Zdjęcie Marii Konopnickiej

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maria_Konopnicka_fotoportret.jpg

 

W tym roku przypada 180 rocznica urodzin Marii Konopnickiej – pisarki, poetki, działaczki społecznej, autorki wierszy, poematów, nowel, szkiców, tekstów publicystycznych, prac krytycznoliterackich. Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rok 2022 został ustanowiony Rokiem Marii Konopnickiej.

 

W uzasadnieniu czytamy:

"Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała protest światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901–1902 i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze (…). W 1908 roku opublikowała "Rotę" – wiersz patriotyczny, który był protestem przeciw polityce germanizacji w zaborze pruskim i odegrał znaczącą rolę w dziejach Polaków (…). Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając literacki dorobek Marii Konopnickiej oraz jej wkład w działalność patriotyczną, ustanawia rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej".

 

 

web icon Materiały w sieci (kolekcja na platformie Wakelet)

web icon Rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej. Prezentacja na platformie Thinglink