O "Dialogach Bibliotecznych"

 

"Dialogi Biblioteczne" są półrocznikiem wydawanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach. W latach 2008-2018 ukazywały się jednocześnie w wersji papierowej i elektronicznej z podtytułem "biuletyn Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach". Od 2019 roku są publikowane wyłącznie w Internecie.

 

Zadaniem półrocznika jest wspomaganie pracy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Jego główne obszary tematyczne koncentrują się wokół:

 

  • wymiany doświadczeń zawodowych i dzielenia się dobrymi praktykami,
  • prezentacji działalności bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz przeglądu wybranych działań realizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy,
  • polecania przydatnej literatury,
  • informowania o konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach adresowanych do nauczycieli bibliotekarzy,
  • popularyzacji ważnych rocznic i obchodów (regionalnych, ogólnopolskich), patronów poszczególnych lat oraz kierunków polityki oświatowej państwa,
  • wspomagania w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

 

Więcej informacji o półroczniku można znaleźć w następujących artykułach: