Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronów 2021 roku. Izba uhonorowała: kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.

 

 

 

 

Nasza Biblioteka przygotowała wiele przedsięwzięć mających na celu upamiętnienie wybitnych Polaków – Patronów 2021.