Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rok 2021 został ustanowiony Rokiem

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 

stefan wyszynski

/źródło/

 

"Prymas Tysiąclecia w swojej działalności kapłańskiej zwracał uwagę na przyrodzoną godność człowieka, z której wypływają wszelkie jego prawa. Był nie tylko głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich, ale także mężem stanu, który mawiał „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce". Służył Polsce i występował w Jej imieniu, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury. Podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą wartością.”

(z Uchwały Sejmu RP)

 

 

Oprac. K. Drogoś, E. Piątek, A. Zielińska