Zdjęcie Brunona Schulza

źródło: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Bruno_Schulz,_portrait_2.jpg

 

Bruno Schulz - grafik, malarz, rysownik i krytyk literacki - prawie całe swoje życie spędził w małym miasteczku położonym niedaleko Lwowa – Drohobyczu. Z tym miejscem związana jest także jego twórczość – literacka i plastyczna. Dzięki niebanalnemu sposobowi kreowania świata przedstawionego, polegającego na zastosowaniu przez Schulza metody "mityzacji rzeczywistości", zalicza się pisarza do najoryginalniejszych twórców XX wieku.

 

"W 2022 roku przypada 130. rocznica urodzin i 80. rocznica tragicznej śmierci Brunona Schulza, człowieka o niezwykłej wyobraźni, inteligencji i kreatywności, piszącego z podziwem o Józefie Piłsudskim, zaprzyjaźnionego z najwybitniejszymi polskimi pisarzami, artysty o żydowskich korzeniach, który - wraz z Julianem Tuwimem i Antonim Słonimskim - trwale zapisał się na kartach polskiej literatury i z pewnością zasługuje na miano ambasadora polskiej kultury na świecie."

 

 

web icon Tekst uchwały Senatu RP

web icon Materiały w sieci (kolekcja na platformie Wakelet)