Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Z okazji 100 rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach zaprasza uczniów szkół podstawowych im. K.K. Baczyńskiego do udziału w konkursie "Czy znasz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego?".

 

Przedmiotem konkursu "Czy znasz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego?" jest znajomość życia i twórczości poety (wszystkie materiały potrzebne do rozwiązania konkursu udostępniamy pod adresem: https://tiny.pl/r1hqh).


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych im. K.K. Baczyńskiego.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu online 22 lutego 2021 r. o godz. 12:00. Czas na rozwiązanie testu: 30 minut.

 

Uczestników konkursu zgłasza nauczyciel, wypełniając formularz zgłoszenia:

https://zgloszenia.pbw.katowice.pl/index.php/zgloszenia-do-konkursow/czy-znasz-krzysztofa-kamila-baczynskiego

 

Termin zgłoszeń: 22.01.2021 r. – 18.02.2021 r.

 

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin (pdf; 202 KB).

 

 

Plakat z informacjami o konkursie "Czy znasz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego?"

 

 

 

 

Na zwycięzców czekają widoczne na zdjęciach atrakcyjne nagrody, ufundowane przez firmy: Sopra Steria Polska i Sii Polska.

 

 

 

logo firmy Sopra Steria                 logo firmy Sii

 

 

 

zdjęcie nagród 1

 

zdjęcie nagród 2

 

 

 

Zapraszamy do udziału!