2003. Wypożycz 
 9. Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981) / Andrzej Micewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2000. Skorzystaj w czytelni 
 10. Śląsk w okresie posługi prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. - Katowice : Wszechnica Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego, 2001. Wypożycz 
 11. Wychowanie młodzieży w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego / Alina Rynio. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1995. Skorzystaj w czytelni 

 

Artykuły z czasopism

 

 1. Antropologia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jej wpływ na kulturę człowieka / Jerzy Lewandowski.// Communio. - 2001, nr 3, s. 58-77
 2. Awanturniczy wychowanek Watykanu : aresztowanie prymasa Wyszyńskiego w 1953 roku na łamach prasy PRL / Mariusz Mazur.// Więź. - 2003, nr 10, s. 97-110
 3. Co zawdzięczamy prymasowi Wyszyńskiemu? / Paweł Skibiński.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 92-95 : fot.
 4. Czas to miłość / Zofia Araszczuk.// Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s.27-29
 5. Człowiek niezwykłej miary : montaż literacki poświęcony Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu, Prymasowi Polski / Justyna Bździuch.// Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s. 16-19
 6. Duchowość Prymasa Stefana Wyszyńskiego w świetle "Zapisków więziennych" / Eugeniusz Weron.// Communio. - 2001, nr 3, s. 27-40
 7. Ewangelia kontra ideologie : pogląd kardynała Wyszyńskiego na niektóre problemy społeczno-polityczne / Antoni Poniński.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 14-28
 8. Hasło: św. Antoni, odzew: św. Józef [pogrzeb kard. S. Wyszyńskiego] / Radosław Morawski.// Pamięć.pl. - 2014, nr 5, s. 10-13 : il.
 9. Jan Paweł II i prymas Wyszyński / Paweł Skibiński.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2019, nr 6, s. 65-78
 10. Kardynalskie przejazdy przez Katowice / Adam Dziurok.// CzasyPismo. - 2014, nr 1, s. 162-163
 11. Kardynał Wyszyński - sługa Kościoła powszechnego / Anna Rastawicka.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 50-63 : fot.
 12. Naiwny i heroiczny : Jerzy Zawieyski jako mediator pomiędzy kardynałem Wyszyńskim a Władysławem Gomułką / Barbara Tyszkiewicz.// Zeszyty Historyczne. - Z. 156 (2006), s. 40-102
 13. Nie dali się poróżnić [Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński] / Ewa K. Czaczkowska.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2008, nr 10, s. 26-31
 14. Osłabić Wyszyńskiego / Bartosz Kaliski.// Karta. - Nr 48 (2006), s. 94-115
 15. Ostatnie lata działalności prymasa Wyszyńskiego / Rafał Łatka, Dominik Zamiatała.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2019, nr 10, s. 90-97
 16. Państwo – naród – rodzina wobec przemian społeczno-kulturowych w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego / Jerzy Koperek.// W: WARTOŚĆ i dobro rodziny. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2011. - S. 85-96
 17. Prymas Polski, Stefan Wyszyński - czciciel Maryi / Zofia Przygoda.// Katecheta. - 2001, nr 3, s. 36-37
 18. Prymas Polski, Stefan Wyszyński - zasłużona postać dla Kościoła i Ojczyzny / Bogumiła Zbuczyńska.// Katecheta. - 2001, nr 3, s. 38-40
 19. Prymas Stefan Wyszyński - biskup ordynariusz archidiecezji gnieźnieńskiej : przyczynek do historii stosunków państwo - Kościół katolicki w PRL (1949-1975) / Bartosz Kaliski.// Dzieje Najnowsze. - 2006, nr 3, s. 73-98
 20. Prymas Stefan Wyszyński w oczach ludzi i historii / Zofia Molęda.// Katecheta. - 2001, nr 5, s. 30-32
 21. Prymas Tysiąclecia jako spadkobierca polskiej tradycji tolerancji religijnej / Waldemar Chrostowski.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 64-71 : fot.
 22. Prymas wobec rolniczej "Solidarności" / Andrzej Kaczorowski.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 84-91
 23. Prymas Wyszyński - prekursor „Solidarności” / Paweł Skibiński.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2018, nr 7-8, s. 56-64
 24. Prymas Wyszyński - twórca polsko-niemieckiego dialogu i pojednania / Piotr Łysakowski.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 72-83
 25. Prymas Wyszyński a nurty teologiczne z początku XX wieku / Piotr Nitecki.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 4-12
 26. Prymas Wyszyński w perspektywie zmagań o niepodległość / Jan Żaryn.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 30-36
 27. Spotkać prymasa i papieża / Paweł Skibiński.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 96-101
 28. Stefana Wyszyńskiego antropologia "możliwości" : ludzka praxis jako płaszczyzna możliwości / Adela Kożyczkowska.// Forum Oświatowe. - 2010, nr 1, s. 115-141
 29. Śląskie drogi prymasa Wyszyńskiego / Adam Dziurok.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 38-48
 30. Teologiczno-filozoficzny personalizm katolickiej nauki społecznej w ujeciu Stefana Kardynała Wyszyńskiego / Franciszek J. Mazurek.// Roczniki Nauk Społecznych. - T. 31, z. 1: Socjologia, katolicka nauka społeczna, politologia (2003), s. 47-59
 31. Tradycja a kultury narodowe / [aut.] Zbigniew Trzaskowski [i in.].// W: TRADYCJA w tekstach kultury. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 7-59
 32. Umiłowane dzieci Boże, dzieci moje : dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej [scenariusz katechezy nt. kard. S. Wyszyńskiego] / Aneta Rayzacher-Majewska.// Katecheta. - 2011, nr 3, s. 40-42
 33. Uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskiego a stosunki państwo-Kościół : (1953-1956) / Jacek Żurek.// Arcana. - 2001, nr 6, s. 117-124
 34. Wielki Polak - Kardynał Stefan Wyszyński / Teresa Drewnowska.// Katecheta. - 2001, nr 5, s. 27-30
 35. Wielkie dni Polski / Rafał Łatka.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2019, nr 6, s. 10-16
 36. Wobec totalitaryzmu : Prymas. Trzy lata z tysiąca / Anna Ślósarz.// Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 1, s. 122-126
 37. Wspomnienie o Prymasie Tysiąclecia : dla uczniów klas 4-6 i gimnazjum [scenariusz katechezy] / Aneta Rayzacher-Majewska.// Katecheta. - 2011, nr 3, s. 43-49
 38. Zwycięstwo Kościoła : Prymas Tysiąclecia o pierwszej papieskiej pielgrzymce do Polski / Rafał Łatka.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2017, nr 6, s. 146-153

 

Materiały z sieci

 

 1. Kardynał Stefan Wyszyński - symbol zmagań z komunizmem
 2. Oficjalna strona beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 3. Prymas Stefan Wyszyński uwięziony